Przesyłanie plików na serwer FTP Avast

Może zaistnieć konieczność przesłania plików na serwer FTP Avast z jednego z następujących powodów:

 • Agent pomocy technicznej Avast poprosił Cię o przesłanie konkretnych plików z komputera w celu ich dokładnego przeanalizowania.
 • Chcesz wysłać pliki do Laboratorium Zagrożeń Avast w celu umieszczenia ich na białej liście.

Wybierz właściwą tabelę poniżej, aby uzyskać instrukcje dotyczące danego typu problemu.

Użytkownicy nie widzą zawartości serwera FTP Avast (nawet przesłanych przez siebie plików).
 

Przygotowywanie plików do przesłania

Przed przesłaniem plików na serwer FTP Avast skompresuj je do archiwum ZIP, wykonując następujące czynności:

 1. Pobierz instalator programu 7-Zip ze strony www.7-zip.org, a następnie uruchom go, aby zainstalować na komputerze bezpłatny archiwizator plików.
 2. Wybierz i kliknij prawym przyciskiem myszy wszystkie wymagane pliki, a następnie z menu kontekstowego wybierz kolejno opcje: 7-Zip ▸ Dodaj do archiwum....
 3. W polu Archiwum wprowadź nazwę umożliwiającą zidentyfikowanie pliku archiwum na naszym serwerze FTP (na przykład swój adres e-mail).
 4. Przejdź do sekcji Format archiwum i z menu rozwijanego wybierz opcję zip.
 5. W sekcji Szyfrowanie zaznacz pole obok opcji Pokaż hasło, a następnie podaj hasło: virus.
 6. Kliknij OK, aby utworzyć skompresowane archiwum.

Nowo skompresowane archiwum zostanie zapisane w tym samym folderze co pierwotne pliki.

Jeśli nie możesz skompresować pliku oznaczonego jako podejrzany przez program Avast Antivirus, wyłącz tymczasowo aktywną ochronę programu Avast, klikając prawym przyciskiem myszy ikonę Avast w zasobniku systemowym i wybierając kolejno opcje Sterowanie osłonami Avast ▸ Wyłącz na 10 minut.

Przesyłanie plików na serwer FTP Avast

Należy przesyłać jedynie te pliki, o które poprosił przedstawiciel pomocy technicznej Avast.

Po skompresowaniu wymaganych plików do archiwum chronionego hasłem prześlij je na serwer FTP Avast za pomocą dowolnego klienta FTP, używając następujących parametrów:

 • Protokół plikowy: FTP
 • Szyfrowanie: Brak szyfrowania
 • Nazwa hosta: ftp.avast.com
 • Numer portu: 21
 • Nazwa użytkownika: anonymous
 • Hasło: anonymous
 • Katalog: /incoming
 

Jeśli nie masz klienta FTP, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

 1. Pobierz instalator WinSCP ze strony www.winscp.net i uruchom go w celu zainstalowania na komputerze darmowego klienta FTP (zachowaj domyślne ustawienia instalacji).
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę WinSCP na pulpicie i uruchom klienta FTP.
 3. Na ekranie logowania do WinSCP wprowadź podane powyżej parametry (z wyjątkiem katalogu), a następnie kliknij opcję Logowanie, aby połączyć się z serwerem FTP Avast.
 4. Po ustanowieniu połączenia z serwerem FTP Avast kliknij dwukrotnie folder incoming z prawej strony ekranu WinSCP.
 5. Po lewej stronie ekranu WinSCP znajdź archiwum zawierające pliki, które chcesz przesłać, a następnie kliknij je prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Wyślij… z menu kontekstowego.
 6. Kliknij OK, aby przesłać archiwum do folderu incoming znajdującego się na serwerze FTP Avast.

Po ukończeniu przesyłania należy przekazać niezbędne informacje pomocy technicznej Avast — aby to zrobić, wykonaj poniższe instrukcje.

Przekazywanie niezbędnych informacji pomocy technicznej Avast

Pamiętaj, by po przesłaniu archiwum na serwer FTP Avast podać pomocy technicznej Avast nazwę pliku oraz hasło do archiwum. W przeciwnym razie nie będziemy mogli zlokalizować archiwum na naszym serwerze FTP ani przeanalizować plików.

Jeśli kontaktujesz się z nami po raz pierwszy, prześlij zgłoszenie do pomocy technicznej Avast. W wiadomości umieść następujące informacje:

Przed przesłaniem plików do Laboratorium Zagrożeń Avast w celu dodania ich do białej listy należy wypełnić zgłoszenie do programu umieszczania na białej liście, aby dołączyć do naszego Programu umieszczania na białej liście. Po otrzymaniu danych logowania możesz przesłać pliki, wykonując poniższe kroki.

Przygotowywanie plików do przesłania

Przed przesłaniem plików na serwer FTP Avast skompresuj je do archiwum ZIP, wykonując następujące czynności:

 1. Pobierz instalator programu 7-Zip ze strony www.7-zip.org, a następnie uruchom go, aby zainstalować na komputerze bezpłatny archiwizator plików.
 2. Wybierz i kliknij prawym przyciskiem myszy wszystkie wymagane pliki, a następnie z menu kontekstowego wybierz kolejno opcje: 7-Zip ▸ Dodaj do archiwum....
 3. W polu Archiwum wprowadź nazwę umożliwiającą zidentyfikowanie pliku archiwum na naszym serwerze FTP (na przykład swój adres e-mail).
 4. Przejdź do sekcji Format archiwum i z menu rozwijanego wybierz opcję zip.
 5. W polu Szyfrowanie nie wpisuj żadnego hasła.
 6. Kliknij OK, aby utworzyć skompresowane archiwum.

Nowo skompresowane archiwum zostanie zapisane w tym samym folderze co pierwotne pliki.

Jeśli nie możesz skompresować pliku oznaczonego jako podejrzany przez program Avast Antivirus, wyłącz tymczasowo aktywną ochronę programu Avast, klikając prawym przyciskiem myszy ikonę Avast w zasobniku systemowym i wybierając kolejno opcje Sterowanie osłonami Avast ▸ Wyłącz na 10 minut.

Przesyłanie plików na serwer FTP Avast

Na serwer FTP Avast należy przesyłać jedynie te pliki, które mają zostać umieszczone na białej liście.

Po skompresowaniu wymaganych plików do archiwum prześlij je na serwer FTP Avast za pomocą dowolnego klienta FTP, używając następujących parametrów:

 • Protokół plikowy: FTP
 • Szyfrowanie: Brak szyfrowania
 • Nazwa hosta: whitelisting.avast.com
 • Numer portu: 21
 • Nazwa użytkownika/hasło: Poświadczenia Twojego konta (otrzymane po dołączeniu do programu tworzenia białej listy)
 

Jeśli nie masz klienta FTP, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

 1. Pobierz instalator WinSCP ze strony www.winscp.net i uruchom go w celu zainstalowania na komputerze darmowego klienta FTP (zachowaj domyślne ustawienia instalacji).
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę WinSCP na pulpicie w systemie Windows i uruchom klienta FTP.
 3. W oknie logowania do WinSCP wprowadź podane powyżej parametry, a następnie kliknij opcję Logowanie, aby połączyć się z serwerem FTP Avast.
 4. Po lewej stronie ekranu WinSCP znajdź archiwum zawierające pliki, które chcesz dodać do białej listy, następnie kliknij je prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Wyślij… z menu kontekstowego.
 5. Kliknij OK, aby przesłać archiwum na serwera FTP Avast .

Gdy prześlesz plik, zespół Laboratorium Zagrożeń Avast otrzyma automatyczne powiadomienie. Pliki zostaną przetworzone w ciągu 24 godzin od ich przesłania.

Nie otrzymasz powiadomienia o przebiegu procesu umieszczania na białej liście; możesz jednak zaktualizować definicje wirusów i przeskanować przesłany plik, aby sprawdzić, czy został on dodany do listy.
 • Wszystkie dostępne produkty Avast (oprogramowanie)
 • Wszystkie obsługiwane systemy operacyjne

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami