Avast AntiTrack – začínáme

Avast AntiTrack je aplikace na ochranu soukromí, která vás chrání před nejnovějšími technologiemi pro online sledování.

Tento článek předpokládá, že Avast AntiTrack už máte na zařízení nainstalovaný a aktivovaný. Pokyny najdete v následujících článcích:

Otevření aplikace Avast AntiTrack

Avast AntiTrack můžete otevřít jedním z následujících způsobů:

 • Na ploše Windows dvakrát klikněte na ikonu aplikace Avast AntiTrack Premium.
 • V oznamovací oblasti hlavního panelu dvakrát klikněte na ikonu Avast AntiTrack.
 • Na panelu nabídek Apple klikněte na ikonu Avast AntiTrack a vyberte možnost Zobrazit Avast AntiTrack.
 • Na panelu nabídek Apple vyberte možnosti PřejítAplikace a dvakrát klikněte na ikonu Avast AntiTrack.

Hlavní obrazovka aplikace

Na obrazovce Hlavní obrazovka najdete následující informace:

 1. Ochrana digitální stopy: Aktuální stav ochrany v prohlížeči. Pokud je stav Vypnuto, doporučujeme v nejméně jednom nainstalovaném prohlížeči zapnout rozšíření Avast AntiTrack pro prohlížeče.
 2. Skóre ochrany soukromí: Vaše aktuální skóre ochrany soukromí, které si můžete zlepšit, když v aplikaci Avast AntiTrack zapnete více funkcí.
 3. Data po prohlížení internetu: Datum posledního smazání dat prohlížečů (včetně počtu smazaných položek).
 4. Celkem cookies: Celkový počet cookies, které Avast AntiTrack od své aktivace smazal.
 5. Poslední sledování: Poslední pokusy o sledování, které Avast AntiTrack odhalil. Kliknutím na šipky můžete změnit zobrazení, případně můžete kliknutím na možnost Zobrazit podrobnosti zobrazit všechny pokusy o sledování.
 6. Webové stránky, které vás nejvíc sledují: 5 webových stránek, které se vás pokoušely sledovat nejčastěji.
 7. Celkem zablokovaných pokusů o sledování: Celkový počet pokusů o sledování, které Avast AntiTrack od své aktivace zablokoval.

Podívejte se na své skóre ochrany soukromí

Když otevřete Avast AntiTrack, v hlavním okně aplikace uvidíte své skóre ochrany soukromí, jež udává, jak efektivně je aplikace nastavená, aby chránila vaše soukromí.

Na hlavní obrazovce svého zařízení klepněte na ikonu Avast AntiTrack a otevřete tak aplikaci.

Aplikace zobrazí obrazovku Ochrana soukromí. Stav může být jeden z následujících:

 • Zabezpečeno před sledovacími nástroji: Ochrana soukromí je zapnutá.
 • Ochrana je pozastavená: Ochrana soukromí je momentálně vypnutá, protože jste připojeni k jiné VPN službě. Odpojte se od VPN, ať můžeme dále chránit vaše soukromí.
 • Můžete být sledováni online: Ochrana soukromí je momentálně vypnutá. Chcete-li zapnout ochranu před sledováním v prohlížečích, přejděte do části Nastavení (ikona ozubeného kola) a klepnutím přepněte posuvník Ochraňte své soukromí z šedé polohy (Vypnuto) do polohy zelené (Zapnuto).

Na obrazovce Ochrana soukromí jsou také k dispozici následující možnosti:

 • Zablokované pokusy o sledování: Celkový počet pokusů o sledování, které Avast AntiTrack zablokoval.
 • Digitální stopa byla změněna: Datum a čas, kdy Avast AntiTrack naposledy změnil vaši digitální stopu, a počet zablokovaných sledovacích nástrojů od poslední změny digitální stopy.

Chcete-li své skóre ochrany soukromí zlepšit, podívejte se na pět dlaždic komponent v hlavním okně aplikace. Jejich barva udává stav příslušné komponenty:

 • Červené dlaždice: Komponenty, které nejsou zcela zapnuté a brání aplikaci Avast AntiTrack v ochraně vašeho soukromí.
 • Žluté dlaždice: Komponenty, které můžete nakonfigurovat tak, aby chránily vaše online soukromí lépe.
 • Zelené dlaždice: Komponenty, které jsou zapnuty nebo nastaveny tak, aby vaše soukromí chránily efektivně.

Chcete-li zlepšit své skóre ochrany soukromí, vyberte možnosti ReportySkóre ochrany soukromí.

Stavy jednotlivých komponent:

 • Červené stavy: Problémy, které aplikaci Avast AntiTrack brání v ochraně vašeho online soukromí.
 • Zelené stavy: Komponenty, které jsou zapnuty nebo nastaveny tak, aby vaše online soukromí chránily efektivně.

Nejvyššího skóre ochrany soukromí dosáhnete, když si všechny komponenty zapnete a když budete mít prázdný seznam povolených položek.

Ochraňte prohlížeče

Na dlaždici Ochrana prohlížečů můžete zapnout či vypnout rozšíření Avast AntiTrack pro prohlížeče. Pokud je rozšíření pro prohlížeče v některých prohlížečích vypnuto, tato dlaždice může být červená nebo žlutá.

Na obrazovce Prohlížeče můžete zapnout či vypnout rozšíření Avast AntiTrack pro prohlížeče.

Jak zapnout nebo vypnout ochranu jednotlivých prohlížečů:

 1. Vyberte dlaždici Ochrana prohlížečů.
 2. Na levém panelu vyberte možnost Prohlížeče.
 3. U vybraného prohlížeče klikněte na posuvník:
  • Zapnutí rozšíření pro prohlížeče: Klikněte na červený posuvník (Vypnuto). Jeho barva se změní na zelenou (Zapnuto).
  • Vypnutí rozšíření pro prohlížeče: Klepněte na zelený posuvník (Zapnuto). Jeho barva se změní na červenou (Vypnuto).
Pokud potřebujete do prohlížeče nainstalovat rozšíření Avast AntiTrack, přečtěte si následující článek:

Jak zapnout nebo vypnout ochranu soukromí v jednotlivých prohlížečích na zařízení:

 1. Na spodním panelu vyberte možnost Prohlížeče.
 2. U vybraného prohlížeče klepněte na posuvník:
  • Povolit: Klikněte na bílý posuvník (Vypnuto). Jeho barva se změní na zelenou (Zapnuto).
  • Zakázat: Klepněte na zelený posuvník (Zapnuto). Jeho barva se změní na bílou (Vypnuto).
Při prvním zapnutí ochrany soukromí pro prohlížeč vás Avast AntiTrack požádá o udělení přístupu k danému prohlížeči.

Mazání cookies a dat prohlížečů

Dlaždice Čištění prohlížečů v hlavním okně aplikace Avast AntiTrack umožňuje naplánovat automatické mazání cookies z prohlížečů a okamžité čištění dat prohlížečů.

Obrazovka Moje stopy umožňuje naplánovat automatické mazání cookies z prohlížečů a okamžité čištění dat prohlížečů.

Plánované mazání cookies

Cookies jsou soubory, které jsou webovými stránkami, sledovacími nástroji nebo někým jiným zanechávány ve vašem prohlížeči a které jim umožňují prohlížet vaše online aktivity.

Jak pro jednotlivé prohlížeče naplánovat pravidelné mazání cookies:

 1. Vyberte dlaždici Čištění prohlížečů.
 2. Na levém panelu vyberte možnost Moje stopy.
 3. V rozevírací nabídce Plánované mazání cookies u požadovaného prohlížeče vyberte, jak často mají být soubory cookie mazány.
 4. V rozevírací nabídce u požadovaného prohlížeče vyberte, jak často mají být soubory cookie mazány.
Chcete-li vymazat cookies z prohlížeče, je nutné daný prohlížeč zavřít. Když v době naplánovaného čištění cookies bude příslušný prohlížeč otevřený, zobrazí se vám oznámení s žádostí, abyste prohlížeč zavřeli.
Safari před nastavením harmonogramu pro čištění cookies potřebuje udělit úplný přístup k disku. Klikněte na možnost Povolit přístup k disku a poté dle pokynů na obrazovce povolte aplikaci Avast AntiTrack čištění cookies v Safari.

Cookies budou z vybraného prohlížeče ve stanovenou dobu automaticky mazány. Také můžete přidat povolené webypřidat povolené weby, ke kterým nechcete mazat cookies.

 

Čištění dat prohlížečů

Údaje o prohlížení jsou obvykle informace, které se ukládají do prohlížeče při prohlížení webových stránek.

Postup smazání dat webových prohlížečů:

 1. U vybraného prohlížeče klikněte na možnost Zobrazit data. Případně klikněte na možnost Vymazat data všech prohlížečů a vymažte data ze všech nainstalovaných prohlížečů.
 2. Zaškrtněte pole u typů dat, která chcete odstranit, a pak klikněte na položku Vymazat vybrané.
 3. Na levém panelu vyberte možnost Moje stopy.
 4. U vybraného prohlížeče klikněte na možnost Vyberte data ke smazání.
 5. Zaškrtněte pole u typů dat, které chcete smazat, nebo zaškrtnutím pole Zapnout vše odeberte všechny typy dat prohlížečů.
 6. Klikněte na tlačítko Smazat vybraná data.

Vybraná data prohlížečů budou smazána.

Přidání webových stránek mezi povolené

Přidání webových stránek mezi povolené

Na obrazovce Povolené stránky můžete zastavit mazání cookies z některých webových stránek.

Na obrazovce Seznam povolených souborů cookie můžete zastavit mazání cookies aplikací Avast AntiTrack z některých webových stránek.

Přidání webových stránek mezi povolené:

 1. Vyberte dlaždici Povolené stránky.
 2. Na levém panelu vyberte možnost Moje stopy.
 3. Klikněte na možnost Seznam povolených.
 4. Můžete zaškrtnout webové stránky v rozevírací nabídce Vybrat z oblíbených možností nebo můžete do levého textového pole zadat web (například www.seznam.cz) a kliknout na tlačítko Přidat.

Daná webová stránka bude z mazání cookies vynechána a bude přidána na váš seznam povolených webových stránek. Chcete-li ze seznamu smazat nějakou webovou stránku, klikněte u ní na ikonu koše.

Daná webová stránka bude z mazání cookies vynechána a bude přidána na váš seznam povolených cookies. Chcete-li ze seznamu povolených smazat nějakou webovou stránku, klikněte u ní na ikonu koše.

Zjišťování pokusů o sledování

Na obrazovce Reporty vám Avast AntiTrack umožňuje prohlížet, které konkrétní pokusy o sledování zablokoval a které webové stránky se vás pokoušejí sledovat.

Jak otevřít obrazovku Reporty:

 1. Vyberte dlaždici Ochrana před sledováním.
 2. Klikněte na možnost Zobrazit všechny reporty.

U každého zablokovaného pokusu o sledování jsou uvedeny následující informace:

 1. Zablokovaná sledování: Grafy pokusů o vaše sledování v čase. Najetím ukazatelem myši nad červenou tečku v grafu zobrazíte počet pokusů o sledování.
 2. Nejčastější pokusy o sledování: Webové stránky, které se vás od chvíle, kdy jste si aktivovali Avast AntiTrack, pokoušely sledovat nejčastěji.
 3. Poslední aktivita: Seznam posledních pokusů o sledování. Zahrnuje názvy webových stránek, které se vás pokoušely sledovat, a datum a čas jejich pokusu. Pokusy o sledování, které Avast úspěšně zablokoval, jsou zelené. Pokusy o sledování, které Avast odhalil, ale nezablokoval, jsou oranžové. Pokud chcete, aby Avast mohl úspěšně blokovat pokusy o sledování, do každého používaného prohlížeče si nainstalujte rozšíření Avast AntiTrack pro prohlížeče.
 4. Změny digitální stopy: Poslední změny vaší digitální stopy.

Na obrazovce Reporty vám Avast AntiTrack umožňuje prohlížet, které konkrétní pokusy o sledování zablokoval a které webové stránky se vás pokoušejí sledovat.

Jak otevřít obrazovku Reporty:

 1. Na levém panelu vyberte možnost Reporty.
 2. Výběrem příslušné karty zobrazíte následující podrobnosti:
 • Historie sledování: Informace o každém zablokovaném pokusu o sledování.
 • Změny digitální stopy: Poslední změny vaší digitální stopy.
 • Skóre ochrany soukromí: Přehled toho, jak efektivně jsou nakonfigurované komponenty aplikace Avast AntiTrack, aby chránily vaše soukromí.

Chcete-li smazat data o sledování, klikněte na možnost Vymazat historii sledování.

 

Na obrazovce Reporty si můžete prohlédnout informace o zablokovaných pokusech o sledování a změnách digitální stopy.

Na spodním panelu klepněte na kartu Reporty a pak vyberte buď Sledovací nástroje, nebo Digitální stopy.

Sledovací nástroje

Když přejdete dále, uvidíte následující informace:

 • Pokusy o sledování: Grafické znázornění zablokovaných pokusů o sledování podle jejich závažnosti.
  • Růžová: Závažná hrozba
  • Žlutá: Středně závažná hrozba
  • Fialová: Nezávažná hrozba
 • 5 webových stránek, které vás nejvíc sledují: Webové stránky, které se vás pokoušely sledovat nejčastěji, a údaje o tom, kolikrát se vás pokusily sledovat.
 • Zablokované pokusy o sledování: Seznam všech zablokovaných pokusů o sledování. Barva ikony u každého pokusu o sledování udává závažnost hrozby. Klepnutím na pokus o sledování si zobrazíte podrobnosti.
 

Digitální stopy

Když přejdete dále, uvidíte následující informace:

 • Graf znázorňující posledních 12 změn digitální stopy a počet pokusů o sledování, které byly při používání každé digitální stopy zablokovány.
 • Další údaje související se dvěma posledními změnami digitální stopy.

Optimalizace ochrany soukromí v systému

Operační systém Windows nabízí spoustu nastavení soukromí, která Avast AntiTrack dokáže optimalizovat a sledovat, abyste byli lépe chráněni. Pokud používáte Avast AntiTrack poprvé, je třeba zapnout funkci Ochrana soukromí v systému, abyste mohli začít s ochranou svých dat v systému:

 1. Vyberte dlaždici Ochrana soukromí v systému.
 2. Nastavení ochrany soukromí v systému Windows jsou rozdělená do tří kategorií. Kategorii můžete zapnout tím, že kliknutím přepnete červený posuvník (Vypnuto) do zelené polohy (Zapnuto). Když zapnete kategorii, optimalizujete všechna související nastavení ochrany soukromí ve Windows. K dispozici jsou následující kategorie:
  • Chránit mé soukromí na počítači: Zabrání Windows ve sběru dat o tom, jak používáte počítač.
  • Chránit konkrétní soubory a data: Zabrání Windows, aplikacím a třetím stranám ve sběru dat o fotografiích, hudbě a dalších mediálních souborech v počítači.
  • Zlepšit mé zabezpečení při přihlašování k počítači: Zabrání hackerům v přístupu k datům na účtech v počítači.

Nastavení ochrany soukromí v systému máte aktualizovaná. Avast AntiTrack aktivně sleduje nastavení soukromí v systému a upozorní vás, když se nějaké nastavení změní bez vašeho svolení.

Další informace o nastaveních soukromí ve Windows, která Avast AntiTrack může optimalizovat a sledovat, najdete v následujícím článku:

Změna nastavení

Klepnutím na ikonu Nastavení (ozubené kolo) na spodním panelu můžete změnit nastavení aplikace Avast AntiTrack.

K dispozici máte následující možnosti:

 • Ochraňte své soukromí: Když je ochrana aplikací Avast AntiTrack zapnutá, posuvník je zelený (Zapnuto). Pokud chcete ochranu aplikací Avast AntiTrack vypnout, klepnutím přepněte posuvník do bílé polohy (Vypnuto).
 • Oznámení o pokusech o sledování (ve výchozím nastavení zapnuto): Umožňuje spravovat oznámení aplikace Avast AntiTrack, která dostáváte.
 • Předplatné: Umožňuje zobrazit informace ohledně vašeho předplatného aplikace Avast AntiTrack. Tyto informace zahrnují typ předplatného a konec aktuálního předplaceného období.
Produkty Avastu jsou prodávány formou automaticky prodlužovaného předplatného. To znamená, že se předplatné na konci každého předplaceného období prodlužuje, dokud je ručně nezrušíte před příštím fakturačním datem. Další informace se dozvíte v následujícím článku:
 • Podpora: Umožňuje poslat zprávu podpoře Avastu nebo navštívit webovou stránku podpory Avastu.
 • Resetování dat: Chcete-li z aplikace Avast AntiTrack smazat veškerá data o pokusech o sledování, klepněte na možnost Resetovat pokusy o sledování.
 • Licenční ujednání s koncovým uživatelem: Slouží k zobrazení licenční smlouvy s koncovým uživatelem Avastu.
 • Ochrana osobních údajů: Slouží k zobrazení zásad ochrany soukromí Avastu.
 • Sdílení dat (ve výchozím nastavení zapnuto): Pokud chcete zastavit sdílení analytických údajů o používání s třetími stranami, klepnutím přepněte posuvník ze zelené polohy (Zapnuto) do polohy bílé (Vypnuto).
 • Verze: Umožňuje zkontrolovat verzi aplikace.
 • Avast AntiTrack Premium 2.x pro Windows
 • Avast AntiTrack 1.x pro Mac
 • Avast AntiTrack 1.x pro Android
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate – Service Pack 1, 32/64bitový
   
 • Apple macOS 11.x (Big Sur)
 • Apple macOS 10.15.x (Catalina)
 • Apple macOS 10.14.x (Mojave)
 • Apple macOS 10.13.x (High Sierra)
 • Apple macOS 10.12.x (Sierra)
 • Apple Mac OS X 10.11.x (El Capitan)
   
 • Google Android 5.0 (Lollipop, API 21) – Android 10 (API 29)

Pomohl vám tento článek?

Potřebujete další pomoc?

Kontaktujte nás