Skanowanie w poszukiwaniu wirusów komputerowych za pomocą programu Avast Antivirus

Program Avast Antywirus oferuje różne tryby skanowania, które chronią komputer przed złośliwym oprogramowaniem. Możesz też utworzyć własne skanowanie z wybranymi parametrami. Szczegółowe informacje na temat skanowania antywirusowego można znaleźć w następujących sekcjach.

Wybór typu skanowania

Oprócz osłon antywirusowych program Avast Antivirus oferuje następujące typy skanowania:

 • Inteligentne Skanowanie: kompleksowe skanowanie, które umożliwia wykrywanie złośliwego lub przestarzałego oprogramowania, dodatków do przeglądarek z niską oceną, zagrożeń w sieci, problemów z wydajnością oraz słabych, zduplikowanych bądź ujawnionych haseł.
 • Pełne skanowanie antywirusowe: wstępnie zdefiniowane, szczegółowe skanowanie systemu, które umożliwia sprawdzenie pamięci i dysków urządzenia pod kątem złośliwego oprogramowania (w tym rootkitów).
 • Szybkie skanowanie: umożliwia skanowanie programów grupy Autostart i głównego dysku komputera zawierającego pliki systemowe, a także wykrywa wszystkie znane typy rootkitów. Aby zapewnić szybkie działanie skanowania, analizowane są tylko potencjalnie niebezpieczne typy plików.
 • Skanowanie USB / DVD: umożliwia skanowanie wymiennych nośników danych, które są obecnie podłączone do komputera, takich jak zewnętrzne dyski twarde, dyski USB, CD i DVD.
 • Skanowanie folderu: umożliwia skanowanie wcześniej wybranych folderów.
 • Skanowanie podczas uruchamiania systemu: umożliwia skanowanie komputera w trakcie następnego rozruchu systemu przed uruchomieniem jakiegokolwiek złośliwego oprogramowania. Skanowanie podczas uruchamiania komputera zwiększa szansę wykrycia i usunięcia złośliwego oprogramowania, zanim zacznie ono temu przeciwdziałać.
Informacje na temat przeprowadzania i planowania skanowania podczas uruchamiania systemu można znaleźć w następującym artykule:

Uruchamianie skanowania

Aby uruchomić skanowanie, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz interfejs użytkownika programu Avast i przejdź do opcji OchronaAntywirus.
 2. Wybierz typ skanowania:
  • Kliknij opcję Uruchom Inteligentne Skanowanie lub Uruchom pełne skanowanie antywirusowe na ekranie Antywirus.
  • Kliknij opcję Inne skanowania, a następnie kliknij kafelek skanowania, które chcesz uruchomić.

Podczas skanowania komputera wyświetlany jest ekran postępu. Po zakończeniu skanowania można wyświetlić wyniki skanowania.

Planowanie skanowania

Możesz zaplanować uruchomienie wybranego typu skanowania o dogodnej godzinie. Aby zaplanować skanowanie, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz interfejs użytkownika programu Avast i wybierz kolejno opcje OchronaAntywirus.
 2. Kliknij ikonę z zegarem na odpowiednim kafelku skanowania. Możesz zaplanować Pełne skanowanie antywirusowe lub kliknąć opcję Inne skanowania, aby zaplanować inne typy skanowania.
 3. Zaznacz pole Wprowadź to zadanie skanowania do harmonogramu i przy użyciu menu rozwijanego określ, czy ma to być skanowanie jednorazowe (Wykonaj jeden raz), czy okresowe (Codziennie, Co tydzień lub Co miesiąc).
 4. Określ preferencje dotyczące następujących ustawień:
  • Nie uruchamiaj skanowania podczas pracy na akumulatorach: zaznacz to pole, aby zignorować ustawienia harmonogramu, gdy komputer nie jest podłączony do zasilania.
  • Wstrzymaj skanowanie po przejściu na zasilanie akumulatorowe: zaznacz to pole, aby wstrzymać skanowanie, jeśli komputer zostanie w jego trakcie odłączony od źródła zasilania.
  • Zamknij system po zakończeniu skanowania: zaznacz tę opcję, aby automatycznie wyłączyć komputer po ukończeniu oczyszczania.
 5. Ustaw czas uruchomienia skanowania w formacie 24-godzinnym (np. 15:00) i wybierz datę z menu rozwijanego.
 6. Kliknij opcję OK, aby zapisać ustawienia harmonogramu.
Nie można zaplanować regularnego wykonywania skanowania podczas uruchamiania systemu. Aby zaplanować wykonanie skanowania podczas następnego uruchomienia systemu, wybierz kafelek skanowania podczas uruchamiania systemu i kliknij opcję Uruchom podczas ponownego rozruchu komputera. Więcej informacji na temat przeprowadzania i planowania skanowania podczas uruchamiania systemu można znaleźć w następującym artykule:

Tworzenie własnego zadania skanowania

Aby utworzyć skanowanie własne, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz interfejs użytkownika programu Avast i przejdź do opcji OchronaAntywirus.
 2. Kliknij kafelek Inne skanowania, a następnie kliknij opcję Utwórz skanowanie niestandardowe.
 3. Wpisz nazwę i opis skanowania, a następnie określ obszary i pliki do skanowania.
 4. Kliknij przycisk OK.

Zaawansowane parametry skanowania można skonfigurować za pomocą kart w panelu po lewej stronie. Więcej informacji znajduje się w następującym artykule:

Nowe skanowanie zostanie wyświetlone jako kafelek obok opcji Utwórz skanowanie niestandardowe. Kliknij ikonę z koszem, aby usunąć skanowanie, kliknij ikonę z zegarem, aby uzyskać dostęp do ustawień harmonogramu, lub kliknij ikonę z kołem zębatym, aby uzyskać dostęp do ustawień skanowania.

Przetwarzanie wyników skanowania

Po zakończeniu skanowania są wyświetlane wyniki zawierające informacje o wykrytych zagrożeniach wraz z opcjami umożliwiającymi rozwiązanie tych problemów.

Skan całościowy

W trybie Skan całościowy są wyświetlane szczegóły każdego problemu oraz opcje Rozwiąż i Pomiń. Pierwsza z nich umożliwia natychmiastowe rozwiązanie danego problemu, a druga — odłożenie naprawy w czasie.

Skanowania antywirusowe

Jeśli podczas skanowania programu Avast Antivirus zostaną wykryte problemy, za pomocą menu rozwijanego możesz wybrać działania, jakie ma wykonać program Avast. Dostępne są następujące akcje:

 • Automatycznie: spowoduje podjęcie próby naprawienia pliku. W razie niepowodzenia plik zostanie przeniesiony do Kwarantanny lub usunięty, jeśli żadne z tych działań nie zakończy się pomyślnie.
 • Usuń: plik jest trwale usuwany z komputera.
 • Napraw: złośliwy kod jest usuwany, jeśli plik został tylko częściowo zainfekowany. Tego działania nie można wykonać, jeśli cały kod jest złośliwy.
 • Kwarantanna: plik jest wysyłany do Kwarantanny, gdzie nie może uszkodzić systemu (zalecane).
 • Nie rób nic: zawartość i lokalizacja pliku pozostają niezmienione (niezalecane).

Jeśli nie chcesz, aby program Avast podejmował działania w tym momencie, kliknij opcję Wróć w celu zamknięcia ekranu. W dowolnej chwili możesz wrócić do zarządzania nierozwiązanymi detekcjami, wybierając kolejno opcje OchronaAntywirusHistoria skanowania.

Szczególne przypadki

W przypadku nieukończonych skanowań komunikat o błędzie informujący, dlaczego nie można było ukończyć skanowania, jest wyświetlany w kolumnie Stan. Może być wiele różnych przyczyn, ale skanowania najczęściej nie można ukończyć z następujących powodów:

 • Archiwum jest zabezpieczone hasłem.: oznacza, że plik jest chroniony hasłem. Niektóre programy przechowują dane, zabezpieczając archiwa hasłem, nawet jeśli użytkownik go nie ustawił. W zależności od ustawień skanowania przeskanowany może zostać tylko plik będący „opakowaniem”, ale zawartość archiwum — już nie.
 • Archiwum jest uszkodzone.: oznacza, że plik może być uszkodzony, ponieważ został tylko częściowo pobrany lub zapisany na dysku twardym albo jest to specjalny typ archiwum.
 • Proces nie może uzyskać dostępu do pliku z powodu innego procesu: oznacza, że inny proces lub program korzystał z pliku podczas skanowania.
 • Plik to bomba dekompresyjna.: oznacza, że plik był za duży, aby można go było zdekompresować w celu przeanalizowania pod kątem złośliwego oprogramowania. Dekompresja dużych plików generuje zwykle ogromne ilości danych, co może spowodować niestabilne działanie lub awarię systemu.
Pliki znajdujące się w archiwach nie mogą wyrządzić szkody systemowi, o ile nie zostaną zdekompresowane.

Dostosowywanie ustawień skanowania

Chociaż w przypadku niektórych skanowań antywirusowych są dostępne ustawienia z możliwością dostosowania, zalecamy modyfikowanie tylko ustawień w sekcji Skanowania niestandardowe. Aby skonfigurować ustawienia skanowania, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz interfejs użytkownika programu Avast i przejdź do opcji OchronaAntywirus.
 2. Kliknij ikonę z kołem zębatym na odpowiednim kafelku skanowania. Możesz dostosować ustawienia opcji Pełne skanowanie antywirusowe lub kliknąć opcję Inne skanowania, aby uzyskać dostęp do dodatkowych typów skanowania.
 3. Użyj kart po lewej stronie, aby wyświetlić i dostosować parametry wybranego skanowania.

Więcej informacji na temat ustawień skanowania można znaleźć w następującym artykule:

 • Avast Ultimate 17.x
 • Avast Premier 17.x
 • Avast Internet Security 17.x
 • Avast Pro Antivirus 17.x
 • Avast Free Antivirus 17.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows Vista Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 2, 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows XP Home / Professional / Media Center Edition — dodatek Service Pack 3, 32-bitowy

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak Nie

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami