Řešení problémů s aktivací produktů Avast

Chcete-li vyřešit problémy s aktivací produktů Avast, podle používané platformy vyberte jednu z následujících karet:

Pokyny v této části platí pro následující produkty:

 • Avast Premium Security
 • Avast Omni
 • Avast Premier
 • Avast Premium Security
 • Avast Pro Antivirus
 • Avast SecureLine VPN
 • Avast Cleanup Premium
 • Avast Passwords
 • Avast AntiTrack Premium

Chcete-li vyřešit problémy s aktivací, řiďte se postupně pokyny v následujících částech:

Jak si stáhnout kopii zakoupené licence

Pokud se při aktivaci pomocí licenčního souboru nebo aktivačního kódu setkáte s nějakými problémy, z webové stránky Avastu nebo ze svého účtu Avast si stáhněte kopii licence, abyste vyloučili možnost, že příčinou daných problémů je samotná licence.

Aktivace produktu

Jakmile kopii licence stáhnete, postupujte podle pokynů v článku k příslušnému produktu a typu licence a aktivujte licenci:

Pokud máte problémy a aktivací i nadále, řiďte se pokyny níže.

Opětovná instalace a aktivace produktu

 1. Produkt Avast odinstalujte dle pokynů v příslušném článku uvedeném níže:
 2. Produkt nainstalujte dle pokynů v příslušném článku uvedeném níže:
 3. Produkt znovu aktivujte.

Řešení problémů souvisejících s objednávkou nebo předplatným

Pokud máte nějaký dotaz nebo problém týkající se objednávky či předplatného produktu Avast, přečtěte si následující článek:

Pokyny v této části platí pro následující produkty:

 • Avast Premium Security
 • Avast SecureLine VPN
 • Avast Cleanup Pro

Chcete-li vyřešit problémy s aktivací, řiďte se postupně pokyny v následujících částech:

Jak si stáhnout kopii zakoupené licence

Pokud se při aktivaci setkáte s nějakými problémy, z webové stránky Avastu nebo ze svého účtu Avast si stáhněte kopii licence, abyste vyloučili možnost, že příčinou daných problémů je samotná licence.

Aktivace produktu

Jakmile kopii licence stáhnete, postupujte podle pokynů v článku k příslušnému produktu a aktivujte ji:

Pokud máte problémy a aktivací i nadále, řiďte se pokyny níže.

Opětovná instalace a aktivace produktu

 1. Produkt Avast odinstalujte dle příslušných níže uvedených pokynů:
 2. Produkt nainstalujte dle pokynů v příslušném článku uvedeném níže:
 3. Produkt znovu aktivujte.

Řešení problémů souvisejících s objednávkou nebo předplatným

Pokud máte nějaký dotaz nebo problém týkající se objednávky či prodloužení předplatného Avastu, přečtěte si následující článek:

Pokyny v této části platí pro následující produkty:

 • Avast Mobile Security
 • Avast SecureLine VPN
 • Avast Cleanup
 • Avast Battery Saver

Chcete-li vyřešit problémy s aktivací, řiďte se postupně pokyny v následujících částech:

Aktivace produktu

Pokud se při aktivaci setkáte s nějakými problémy, přečtěte si článek s podrobnými pokyny k příslušnému produktu:

Odinstalace produktu

Pokud předplatné stále nedokážete aktivovat, aplikaci Avast odinstalujte přes nastavení Androidu nebo přes Google Play.

Před odinstalací aplikace Avast Mobile Security, deaktivujte oprávnění Správci zařízení, které jste této aplikaci udělili. V zařízení přejděte do nabídky NastaveníAplikace. Klepněte na možnost Správci zařízení a poté na aplikaci Avast Mobile Security. Následně klepnutím na možnost Deaktivovat dané oprávnění deaktivujte. Tento postup se v závislosti na modelu zařízení, verzi Androidu a dodavatelských úpravách systému může mírně lišit.

Produkt odinstalujte jedním z následujících způsobů:

 • Odinstalace aplikace přes nastavení Androidu: V zařízení přejděte do nabídky NastaveníAplikace a ze seznamu aplikací vyberte tu, kterou chcete odinstalovat. Klepněte na možnost Odinstalovat a klepnutím na tlačítko OK odinstalaci potvrďte.
 • Odinstalace aplikace přes Obchod Google Play: Ve službě Obchod Google Play vyhledejte aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a klepněte na ni. Klepněte na možnost Odinstalovat a klepnutím na tlačítko OK odinstalaci potvrďte.

Ověřte, zda jste přihlášeni ke správnému účtu Google

Pokud si nepamatujete, který účet jste k nákupu použili, otevřete nabídku Obchodu Google Play a výběrem možností ÚčetPředplatná zobrazte seznam předplatných, jež máte k vybranému účtu Google momentálně aktivní.
 1. Otevřete aplikaci Obchod Google Play a v levém horním rohu obrazovky klepněte na ikonu nabídky.
 2. Pokud jste nákup uskutečnili přes jiný účet, než ke kterému jste přihlášeni, zvolte jeden z následujících postupů:
  • Klepnutím na aktuální název účtu nebo e-mailovou adresu zobrazte úplný seznam účtů a klepněte na účet Google, který jste použili k nákupu.
  • Pokud zde požadovaný účet uveden není, řiďte se postupem v části Přepínání mezi účtyPřepnutí účtů na webu Google Play v mobilním zařízení v tomto článku podpory Google:

Instalace a aktivace produktu

Pokud jste přihlášeni ke správnému účtu Google, produkt znovu nainstalujte a aktivujte:

 1. Na zařízení otevřete Obchod Google Play.
 2. Vyhledejte klíčové slovo avast, vyberte produkt, který chcete nainstalovat, a na následující obrazovce klepněte na tlačítko Nainstalovat.
 3. Klepnutím na tlačítko Přijmout aplikaci udělte potřebná oprávnění.
 4. Produkt znovu aktivujte.

Pokyny v této části platí pro následující produkty:

 • Avast Mobile Security
 • Avast SecureLine VPN
 • Avast Call Blocker

Chcete-li vyřešit problémy s aktivací, řiďte se postupně pokyny v následujících částech:

Aktivace produktu

Pokud se při aktivaci setkáte s nějakými problémy, přečtěte si článek s podrobnými pokyny k příslušnému produktu:

Odinstalace produktu

Pokud předplatné stále nedokážete aktivovat, produkt Avast následujícím způsobem odinstalujte:

 1. Na hlavní obrazovce zařízení na několik sekund podržte ikonu aplikace, kterou chcete nainstalovat.
 2. Klepněte na malý symbol X, který se zobrazí v levém horním rohu ikony.
 3. Potvrďte, že aplikaci chcete ze zařízení odebrat.

Ověřte, zda jste přihlášeni ke správnému účtu ve službě iCloud

Po odinstalaci zkontrolujte, zda jste v zařízení přihlášeni ke stejnému účtu iCloud, který jste použili při nákupu. Postupujte následovně:

 1. Otevřete nastavení zařízení a klepněte na možnost iTunes a App Store.
 2. V horní části obrazovky zkontrolujte, zda se uvedené Apple ID shoduje s ID, které jste použili k nákupu. Příslušné pokyny najdete v následujícím článku:

Instalace a opětovná aktivace produktu

Pokud jste přihlášeni ke správnému účtu ve službě iCloud, produkt znovu nainstalujte a aktivujte:

 1. Produkt nainstalujte dle následujících pokynů:
 2. Produkt znovu aktivujte.
 • Všechny placené spotřebitelské produkty Avast
 • Všechny podporované operační systémy

Pomohl vám tento článek?

Ano Ne

Potřebujete další pomoc?

Kontaktujte nás