Avast AntiTrack Premium – začínáme

Avast AntiTrack Premium je aplikace na ochranu soukromí, která vás při prohlížení internetu chrání před nejnovějšími technologiemi pro online sledování. Po nainstalování programu Avast AntiTrack Premium a aktivaci předplatného si přečtěte jednotlivé části tohoto článku s pokyny k používání programu.

Zapnutí rozšíření pro prohlížeče

Avast AntiTrack Premium při svém prvním spuštění v počítači automaticky vyhledá prohlížeče Google Chrome, Mozilla FirefoxOpera. Poté zobrazí výzvu, abyste si nainstalovali rozšíření Avast AntiTrack do všech nainstalovaných prohlížečů. Pokud tento krok přeskočíte nebo potřebujete rozšíření nainstalovat později, řiďte se pokyny v následujícím článku:

V prohlížečích Internet ExplorerMicrosoft Edge se rozšíření Avast AntiTrack Premium nainstaluje a aktivuje automaticky.

Jak na lepší skóre ochrany soukromí

Avast AntiTrack Premium obsahuje několik komponent, které společně chrání vaše soukromí. Na obrazovce Ochrana soukromí vidíte své skóre ochrany soukromí, které udává, jak dobře je vaše soukromí momentálně chráněno. Nejvyššího skóre ochrany soukromí dosáhnete, když si všechny komponenty zapnete. Jak si skóre ochrany soukromí zlepšit:

 1. Na obrazovce Ochrana soukromí klikněte na možnost Zlepšit moje skóre ochrany soukromí.
 2. Na kartě Skóre ochrany soukromí uvidíte aktuální stav každé komponenty, kterou lze zapnout nebo změnit, abyste si zvýšili skóre ochrany soukromí. Ukazatele stavu jsou barevně odlišené:
  • Červená: závažné problémy, které programu Avast AntiTrack Premium brání v ochraně vašeho soukromí.
  • Žlutá: návrhy, jak své soukromí můžete zlepšit.
  • Zelená: komponenty, které jsou aktivovány nebo nastaveny tak, aby vaše soukromí chránily efektivně.
  Po kliknutí na libovolný panel můžete zapnout nebo změnit nastavení příslušné komponenty.
 3. Po zapnutí nebo změněně nastavení komponenty se kliknutím na možnost Ochrana soukromí na levém panelu dozvíte, jak jste si skóre ochrany soukromí zlepšili.

Nastavení ochrany soukromí ve Windows

Operační systém Windows nabízí spoustu nastavení soukromí, která Avast AntiTrack Premium dokáže optimalizovat a sledovat, abyste byli lépe chráněni. Jak změnit doporučená nastavení systému, aby bylo vaše soukromí co nejlépe chráněno:

 1. Na levém panelu vyberte možnost Ochrana osobních údajů v systému a poté klikněte na možnost Začít.
 2. Doporučená nastavení jsou rozdělená do tří skupin:
  • Chránit mé soukromí v systému: zabrání Windows ve sběru dat o tom, jak používáte počítač.
  • Chránit soukromí mých údajů: zabrání Windows, aplikacím a třetím stranám ve sběru dat o fotografiích, hudbě a dalších mediálních souborech v počítači.
  • Skrýt mě před hackery: zabrání hackerům v přístupu k datům na účtech v počítači.
  U některé ze skupin klikněte na položku Spravovat a změňte příslušné možnosti soukromí.
 3. Ve výchozím stavu jsou všechny možnosti ochrany soukromí zapnuté. Chcete-li nějakou možnost ochrany soukromí vypnout, zrušte zaškrtnutí příslušného políčka. Pak klikněte na tlačítko Uložit.
 4. U všech zbývajících skupin nastavení ochrany soukromí v systému opakujte výše uvedené kroky 2–3. Pak klikněte na tlačítko Použít nastavení a restartovat počítač.
 5. Kliknutím na tlačítko Ano restartujte počítač.
Než počítač restartujete, uložte nedokončenou práci a zavřete všechny ostatní aplikace.

Nastavení ochrany soukromí v systému se po restartu počítače uplatní. Avast AntiTrack Premium nyní aktivně sleduje systémová nastavení soukromí a upozorní vás, když se nějaké nastavení změní bez vašeho svolení.

Zjišťování pokusů o sledování

Avast AntiTrack Premium vám umožňuje prohlížet, které konkrétní pokusy o sledování zablokoval a které webové stránky se vás pokoušejí sledovat. Na obrazovce Ochrana soukromí najdete přehled s následujícími informacemi:

 • Sledování: datum a čas posledních pokusů o sledování, webové stránky, které vás sledovaly, a Zdroj sledování.
 • Webové stránky, které vás nejvíc sledují: webové stránky, které se vás pokoušely sledovat nejčastěji.
 • Celkem zablokovaných pokusů o sledování: celkový počet pokusů o sledování, které Avast AntiTrack Premium od svého nainstalování zablokoval.

Chcete-li zobrazit celý seznam Historie sledování, na levém panelu klikněte na možnost Reporty a vyberte kartu Historie sledování.

Sledování změn digitální stopy

AntiTrack Premium trvale a náhodně mění vaši digitální stopu, aby chránil vaši online identitu. Zobrazení záznamu změn vaší digitální stopy:

 1. Na levém panelu klikněte na možnost Reporty.
 2. Výběrem záložky Změny digitální stopy si zobrazíte, kolikrát a kdy byla vaše digitální stopa změněna.

Mazání cookies

Cookies jsou soubory, které jsou webovými stránkami, sledovacími nástroji nebo někým jiným zanechávány ve vašem prohlížeči a které jim umožňují prohlížet vaše online aktivity. Jak chránit vaše online soukromí a nastavit Avast AntiTrack Premium, aby soubory cookie z vašich prohlížečů pravidelně mazal:

 1. Na levém panelu klikněte na možnost Moje stopy.
 2. V rozevírací nabídce Mazání souborů cookie u požadovaného prohlížeče vyberte, jak často mají být soubory cookie mazány.

Soubory cookie budou z daného prohlížeče pravidelně automaticky mazány.

Jak zabránit mazání souborů cookie z určitých webových stránek:

 1. Na levém panelu klikněte na možnost Moje stopy.
 2. Klikněte na možnost Seznam povolených.
 3. V rozevírací nabídce zaškrtněte jednu či více populárních webových stránek... …nebo klikněte do textového pole, zadejte webovou adresu (například www.seznam.cz) a klikněte na možnost Přidat.

Dané webové stránky budou z mazání souborů cookie vynechány a budou přidány na váš seznam povolených stránek.

Vymazání údajů o prohlížení

Údaje o prohlížení jsou obvykle informace, které se ukládají do prohlížeče při prohlížení webových stránek. Avast AntiTrack Premium vám umožňuje určit konkrétní typy údajů o prohlížení, které chcete mazat:

 1. Na levém panelu klikněte na možnost Moje stopy.
 2. U vybraného prohlížeče klikněte na možnost Vymazat data.
 3. Zaškrtněte typy údajů o prohlížení, které chcete mazat (nebo zaškrtněte možnost Vybrat vše).
 4. Případně můžete zaškrtnutím pole Uložit moje nastavení nastavit, aby si Avast AntiTrack Premium při každém kliknutí na možnost Vymazat data zapamatoval výběry pro všechny prohlížeče.
 5. Klikněte na tlačítko Smazat vybraná data.

Vybrané údaje o prohlížení budou z příslušného prohlížeče smazány.

Správa nastavení programu Avast AntiTrack Premium

Kliknutím na možnost Nastavení v levém dolního rohu programu Avast AntiTrack Premium můžete změnit příslušná nastavení:

 • Zaškrtněte následující nastavení, případně jejich zaškrtnutí zrušte:
  • Aktivovat detekci sledování (ve výchozím stavu zapnuto): Umožňuje programu Avast AntiTrack Premium přidávat položky do záznamu Sledování. Když toto nastavení vypnete, váš prohlížeč zůstane chráněný, ale Avast AntiTrack Premium nebude sbírat údaje o pokusech o sledování.
  • Upozorňovat na změny digitální stopy: Upozorní vás na každou změnu vaší digitální stopy.
  • Spustit Avast AntiTrack při startu počítače (ve výchozím stavu zapnuto): Umožňuje automaticky spouštět Avast AntiTrack Premium při každém startu počítače.
  • Minimalizovat AntiTrack Premium při spouštění: Minimalizuje Avast AntiTrack Premium při spuštění.
  • Pro detekci sledování povolit filtrování datových přenosů HTTPS (ve výchozím stavu zapnuto): Umožňuje programu Avast AntiTrack Premium zjišťovat pokusy o sledování v HTTPS přenosech.
 • Přes rozevírací nabídky můžete změnit následující nastavení:
  • Upozorňovat mě na zablokované pokusy o sledování: Umožňuje určit, jak často chcete zobrazovat oznámení o zablokovaných pokusech o sledování. Výběrem možnosti Nikdy lze oznámení vypnout.
  • Vyberte jazyk: Klikněte na svůj preferovaný jazyk a kliknutím na tlačítko Ano svou volbu potvrďte.
 • Na obrazovce nastavení také najdete následující informace:
  • Stav předplatného: Zde najdete zakoupený Aktivační kód.
  • Aktualizace: Zde se dozvíte aktuální verzi programu a zda je program aktuální. Pokud si myslíte, že nepoužíváte aktuální verzi, kliknutím na možnost Vyhledat aktualizace si stáhněte a spusťte nejnovější verzi programu Avast AntiTrack Premium.
 • Avast AntiTrack Premium 1.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate – Service Pack 1, 32/64bitový

Pomohl vám tento článek?

Ano Ne

Potřebujete další pomoc?

Kontaktujte nás