Rozwiązywanie problemów w przypadku, gdy system Windows zgłasza, że program Avast Antivirus lub Zapora ogniowa są wyłączone

Czasami zdarza się, że Centrum akcji lub Centrum zabezpieczeń w systemie Windows wykrywa instalację programu Avast Antivirus, ale zgłasza, że program Avast Antivirus lub Zapora ogniowa są wyłączone. W przypadku wystąpienia tego błędu w systemie Windows może zostać wyświetlone powiadomienie o następującej treści:

Aby rozwiązać ten problem, zapoznaj się z instrukcjami zawartymi w odpowiednich sekcjach tego artykułu.

Jeśli system Windows nie wykrywa instalacji programu Avast Antivirus, zapoznaj się z następującym artykułem:

Upewnij się, że program Avast Antivirus jest włączony.

W celu potwierdzenia, że program Avast Antivirus jest włączony i zapewnia aktywną ochronę komputera, upewnij się, że są spełnione następujące warunki:

 1. Program Avast Antivirus jest zainstalowany.
 2. Twoja subskrypcja Avast Antivirus jest aktywna.
 3. Wersja aplikacji Avast Antivirus oraz definicje wirusów są aktualne.
 4. Avast Antivirus zgłasza, że Ten komputer jest chroniony.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, przeczytaj następujący artykuł:

Sprawdzanie, czy Zapora ogniowa jest zainstalowana i włączona

Zapora ogniowa jest dostępna wyłącznie w ramach programów Avast Premium SecurityAvast Omni. Jeśli korzystasz z innej wersji programu Avast Antivirus lub z innej zapory ogniowej (na przykład z Zapory ogniowej systemu Windows), pomiń te kroki.

Aby sprawdzić, czy Zapora ogniowa jest zainstalowana i włączona:

 1. Otwórz program Avast Antivirus i wybierz kolejno opcje MenuUstawienia.
 2. Wybierz pozycję Ochrona w panelu po lewej stronie i kliknij opcję Zapora ogniowa.
 3. Upewnij się, że Zapora ogniowa jest włączona (kolor zielony).

Włączanie programu Avast Antivirus lub Zapory ogniowej w Centrum akcji

Jeśli program Avast Antivirus jest prawidłowo zainstalowany, aktywowany i aktualny oraz zapewnia aktywną ochronę komputera, spróbuj włączyć program Avast Antivirus lub Zaporę ogniową bezpośrednio w Centrum akcji/zabezpieczeń.

 1. Kliknij powiadomienie funkcji Zabezpieczenia i konserwacja.
 2. Kliknij opcję Włącz aplikację Avast Antivirus (lub Włącz aplikację Zapora Avast).
 3. Kliknij opcję Tak, ufam wydawcy i chcę uruchomić tę aplikację.

Skanowanie i naprawianie Repozytorium WMI

Centrum akcji / Centrum zabezpieczeń pozyskuje informacje na temat aktualnego stanu instalacji oprogramowania antywirusowego przy użyciu Instrumentacji zarządzania Windows (WMI). Jeśli wystąpi problem z Repozytorium WMI lub jeśli usługa WMI nie została uruchomiona, Centrum akcji zgłasza nieaktualne i wprowadzające w błąd informacje.

Aby rozwiązać ten problem, przeskanuj Repozytorium WMI i napraw je, wykonując czynności opisane w poniższym artykule:

 • Avast Omni 1.x
 • Avast Premium Security 20.x
 • Avast Free Antivirus 20.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 2, wersja 32-/64-bitowa

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami