Rozwiązywanie problemów w przypadku, gdy system Windows nie wykrywa instalacji programu Avast Antivirus

Czasami zdarza się, że Centrum akcji lub Centrum zabezpieczeń w systemie Windows zgłasza, że na komputerze nie jest zainstalowane oprogramowanie antywirusowe, mimo że zainstalowano na nim program Avast Antivirus. W przypadku wystąpienia tego błędu w systemie Windows może zostać wyświetlone powiadomienie o następującej treści:

Aby rozwiązać ten problem, zapoznaj się z instrukcjami zawartymi w odpowiednich sekcjach tego artykułu.

Jeśli system Windows zgłosi, że program Avast Antivirus lub Zapora ogniowa Avast są wyłączone, zapoznaj się z następującym artykułem:

Sprawdzanie, czy program Avast jest zainstalowany i włączony

W celu potwierdzenia, że program Avast jest zainstalowany i zapewnia aktywną ochronę komputera, upewnij się, że są spełnione następujące warunki:

 1. Program Avast Antivirus jest zainstalowany.
 2. Subskrypcja Avast jest aktywna.
 3. Program Avast Antivirus oraz baza danych definicji wirusów są aktualne.
 4. Program Avast zgłasza, że jesteś chroniony.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, przeczytaj następujący artykuł:

Skanowanie i naprawianie Repozytorium WMI

Centrum akcji / Centrum zabezpieczeń pozyskuje informacje na temat aktualnego stanu instalacji oprogramowania antywirusowego przy użyciu Instrumentacji zarządzania Windows (WMI). Jeśli wystąpi problem z Repozytorium WMI lub jeśli usługa WMI nie została uruchomiona, Centrum akcji zgłasza nieaktualne i wprowadzające w błąd informacje. Aby rozwiązać ten problem, przeskanuj Repozytorium WMI i napraw je, wykonując czynności opisane poniżej.

 1. Zaloguj się w systemie Windows jako administrator i upewnij się, że nie są uruchomione inne programy.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start systemu Windows i z wyświetlonego menu wybierz polecenie Wiersz polecenia (administrator).
 3. Kliknij przycisk Tak w oknie dialogowym Kontrola konta użytkownika.
 4. Wpisz polecenie winmgmt /verifyrepositorywierszu polecenia i naciśnij klawisz Enter, aby przeprowadzić kontrolę zgodności z Repozytorium WMI.
  Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie Weryfikacja repozytorium WMI nie powiodła się… …Odmowa dostępu, powtórz kroki 1–3 wymienione powyżej.
 5. W aktualnie otwartym oknie zostanie wyświetlony komunikat o treści Repozytorium WMI jest spójne lub Repozytorium WMI jest NIESPÓJNE. Wpisz polecenie winmgmt /salvagerepositorywierszu polecenia i naciśnij klawisz Enter, aby ponownie utworzyć Repozytorium WMI.
  W przypadku pojawienia się komunikatu o treści Repozytorium WMI jest NIESPÓJNE lub Odzyskiwanie repozytorium WMI nie powiodło się ponownie uruchom polecenie winmgmt /salvagerepository.
 6. Gdy zostanie wyświetlony komunikat Repozytorium WMI jest spójne, uruchom ponownie komputer.
W przypadku pojawienia się komunikatu o treści Repozytorium WMI jest NIESPÓJNE lub Odzyskiwanie repozytorium WMI nie powiodło się ponownie uruchom polecenie winmgmt /salvagerepository.
 1. Zaloguj się w systemie Windows jako administrator i upewnij się, że nie są uruchomione inne programy.
 2. Naciśnij jednocześnie klawisze Win+X i z wyświetlonego menu wybierz polecenie Wiersz polecenia (administrator).
 3. Kliknij przycisk Tak w oknie dialogowym Kontrola konta użytkownika.
 4. Wpisz polecenie winmgmt /verifyrepositorywierszu polecenia i naciśnij klawisz Enter, aby przeprowadzić kontrolę zgodności z Repozytorium WMI.
  Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie Weryfikacja repozytorium WMI nie powiodła się… …Odmowa dostępu, powtórz kroki 1–3 wymienione powyżej.
 5. W aktualnie otwartym oknie zostanie wyświetlony komunikat o treści Repozytorium WMI jest spójne lub Repozytorium WMI jest NIESPÓJNE. Wpisz polecenie winmgmt /salvagerepositorywierszu polecenia i naciśnij klawisz Enter, aby ponownie utworzyć Repozytorium WMI.
 6. Gdy zostanie wyświetlony komunikat Repozytorium WMI jest spójne, uruchom ponownie komputer.
 1. Zaloguj się w systemie Windows jako administrator i upewnij się, że nie są uruchomione inne programy.
 2. Kliknij przycisk Start systemu Windows i wybierz polecenie Wszystkie programu (lub Programy) ▸ Akcesoria.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Wiersz polecenia, a następnie wybierz z menu kontekstowego polecenie Uruchom jako administrator.
 4. Kliknij przycisk Tak w oknie dialogowym Kontrola konta użytkownika.
 5. Wpisz polecenie winmgmt /verifyrepositorywierszu polecenia i naciśnij klawisz Enter, aby przeprowadzić kontrolę zgodności z Repozytorium WMI.
  Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie Weryfikacja repozytorium WMI nie powiodła się… …Odmowa dostępu, powtórz kroki 1–3 wymienione powyżej.
 6. W aktualnie otwartym oknie zostanie wyświetlony komunikat o treści Repozytorium WMI jest spójne lub Repozytorium WMI jest NIESPÓJNE. Wpisz polecenie winmgmt /salvagerepositorywierszu polecenia i naciśnij klawisz Enter, aby ponownie utworzyć Repozytorium WMI.
  W przypadku pojawienia się komunikatu o treści Repozytorium WMI jest NIESPÓJNE lub Odzyskiwanie repozytorium WMI nie powiodło się ponownie uruchom polecenie winmgmt /salvagerepository.
 7. Gdy zostanie wyświetlony komunikat Repozytorium WMI jest spójne, uruchom ponownie komputer.

Po ponownym uruchomieniu komputera aktualny stan zainstalowanego oprogramowania antywirusowego powinien być zgłaszany w Centrum akcji w sposób prawidłowy.

 • Avast Premium Security 20.x
 • Avast Omni 1.x
 • Avast Free Antivirus 20.x
 • Avast Premier 20.x
 • Avast Internet Security 20.x
 • Avast Pro Antivirus 20.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 2, wersja 32-/64-bitowa

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami