Avast AntiTrack – aan de slag

Met de privacytoepassing Avast AntiTrack kunt u uw identiteit beschermen tegen de nieuwste onlinetraceringstechnieken.

In dit artikel gaan wij ervan uit dat Avast AntiTrack al op uw apparaat is geïnstalleerd en geactiveerd. Raadpleeg de volgende artikelen voor instructies:

Avast AntiTrack openen

Open Avast AntiTrack op een van de volgende manieren:

 • Dubbelklik op het pictogram Avast AntiTrack Premium op het bureaublad van Windows.
 • Dubbelklik op het productpictogram Avast AntiTrack in het systeemvak van de taakbalk.
 • Klik op het pictogram Avast AntiTrack in de menubalk van Apple en selecteer Avast AntiTrack weergeven.
 • Klik in de menubalk van Apple op GaProgramma's en dubbelklik op het symbool Avast AntiTrack.

Het dashboard bekijken

Op het scherm Dashboard wordt de volgende informatie weergegeven:

 1. Digitale-vingerafdrukbescherming: de status van uw huidige browserbescherming. Als de status Uitgeschakeld is, is het raadzaam de Avast AntiTrack-browserextensie in te schakelen in ten minste één geïnstalleerde browser.
 2. Privacyscore: uw huidige privacyscore die u kunt verbeteren door meer functies in te schakelen in Avast AntiTrack.
 3. Browsegegevens: de datum waarop uw browsergegevens het laatst zijn gewist, inclusief het aantal items dat tijdens die sessie is gewist.
 4. Totaal aantal cookies: het totale aantal cookies dat Avast AntiTrack sinds de activering heeft gewist.
 5. Laatste traceeractiviteit: de meeste recente traceringspogingen die Avast AntiTrack heeft gedetecteerd. Klik op de pijlen om de weergave te wijzigen of op Bekijk volledig rapport om alle traceringspogingen weer te geven.
 6. Gretigste websites: de vijf websites die het vaakst hebben geprobeerd u te traceren.
 7. Totaal aantal geblokkeerde traceerpogingen: het totale aantal traceringspogingen dat sinds de activering door Avast AntiTrack is geblokkeerd.

Controleer uw privacyscore

Wanneer u Avast AntiTrack opent, wordt op het dashboard van de toepassing uw privacyscore weergegeven. Die score is een indicatie van hoe effectief de toepassing is geconfigureerd om uw privacy te beschermen.

Tik op het hoofdscherm van uw apparaat op het pictogram Avast AntiTrack om de toepassing te openen.

In de app wordt het scherm Privacystatus weergegeven. U ziet mogelijk een van onderstaande statussen:

 • Beschermd tegen trackers: privacybescherming is ingeschakeld.
 • Bescherming onderbroken: privacybescherming is momenteel uitgeschakeld omdat u bent verbonden met een andere VPN-service. Verbreek de verbinding met uw VPN om privacybescherming opnieuw te starten.
 • U kunt online worden gevolgd: privacybescherming is momenteel uitgeschakeld. Als u browsertraceerbescherming wilt inschakelen, gaat u naar Instellingen (het pictogram in de vorm van een tandwiel) en tikt u op de grijze schuifregelaar (UIT) naast Bescherm uw privacy zodat deze op groen (AAN) komt te staan.

De volgende informatie is ook beschikbaar via het scherm Privacystatus:

 • Geblokkeerde traceringspogingen: het totale aantal traceringspogingen dat door Avast AntiTrack is geblokkeerd.
 • Vingerafdruk gewijzigd: de datum en tijd waarop Avast AntiTrack voor het laatst uw digitale vingerafdruk heeft gewijzigd en het aantal trackers dat is geblokkeerd sinds de laatste vingerafdrukwijziging.

Als u uw privacyscore wilt verbeteren, bekijkt u de vijf onderdeeltegels op het dashboard van de toepassing. De kleur van de tegel geeft de status van het onderdeel aan:

 • Rode tegels: onderdelen die niet volledig zijn ingeschakeld voorkomen dat Avast AntiTrack uw privacy kan beschermen.
 • Gele tegels: onderdelen die u kunt configureren om uw privacy verder te verbeteren.
 • Groene tegels: onderdelen die al zijn ingeschakeld en effectief zijn geconfigureerd om uw privacy te beschermen.

U verbetert uw privacyscore als volgt: selecteer RapportenPrivacyscore.

Bekijk de status van elk onderdeel:

 • Rode status: problemen die voorkomen dat Avast AntiTrack uw onlineprivacy kan beschermen.
 • Groene status: onderdelen die zijn ingeschakeld of effectief zijn geconfigureerd om uw onlineprivacy te beschermen.

Uw privacyscore is het hoogst wanneer alle onderdelen zijn ingeschakeld en de witte lijst leeg is.

Uw browsers beschermen

Op de tegel Browserbescherming kunt u de browserextensie Avast AntiTrack in- of uitschakelen. Deze tegel kan rood of geel zijn als de browserextensie is uitgeschakeld in meerdere browsers.

Op het scherm Browsers kunt u de browserextensie Avast AntiTrack in- of uitschakelen:

Ga als volgt te werk om de privacybescherming voor een browser in of uit te schakelen:

 1. Selecteer de tegel Browserbescherming.
 2. Selecteer Browsers in het linkerdeelvenster.
 3. Klik op de schuifregelaar naast de gekozen browser:
  • Een browserextensie inschakelen: klik op de rode schuifregelaar (UIT) om deze op groen (AAN) te zetten.
  • Een browserextensie uitschakelen: klik op de groene schuifregelaar (AAN) om deze op rood (UIT) te zetten.
Als u de extensie Avast AntiTrack opnieuw moet installeren voor uw browser, raadpleegt u het volgende artikel:

U kunt de privacybescherming voor elke browser op uw apparaat in- of uitschakelen:

 1. Selecteer op Browsers in het onderste deelvenster.
 2. Tik op de schuifregelaar naast de gekozen browser:
  • Inschakelen: klik op de witte schuifregelaar (UIT) om deze op groen (AAN) te zetten.
  • Uitschakelen: klik op de groene schuifregelaar (AAN) om deze op wit (UIT) te zetten.
De eerste keer dat u een browser opent, wordt u gevraagd privacybescherming voor een browser toe te staan zodat Avast AntiTrack toegang heeft tot uw browser.

Cookies en browsergegevens wissen

Op de tegel Browser opschonen op het dashboard van Avast AntiTrack kunt u het automatisch wissen van cookies in uw browsers plannen en onmiddellijk opgeslagen browsergegevens verwijderen.

Op de tegel Mijn sporen kunt u het automatisch wissen van cookies in uw browsers plannen en onmiddellijk opgeslagen browsergegevens verwijderen.

Gepland cookies wissen

Cookies zijn bestanden die websites, trackers en derden achterlaten in uw browser, waardoor zij uw onlineactiviteiten kunnen bekijken.

Ga als volgt te werk om het regelmatig wissen van cookies te plannen voor al uw webbrowsers:

 1. Selecteer de tegel Browser opschonen.
 2. Selecteer Mijn sporen in het linkerdeelvenster.
 3. Klik op de vervolgkeuzelijst Gepland cookies wissen naast de gekozen browser om aan te geven hoe regelmatig cookies worden gewist.
 4. Geef met behulp van het vervolgkeuzemenu naast een browser aan hoe vaak cookies moeten worden gewist.
De cookies kunnen alleen worden gewist als de browser gesloten is. Als de browser in kwestie nog geopend is wanneer de cookies volgens schema moeten worden gewist, verschijnt er een melding met het advies de browser te sluiten.
Safari vereist toegang tot de volledige schijf voordat u een schema voor het wissen van cookies kunt instellen. Klik op Sta schijftoegang toe en volg de instructies op het scherm om Avast AntiTrack toe te staan cookies te verwijderen uit Safari.

Cookies worden nu automatisch gewist voor de geselecteerde browser volgens het door u aangegeven schema. U kunt ook toegestane websites toevoegenwebsites op de witte lijst toevoegen om te voorkomen dat er cookies worden gewist op specifieke websites.

 

Browsergegevens wissen

Browsegegevens zijn gegevens die vaak worden opgeslagen in uw browser wanneer u websites bezoekt.

Browsegegevens wissen in uw browsers:

 1. Klik op Gegevens weergeven naast de gekozen browser. Klik op Alle browsergegevens wissen om de gegevens uit alle geïnstalleerde browsers te verwijderen.
 2. Schakel het selectievakje in naast het type gegevens dat u wilt verwijderen en klik op Selectie wissen.
 3. Selecteer Mijn sporen in het linkerdeelvenster.
 4. Klik op Kies te wissen gegevens naast de gekozen browser.
 5. Schakel de selectievakjes in naast de soorten gegevens die u wilt verwijderen of schakel het selectievakje naast Schakel alles in inschakelen in om alle soorten browsegegevens te verwijderen.
 6. Klik op Geselecteerde gegevens wissen.

De geselecteerde browsergegevens zijn nu gewist.

Toegestane websites toevoegen

Websites toevoegen aan de witte lijst

Op het scherm Toegestane websites kunt u voorkomen dat de toepassing cookies van bepaalde websites wist.

Op het scherm Lijst met toegestane cookies kunt u voorkomen dat Avast AntiTrack cookies van bepaalde websites wist.

Websites toevoegen op de witte lijst:

 1. Selecteer de tegel Toegestane websites.
 2. Selecteer Mijn sporen in het linkerdeelvenster.
 3. Klik op Open witte lijst.
 4. Selecteer websites in de vervolgkeuzelijst bij Kies uit populaire opties. ... of voer een website in (bijvoorbeeld voorbeeld.com) in het tekstvak links en klik op Toevoegen.

De cookies van de geselecteerde website worden nu niet meer gewist en de website verschijnt op de lijst met toegestane websites. Als u een website uit de lijst wilt verwijderen, klikt u op het pictogram Prullenbak naast de website.

De cookies van de geselecteerde website worden nu niet meer gewist en de website verschijnt op de lijst met toegestane cookies. Als u een website wilt verwijderen uit de witte lijst, klikt u op het symbool in de vorm van een prullenmand naast de website.

Traceringspogingen controleren

Via het scherm Rapporten in Avast AntiTrack kunt u zien welke traceringspogingen er precies zijn geblokkeerd en welke websites hebben geprobeerd u te traceren.

Het scherm Rapporten openen:

 1. Selecteer de tegel Bescherming tegen traceren.
 2. Klik op Volledige rapporten bekijken.

Voor elke geblokkeerde traceerpoging kunt u de volgende informatie bekijken:

 1. Trackers geblokkeerd: grafieken die schommelingen in traceringspogingen in de loop van de tijd weergeven. Wijs met de muis de rode punten op de grafiek aan om het aantal traceringspogingen weer te geven.
 2. Belangrijkste traceerpogingen: de websites die u het vaakst hebben geprobeerd te traceren sinds u AVG AntiTrack hebt geactiveerd.
 3. Recente activiteit: een lijst met de meest recente traceringspogingen, met daarin de naam van de website die u heeft geprobeerd te volgen en de tijd en dag van de poging. Door Avast geblokkeerde traceringspogingen zijn groen. Door Avast gedetecteerde maar niet geblokkeerde traceringspogingen zijn geel. Laat Avast traceringspogingen blokkeren door de browserextensie Avast AntiTrack te installeren en in te schakelen in elke browser die u gebruikt.
 4. Willekeurige vingerafdruk: de recentste wijzigingen van uw digitale vingerafdruk.

Via het scherm Rapporten in Avast AntiTrack kunt u zien welke traceringspogingen er precies zijn geblokkeerd en welke websites hebben geprobeerd u te traceren.

Het scherm Rapporten openen:

 1. Selecteer Rapporten in het linkerdeelvenster.
 2. Selecteer het tabblad in kwestie om onderstaande gegevens te bekijken:
 • Traceringsgeschiedenis: informatie over elke geblokkeerde traceringspoging.
 • Vingerafdrukwijzigingen: de recentste wijzigingen van uw digitale vingerafdruk.
 • Privacyscore: een overzicht van hoe effectief de onderdelen van Avast AntiTrack zijn geconfigureerd om uw privacy te beschermen.

Klik op Wis geschiedenis traceeractiviteiten om al uw gegevens over traceeractiviteiten te wissen.

 

Via het scherm Rapporten kunt u informatie bekijken over geblokkeerde traceringspogingen en uw vingerafdrukwijzigingen.

Tik in het onderste deelvenster op de tab Rapporten en selecteer Trackers of Vingerafdrukken.

Trackers

Schuif om de volgende informatie te bekijken:

 • Traceerpogingen: een overzicht van de geblokkeerde traceringspogingen op basis van het dreigingsniveau:
  • Roze: hoge dreiging
  • Geel: gemiddelde dreiging
  • Paars: lage dreiging
 • Top-5 websites met traceeractiviteiten: de websites die het vaakst hebben geprobeerd u te volgen en het aantal keren dat zij u hebben proberen te volgen.
 • Geblokkeerde traceerpogingen: een lijst met alle geblokkeerde traceringspogingen. De kleur van het pictogram naast elke traceringspoging geeft het dreigingsniveau aan. Tik op een traceringspoging voor meer informatie.
 

Vingerafdrukken

Schuif om de volgende informatie te bekijken:

 • Een grafiek met de 12 laatste vingerafdrukwijzigingen en het aantal traceringspogingen dat is geblokkeerd voor elke vingerafdruk.
 • Aanvullende gegevens met betrekking tot de twee laatste vingerafdrukwijzigingen.

Uw Systeemprivacy optimaliseren

Uw Windows-besturingssysteem is voorzien van veel privacygerelateerde instellingen die Avast AntiTrack kan optimaliseren en controleren om uw privacy beter te beschermen. Als u Avast AntiTrack voor het eerst gebruikt, moet u Systeemprivacy inschakelen om uw systeemgegevens te beschermen:

 1. Selecteer de tegel Systeemprivacy.
 2. De privacyinstellingen van Windows zijn verdeeld in drie categorieën. Als u een onderdeel wilt inschakelen, klikt u op de rode schuifregelaar (UIT) om deze op groen (AAN) te zetten. Wanneer u een categorie inschakelt, kunt u alle gerelateerde privacyinstellingen van Windows optimaliseren. De volgende categorieën zijn beschikbaar:
  • Houd mijn computeractiviteiten privé: hiermee voorkomt u dat Windows gegevens over uw computergebruik verzamelt.
  • Bescherm specifieke bestanden en gegevens: hiermee voorkomt u dat Windows, andere toepassingen en derden gegevens verzamelen over uw foto's, muziek en andere mediabestanden op uw computer.
  • Verbeter de aanmeldingsbeveiliging van mijn computer: hiermee voorkomt u dat hackers bij gegevens in uw computeraccounts kunnen komen.

De privacyinstellingen van uw systeem worden nu bijgewerkt. Avast AntiTrack controleert nu actief uw privacyinstellingen en waarschuwt u als er een instelling zonder uw toestemming is gewijzigd.

Raadpleeg voor meer informatie over de privacyinstellingen van Windows die kunnen worden geoptimaliseerd en gecontroleerd door Avast AntiTrack het volgende artikel:

Instellingen aanpassen

Tik op Instellingen (het pictogram in de vorm van een tandwiel) om de instellingen van Avast AntiTrack aan te passen.

De volgende opties zijn beschikbaar:

 • Bescherm uw privacy: wanneer Avast AntiTrack is ingeschakeld, is de schuifregelaar groen (AAN). Als u Avast AntiTrack wilt uitschakelen, tikt u op de schuifregelaar om deze op wit (UIT) te zetten.
 • Meldingen voor traceerpogingen (standaard ingeschakeld): hier kunt u beheren welke meldingen van Avast AntiTrack u te zien krijgt.
 • Abonnement: hier kunt u details bekijken van uw huidige Avast AntiTrack-abonnement. U ziet onder andere het type abonnement en wanneer de huidige abonnementsperiode afloopt.
Avast-producten worden als doorlopend abonnement verkocht. Dat betekent dat uw abonnement aan het einde van elke factureringscyclus wordt verlengd tenzij u het handmatig opzegt voor de volgende factureringsdatum. Raadpleeg het volgende artikel voor meer informatie:
 • Ondersteuning: stuur een bericht naar de ondersteuning van Avast of ga naar de ondersteuningswebsite van Avast.
 • Gegevens opnieuw ingesteld: tik op Mijn traceerpogingen opnieuw instellen als u de gegevens van alle traceringspogingen in Avast AntiTrack wilt verwijderen.
 • Gebruiksrechtovereenkomst: hier kunt u de gebruiksrechtovereenkomst van Avast bekijken.
 • Privacybeleid: hier kunt u het privacybeleid van Avast doornemen.
 • Gegevensinstellingen (standaard ingeschakeld): hier kunt u het delen van gebruiksgegevens met derden voor analysedoeleinden uitschakelen door op de groene schuifregelaar (AAN) te tikken, zodat deze wit (UIT) wordt.
 • Versie: verifieer hier het versienummer van uw app.
 • Avast AntiTrack Premium 2.x voor Windows
 • Avast AntiTrack 1.x voor Mac
 • Avast AntiTrack 1.x voor Android
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education – 32-/64-bits
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise – 32-/64-bits
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise – 32-/64-bits
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate – Service Pack 1, 32-/64-bits
   
 • Apple macOS 11.x (Big Sur)
 • Apple macOS 10.15.x (Catalina)
 • Apple macOS 10.14.x (Mojave)
 • Apple macOS 10.13.x (High Sierra)
 • Apple macOS 10.12.x (Sierra)
 • Apple Mac OS X 10.11.x (El Capitan)
   
 • Google Android 5.0 (Lollipop, API 21) – Android 10 (API 29)

Was dit artikel nuttig?

Extra hulp nodig?

Contact opnemen