Avast Cleanup Premium – aan de slag

Avast Cleanup Premium is een optimalisatieprogramma voor de pc waarmee onnodige items en prestatieproblemen worden gedetecteerd om schijfruimte vrij te maken en de snelheid van uw systeem te verbeteren.

In dit artikel gaan wij ervan uit dat de nieuwste versie van Avast Cleanup Premium al op uw pc is geïnstalleerd en geactiveerd. Raadpleeg de volgende artikelen voor uitgebreide installatie- en activeringsinstructies:

Als u Avast Cleanup Premium voor het eerst gebruikt, wordt de toepassing na installatie automatisch geopend en kunt u klikken op Nu scannen om een onderhoudsscan van uw pc uit te voeren of op Overslaan om door te gaan naar het dashboard van Cleanup Premium.

Een onderhoudsscan uitvoeren

Een onderhoudsscan is een uitgebreide controle van uw systeem, waarbij beschadigde of overbodige items en traceergegevens worden opgespoord.

 1. Klik op de tegel Onderhoud op het dashboard van Avast Cleanup Premium.
 2. Schakel het selectievakjes in naast de typen problemen die u wilt oplossen. Problemen die Avast automatisch selecteert, kunnen veilig zonder verlies van cruciale gegevens worden opgelost.
 3. Optioneel kunt u op een deelvenster klikken om specifieke items op uw pc te bekijken en om specifieker aan te geven welke items moeten worden opgeschoond.
 4. Klik op Oplossen en opschonen om de geselecteerde problemen op te lossen.
 5. Wanneer het opschonen voltooid is, klikt u op Gereed.

Alle geselecteerde problemen zijn nu opgelost. Als u Avast Cleanup Premium voor het eerst gebruikt, wordt u mogelijk gevraagd Automatisch onderhoud in te schakelen.

Achtergrondtoepassingen beheren

Bepaalde toepassingen maken uw systeem trager doordat zij onopvallend op de achtergrond worden uitgevoerd. Met Avast Cleanup Premium kunt u op deze toepassingen scannen en ze veilig in de slaapstand zetten om de prestaties te verbeteren.

 1. Klik op de tegel Sneller op het dashboard van Avast Cleanup Premium.
 2. Klik op Achtergrond- en opstartprogramma's.
 3. Er wordt een lijst weergegeven met toepassingen die uw pc trager kunnen maken. Selecteer een van de volgende opties:
  • Slaapstand: hiermee wordt de afzonderlijke toepassing in de slaapstand gezet en uit de lijst verwijderd.
  • Negeren: hiermee staat u toe dat de toepassing op de achtergrond wordt uitgevoerd en de toepassing wordt uit de lijst verwijderd.
  • Klik op Zet alles in slaapstand om alle toepassingen in de lijst in de slaapstand te zetten.
Als u een toepassing dagelijks gebruikt, is het niet raadzaam deze in de slaapstand te zetten. Bovendien moeten sommige toepassingen op de achtergrond worden uitgevoerd om volledig functioneel te zijn. Als u Skype bijvoorbeeld in de slaapstand zet, mist u inkomende oproepen.

De geselecteerde toepassingen zijn nu in de slaapstand gezet of worden genegeerd. Toepassingen die in de slaapstand zijn gezet, kunnen gewoon worden geopend en gebruikt. Wanneer u de toepassing sluit, verandert Avast Cleanup Premium de status ervan automatisch in In slaapstand.

U beheert een toepassing die in de slaapstand is gezet of is genegeerd als volgt:

 1. Klik onder aan het scherm Achtergrond- en opstartprogramma's op Programma's in slaapstand of Programma's genegeerd.
 2. Selecteer de optie in kwestie:
  • Waakstand: de toepassing wordt meteen uit de slaapstand gehaald en mag worden uitgevoerd op de achtergrond.
  • Niet meer negeren: de toepassing wordt weer toegevoegd aan de lijst Achtergrond- en opstartprogramma's waar u deze eventueel in de slaapstand kunt zetten.

Ruimte vrijmaken

Avast Cleanup Premium voert scanbewerkingen uit op en verwijdert ongewenste systeembestanden en browsergegevens op een veilige manier om schijfruimte vrij te maken.

 1. Klik op de tegel Ruimte vrijmaken op het dashboard van Avast Cleanup Premium.
 2. Selecteer de categorie die u wilt opschonen:
  • Overbodige systeembestanden: klik op Overbodige systeembestanden om overbodige bestanden op de pc op te schonen.
  • Browsergegevens: klik op het wereldbolpictogram om tijdelijke browserbestanden op te schonen.
 3. Gebruik de vervolgkeuzelijst bij Aanbevolen items selecteren onder aan het scherm om bestanden te selecteren voor het opschonen. De volgende opties zijn beschikbaar:
  • Aanbevolen items selecteren: hiermee worden alleen bestandscategorieën geselecteerd die u veilig kunt opschonen zonder verlies van cruciale gegevens.
  • Alles selecteren: alle bestandscategorieën in de lijst worden geselecteerd. U kunt vervolgens handmatig de selectie opheffen van bestandscategorieën die u niet wilt opschonen.
  • Niets selecteren: de selectie van alle bestandscategorieën in de lijst wordt opgeheven. U kunt vervolgens handmatig het selectievakje inschakelen bij de bestandscategorieën die u wilt opschonen.
 4. Of klik op Negeren naast bestandscategorieën die u wilt verwijderen uit uw lijst met Overbodige systeembestanden of Browsergegevens.

De geselecteerde bestandscategorieën worden nu opgeschoond. Een genegeerde bestandscategorie beheren:

 1. Klik onderaan het scherm Overbodige systeembestanden of Browsergegevens op Genegeerde categorieën.
 2. Klik op Niet meer negeren om de bestandscategorie weer toe te voegen aan de lijst met Ongewenste systeembestanden of Browsergegevens.

Acties ongedaan maken

Via het Reddingscentrum kunt u bepaalde wijzigingen ongedaan maken die door Avast Cleanup Premium zijn aangebracht:

 1. Klik op het pictogram Reddingscentrum rechts op het dashboard van Avast Cleanup Premium.
 2. Klik op Ongedaan maken naast de actie die u wilt terugdraaien.

De geselecteerde actie wordt nu teruggedraaid.

Niet alle acties van Avast Cleanup Premium kunnen worden teruggedraaid.

Verdere aanbevelingen

U kunt alle toepassingsfuncties bekijken door op Alle functies (het pictogram in de vorm van een raster) rechts op het hoofddashboard van Avast Cleanup Premium te klikken.

In het volgende artikel vindt u meer informatie Avast Cleanup Premium:

 • Avast Cleanup Premium 20.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education – 32-/64-bits
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise – 32-/64-bits
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise – 32-/64-bits
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate – Service Pack 1, 32-/64-bits

Was dit artikel nuttig?

Extra hulp nodig?

Contact opnemen