Štít webové kamery – začínáme

Štít webové kamery, který je k dispozici v produktech Avast Premium SecurityAvast Omni, brání aplikacím a malwaru v přístupu k webové kameře počítače bez vašeho svolení. Když si Štít webové kamery aktivujete, nedůvěryhodné aplikace nebudou moci pořizovat fotografie či videa a odesílat je z počítače.

Vypnutí Štítu webové kamery

Štít webové kamery je ve výchozím stavu aktivován. Štít webové kamery doporučujeme nechávat pořád zapnutý. Vypínejte jej jen při řešení problémů.

Jak vypnout Štít webové kamery:

 1. Dvojitým kliknutím na zástupce Avast Premium Security na ploše otevřete aplikaci.
 2. Přejděte do části SoukromíŠtít webové kamery.
 3. Kliknutím přepněte zelený posuvník (Zapnuto) do červené polohy (Vypnuto) a pak vyberte, na jak dlouho chcete Štít webové kamery vypnout.
 4. Volbu potvrďte kliknutím na tlačítko OK, zastavit.

Štít webové kamery je nyní vypnutý. Chcete-li ho zapnout ručně, kliknutím přepněte červený posuvník (Vypnuto) do zelené polohy (Zapnuto).

Změna nastavení

Chcete-li upravit, jak má Štít webové kamery nakládat s aplikacemi, které se pokoušejí o přístup k webové kameře:

 1. Dvojitým kliknutím na zástupce Avast Premium Security na ploše otevřete aplikaci.
 2. Přejděte do části SoukromíŠtít webové kamery.
 3. V pravém horním rohu klikněte na ikonu Nastavení (ozubené kolo).
 4. Výběrem jednoho z následujících režimů můžete určit citlivost Štítu webové kamery:
  • Inteligentní režim (vybráno ve výchozím nastavení): Důvěryhodným aplikacím automaticky povoluje přístup k vaší webové kameře. Pokud se k webové kameře pokusí přistoupit nedůvěryhodná aplikace, zobrazí se vám oznámení s dotazem, zda chcete aplikaci povolit, či zakázat. Jakmile vyberete požadovanou možnost, daná aplikace se zobrazí v seznamu Zablokované a povolené aplikace, kde můžete zjistit její stav a zvolit dodatečné akce.
  • Přísný režim: Upozorní vás pokaždé, když se libovolná aplikace pokusí přistoupit k webové kameře, a dá vám na výběr, zda chcete danou aplikaci zablokovat, nebo povolit. Jakmile vyberete požadovanou možnost, daná aplikace se zobrazí v seznamu Zablokované a povolené aplikace, kde můžete zjistit její stav a zvolit dodatečné akce. Oznámení můžete vypnout tak, že zaškrtnete pole Nezobrazovat připomínky Štítu webové kamery.
  • Režim Bez slitování: Upozorní vás pokaždé, když se libovolná aplikace pokusí přistoupit k webové kameře, a pak danou aplikaci zablokuje. Oznámení můžete vypnout tak, že zaškrtnete pole Nezobrazovat připomínky Štítu webové kamery.
Štít webové kamery určuje důvěryhodnost aplikací pomocí reputačních služeb Avastu, jež analyzují informace o certifikátech aplikací a zjišťují počet uživatelů, kteří si příslušnou aplikaci nainstalovali.

Řešení problémů

Níže naleznete informace o tom, jak řešit běžné problémy:

 • Štít webové kamery zobrazuje upozornění příliš často: Zajistěte, aby citlivost Štítu webové kamery byla nastavena na Chytrý režim. Pokud je Štít webové kamery nastaven na Přísný režim, Avast vás upozorní pokaždé, když se kterákoli aplikace pokusí přistoupit k webové kameře počítače.
 • Štít webové kamery přestal pracovat: Zajistěte, aby citlivost Štítu webové kamery byla nastavena na Chytrý nebo Přísný režim. Pokud je Štít webové kamery nastaven na režim Bez slitování, bude bránit v přístupu k webové kameře počítače všem aplikacím.
 • Avast Premium Security 21.x
 • Avast Free Antivirus 21.x
 • Avast Omni 21.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate – Service Pack 1 s aktualizací Convenient Rollup Update, 32/64bitový

Pomohl vám tento článek?

Potřebujete další pomoc?

Kontaktujte nás