Avast Mobile Security dla systemu Android — Często zadawane pytania

Avast Mobile Security dla systemu Android to aplikacja zabezpieczająca, która chroni urządzenia mobilne przed phishingiem, złośliwym i szpiegującym oprogramowaniem oraz niebezpiecznymi wirusami (np. końmi trojańskimi). Dodatkowo wbudowana funkcja Anti-Theft umożliwia zlokalizowanie i śledzenie utraconego lub skradzionego urządzenia na mapie za pomocą internetowej funkcji śledzenia urządzenia mobilnego, która wykorzystuje technologię GPS i inne metody triangulacyjne.

Ten artykuł zawiera odpowiedzi na popularne pytania dotyczące funkcji, ustawień i ogólnych informacji o korzystaniu z aplikacji Avast Mobile Security dla systemu Android.

Pobieranie i instalacja

Jakie są wymagania systemowe aplikacji Avast Mobile Security dla systemu Android?

Najnowszą wersję aplikacji Avast Mobile Security można zainstalować i uruchomić na każdym urządzeniu z systemem Google Android 5.0 (Lollipop, API 21) lub nowszym.

Avast Mobile Security obsługuje zarówno telefony, jak i tablety z systemem Android. Aplikacja jest zgodna ze wszystkimi urządzeniami z procesorami ARM i systemem Android. Ponieważ każdy dostawca i producent wprowadza drobne zmiany w swoich urządzeniach, niektóre funkcje mogą działać w sposób nieoczekiwany lub (w rzadkich przypadkach) nie działać w ogóle. Avast nie jest w stanie obsłużyć wszystkich modyfikacji systemu operacyjnego wprowadzanych przez producentów. Chętnie zapoznamy się jednak z opiniami, jeśli napotkasz na urządzeniu z systemem Android problemy ze zgodnością.

Jeśli korzystasz z niestandardowego systemu (tzw. "custom ROM-u"), aplikacja może nie działać zgodnie z oczekiwaniami. Zgłoś swoje uwagi na stronach pomocy technicznej Avast.

Aplikacja Avast Mobile Security dla systemu Android:
 • Nie jest obsługiwana na urządzeniach z systemem Google Android 4.4 (KitKat, API 19) lub starszym. Jeśli jednak korzystasz w tych systemach ze starszej wersji aplikacji Avast Mobile Security, wciąż możesz otrzymywać aktualizacje bazy wirusów.
 • Nie jest obsługiwana i nie można jej zainstalować ani uruchomić w systemach Symbian, iOS, Microsoft Windows Phone/Mobile, Bada, WebOS ani w systemach operacyjnych innych niż Android. Ta aplikacja nie działa na urządzeniach iPhone ani iPad.

Jak pobrać i zainstalować aplikację Avast Mobile Security w systemie Android?

Avast Mobile Security dla systemu Android można pobrać z Google Play.

 1. Otwórz Google Play z ekranu głównego urządzenia z systemem Android i wyszukaj Avast Mobile Security.
 2. Otwórz stronę Avast Mobile Security w wynikach wyszukiwania.
 3. Dotknij opcji Zainstaluj, a jeśli zostanie wyświetlone pytanie o uprawnienia, wybierz opcję Akceptuj.
 4. Po zakończeniu instalacji dotknij opcji Otwórz, aby uruchomić aplikację.
 5. Dotknij opcji Zacznij, a następnie wybierz opcję Kontynuuj z reklamami, aby w dalszym ciągu korzystać z darmowej wersji aplikacji Avast Mobile Security, lub dotknij opcji Zaktualizuj teraz, aby uzyskać wersję Avast Mobile Security Pro i korzystać z dodatkowych możliwości i funkcji.

Aplikacja Avast Mobile Security dla systemu Android jest teraz zainstalowana i gotowa do użycia.

Jeśli napotykasz problemy z bieżącą instalacją aplikacji Avast Mobile Security, zalecamy jej całkowite odinstalowanie i ponowne zainstalowanie przez powtórzenie opisanych powyżej czynności.

Te czynności mogą się nieco różnić w zależności od modelu urządzenia, wersji systemu Android i modyfikacji wprowadzonych przez dostawcę. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj następujący artykuł:

Jak odinstalować aplikację Avast Mobile Security z systemu Android?

Aby odinstalować aplikację, wyszukaj Avast Mobile Security w Google Play i dotknij opcji Odinstaluj na ekranie informacji o aplikacji.

W przypadku problemów z odinstalowaniem aplikacji dezaktywuj uprawnienie Administratorzy urządzenia przydzielone jej w obszarze Ustawienia systemu Android. W tym celu otwórz Ustawienia z ekranu głównego urządzenia z systemem Android, wyszukaj Administrator urządzenia i usuń zaznaczenie opcji Avast Mobile Security. Aby całkowicie odinstalować aplikację, wykonaj następujące dodatkowe czynności:

 1. Z głównego ekranu urządzenia z systemem Android otwórz Ustawienia.
 2. Wybierz opcję Aplikacje, a następnie opcję Avast Mobile Security.
 3. Dotknij opcji Wymuś zatrzymanie.
 4. W sekcji Pamięć dotknij opcji Wyczyść dane i Wyczyść pamięć podręczną.
 5. Wybierz opcję Odinstaluj, a następnie OK, aby potwierdzić.

Aplikacja Avast Mobile Security nie będzie już zainstalowana na urządzeniu z systemem Android.

Te czynności mogą się nieco różnić w zależności od modelu urządzenia, wersji systemu Android i modyfikacji wprowadzonych przez dostawcę. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj następujący artykuł:

Główne opcje

Do czego służy opcja Skanuj?

Opcja Skanuj pozwala przeskanować wszystkie aplikacje na urządzeniu i poznać zagrożenia bezpieczeństwa wynikające ze zmian w domyślnych ustawieniach systemu Android.

Definicje wirusów używane przez opcję skanowania są aktualizowane automatycznie. Aby je zaktualizować ręcznie, wybierz kolejno opcje MenuUstawieniaAktualizacjeSprawdź dostępność aktualizacji.

Avast Mobile Security automatycznie skanuje wszystkie nowo dodane aplikacje przy ich pierwszym uruchomieniu. Jeśli aplikacja wykryje na urządzeniu złośliwe oprogramowanie, system udostępni możliwość odinstalowania aplikacji lub usunięcia pliku. Jeśli aplikacja błędnie zidentyfikuje aplikację lub plik jako złośliwe oprogramowanie, zgłoś wykrycie fałszywego alarmu bezpośrednio do Laboratorium Zagrożeń Avast.

Aby zaplanować automatyczne skanowania, wybierz kolejno opcje MenuUstawieniaOchronaZaplanowane skanowanie.

Do czego służy opcja Zoptymalizuj RAM?

Dotknij opcji Zoptymalizuj RAM, aby zamknąć wszystkie aplikacje działające w tle. Dzięki temu nie będą spowalniać urządzenia ani zużywać baterii. Po ukończeniu zostanie wyświetlona ilość zwolnionego miejsca i liczba aplikacji, które zostały zamknięte.

Do czego służy opcja Wyczyść śmieci?

Gdy wybierzesz Wyczyść śmieci, Avast Mobile Security przeprowadzi analizę miejsca na urządzeniu i wyświetli informację o tym, ile miejsca zajmują niepotrzebne pliki. Typy wykrytych niepotrzebnych plików można wyświetlić, dotykając kafelka Bezpieczne czyszczenie. Usuń zaznaczenie opcji, z których nie chcesz oczyszczać urządzenia, a następnie zwolnij miejsce na urządzeniu, dotykając opcji Oczyść.

Ta funkcja umożliwia oczyszczenie urządzenia z trzech rodzajów plików:

 • Tymczasowe pliki aplikacji: tymczasowe dane, które można usunąć bez wpływu na prawidłowe działanie aplikacji.
 • Pamięć podręczna reklam: dane z folderów, w których systemy reklamowe zapisują swoje zasoby.
 • Użyte pliki instalacyjne: pliki APK używane przez źródła inne niż Google Play.

Aby zwolnić jeszcze więcej miejsca, zainstaluj aplikację Avast Cleanup bezpośrednio z poziomu ekranu wyników funkcji Bezpieczne czyszczenie.

Do czego służy opcja Skanuj Wi-Fi?

Opcja Skanuj Wi-Fi skanuje sieć pod kątem problemów z routerem, szyfrowaniem, siecią Wi-Fi i połączeniem.

Do czego służy opcja Sprawdź prędkość?

Po zakończeniu skanowania połączonej sieci Wi-Fi pod kątem problemów przez funkcję Skanuj Wi-Fi jej kafelek zmienia wygląd na: Sprawdź szybkość. Gdy dotkniesz opcji Sprawdź szybkość, aplikacja zmierzy i oceni prędkość pobierania i wysyłania sieci.

Funkcje

Do czego służy funkcja Blokada aplikacji?

Blokowanie Aplikacji to płatna funkcja aplikacji Avast Mobile Security Pro dla systemu Android, która pozwala zabezpieczyć najważniejsze aplikacje kodem PIN, wzorem lub odciskiem palca. Funkcja Blokada aplikacji wymaga włączenia uprawnienia Dostęp do danych użycia w ustawieniach zabezpieczeń urządzenia (w systemie Android 5 i nowszym). Jeśli w urządzeniu skonfigurowano odblokowywanie ekranu odciskiem palca, opcji tej również można użyć w przypadku funkcji Blokada aplikacji. Aby włączyć tę funkcję, należy wykonać następujące czynności:

 1. Przejdź do opcji MenuBlokowanie Aplikacji.
 2. Aby włączyć funkcję Blokada aplikacji, dotknij suwaka, aby zmienił ustawienie na WŁĄCZONY.
 3. Dotknij suwaka obok aplikacji, którą chcesz zabezpieczyć, aby zmienił ustawienie na WŁĄCZONY. Zablokowane aplikacje są wymienione w obszarze Zablokowane aplikacje. Niezablokowane aplikacje są wymienione w obszarze Zaleca się blokowanie lub Odblokowane aplikacje.

Po włączeniu funkcji Blokada aplikacji jej ustawienia można zmienić, dotykając ikony Menu (trzy kropki) w prawym górnym rogu menu funkcji Blokada aplikacji. Dostępne są następujące opcje:

 • Wybierz PIN i wzór, aby utworzyć lub zmienić kod PIN.
 • Wybierz Limit czasu Blokady aplikacji, aby określić, kiedy aplikacje mają być blokowane.

Funkcja Blokada aplikacji jest teraz skonfigurowana i gotowa do użycia. Aby ją wyłączyć, dotknij suwaka u góry menu funkcji Blokada aplikacji, aby zmienił ustawienie na WYŁĄCZONY.

Do czego służy funkcja Anti-Theft?

Funkcja Anti-Theft służy do ochrony prywatnych danych na urządzeniu i pomaga je odnaleźć w przypadku kradzieży lub zgubienia. Funkcję Anti-Theft można skonfigurować do automatycznego wykonywania pewnych akcji, na przykład włączania alarmu w przypadku wykrycia niezaufanej karty SIM. Aby skonfigurować ustawienia funkcji Anti-Theft, wybierz kolejno opcje MenuAnti-Theft. Po zaktualizowaniu aplikacji do płatnej wersji Avast Mobile Security dla systemu Android uzyskasz także dostęp do trzech dodatkowych opcji umożliwiających ochronę i zlokalizowanie utraconego lub skradzionego urządzenia:

 • Zrób zdjęcie złodziejowi, gdy wpisze nieprawidłowy kod PIN.
 • Zablokuj urządzenie po zmianie karty SIM.
 • Dyskretnie rejestruj to, co dzieje się w otoczeniu urządzenia w dowolnym momencie.

Aby uzyskać więcej informacji o funkcji Anti-Theft, przeczytaj następujący artykuł:

Do czego służy Magazyn zdjęć?

Magazyn zdjęć chroni dostęp do zdjęć za pomocą kodu PIN. Zdjęcia przenoszone do Magazynu zdjęć są szyfrowane i ukrywane. Otwórz magazyn zdjęć, wybierając kolejno opcje MenuMagazyn zdjęć. Aby dodać zdjęcie do Magazynu zdjęć, dotknij Dodaj (ikona plusa) i wybierz jedną z następujących opcji:

 • Zrób nowe zdjęcie: pozwala wykonywać zdjęcia i dodawać je bezpośrednio do Magazynu zdjęć.
  1. Zrób zdjęcie aparatem.
  2. Dotknij opcji OK, aby umieścić zdjęcie w Magazynie, lub opcji Ponów próbę, aby ponownie zrobić zdjęcie.
 • Importuj z galerii: pozwala wybrać zdjęcia z istniejącej galerii.
  1. Zaznacz zdjęcia, które chcesz chronić.
  2. Dotknij opcji UKRYJ TERAZ.

Aby usunąć zdjęcia z Magazynu zdjęć, zaznacz je i dotknij odpowiedniej ikony u góry ekranu:

 • Ikona Eksportuj: eksportuje zdjęcie z powrotem do pierwotnej lokalizacji i udostępnia je dla innych.
 • Ikona Kosz: usuwa zdjęcie z Magazynu oraz z pierwotnej lokalizacji. Tej czynności nie można cofnąć.

Jeśli zapomnisz kodu PIN:

 1. Gdy zobaczysz monit o wpisanie kodu PIN, dotknij ikony Menu (trzy kropki) w prawym górnym rogu i wybierz opcję Resetuj PIN.
 2. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby zresetować kod PIN, korzystając ze swoich poświadczeń konta Google.

W darmowej wersji aplikacji Avast Mobile Security dla systemu Android można zabezpieczyć do 50 zdjęć. Aby móc zabezpieczyć nieograniczoną liczbę zdjęć, zaktualizuj aplikację Avast Mobile Security dla systemu Android do płatnej wersji.

Do czego służy funkcja Ochrona Wi-Fi?

Funkcja Bezpieczeństwo Wi-Fi pozwala skanować sieć pod kątem problemów z routerem, szyfrowaniem, siecią Wi-Fi i połączeniem. Po ukończeniu skanowania aplikacja informuje, czy sieć jest bezpieczna, i powiadamia o potencjalnych zagrożeniach. Funkcja Ochrona Wi-Fi opisuje szczegółowo problem i oferuje rozwiązanie. Za pomocą funkcji Ochrona Wi-Fi można nawiązać połączenie z siecią i wykonać skanowanie albo przeskanować sieć, z którą urządzenie jest już połączone.

Do czego służy opcja Szybkość Wi-Fi?

Opcja Szybkość Wi-Fi sprawdza szybkość wysyłania i odbierania danych w sieci Wi-Fi, z którą jest połączone urządzenie.

Do czego służy funkcja Oszczędzanie energii?

Funkcja Oszczędzania energii pozwala dostosować szereg ustawień w celu ograniczenia zużycia baterii urządzenia. Aby uzyskać dostęp do funkcji Oszczędzanie energii i ją włączyć, wybierz kolejno opcje MenuOszczędzania energii, a następnie wybierz Włącz Oszczędzanie energii. Dotknij opcji Ustawienia Oszczędzania energii, aby skonfigurować sposób zachowania urządzenia po aktywacji funkcji Oszczędzanie energii. Można także użyć domyślnej konfiguracji.

Jeśli na urządzeniu jest także zainstalowana aplikacja Avast Battery Saver, ustawienia tej funkcji należy skonfigurować, korzystając z tej aplikacji.

Do czego służy funkcja Blokada połączeń?

Funkcja Blokada połączeń pozwala blokować połączenia z numerów telefonów dodanych do czarnej listy. Do czarnej listy można dodać:

 • wszystkie nieznane numery,
 • wszystkie ukryte numery,
 • wybrany kontakt z listy kontaktów,
 • wybrany numer z dziennika połączeń,
 • wybrany numer ręcznie wprowadzony w aplikacji.

Aby uzyskać dostęp do funkcji Blokada połączeń, wybierz kolejno opcje MenuBlokada połączeń. W przypadku zablokowania połączenia następuje automatyczne przekierowanie dzwoniącego do poczty głosowej.

Aby wyświetlić listę zablokowanych połączeń, dotknij opcji Historia w menu Blokada połączeń.

Do czego służy funkcja Uprawnienia aplikacji?

Funkcja Uprawnienia aplikacji pozwala wyświetlić uprawnienia wymagane przez poszczególne zainstalowane aplikacje. Uprawnienia aplikacji określają możliwości aplikacji w zakresie tego, co aplikacja może robić i do jakich informacji może uzyskiwać dostęp. Przykładowo aplikacja może wymagać uprawnienia do kontaktów lub lokalizacji urządzenia.

Aby uzyskać dostęp do funkcji Uprawnienia aplikacji, wybierz kolejno opcje MenuUprawnienia aplikacji. Gdy dotkniesz opcji Uprawnienia aplikacji, zostanie wyświetlona lista wszystkich aplikacji zainstalowanych na urządzeniu. Dotknij dowolnej aplikacji, aby wyświetlić następujące informacje na jej temat:

 • Numer wersji aplikacji i ilość zajmowanego przez nią miejsca.
 • Szczegóły uprawnień wymaganych przez aplikację.
 • Szczegóły wszystkich znanych sieci reklamowych, z którymi aplikacja jest połączona.

Za pomocą tej funkcji można też odinstalować z urządzenia niesystemowe aplikacje.

Do czego służy funkcja Zapora ogniowa?

Funkcja Zapora ogniowa pozwala zarządzać dostępem zainstalowanych aplikacji do Internetu. Aby uzyskać dostęp do funkcji Zapora ogniowa, wybierz kolejno opcje MenuZapora ogniowa. W menu Zapora ogniowa zostanie wyświetlona lista aplikacji zainstalowanych na urządzeniu. Dotknij dowolnej aplikacji i wybierz jedną z następujących opcji:

 • Blokuj wszystko: aplikacja będzie całkowicie zablokowana niezależnie od typu połączenia.
 • Blokuj mobilne dane: aplikacja będzie działać tylko wtedy, gdy urządzenie jest połączone z siecią Wi-Fi.

Aby zwiększyć priorytet Zapory ogniowej, wybierz ikonę Menu (trzy kropki) ▸ Ustawienia w prawym górnym rogu ekranu, a następnie dotknij suwaka obok opcji Przyznaj najwyższy priorytet, aby zmienił ustawienie na WŁĄCZONY. To ustawienie przydaje się w sytuacji, gdy ten komponent nie działa na urządzeniu po włączeniu limitu danych mobilnych.

Zapora ogniowa w aplikacji Avast Mobile Security dla systemu Android: działa wyłącznie na zrootowanych urządzeniach.

Do czego służy funkcja Osłona SMS?

Funkcja Osłona SMS to dodatkowa warstwa zabezpieczeń, która ostrzega o każdej otrzymanej wiadomości SMS zawierającej złośliwy adres URL. W związku z ograniczeniami systemu Android wiadomości nie może zablokować ani zmodyfikować, dlatego w tym przypadku wyświetlenie powiadomienia stanowi jedyny możliwy sposób na zapewnienie ochrony. Dodatkowo Osłona SMS ostrzega o otrzymaniu wiadomości SMS z numeru telefonu, o którym wiadomo, że służy do rozsyłania złośliwego oprogramowania lub spamu (sprawdzamy nadawcę wiadomości w naszej bazie danych znanych złośliwych numerów telefonów tworzonej w oparciu o doświadczenia innych użytkowników). Jeśli numer telefonu lub link błędnie uznano za zagrożenie, skontaktuj się z pomocą techniczną Avast i opisz sytuację.

Funkcja Osłona SMS skanuje jedynie linki w odebranych wiadomościach SMS. Nie sprawdza innych elementów, takich jak zdjęcia, pliki audio lub wideo, ani nie chroni wiadomości z innych aplikacji i protokołów, takich jak WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, WeChat itp.

Aby włączyć funkcję Osłona SMS, wybierz kolejno opcje MenuUstawieniaOchrona, a następnie dotknij suwaka obok opcji Osłona SMS, aby zmienił ustawienie na WŁĄCZONY.

Zanonimizowane dane dotyczące kampanii w zakresie rozsyłania lub dystrybucji adresów URL możemy udostępniać stronom trzecim. Jeśli nie chcesz udostępniać swoich danych, możesz w dowolnym momencie skonfigurować ustawienia prywatności, wybierając kolejno opcje MenuUstawieniaPrywatność.

Do czego służy funkcja Użycie danych?

Funkcja Wykorzystanie danych monitoruje użycie danych i pozwala uniknąć dodatkowych opłat, wyświetlając powiadomienia o osiągnięciu limitu. Aby zarządzać funkcją Wykorzystanie danych, wybierz kolejno opcje MenuUstawieniaWykorzystanie danych, a następnie wybierz lub określ wartość następujących opcji:

 • Rozmiar pakietu danych: ustaw rozmiar swojego pakietu danych.
 • Dzień miesiąca, w którym następuje resetowanie: wybierz dzień, w którym dane są co miesiąc resetowane.
 • Zalecany dzienny limit: ta wartość jest automatycznie obliczana na podstawie limitu cyklicznego.

Dodatkowo funkcję Wykorzystanie pakietów danych można skonfigurować w taki sposób, aby wyświetlała alarm po każdym przekroczeniu dziennego limitu lub osiągnięciu limitu cyklicznego, a także aby wyświetlała statystyki dotyczące bieżącego cyklu użycia danych. Aby zarządzać powiadomieniami funkcji Wykorzystanie danych, wybierz kolejno opcje MenuUstawieniaPowiadomienia i alerty, a następnie dotknij opcji Alerty dotyczące wykorzystania danych.

Co to jest Konto Avast?

Konto Avast to portal, który umożliwia zarządzanie wszystkimi subskrypcjami Avast zarejestrowanymi na Twój adres e-mail. Subskrypcje mogą dotyczyć dowolnych produktów Avast na wszystkich Twoich urządzeniach. Konto Avast pozwala również korzystać z funkcji Anti-Theft w celu zdalnego zarządzania urządzeniem.

Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj następujący artykuł:

Funkcje premium

Jakie są korzyści z aktualizacji do wersji Avast Mobile Security Pro dla systemu Android?

Aplikacja Avast Mobile Security dla systemu Android jest dostępna w wersji darmowej i płatnej. Po zaktualizowaniu aplikacji do wersji Avast Mobile Security Pro można korzystać z następujących ulepszeń i funkcji premium:

 • Usuń reklamy: usuń z aplikacji Mobile Security reklamy innych firm.
 • Blokowanie Aplikacji: chroń dostęp do aplikacji za pomocą kodu PIN.
 • Anti-Theft: użyj trzech dodatkowych opcji, aby móc chronić i zlokalizować utracone lub skradzione urządzenie.
  • Zrób zdjęcie złodziejowi, gdy wpisze nieprawidłowy kod PIN.
  • Zablokuj urządzenie po zmianie karty SIM.
  • Dyskretnie rejestruj to, co dzieje się w otoczeniu urządzenia w dowolnym momencie.
 • Wsparcie Avast: otrzymuj szybkie (priorytetowe) odpowiedzi na zapytania dotyczące pomocy technicznej.

Jakie funkcje są dostępne w innych płatnych wersjach aplikacji Avast Mobile Security dla systemu Android?

Poza wersją Avast Mobile Security Pro oferujemy także następujące płatne produkty:

Jak kupić i aktywować płatną wersję aplikacji Avast Mobile Security w systemie Android?

Płatne wersje aplikacji Avast Mobile Security są dostępne jako aktualizacja darmowej wersji aplikacji Avast Mobile Security. Aby kupić i aktywować płatną wersję, należy wykonać następujące czynności:

 1. Dotknij opcji Uaktualnij w prawym górnym rogu interfejsu aplikacji.
 2. W zależności od preferowanego planu subskrypcji dotknij opcji Co miesiąc lub Roczna.
 3. Wybierz płatną wersję aplikacji Avast Mobile Security.
 4. Aby sfinalizować transakcję, wykonaj instrukcje wyświetlone na ekranie.

Po sfinalizowaniu transakcji nastąpi automatyczna aktywacja płatnej wersji aplikacji Avast Mobile Security na Twoim urządzeniu. Zakupiona subskrypcja jest ważna na wszystkich urządzeniach, na których jest zainstalowana aplikacja Avast Mobile Security i które są połączone z Twoim kontem Google.

Dostępne do kupienia płatne wersje zależą od regionu i określonych ograniczeń wynikających z przepisów. Mogą być dla Ciebie dostępne wybrane lub wszystkie pakiety subskrypcji oferowane przez firmę Avast.

Czy moja subskrypcja płatnej wersji aplikacji Avast Mobile Security jest ważna także w przypadku innych płatnych aplikacji firmy Avast?

Kupując aplikację Avast Mobile Security Pro dla systemu Android, otrzymujesz jedynie subskrypcję obejmującą tę konkretną aplikację. Wersje Avast Mobile Pro Plus, Ultimate i Ultimate Multi obejmują także subskrypcje innych płatnych aplikacji firmy Avast.

Co się stanie, jeśli zaktualizuję bieżącą subskrypcję do wersji Avast Mobile Pro Plus, Ultimate lub Ultimate Multi?

Po aktualizacji jednej płatnej wersji aplikacji Avast Mobile Security do innej (na przykład wersji Avast Mobile Security Pro do wersji Avast Mobile Ultimate) Google Play automatycznie sprawdza, jaka część pierwotnej subskrypcji pozostała niewykorzystana. W ramach rekompensaty za wartość niewykorzystanej subskrypcji otrzymasz na ograniczony czas darmowy dostęp do nowego płatnego produktu. Oznacza to, że opłata nie zostanie naliczona natychmiast po aktywacji nowej płatnej subskrypcji. Długość okresu darmowego dostępu zależy od tego, jaka część pierwotnej subskrypcji pozostała niewykorzystana. Po upływie okresu darmowego dostępu zostanie uruchomiona nowa płatna subskrypcja i nastąpi obciążenie za wybrany plan subskrypcji. Płatności będą naliczane w cyklu rocznym lub miesięcznym. Data pierwszej płatności zostanie podana podczas aktualizacji subskrypcji.

Jak aktywować subskrypcję Avast Mobile Security na innych urządzeniach?

Aktywacja płatnej subskrypcji Avast Mobile Security na głównym urządzeniu z systemem Android następuje automatycznie podczas zakupu subskrypcji. Aby aktywować aplikację Avast Mobile Security na innych urządzeniach, należy wykonać następujące czynności:

Wyszukiwanie kodu aktywacyjnego

 1. Upewnij się, że na głównym urządzeniu z systemem Android zalogowano się do Google Play, korzystając z konta Google powiązanego z zakupem subskrypcji Pro Plus.
 2. Otwórz Avast Mobile Security i wybierz kolejno opcje MenuUstawieniaSubskrypcja.
 3. Kod aktywacyjny będzie widoczny w górnej części ekranu, poniżej szczegółów subskrypcji Pro Plus.

Aktywacja aplikacji Avast Mobile Security Pro dla systemu Android

 1. Na innym urządzeniu z systemem Android pobierz i zainstaluj najnowszą wersję aplikacji Avast Mobile Security z Google Play.
 2. Otwórz aplikację Avast Mobile Security i dotknij opcji Ulepsz teraz podczas samouczka. Jeśli pominięto samouczek, wybierz kolejno opcje MenuUsuń reklamy.
 3. Dotknij ikony Menu (trzy kropki) w prawym górnym rogu i wybierz opcję Wpisz kod z kuponu.
 4. Wpisz kod aktywacyjny w polu tekstowym i dotknij opcji Potwierdź. Aby wyszukać kod aktywacyjny, zapoznaj się z powyższymi instrukcjami.
Jeśli subskrypcję Avast Mobile Security Pro poprzednio aktywowano przy użyciu vouchera lub kodu aktywacyjnego powiązanego z inną ważną subskrypcją, najpierw wybierz kolejno opcje MenuUstawieniaSubskrypcja i zapisz poprzedni Kod aktywacyjny, by móc go przesłać do innego urządzenia, a następnie dotknij opcji Odłącz. Następnie postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami aktywacji.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, przeczytaj następujące artykuły:

Aktywacja aplikacji Avast Cleanup Pro dla systemu Android

 1. Na dowolnym urządzeniu z systemem Android pobierz i zainstaluj najnowszą wersję aplikacji Avast Cleanup z Google Play.
 2. Otwórz aplikację Avast Cleanup i dotknij opcji Ulepsz teraz podczas samouczka. Jeśli pominięto samouczek, wybierz kolejno opcje MenuUsuń reklamy.
 3. Dotknij ikony Menu (trzy kropki) w prawym górnym rogu i wybierz opcję Wpisz kod z kuponu.
 4. Wpisz kod aktywacyjny w polu tekstowym i dotknij opcji Potwierdź. Aby wyszukać kod aktywacyjny, zapoznaj się z powyższymi instrukcjami.
Jeśli subskrypcję Avast Cleanup Pro poprzednio aktywowano przy użyciu vouchera lub kodu aktywacyjnego powiązanego z inną ważną subskrypcją, najpierw wybierz kolejno opcje MenuUstawieniaSubskrypcja i zapisz poprzedni Kod aktywacyjny, by móc go przesłać do innego urządzenia, a następnie dotknij opcji Odłącz. Następnie postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami aktywacji.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, przeczytaj następujące artykuły:

Wyszukiwanie kodu aktywacyjnego

 1. Upewnij się, że na głównym urządzeniu z systemem Android zalogowano się do Google Play, korzystając z konta Google powiązanego z zakupem subskrypcji Ultimate.
 2. Otwórz Avast Mobile Security i wybierz kolejno opcje MenuUstawieniaSubskrypcja.
 3. Kod aktywacyjny będzie widoczny w górnej części ekranu, poniżej szczegółów subskrypcji Ultimate.

Aktywacja aplikacji Avast Mobile Security Pro dla systemu Android

 1. Na innym urządzeniu z systemem Android pobierz i zainstaluj najnowszą wersję aplikacji Avast Mobile Security z Google Play.
 2. Otwórz aplikację Avast Mobile Security i dotknij opcji Ulepsz teraz podczas samouczka. Jeśli pominięto samouczek, wybierz kolejno opcje MenuUsuń reklamy.
 3. Dotknij ikony Menu (trzy kropki) w prawym górnym rogu i wybierz opcję Wpisz kod z kuponu.
 4. Wpisz kod aktywacyjny w polu tekstowym i dotknij opcji Potwierdź. Aby wyszukać kod aktywacyjny, zapoznaj się z powyższymi instrukcjami.
Jeśli subskrypcję Avast Mobile Security Pro poprzednio aktywowano przy użyciu vouchera lub kodu aktywacyjnego powiązanego z inną ważną subskrypcją, najpierw wybierz kolejno opcje MenuUstawieniaSubskrypcja i zapisz poprzedni Kod aktywacyjny, by móc go przesłać do innego urządzenia, a następnie dotknij opcji Odłącz. Następnie postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami aktywacji.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, przeczytaj następujące artykuły:

Aktywacja aplikacji Avast Cleanup Pro dla systemu Android

 1. Na dowolnym urządzeniu z systemem Android pobierz i zainstaluj najnowszą wersję aplikacji Avast Cleanup z Google Play.
 2. Otwórz aplikację Avast Cleanup i dotknij opcji Ulepsz teraz podczas samouczka. Jeśli pominięto samouczek, wybierz kolejno opcje MenuUsuń reklamy.
 3. Dotknij ikony Menu (trzy kropki) w prawym górnym rogu i wybierz opcję Wpisz kod z kuponu.
 4. Wpisz kod aktywacyjny w polu tekstowym i dotknij opcji Potwierdź. Aby wyszukać kod aktywacyjny, zapoznaj się z powyższymi instrukcjami.
Jeśli subskrypcję Avast Cleanup Pro poprzednio aktywowano przy użyciu vouchera lub kodu aktywacyjnego powiązanego z inną ważną subskrypcją, najpierw wybierz kolejno opcje MenuUstawieniaSubskrypcja i zapisz poprzedni Kod aktywacyjny, by móc go przesłać do innego urządzenia, a następnie dotknij opcji Odłącz. Następnie postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami aktywacji.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, przeczytaj następujące artykuły:

Aktywacja aplikacji Avast SecureLine VPN dla systemu Android

 1. Na dowolnym urządzeniu z systemem Android pobierz i zainstaluj najnowszą wersję aplikacji Avast SecureLine VPN z Google Play.
 2. Otwórz aplikację Avast SecureLine VPN i dotknij opcji Masz już subskrypcję? podczas samouczka. Jeśli pominięto samouczek, wybierz kolejno opcje Ustawienia (ikona koła zębatego) ▸ SubskrypcjaJuż kupiono.
 3. Wybierz opcję Użyj kuponu.
 4. Wpisz kod aktywacyjny w polu tekstowym i dotknij opcji Kontynuuj. Aby wyszukać kod aktywacyjny, zapoznaj się z powyższymi instrukcjami.
Jeśli subskrypcję Avast SecureLine VPN poprzednio aktywowano przy użyciu vouchera lub kodu aktywacyjnego powiązanego z inną ważną subskrypcją, najpierw wybierz kolejno opcje Ustawienia (ikona koła zębatego) ▸ Subskrypcja i zapisz poprzedni Kod aktywacyjny, by móc go przesłać do innego urządzenia, a następnie dotknij opcji Odłącz. Następnie postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami aktywacji.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, przeczytaj następujące artykuły:

Wyszukiwanie kodu aktywacyjnego

 1. Upewnij się, że na głównym urządzeniu z systemem Android zalogowano się do Google Play, korzystając z konta Google powiązanego z zakupem subskrypcji Ultimate Multi.
 2. Otwórz Avast Mobile Security i wybierz kolejno opcje MenuUstawieniaSubskrypcja.
 3. Kod aktywacyjny będzie widoczny w górnej części ekranu, poniżej szczegółów subskrypcji Ultimate Multi.

Aktywacja aplikacji Avast Mobile Security Pro dla systemu Android

 1. Na innym urządzeniu z systemem Android pobierz i zainstaluj najnowszą wersję aplikacji Avast Mobile Security z Google Play.
 2. Otwórz aplikację Avast Mobile Security i dotknij opcji Ulepsz teraz podczas samouczka. Jeśli pominięto samouczek, wybierz kolejno opcje MenuUsuń reklamy.
 3. Dotknij ikony Menu (trzy kropki) w prawym górnym rogu i wybierz opcję Wpisz kod z kuponu.
 4. Wpisz kod aktywacyjny w polu tekstowym i dotknij opcji Potwierdź. Aby wyszukać kod aktywacyjny, zapoznaj się z powyższymi instrukcjami.
Jeśli subskrypcję Avast Mobile Security Pro poprzednio aktywowano przy użyciu vouchera lub kodu aktywacyjnego powiązanego z inną ważną subskrypcją, najpierw wybierz kolejno opcje MenuUstawieniaSubskrypcja i zapisz poprzedni Kod aktywacyjny, by móc go przesłać do innego urządzenia, a następnie dotknij opcji Odłącz. Następnie postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami aktywacji.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, przeczytaj następujące artykuły:

Aktywacja aplikacji Avast Cleanup Pro dla systemu Android

 1. Na dowolnym urządzeniu z systemem Android pobierz i zainstaluj najnowszą wersję aplikacji Avast Cleanup z Google Play.
 2. Otwórz aplikację Avast Cleanup i dotknij opcji Ulepsz teraz podczas samouczka. Jeśli pominięto samouczek, wybierz kolejno opcje MenuUsuń reklamy.
 3. Dotknij ikony Menu (trzy kropki) w prawym górnym rogu i wybierz opcję Wpisz kod z kuponu.
 4. Wpisz kod aktywacyjny w polu tekstowym i dotknij opcji Potwierdź. Aby wyszukać kod aktywacyjny, zapoznaj się z powyższymi instrukcjami.
Jeśli subskrypcję Avast Cleanup Pro poprzednio aktywowano przy użyciu vouchera lub kodu aktywacyjnego powiązanego z inną ważną subskrypcją, najpierw wybierz kolejno opcje MenuUstawieniaSubskrypcja i zapisz poprzedni Kod aktywacyjny, by móc go przesłać do innego urządzenia, a następnie dotknij opcji Odłącz. Następnie postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami aktywacji.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, przeczytaj następujące artykuły:

Aktywacja aplikacji Avast SecureLine VPN dla systemu Android

 1. Na dowolnym urządzeniu z systemem Android pobierz i zainstaluj najnowszą wersję aplikacji Avast SecureLine VPN z Google Play.
 2. Otwórz aplikację Avast SecureLine VPN i dotknij opcji Masz już subskrypcję? podczas samouczka. Jeśli pominięto samouczek, wybierz kolejno opcje Ustawienia (ikona koła zębatego) ▸ SubskrypcjaJuż kupiono.
 3. Wybierz opcję Użyj kuponu.
 4. Wpisz kod aktywacyjny w polu tekstowym i dotknij opcji Kontynuuj. Aby wyszukać kod aktywacyjny, zapoznaj się z powyższymi instrukcjami.
Jeśli subskrypcję Avast SecureLine VPN poprzednio aktywowano przy użyciu vouchera lub kodu aktywacyjnego powiązanego z inną ważną subskrypcją, najpierw wybierz kolejno opcje Ustawienia (ikona koła zębatego) ▸ Subskrypcja i zapisz poprzedni Kod aktywacyjny, by móc go przesłać do innego urządzenia, a następnie dotknij opcji Odłącz. Następnie postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami aktywacji.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, przeczytaj następujące artykuły:

Aktywacja aplikacji Avast SecureLine VPN dla systemu iOS

 1. Na dowolnym urządzeniu z systemem iOS pobierz i zainstaluj najnowszą wersję aplikacji Avast SecureLine VPN z App Store.
 2. Otwórz aplikację Avast SecureLine VPN i dotknij opcji Masz już subskrypcję? podczas samouczka. Jeśli pominięto samouczek, wybierz kolejno opcje Ustawienia (ikona koła zębatego) ▸ SubskrypcjaJuż kupiono.
 3. Wybierz opcję Wprowadź kod subskrypcyjny Avast.
 4. Wpisz kod aktywacyjny w polu tekstowym i dotknij opcji OK. Aby wyszukać kod aktywacyjny, zapoznaj się z powyższymi instrukcjami.
Jeśli subskrypcję Avast SecureLine VPN poprzednio aktywowano przy użyciu vouchera lub kodu aktywacyjnego powiązanego z inną ważną subskrypcją, najpierw wybierz kolejno opcje Ustawienia (ikona koła zębatego) ▸ Subskrypcja i zapisz poprzedni Kod aktywacyjny, by móc go przesłać do innego urządzenia, a następnie dotknij opcji Odłącz. Następnie postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami aktywacji.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, przeczytaj następujące artykuły:

Aktywacja programu Avast Premier dla systemu Windows

 1. Na komputerze z systemem Windows pobierz i zainstaluj najnowszą wersję programu Avast Premier ze strony firmy Avast.
 2. Otwórz Avast Premier, a następnie wybierz kolejno opcje MenuMoje Licencje.
 3. Wybierz opcję Wprowadź prawidłowy kod aktywacyjny.
 4. Wpisz kod aktywacyjny w polu tekstowym i kliknij opcję Kontynuuj. Aby wyszukać kod aktywacyjny, zapoznaj się z powyższymi instrukcjami.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, przeczytaj następujące artykuły:

Aktywacja programu Avast Cleanup Premium dla systemu Windows

 1. Na komputerze z systemem Windows pobierz i zainstaluj najnowszą wersję programu Avast Cleanup Premium ze strony firmy Avast.
 2. Otwórz interfejs programu Avast Cleanup Premium, a następnie wybierz kolejno opcje MenuMoje Licencje.
 3. Wybierz opcję Wprowadź prawidłowy kod aktywacyjny.
 4. Wpisz kod aktywacyjny w polu tekstowym i kliknij opcję Kontynuuj. Aby wyszukać kod aktywacyjny, zapoznaj się z powyższymi instrukcjami.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, przeczytaj następujące artykuły:

Aktywacja programu Avast SecureLine VPN dla systemu Windows

 1. Na komputerze z systemem Windows pobierz i zainstaluj najnowszą wersję programu Avast SecureLine VPN ze strony firmy Avast.
 2. Otwórz Avast SecureLine VPN i wybierz kolejno opcje MenuUstawieniaSubskrypcja.
 3. Kliknij opcję Włącz.
 4. Wpisz kod aktywacyjny w polu tekstowym i kliknij opcję Aktywuj SecureLine. Aby wyszukać kod aktywacyjny, zapoznaj się z powyższymi instrukcjami.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, przeczytaj następujące artykuły:

Aktywacja programu Avast Security Pro na komputerach Mac

 1. Na komputerze Mac pobierz i zainstaluj najnowszą wersję programu Avast Security ze strony firmy Avast.
 2. Otwórz Avast Security, a następnie przejdź z poziomu paska menu do opcji Avast SecurityPreferencjeSubskrypcja.
 3. Kliknij opcję Wprowadź kod aktywacyjny.
 4. Wpisz kod aktywacyjny w polu tekstowym i kliknij opcję Włącz. Aby wyszukać kod aktywacyjny, zapoznaj się z powyższymi instrukcjami.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, przeczytaj następujące artykuły:

Aktywacja programu Avast Cleanup Pro na komputerach Mac

 1. Na komputerze Mac pobierz i zainstaluj najnowszą wersję programu Avast Cleanup Pro ze strony firmy Avast.
 2. Otwórz Avast Cleanup Pro, a następnie przejdź z poziomu paska menu do opcji Avast Cleanup ProPreferencjeSubskrypcja.
 3. Kliknij opcję Wprowadź kod aktywacyjny.
 4. Wpisz kod aktywacyjny w polu tekstowym i kliknij opcję Włącz. Aby wyszukać kod aktywacyjny, zapoznaj się z powyższymi instrukcjami.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, przeczytaj następujący artykuł:

Aktywacja programu Avast SecureLine VPN dla komputerów Mac

 1. Na komputerze Mac pobierz i zainstaluj najnowszą wersję programu Avast SecureLine VPN ze strony firmy Avast.
 2. Otwórz Avast SecureLine VPN, a następnie przejdź z poziomu paska menu do opcji Avast SecureLine VPNPreferencjeSubskrypcja.
 3. Kliknij opcję Włącz.
 4. Wpisz kod aktywacyjny w polu tekstowym i kliknij opcję Aktywuj SecureLine. Aby wyszukać kod aktywacyjny, zapoznaj się z powyższymi instrukcjami.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, przeczytaj następujące artykuły:

Jak anulować subskrypcję Avast Mobile Security w systemie Android?

Odinstalowanie aplikacji Avast Mobile Security Pro z urządzenia z systemem Android nie powoduje anulowania subskrypcji. Wybrana metoda płatności będzie nadal obciążana, dopóki nie anulujesz subskrypcji. Aby anulować subskrypcję, należy się upewnić, że zalogowano się na konto Google, za pomocą którego kupiono tę subskrypcję. Następnie należy wykonać następujące czynności:

 1. Otwórz Google Play na urządzeniu.
 2. Wybierz kolejno opcje MenuKonto.
 3. Dotknij opcji Subskrypcje, a następnie opcji Anuluj poniżej wybranej subskrypcji.
 4. Dotknij opcji Anuluj subskrypcję, aby potwierdzić.

Google Play potwierdzi anulowanie subskrypcji. Subskrypcja zostanie anulowana i ustanie z końcem bieżącego cyklu rozliczeniowego.

Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj następujący artykuł:

Funkcja VPN

Do czego służy funkcja VPN w aplikacji Avast Mobile Security dla systemu Android?

Funkcja VPN w aplikacji Avast Mobile Security dla systemu Android umożliwia łączenie się z Internetem za pośrednictwem zabezpieczonych serwerów VPN firmy Avast przy użyciu zaszyfrowanego tunelu w celu ochrony aktywności online przed podsłuchem. Funkcja VPN w aplikacji Avast Mobile Security dla systemu Android daje wiele możliwości:

 • Ochrona: jeśli wiele osób łączy się z tą samą siecią publiczną, atakujący mogą przechwytywać poufne dane, takie jak nazwy logowania i hasła. Szyfrowane połączenie VPN zapewnia skuteczną ochronę przed tego typu atakami.
 • Anonimowość: wiele osób korzystających z połączeń szerokopasmowych ma stałe adresy IP, które mogą być śledzone podczas przeglądania określonych stron. Dzięki połączeniu VPN sesja przeglądania jest anonimowa. Zdalny serwer widzi tylko adres IP serwera VPN, a nie użytkownika.
 • Dostęp bez ograniczeń do Internetu: w przypadku łączenia się z serwerem VPN w innej lokalizacji zyskujesz dostęp do żądanych treści bez względu na swoją lokalizację. Umożliwia to swobodne przeglądanie bez jakichkolwiek ograniczeń.

Jak dodać funkcję VPN do aplikacji Avast Mobile Security w systemie Android?

Funkcja VPN w aplikacji Avast Mobile Security jest dostępna na urządzeniach z systemem Android z subskrypcją Avast Mobile Ultimate lub Ultimate Multi.

Czy mogę użyć mojej subskrypcji aplikacji Avast SecureLine VPN, aby aktywować funkcję VPN w aplikacji Avast Mobile Security dla systemu Android?

Nie. W tym przypadku można jedynie w dalszym ciągu oddzielnie korzystać z aplikacji Avast SecureLine VPN. Kod aktywacyjny z subskrypcji Avast Mobile Ultimate lub Ultimate Multi można jednak użyć do aktywacji funkcji VPN w aplikacji Avast Mobile Security lub Avast SecureLine VPN (do jednoczesnego użytku na maksymalnie 5 urządzeniach).

Ustawienia

Jak zmienić powiadomienia wyświetlane w aplikacji Avast Mobile Security dla systemu Android?

Aby uzyskać dostęp do ustawień funkcji Powiadomienia i alerty, wybierz kolejno opcje MenuUstawieniaPowiadomienia i alerty. Powiadomienia i alerty są podzielone na kilka sekcji:

 • Ochrona w czasie rzeczywistym
  • Stałe powiadomienie: zapewnia ciągłą ochronę przez uniemożliwianie systemowi Android zatrzymywania aplikacji Avast Mobile Security uruchomionej w tle. Zapewnia również prawidłowe działanie funkcji Blokada aplikacji.
  • Powiadomienie funkcji czyszczenia schowka: powiadamia o obecności treści skopiowanej do schowka i pozwala go wyczyścić, aby zapewnić ochronę prywatności.
  • Powiadomienie o najważniejszych aplikacjach: powiadamia o instalacji aplikacji wykorzystującej dane poufne i wyświetla monit dotyczący zabezpieczenia dostępu do tej aplikacji przy użyciu funkcji Blokada aplikacji.
  • Powiadomienie Osłony aplikacji: informuje, czy instalowana lub aktualizowana aplikacja jest bezpieczna.
  • Powiadamiaj mnie o połączeniach typu SPAM: informuje o połączeniu przychodzącym z numeru wykonującego dużą liczbę połączeń i oferuje możliwość zablokowania tego numeru przy użyciu funkcji Blokada połączeń.
  • Okna z informacją o zakończeniu skanowania: wyświetla okienko z powiadomieniem, gdy zakończy się skanowanie i można wyświetlić jego wyniki.
  • Usuwanie historii przeglądarki: umożliwia wyczyszczenie historii przeglądarki w celu ochrony prywatności.
  • Ostrzeżenie o słabej baterii: wyświetla monit o włączenie ustawienia Ostatnia znana lokalizacja, dzięki któremu można zlokalizować telefon, gdy rozładuje się w nim bateria lub zostanie on wyłączony. Ostatnia znana lokalizacja to ustawienie funkcji Anti-Theft.
  • Wykryto poufną treść: wykrywa wyświetlanie poufnych treści i zaleca użycie funkcji VPN.
 • Wydajność
  • Ekran ładowania: wyświetla monit o włączenie ekranu ładowania, gdy podłączasz przewód ładowarki.
  • Powiadomienie o zatrzymaniu aplikacji: powiadamia o aplikacjach działających w tle i pozwala je wyłączać. Ta funkcja jest wyłączona, jeśli na urządzeniu jest zainstalowana aplikacja Avast Battery Saver. Ta funkcja jest powiązana z przyciskiem Zoptymalizuj RAM na pasku Stałe powiadomienie.
  • Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii: informuje, jeśli stan baterii osiągnie poziom 30%.
  • Bezpieczne czyszczenie: powiadamia, jeśli na urządzeniu zostanie wykrytych ponad 50 MB niepotrzebnych plików, i zaleca jego oczyszczenie.
 • Sieci Wi-Fi
  • Okno dialogowe nieznanej sieci: proponuje sprawdzenie zabezpieczeń i prędkości oraz bezpieczeństwa połączenia w przypadku wykrycia połączenia z nieznaną siecią.
  • Skanowanie zabezpieczeń: proponuje przeskanowanie sieci w poszukiwaniu zagrożeń bezpieczeństwa.
  • Test szybkości: proponuje sprawdzenie prędkości sieci.
 • Alerty dotyczące wykorzystania danych
  • Wykorzystanie w ramach cyklu wynosi: informuje o osiągnięciu określonego poziomu procentowego użycia danych.
  • Osiągnięcie limitu w ramach cyklu: powiadamia o osiągnięciu limitu użycia danych dla cyklu.
  • Osiągnięcie limitu dziennego: powiadamia o osiągnięciu dziennego limitu użycia danych.
  • Zawsze pokazuj wykorzystanie danych w powiadomieniach: zawsze wyświetla dane użycia w powiadomieniach.
 • Promocje Avast: informuje o innych produktach Avast, które mogą polepszyć wydajność urządzenia oraz o dostępności ofert specjalnych.

Jak wyłączyć lub dostosować funkcję Stałe powiadomienie?

Aby system Android nie wyłączał aplikacji Avast Mobile Security (co ograniczałoby jej możliwości ochrony urządzenia), zalecamy włączenie funkcji Stałe powiadomienie. Jeśli powiadomienie zostanie wyłączone przez wybranie kolejno opcji MenuUstawieniaPowiadomienia i alertyOchrona w czasie rzeczywistymStałe powiadomienie, Avast Mobile Security może się automatycznie wyłączyć, jeśli na urządzeniu będzie jednocześnie działać wiele aplikacji intensywnie zużywających energię.

Stałe powiadomienie można dostosować w ustawieniach aplikacji. Dostępne są następujące opcje:

 • Ciemny motyw: wyświetla ciemne tło z czterema widżetami odpowiadającymi różnym powiadomieniom.
 • Jasny motyw: wyświetla jasne tło z czterema widżetami odpowiadającymi różnym powiadomieniom.
 • Wygląd standardowy: wyświetla aktualny stan ochrony urządzenia (podobnie jak we wcześniejszej wersji aplikacji).
 • Ukryte (niezalecane): całkowicie wyłącza powiadomienie, co ogranicza możliwość ochrony urządzenia przez aplikację.

Gdy jest wymagane podjęcie działania, odpowiedni widżet zmienia kolor na czerwony. Dotknij widżetu, aby uzyskać dalsze instrukcje. Przykładowo gdy widżet Skanuj Wi-Fi (ikona sieci Wi-Fi) jest czerwony, dotknij go, aby przeskanować sieć Wi-Fi pod kątem potencjalnych problemów z bezpieczeństwem. Aby zapobiec przechodzeniu widżetu w stan alarmu, wyłącz odpowiednie powiadomienie, wybierając kolejno opcje MenuUstawieniaPowiadomienia i alerty.

W jaki sposób funkcja Ekran ładowania optymalizuje proces ładowania baterii?

Funkcja Ekran ładowania wyświetla postęp ładowania i optymalizuje wydajność urządzenia dzięki zatrzymaniu wszystkich zadań w tle. Gdy ekran jest aktywny, można sprawdzić przewidywany czas zakończenia ładowania i poziom procentowy naładowania baterii, a także skorzystać z funkcji Zoptymalizuj RAM, Wyczyść śmieci, Szybkość Wi-Fi i Magazyn zdjęć bezpośrednio z poziomu ekranu.

Aby włączyć tę funkcję, wybierz kolejno opcje MenuUstawieniaEkran ładowania, a następnie dotknij suwaka, aby zmienił ustawienie na WŁĄCZONY.

Po włączeniu funkcji Ekran ładowania można określić następujące ustawienia:

 • Dotknij opcji Aktywuj po rozpoczęciu ładowania lub Aktywuj podczas ładowania, gdy ekran jest wygaszony zależnie od swoich preferencji. Domyślnie ekran ładowania jest wyświetlany przy każdym ładowaniu urządzenia.
 • Dotknij opcji Automatycznie przyspiesz ładowanie po podłączeniu ładowarki, aby zezwolić aplikacji Avast Mobile Security na zatrzymywanie wszystkich uruchomionych zadań podczas ładowania urządzenia.
Jeśli na urządzeniu jest zainstalowana aplikacja Avast Battery Saver, ustawienia ekranu ładowania należy konfigurować w aplikacji Avast Battery Saver. Jeśli to nie jest możliwe, funkcją można zarządzać z poziomu ustawień aplikacji Mobile Security.

Jak włączyć lub wyłączyć funkcję Ekran ładowania?

Aby włączyć funkcję Ekran ładowania, należy wykonać następujące czynności:

 1. Przejdź do opcji MenuUstawienia.
 2. Dotknij opcji Ekran ładowania
 3. Dotknij suwaka, aby zmienił ustawienie na WŁĄCZONY.

Aby wyłączyć funkcję Ekran ładowania, wykonaj powyższą procedurę i dotknij suwaka, aby zmienił ustawienie na WYŁĄCZONY.

Kiedy funkcja Ekran ładowania jest aktywna, można szybko przesunąć w prawo u dołu ekranu, aby z niego wyjść, lub nacisnąć ikonę Ustawienia (koło zębate), aby przejść do ustawień funkcji Ekran ładowania.

Jak dostosować osłony w obszarze ustawień funkcji Ochrona?

Komponenty funkcji Ochrona monitorują urządzenie i skanują je pod kątem podejrzanych działań oraz chronią przed złośliwym oprogramowaniem i wirusami.

Wybierz kolejno opcje MenuUstawieniaOchrona, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

 • Zaplanowane skanowanie: pozwala ustawić harmonogram skanowania. Wybierz dzień tygodnia i godzinę, kiedy aplikacja ma automatycznie przeskanować urządzenie.
 • Ignorowane problemy: wyświetla listę zignorowanych zagrożeń, jeśli ich nie naprawiono po skanowaniu
 • Osłona aplikacji: skanuje aplikacje po instalacji.
 • Osłona WWW Lite: zapewnia ochronę przed phishingiem i złośliwymi stronami internetowymi.
 • Osłona WWW z ułatwieniami dostępu: skanuje każdy wczytany adres URL i ostrzega, jeśli przeglądarka wczytuje adres URL ze złośliwym oprogramowaniem. Wymaga uprawnienia do ochrony urządzenia podczas przeglądania sieci. To uprawnienie można włączyć w ustawieniach systemu Android. Ta osłona obsługuje natywną przeglądarkę systemu Android, a także aplikacje Chrome, Opera, Firefox, Dolphin i UC Browser.
 • Skanowanie pamięci wewnętrznej: skanuje pliki zapisane w pamięci wewnętrznej. Należy pamiętać, że włączenie tej opcji może wydłużyć proces skanowania
 • Aplikacje o słabej reputacji: skanuje aplikacje i porównuje z ocenami użytkowników Avast, a także ostrzega o aplikacjach o niskiej reputacji.
 • Wykrywanie PNP: oznacza i traktuje potencjalnie niechciane programy (PNP) jako złośliwe oprogramowanie.
 • Osłona SMS: ostrzega o otrzymaniu złośliwego adresu URL w treści wiadomości SMS.

Do czego służy sekcja PIN i wzór?

Sekcja PIN i wzór jest połączona z funkcją Blokada aplikacji. Wybierz kolejno opcje MenuUstawieniaBlokowanie Aplikacji, aby ustawić kod PIN lub wzór w celu zabezpieczenia dostępu do aplikacji przy użyciu funkcji Blokada aplikacji. Jeśli w urządzeniu skonfigurowano odblokowywanie ekranu odciskiem palca, opcji tej również można użyć w przypadku funkcji Blokada aplikacji.

Jak zmienić ustawienia limitu czasu funkcji Blokada aplikacji?

Aby określić, kiedy funkcja Blokada aplikacji ma blokować aplikacje, wybierz kolejno opcje MenuUstawieniaBlokowanie Aplikacji i dotknij opcji Limit czasu Blokady aplikacji. Dostępne są następujące opcje:

 • Natychmiast: blokuje aplikację natychmiast po jej przełączeniu w tryb działania w tle.
 • 10 sekund: blokuje aplikację po 10 sekundach od jej przełączenia w tryb działania w tle.
 • 30 sekund: blokuje aplikację po 30 sekundach od jej przełączenia w tryb działania w tle.
 • 1 minuta: blokuje aplikację po 1 minucie od jej przełączenia w tryb działania w tle.
 • Po wyłączeniu ekranu: blokuje aplikację w chwili wyłączenia ekranu urządzenia.

Gdy ta lub inna aplikacja zarządzana przez funkcję Blokada aplikacji zostanie uruchomiona we wskazanym czasie, dotychczasowe odliczanie czasu zatrzymuje się i rozpoczyna od nowa. Niezależnie od ustawień limitu czasu funkcja Blokada aplikacji zawsze blokuje aplikacje po wyłączeniu się ekranu urządzenia.

Gdy jedna z aplikacji zostanie odblokowana, wszystkie pozostałe aplikacje zarządzane przez funkcję Blokada aplikacji również zostaną automatycznie odblokowane i można uzyskać do nich dostęp w czasie określonym dla ustawienia limitu czasu Blokady aplikacji.

Jak sprawdzić wersję definicji wirusów używaną przez moją aplikację?

Uzyskaj dostęp do obszaru Aktualizacje, wybierając kolejno opcje MenuUstawieniaAktualizacje. W menu Aktualizacje zobaczysz Wersja definicji wirusów i będziesz mieć możliwość ręcznego zaktualizowania definicji wirusów. W tym celu dotknij opcji Sprawdź dostępność aktualizacji. Aby uniemożliwić aplikacji Avast Mobile Security przeprowadzenie aktualizacji w czasie korzystania z danych mobilnych do łączenia się z Internetem, dotknij suwaka obok opcji Aktualizuj tylko przez Wi-Fi, aby zmienił ustawienie na WŁĄCZONY. Nie zalecamy, by to ustawienie było włączone.

Gdzie znajduje się dziennik aktywności aplikacji?

Aby uzyskać dostęp do dziennika aktywności, wybierz kolejno opcje MenuUstawieniaDziennik działań.

Funkcja Dziennik Aktywności pozwala wyświetlić całą aktywność aplikacji Avast Mobile Security dla systemu Android. Obejmuje to przede wszystkim aktualizacje i skanowania. Aby wyczyścić Dziennik Aktywności, dotknij ikony kosza.

Jak kontrolować dane udostępniane w sekcji Ustawienia danych?

Sekcja Prywatność pomaga nam lepiej zrozumieć potrzeby użytkowników i ulepszać nasze produkty dzięki danym, które użytkownicy zgadzają się nam udostępniać.

Jeśli nie chcesz uczestniczyć w gromadzeniu anonimowych danych, wybierz kolejno opcje MenuUstawieniaPrywatność, a następnie dotknij suwaka obok następujących opcji, aby zmienił ustawienie na WYŁĄCZONY:

 • Community IQ: gromadzi informacje dotyczące bezpieczeństwa, które pozwalają nam ulepszać naszą bazę danych dotyczących zagrożeń.
 • Pomóż nam udoskonalić inne aplikacje Avast: wysyła do firmy Avast dane dotyczące użycia, które pozwalają nam ulepszać inne nasze aplikacje.
 • Udostępniaj dane użycia stronom trzecim w celu analizy: umożliwia udostępnianie danych dotyczących użycia aplikacji i urządzenia stronom trzecim do celów analizy.

Do czego służy funkcja Czyszczenie schowka?

Funkcja Czyszczenie schowka pozwala wyczyścić schowek w celu ochrony prywatności. Aby nie chcesz korzystać z funkcji Czyszczenie schowka, można ją wyłączyć, wybierając kolejno opcje MenuUstawieniaPowiadomienia i alertyOchrona w czasie rzeczywistymPowiadomienie funkcji czyszczenia schowka.

Rozwiązywanie problemów

Co zrobić, jeśli płatna subskrypcja nie działa w aplikacji Avast Mobile Security dla systemu Android?

Jeśli aplikacja Avast Mobile Security nie wykrywa ważnej subskrypcji i wyświetla przy próbie przywrócenia subskrypcji komunikat nie znaleziono subskrypcji, przeczytaj następujący artykuł:

Dlaczego w aplikacji Avast Mobile Security dla systemu Android firma Avast wyświetla reklamy?

Avast oferuje zarówno darmową wersję aplikacji, jak i płatną wersję Avast Mobile Security Pro dla systemu Android. W aplikacji Avast Mobile Security Pro nie są wyświetlane reklamy. Ta wersja zawiera także szereg dodatkowych funkcji premium i korzyści. Aby wspierać ciągły rozwój aplikacji, w darmowej wersji są pokazywane reklamy, które nie przeszkadzają w używaniu aplikacji.

Jak wyłączyć reklamy innych firm w aplikacji Avast Mobile Security dla systemu Android?

W celu usunięcia reklam zaktualizuj aplikację Avast Mobile Security do płatnej wersji. Aby przeprowadzić aktualizację, wybierz kolejno opcje MenuUstawieniaUsuń reklamy i wybierz plan subskrypcji. Po zaktualizowaniu aplikacji nie będą w niej wyświetlane reklamy produktów ani usług innych firm. Informacje o innych produktach firmy Avast nadal będą się pojawiać w aplikacji, chyba że tego rodzaju powiadomienia zostaną wyłączone. Aby wyłączyć powiadomienia dotyczące innych produktów firmy Avast, wybierz kolejno opcje MenuUstawieniaPowiadomienia i alerty i dotknij suwaka obok opcji Promocje Avast, aby zmienił ustawienie na WYŁĄCZONY.

Co zrobić, jeśli uprawnienie Dostępność jest ciągle wyłączane?

Aby zwiększyć wydajność, niektóre urządzenia z systemem Android wymuszają zatrzymanie aplikacji po wyłączeniu ekranu. To często powoduje, że aplikacje z uprawnieniem Dostępność tracą to uprawnienie. W takim przypadku należy ręcznie ponownie włączyć to uprawnienie, aby aplikacja zachowała pełną funkcjonalność.

Aby ponownie włączyć uprawnienie Dostępność, z poziomu ekranu głównego urządzenia z systemem Android otwórz aplikację Ustawienia, wybierz Dostępność i nadaj uprawnienie aplikacji Avast Mobile Security.

W urządzeniach marki Huawei, Lenovo, Asus i Sony Xperia można zmienić ustawienia systemowe w taki sposób, aby uniemożliwić utratę uprawnienia przez aplikację. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi odpowiedniego urządzenia:

 1. Dotknij ikony Menedżer telefonu na głównym ekranie urządzenia, aby otworzyć aplikację.
 2. Przejdź do sekcji Ustawienia i wybierz kartę Aplikacje chronione.
 3. Włącz ochronę aplikacji Avast Mobile Security.
 1. Otwórz Ustawienia urządzenia.
 2. Wybierz z listy opcję Zarządzanie aplikacjami w tle.
 3. Usuń zaznaczenie opcji Avast Mobile Security.
 1. Przejdź do obszaru Ustawienia, dotknij opcji Zarządzanie energią, a następnie Menedżer autostartu.
 2. Na karcie Pobrane dotknij opcji Odmów obok aplikacji Avast Mobile Security, aby zmienić ustawienie na Zezwól.
 3. Dotknij opcji Zezwól, aby potwierdzić zmianę ustawień.
 1. Otwórz Ustawienia urządzenia i dotknij opcji Bateria.
 2. Dotknij ikony Menu (trzy kropki) w prawym górnym rogu i wybierz opcję Optymalizacja baterii.
 3. Dotknij karty Aplikacje i zaznacz aplikację Avast Mobile Security.

Co zrobić, aby funkcja Blokada aplikacji nie pytała ciągle o kod PIN?

Upewnij się, że funkcja Stałe powiadomienie jest włączona. Jeśli ta funkcja jest wyłączona, system Android może powodować problemy z działaniem funkcji Blokada aplikacji lub zatrzymywać proces aplikacji Avast Mobile Security.

Jak zresetować kod PIN funkcji Blokada aplikacji?

Jeśli zapomnisz kodu PIN funkcji Blokada aplikacji, można go zresetować, wykonując następujące czynności:

 1. Przejdź do opcji MenuUstawieniaPIN i wzórZmień PIN.
 2. Dotknij ikony Menu (trzy kropki) w prawym górnym rogu i wybierz opcję Resetuj PIN.
 3. Wpisz poświadczenia konta Google i utwórz nowy kod PIN.

Co zrobić, jeśli aplikacja Avast Mobile Security dla systemu Android ulegnie awarii lub przestanie działać?

Wypróbuj jedną z następujących opcji:

 • Upewnij się, że funkcja Stałe powiadomienie jest włączona. Jeśli jest ona wyłączona, system Android może zatrzymać proces aplikacji Avast Mobile Security.
 • Całkowicie odinstaluj i ponownie zainstaluj aplikację Avast Mobile Security.
 • Zgłoś problem pomocy technicznej Avast, aby jej przedstawiciele mogli przeprowadzić dogłębną analizę problemu.
 • Dołącz do grupy Avast Beta, aby testować najnowsze wersje aplikacji firmy Avast dla systemu Android przed ich udostępnieniem reszcie użytkowników. Jeśli to zrobisz, będziesz otrzymywać aktualizacje aplikacji i poprawki błędów przed pozostałymi użytkownikami.

W jaki sposób aplikacja Avast Mobile Security chroni moje urządzenie z systemem Android?

Prawidłowo skonfigurowana aplikacja Avast Mobile Security chroni urządzenie z systemem Android przed znanym złośliwym oprogramowaniem i znanymi zagrożeniami oraz monitoruje przychodzące i wychodzące dane zgodnie z preferencjami użytkownika. Robimy, co w naszej mocy, aby chronić urządzenie przed wszystkimi możliwymi zagrożeniami, ale żadne rozwiązanie nie jest w 100% skuteczne.

Nasza aplikacja, tak jak wszystkie produkty na rynku aplikacji dla systemu Android, podlega ograniczeniom wersji systemu operacyjnego uruchomionego na urządzeniu. Nie chroni przed zagrożeniami wykorzystującymi konkretne luki w jądrze systemu operacyjnego, stosie sieciowym ani innych fundamentalnych częściach systemu. Poważnie traktujemy naszą rolę w branży zabezpieczeń i nieustannie współpracujemy z dostawcami systemu Android w celu opracowywania przyszłych rozwiązań minimalizujących ryzyko ataków.

Co zrobić, jeśli aplikacja Avast Mobile Security dla systemu Android nie może usunąć złośliwego oprogramowania?

Czasami aplikacja Avast Mobile Security dla systemu Android wykrywa złośliwe oprogramowanie, ale nie może go odinstalować. Zwykle przyczyną jest poziom uprawnień nadany podejrzanej aplikacji lub zainstalowanie jej jako aplikacji systemowej (np. na zrootowanym urządzeniu). Aby uzyskać szczegółowe informacje, przeczytaj następujący artykuł:

Jak zgłosić wykrycie fałszywego alarmu do Laboratorium Zagrożeń Avast?

W niektórych przypadkach aplikacja Avast Mobile Security dla systemu Android może zgłaszać i oznaczać bezpieczny plik jako złośliwe oprogramowanie. Wykrycie fałszywych alarmów można zgłosić do Laboratorium Zagrożeń Avast bezpośrednio z ekranu wyników skanowania:

 1. Dotknij ikony Menu (trzy kropki) obok wykrytego pliku, który chcesz zgłosić.
 2. Wybierz opcję Zgłaszaj jako fałszywe trafienie.
 3. Podaj opis problemu oraz swój adres e-mail (jeśli chcesz otrzymać powiadomienie o zakończeniu analizy pliku).
 4. Dotknij opcji Wyślij.

Informacje ogólne

Jak sprawdzić, czy definicje wirusów zostały zaktualizowane?

Definicje wirusów są aktualizowane automatycznie. Wybierz kolejno opcje MenuUstawieniaAktualizacje, aby sprawdzić wersję i datę zainstalowania definicji wirusów. Możesz również dotknąć opcji Sprawdź dostępność aktualizacji, aby się upewnić, że masz zainstalowaną najnowszą wersję, lub dotknąć opcji Aktualizuj tylko przez Wi-Fi, aby zapobiec aktualizacji, gdy urządzenie korzysta z danych mobilnych.

Jak sprawdzić, która wersja aplikacji Avast Mobile Security jest zainstalowana na urządzeniu z systemem Android?

Aby wyświetlić tę informację, wybierz kolejno opcje MenuUstawieniaInformacje. Numer wersji będzie widoczny w obszarze Avast Mobile Security.

Dlaczego aplikacja Avast Mobile Security dla systemu Android wymaga tak wielu uprawnień?

Avast Mobile Security dla systemu Android wymaga wielu uprawnień, które na pierwszy rzut oka wydają się niepotrzebne.

Wynika to z faktu, że w ramach klasyfikacji uprawnień w systemie Android kategoriom uprawnień przypisuje się utworzone w oparciu o najczęstszy przypadek użycia nazwy, które nie opisują wszystkich rodzajów procesów, jakie wymagają uprawnienia.

Przykładowo uprawnienie Bezpośrednie wybieranie numerów telefonów jest potrzebne do implementacji funkcji Blokada połączeń, a nie do wybierania numerów telefonów. Innym przykładem jest uprawnienie pełnego dostępu do Internetu, które jest potrzebne do odbierania aktualizacji definicji złośliwego oprogramowania. Funkcje Skanuj i Osłona WWW wymagają tych uprawnień do odczytu danych telefonu, aby można je było skanować pod kątem zagrożeń.

Traktujemy poważnie prywatność użytkowników. Wymagane uprawnienia to minimalny zestaw potrzebny do implementacji funkcji aplikacji Avast Mobile Security dla systemu Android.

W jakim stopniu aplikacja Avast Mobile Security dla systemu Android używa baterii?

Avast Mobile Security dla systemu Android zaprojektowano tak, by w minimalnym stopniu używała baterii.

Testy na wielu urządzeniach wykazały, że wszystkie usługi tej aplikacji używają mniej niż 5% baterii. (Dla porównania Launcher wykorzystuje około 15%, a Gmail około 8%). Podczas wykonywania kilku operacji użycie baterii przez aplikację Avast Mobile Security może osiągnąć maksymalnie 20% w szczytowym momencie użycia procesora (przez około 30–60 sekund).

Dlaczego funkcja Zapora ogniowa nie działa na moim urządzeniu?

Jeśli funkcja Zapora ogniowa nie działa na urządzeniu z systemem Android, być może jest ono niezrootowane. Zapora ogniowa dołączona do oprogramowania Avast Mobile Security dla systemu Android działa tylko na zrootowanych urządzeniach z systemem operacyjnym Android 4.0.3 lub nowszym. Funkcje Zapory ogniowej zależą od dostępu do kilku funkcji systemowych, które wymagają uprawnień na poziomie root.

Czy muszę zrootować urządzenie z systemem Android, by móc korzystać z aplikacji Avast Mobile Security?

Proces rootowania pozwala użytkownikowi systemu Android na uzyskanie wyższego poziomu uprawnień na urządzeniu (tzw. dostęp root) w systemie Android. Rootowanie umożliwia użytkownikowi obejście ograniczeń nakładanych przez operatorów usług i producentów urządzeń. Umożliwia modyfikację i zmianę ustawień aplikacji i systemu, a także uruchamianie specjalistycznych aplikacji wymagających uprawnień administratora.

Większość funkcji aplikacji Avast Mobile Security NIE wymaga dostępu root. Oprócz tego rootowanie urządzenia niesie ze sobą pewne zagrożenia i z tego powodu nie jest zalecane. Użytkownicy, którzy zdecydowali się na zrootowanie urządzenia, są narażeni na większe ryzyko, dlatego też dołączyliśmy funkcje zapewniające dodatkową ochronę.

Główną korzyścią instalacji na urządzeniu z dostępem root jest to, że można korzystać z dostępnej w aplikacji Avast Mobile Security funkcji Zapory ogniowej, która pozwala zarządzać dostępem do sieci na poziomie aplikacji. Zwiększa to bezpieczeństwo, blokuje niechciane reklamy, a nawet wydłuża czas pracy baterii. Niestety z uwagi na pewne ograniczenia platformy Android ta funkcja nie jest dostępna na urządzeniach bez dostępu root.

Co różni aplikację Avast Mobile Security dla systemu Android od programu komputerowego Avast Antivirus?

Funkcje skanowania i osłon w aplikacji Avast Mobile Security dla systemu Android korzystają z innych definicji niż oprogramowanie antywirusowe dla komputerów. Aplikacja jest dostosowana do uruchamiania na urządzeniach mobilnych, więc definicje są również przeznaczone do wykrywania złośliwego oprogramowania atakującego platformy mobilne. Dzięki temu urządzenie nie jest przeciążone działaniem komputerowego silnika antywirusowego zawierającego ogromną ilość danych o złośliwym oprogramowaniu, które nie zagraża urządzeniu mobilnemu.

Jak zgłosić problem zespołowi pomocy technicznej Avast?

Odwiedzając strony pomocy technicznej Avast, użytkownicy mogą się zapoznać z wieloma artykułami pozwalającymi samodzielnie rozwiązać wiele problemów związanych z korzystaniem z naszego oprogramowania. Niektóre problemy mogą jednak wymagać dokładniejszego zbadania przez pomoc techniczną Avast.

Problemy można zgłaszać naszemu zespołowi pomocy technicznej w sposób opisany w artykule:

Jak przekazać opinię na temat aplikacji?

Problemy można zgłaszać naszemu zespołowi pomocy technicznej w sposób opisany w artykule:

Jeśli chcesz przekazać opinię lub wyrazić swoje wsparcie i uznanie dla produktów mobilnych firmy Avast, skorzystaj z następujących możliwości:

Jakie inne aplikacje mobilne oferuje firma Avast?

Firma Avast opracowała następujące aplikacje poprawiające zabezpieczenia i wydajność urządzeń mobilnych oraz chroniące użytkowników przed hakerami i złodziejami:

 • Avast SecureLine VPN: Zablokuj hakerom możliwość uzyskania dostępu do Twoich danych oraz ich kradzieży podczas korzystania z publicznych lub otwartych sieci Wi-Fi. Zabezpiecz osobiste sieci Wi-Fi i chroń swoją prywatność za pomocą prywatnego szyfrowania VPN.
 • Avast Cleanup: Zwiększ wydajność swojego urządzenia za pomocą aplikacji Cleanup, która szybko analizuje miejsce na urządzeniu i usuwa wszystkie niepotrzebne dane.
 • Avast Passwords: Chroń wszystkie swoje hasła i łatwo loguj się na swoje konta internetowe za pomocą jednego hasła głównego. Tę aplikację można synchronizować na wielu urządzeniach.
 • Avast Battery Saver: Wydłuż czas pracy baterii urządzenia między ładowaniami za pomocą aplikacji Avast Battery Saver, która zatrzymuje niepotrzebne aplikacje działające w tle i pomaga zoptymalizować ustawienia urządzenia.
 • Avast Mobile Security: Skanuj sieć Wi-Fi pod kątem luk w zabezpieczeniach, korzystaj z sieci VPN, by bezpiecznie przeglądać sieć, blokuj niechciane połączenia typu spam, chroń zdjęcia i obrazy, a także otrzymuj powiadomienia w przypadku wykrycia przez nas wycieku online hasła do konta e-mail.
 • Avast SecureLine VPN: Zablokuj hakerom możliwość uzyskania dostępu do Twoich danych oraz ich kradzieży podczas korzystania z publicznych lub otwartych sieci Wi-Fi. Zabezpiecz osobiste sieci Wi-Fi i chroń swoją prywatność za pomocą prywatnego szyfrowania VPN.
 • Avast SecureMe: Sprawdza sieci Wi-Fi pod kątem luk w zabezpieczeniach, takich jak routery ze słabymi hasłami lub niezabezpieczone sieci bezprzewodowe. Zawiera także podstawową usługę VPN, która gwarantuje bezpieczeństwo, gdy urządzenie jest połączone z siecią publiczną.
 • Avast Passwords: Chroń wszystkie swoje hasła i łatwo loguj się na swoje konta internetowe za pomocą jednego hasła głównego. Tę aplikację można synchronizować na wielu urządzeniach.
 • Avast Wi-Fi Finder: Szybko i łatwo łącz się z bezpiecznymi publicznymi sieciami Wi-Fi w dowolnym miejscu, używając aplikacji Avast Wi-Fi Finder.
 • Avast Call Blocker: Pomaga uniknąć niechcianych połączeń, w tym z numerów telefonów, których możesz nie identyfikować jako spam.
 • Avast Mobile Security 6.x
 • Google Android 5.0 (Lollipop, API 21) lub nowsza wersja

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak Nie

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami