Avast Cleanup Premium — często zadawane pytania

Avast Cleanup Premium to program służący do optymalizacji, który wyszukuje i rozwiązuje problemy z wydajnością, pojemnością i bezpieczeństwem komputera. Avast Cleanup Premium to produkt płatny — do jego używania potrzebna jest dodatkowa płatna licencja.

Ten artykuł dotyczy najnowszej wersji programu Avast Cleanup Premium. Jeśli część poniższych instrukcji lub odpowiedzi nie dotyczy posiadanej wersji programu Avast Cleanup Premium, sprawdź, czy masz najnowszą wersję programu Avast, lub pobierz Avast Cleanup Premium z witryny internetowej Avast. Instrukcje dotyczące aktualizowania programu Avast Antivirus można znaleźć w następującym artykule:

Ogólne

Co to jest Avast Cleanup Premium?

Avast Cleanup Premium to narzędzie do optymalizacji komputera. Program skanuje komputer w poszukiwaniu problemów z wolnym miejscem lub wydajnością. Następnie umożliwia zdecydowanie, które problemy chcesz usunąć lub rozwiązać.

Jak program Avast Cleanup Premium poprawi wydajność mojego komputera?

Gdy komputer jest często używany, z czasem jego stabilność i wydajność zaczynają maleć. Można zauważyć następujące problemy:

 • programy działają bardzo wolno, ulegają awarii lub zawieszają się;
 • brak miejsca na dysku;
 • wyskakujące okienka z programów typu „bloatware”.

Skanując komputer i rozwiązując problemy na komputerze z użyciem programu Avast Cleanup Premium, poprawisz wydajność komputera, zwolnisz miejsce na dysku i wyeliminujesz niechciane programy oraz zagrożenia dla bezpieczeństwa.

Czy program Avast Cleanup Premium jest dostępny w wersji z darmowym okresem próbnym?

Tak. Korzystając z wersji próbnej, masz bezpłatny dostęp do wszystkich elementów i funkcji programu Avast Cleanup Premium przez ograniczony czas. Gdy zakończy się darmowy okres próbny, subskrypcja automatycznie zostanie przedłużona i zostanie naliczona opłata w wysokości ceny rocznej subskrypcji na jeden komputer. Subskrypcję można anulować w dowolnym momencie okresu próbnego i wtedy opłata nie zostanie naliczona.

Aby pobrać wersję próbną programu Avast Cleanup Premium, wykonaj następujące czynności:

 1. Pobierz i uruchom plik instalacyjny Avast Cleanup Premium.
 2. Aby zainstalować program, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 3. Kliknij opcję Skanuj natychmiast, aby przeprowadzić skanowanie początkowe i wyświetlić problemy z komputerem, a następnie opcję Napraw i oczyść.
 4. Wprowadź informacje kontaktowe i szczegóły płatności, aby rozwiązać znalezione problemy i zyskać dostęp do wszystkich elementów w programie Avast Cleanup Premium. Opłata nie jest naliczana aż do zakończenia darmowego okresu próbnego.
Przed naliczeniem opłaty otrzymasz powiadomienie w formie wiadomości e-mail z informacją, że wkrótce subskrypcja zostanie automatycznie przedłużona, oraz instrukcjami umożliwiającymi anulowanie subskrypcji.

Czy podczas skanowania mogę korzystać z komputera?

Tak. Kiedy program Avast Cleanup Premium wykonuje skanowanie i oczyszczanie, możesz nadal korzystać z komputera. Zalecamy jednak zapoznanie się z wynikami skanowania i zatwierdzenie ewentualnych akcji, zanim program Avast Cleanup Premium oczyści komputer.

Czy można zaplanować automatyczne uruchomienie programu Avast Cleanup Premium?

Tak. Możesz skonfigurować program Avast Cleanup Premium tak, aby automatycznie wykonywał skanowanie typu Konserwacja. Automatyczna konserwacja jest przeprowadzana w tle, bez konieczności wykonywania jakichkolwiek czynności. Zwalnia miejsce na komputerze, usuwając zbędne elementy, takie jak niedziałające skróty i uszkodzone elementy rejestru. Aby włączyć Automatyczną konserwację, wybierz kolejno  Menu ▸ Ustawienia ▸ Automatyczna konserwacja i kliknij suwak WYŁ., aby zmienił kolor na zielony i ustawienie na WŁ. Ekran ustawień funkcji Automatyczna konserwacja pozwala również na ręczne wybranie elementów, które Avast Cleanup Premium usuwa podczas automatycznej konserwacji.

Program Avast Cleanup Premium skanuje komputer co 7 dni. Automatyczna konserwacja jest uruchamiana tylko wtedy, gdy skanowanie wykryje jeden z poniższych problemów:
 • 100 MB lub więcej możliwej do wyczyszczenia przestrzeni w systemie
 • 100 lub więcej uszkodzonych elementów rejestru
 • 100 lub więcej niedziałających skrótów
 • 100 lub więcej śledzących plików cookie

Funkcje

Jak wykonać skanowanie?

Jeśli korzystasz z programu Avast Antivirus, wybierz kolejno Wydajność ▸ Cleanup Premium ▸ Skanuj natychmiast. Aby wykonać dodatkowe skanowanie lub rozwiązać znalezione problemy, musisz kupić subskrypcję umożliwiającą korzystanie z programu Avast Cleanup Premium. Jeśli masz już subskrypcję Avast Cleanup Premium, kliknij dwukrotnie ikonę programu Avast Cleanup Premium  na pulpicie lub na pasku zadań systemu Windows, a następnie wybierz typ skanowania, klikając odpowiedni kafelek:

 • Konserwacja: kompleksowe skanowanie wykrywające uszkodzone lub zbędne elementy w systemie, a także pliki cookie, które mogą być wykorzystywane do śledzenia Twoich zachowań.
 • Przyspiesz: skanowanie w poszukiwaniu programów, które są zbędne lub które zostały uruchomione razem z systemem i nadal działają w tle.
 • Zwolnij miejsce: skanowanie w poszukiwaniu niepotrzebnych plików pozostawionych przez system, programy lub instalatory (np. pliki tymczasowe, dzienniki i pliki w pamięci podręcznej, takie jak dane przeglądarki), które mogą zajmować sporo miejsca na komputerze.
 • Napraw problemy: skanowanie w poszukiwaniu nietypowych ustawień systemowych ograniczających stabilność komputera i nieaktualnego oprogramowania innych firm.

Co program Avast Cleanup Premium robi z zaszyfrowanymi plikami?

Program Avast Cleanup Premium ignoruje zaszyfrowane partycje i pliki, aby zapewnić Ci prywatność i bezpieczeństwo. Jeśli zaszyfrowany jest cały dysk twardy, program Avast Cleanup Premium nie może przeskanować ani zoptymalizować systemu.

Czy mogę zapoznać się ze szczegółami optymalizacji, zanim program Avast Cleanup Premium przeprowadzi oczyszczanie?

Tak. Kiedy program Avast Cleanup Premium ukończy skanowanie, możesz przejrzeć wyniki i zdecydować, co zrobić z poszczególnymi problemami.

Po włączeniu funkcji Automatyczna konserwacja możesz wybrać, które elementy będą automatycznie usuwane przez program Avast Cleanup Premium, klikając kolejno  Menu ▸ Ustawienia ▸ Automatyczna konserwacja. Kliknij strzałkę obok wybranej kategorii, aby wyświetlić określone elementy wchodzące w jej skład, i ręcznie odznacz wszystkie elementy, których nie chcesz usuwać.

Co to jest skanowanie typu Konserwacja?

Skanowanie typu Konserwacja to kompleksowe skanowanie, które pozwala wykryć następujące problemy na komputerze:

 • Uszkodzone elementy rejestru
 • Niedziałające skróty
 • Niepotrzebne pliki systemowe
 • Pamięć podręczna przeglądarki
 • Śledzące pliki cookie
 • Historia przeglądania i pobierania

Aby uruchomić skanowanie typu Konserwacja, kliknij dwukrotnie ikonę  Avast Cleanup Premium na pulpicie lub na pasku zadań systemu Windows, a następnie kliknij opcję Konserwacja. Po zakończeniu skanowania możesz zdecydować, które problemy mają zostać rozwiązane, a następnie kliknąć opcję Napraw i oczyść.

Możesz dodatkowo włączyć funkcję Automatyczna konserwacja, która umożliwia programowi Avast Cleanup Premium przeprowadzanie skanowania typu Konserwacja w razie potrzeby — nie musisz wykonywać w tym celu żadnych działań. Aby włączyć i skonfigurować funkcję Automatyczna konserwacja, wybierz kolejno  Menu ▸ Ustawienia ▸ Automatyczna konserwacja.

Co to jest skanowanie typu Przyspiesz?

Skanowanie typu Przyspieszenie wykrywa problemy, które mogą wpływać na szybkość i wydajność komputera. W ramach skanowania typu Przyspiesz program Avast Cleanup Premium wyszukuje następujące problemy:

 • Programy działające w tle i uruchamiane z systemem
 • Zbędne programy
 • Konserwacja

Aby uruchomić skanowanie typu Przyspieszenie, kliknij dwukrotnie ikonę  Avast Cleanup Premium na pulpicie lub na pasku zadań systemu Windows, a następnie kliknij opcję Przyspieszenie. Po zakończeniu skanowania możesz zdecydować, które problemy mają zostać rozwiązane.

Co to jest skanowanie typu Zwolnij miejsce?

Skanowanie typu Zwolnij miejsce na dysku wyszukuje niepotrzebne pliki pozostawione przez system, programy lub instalatory (np. pliki tymczasowe, dzienniki i pliki w pamięci podręcznej, takie jak dane przeglądarki), które mogą zajmować sporo miejsca na komputerze.

Aby uruchomić skanowanie typu Zwolnij miejsce na dysku, kliknij dwukrotnie ikonę  Avast Cleanup Premium na pulpicie lub na pasku zadań systemu Windows, a następnie kliknij opcję Zwolnij miejsce na dysku. Po zakończeniu skanowania możesz zdecydować, które problemy mają zostać rozwiązane.

Co to jest skanowanie typu Napraw problemy?

Opcja Naprawa problemów skanuje komputer pod kątem:

 • nietypowych ustawień systemu, które mogą mieć wpływ na stabilność komputera;
 • nieaktualnych programów, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Aby uruchomić skanowanie typu Naprawa problemów, kliknij dwukrotnie ikonę  Avast Cleanup Premium na pulpicie lub na pasku zadań systemu Windows, a następnie kliknij opcję Naprawa problemów. Po wykonaniu skanowania możesz zdecydować, które problemy mają zostać rozwiązane.

Co to jest funkcja Nieaktualne programy?

Nieaktualne programy to funkcja programu Avast Cleanup Premium, która aktualizuje często używane oprogramowanie innych firm w celu wyeliminowania potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa i poprawy ogólnej wydajności systemu. Aby określić, w jaki sposób program Avast Cleanup Premium ma reagować, gdy wykryje nieaktualny program na Twoim komputerze, wybierz kolejno  Menu ▸ Ustawienia ▸ Nieaktualne programy. Dostępne są następujące opcje:

 • W pełni automatyczne aktualizacje: Avast Cleanup Premium automatycznie sprawdza dostępność aktualizacji, a następnie je pobiera i instaluje. Nie musisz nic robić.
 • Tylko pobieraj: Avast Cleanup Premium automatycznie sprawdza dostępność aktualizacji i je pobiera, ale musisz zainstalować je ręcznie.
 • Tylko sprawdzaj: Avast Cleanup Premium automatycznie sprawdza dostępność aktualizacji, ale musisz je pobrać i zainstalować ręcznie.

Jeśli nie aktywujesz funkcji W pełni automatyczne aktualizacje, możesz wyszukiwać problemy i zarządzać pobieraniem oraz instalacją aktualizacji, klikając przycisk Naprawa problemów na pulpicie głównym programu Avast Cleanup Premium.

Co to jest Centrum ratunkowe?

Centrum ratunkowe umożliwia wycofanie określonych zmian wprowadzonych przez program Avast Cleanup Premium. Aby otworzyć Centrum ratunkowe, kliknij ikonę ratunkową po prawej stronie interfejsu użytkownika programu Avast Cleanup Premium. Możesz wówczas wyświetlić listę akcji i kliknąć opcję Cofnij obok dowolnej akcji, która ma zostać cofnięta.

Jak program Avast Cleanup Premium ustala oceny rankingowe zbędnych programów?

Podczas skanowania typu Przyspiesz program Avast Cleanup Premium skanuje komputer w poszukiwaniu zainstalowanych na nim zbędnych programów. Po zakończeniu skanowania i kliknięciu opcji Zbędne programy możesz przejrzeć listę programów oraz ich oceny rankingowe (w skali do pięciu gwiazdek). Program Avast Cleanup Premium ustala ocenę rankingową danego programu na podstawie systemu ocen opartego na chmurze, wykorzystującego czarne i białe listy, algorytmy heurystyczne, silnik rekomendacji Avast oraz oceny użytkowników. W ten sposób ułatwia użytkownikowi ustalenie, które programy warto zatrzymać, a które należy usunąć.

Pobieranie, instalowanie i aktywowanie

Jak zainstalować program Avast Cleanup Premium?

Aby zainstalować programu Avast Cleanup Premium na komputerze z systemem Windows:

 1. Pobierz i uruchom plik instalacyjny programu Avast Cleanup Premium.
 2. Kliknij przycisk Tak w oknie dialogowym Kontrola konta użytkownika.
 3. Wybierz język, z którego chcesz korzystać, a następnie kliknij opcję OK.
 4. Zweryfikuj lokalizację pliku, a następnie kliknij opcję Dalej.
 5. Kliknij opcję Zainstaluj, a następnie opcję Zakończ.

Po pomyślnym zakończeniu instalacji otworzy się interfejs programu Avast Cleanup Premium. Jeśli pojawi się taki monit, wpisz kod aktywacyjny wysłany na adres e-mail podany podczas zakupu. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, przeczytaj następujące artykuły:

Jak aktywować płatną subskrypcję?

Jeśli program Avast Cleanup Premium zakupiono z poziomu innego programu Avast lub w Sklepie Avast, licencja zostanie aktywowana automatycznie. Jeśli program Avast Cleanup Premium zakupiono przed instalacją, należy go aktywować ręcznie. Można to zrobić na dwa sposoby z poziomu ekranu głównego interfejsu Avast Cleanup Premium:

 • Wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia: Aktywuj produkt, używając kodu aktywacyjnego znajdującego się w wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia. W tym celu kliknij kolejno  Menu ▸ Moje licencje ▸ Wprowadź prawidłowy kod aktywacyjny i wpisz swój kod aktywacyjny.
 • Konto Avast: Aktywuj produkt za pośrednictwem Konta Avast połączonego z adresem e-mail podanym podczas zakupu. W tym celu kliknij kolejno  Menu ▸ Moje licencje ▸ Zaloguj się na konto Avast.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, przeczytaj następujący artykuł:

Jak kupić program Avast Cleanup Premium?

Jeśli korzystasz już z oprogramowania Avast Antivirus, program Avast Cleanup Premium możesz kupić w następujący sposób:

 1. Otwórz interfejs użytkownika programu Avast i wybierz kolejno opcje Wydajność ▸ Cleanup Premium.
 2. Kliknij Skanuj natychmiast.
 3. Kiedy program Avast Cleanup Premium wykona skanowanie początkowe, kliknij opcję Rozwiąż.
 4. Aby kupić i zainstalować program Avast Cleanup Premium, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jeśli nie korzystasz z oprogramowania Avast Antivirus, możesz kupić subskrypcję programu Avast Cleanup Premium w witrynie internetowej Avast.

Czy mogę przenieść kod aktywacyjny programu Avast Cleanup Premium z jednego komputera na drugi?

Kodu aktywacyjnego programu Avast Cleanup Premium możesz używać na takiej liczbie komputerów, jaka została podana podczas zakupu.

Co zrobić, jeśli zakupiona subskrypcja lub kod aktywacyjny nie działa?

Jeśli program Avast Cleanup Premium nie przyjmuje kodu aktywacyjnego:

 1. Użyj Konta Avast i wyszukaj kod aktywacyjny, a następnie ponownie aktywuj subskrypcję.
 2. Jeśli aktywacja się nie powiedzie, odinstaluj program Avast Cleanup Premium i ponownie uruchom komputer.
 3. Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję programu Avast Cleanup Premium.
 4. W interfejsie użytkownika programu Avast Cleanup Premium wybierz kolejno ▸ Moje licencje, a następnie aktywuj subskrypcję.

Jeśli wykonanie tych czynności nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z działem obsługi klienta Avast.

Ustawienia

Jak zarządzać ustawieniami programu Avast Cleanup Premium?

Ustawienia programu Avast Cleanup Premium można otworzyć, klikając  Menu u góry interfejsu użytkownika programu Avast Cleanup Premium i wybierając opcję Ustawienia. Z poziomu ekranu Ustawienia można wykonać następujące czynności:

 • Ogólne: umożliwia zmianę języka interfejsu użytkownika, dostosowanie ustawień prywatności oraz określenie, czy ikona Avast Cleanup Premium będzie widoczna na pasku zadań.
 • Powiadomienia: umożliwia określenie, które powiadomienia programu Avast Cleanup Premium mają być wyświetlane.
 • Automatyczna konserwacja: umożliwia wybranie elementów, które program Avast Cleanup Premium może usuwać podczas Automatycznej konserwacji, oraz włączenie lub wyłączenie tej funkcji.
 • Nieaktualne programy: umożliwia wybranie działań, które program Avast Cleanup Premium będzie wykonywał w przypadku wykrycia na komputerze nieaktualnych programów.
 • Centrum ratunkowe: umożliwia wybranie działań, które można cofnąć za pośrednictwem Centrum ratunkowego, oraz określenie, po jakim czasie będą usuwane kopie zapasowe.
 • Rozwiązywanie problemów: zaznacz pole wyboru Włącz rejestrację błędów programowych, jeśli chcesz przesłać plik dziennika do działu pomocy technicznej Avast w celu uzyskania pomocy w rozwiązywaniu problemów.

Rozwiązywanie problemów

Czy można cofnąć zmiany wprowadzone przez program Avast Cleanup Premium?

Tak. Jeśli uważasz, że zmiany wprowadzone na komputerze przez program Avast Cleanup Premium są niezadowalające, możesz je wycofać, korzystając z Centrum ratunkowego.

Nie każdą akcję wykonaną przez program Avast Cleanup Premium można cofnąć.

Jak zgłosić problem lub możliwy błąd?

Jeśli program Avast Cleanup Premium generuje nieoczekiwane wyniki lub komunikaty o błędzie, poinformuj o tym dział pomocy technicznej Avast, przesyłając zgłoszenie. Wyślij szczegółowy opis umożliwiający odtworzenie błędu i uwzględnij następujące informacje:

 • Wersja systemu Windows oraz marka komputera, jego model oraz karta graficzna.
 • Szczegółowy opis problemu oraz sekwencja działań prowadzących do wystąpienia problemu.
 • Komunikat o błędzie, jeśli został wyświetlony.
 • Wszelkie zmiany na komputerze, które pojawiły się po wystąpieniu problemu z programem Avast Cleanup Premium.

Jak zgłosić plik nieprawidłowo zidentyfikowany jako zbędny lub program, który narzędzie Avast Cleanup Premium usunęło z komputera?

Jeśli program Avast Cleanup Premium wyłączy lub usunie plik albo program, który powinien był pozostać, poinformuj o problemie pomoc techniczną Avast, otwierając nowe zgłoszenie i podając dokładną nazwę pliku lub programu, wszystkie potrzebne szczegóły oraz niepożądany wynik.

Co należy zrobić w przypadku pojawienia się komunikatu o błędzie „Kłopotliwa sytuacja…”?

Wyświetlenie komunikatu o błędzie o treści „Kłopotliwa sytuacja…” może świadczyć o problemie wynikającym z konfliktu z konfiguracją usług systemu Windows. Upewnij się, że odpowiednie usługi systemu Windows są ustawione tak, by uruchamiały się automatycznie, lub ponownie zainstaluj produkt, wykonując czynności opisane w tym artykule: Rozwiązywanie problemów, którym towarzyszy komunikat „Kłopotliwa sytuacja” w programach Cleanup Premium i Avast Antivirus.

 • Avast Cleanup Premium 19.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, wersja 32-/64-bitowa

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak Nie

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami