Generowanie zrzutu procesu z trybu użytkownika w systemie Windows

Zespół pomocy technicznej Avast może poprosić o dostarczenie pliku zrzutu procesu z trybu użytkownika z komputera, aby łatwiej zdiagnozować problemy z wydajnością lub zgodnością związane z programem Avast Antivirus w systemie Windows. Możesz wygenerować ten plik zrzutu ręcznie, nie wywołując awarii komputera.

Informacje na temat innych rodzajów zrzutów pamięci, o przesłanie których może poprosić zespół pomocy technicznej Avast, można znaleźć w następujących artykułach:

Instrukcje

 1. Zaloguj się do systemu Windows jako administrator lub użytkownik z uprawnieniami administratora.
  Jeśli nie pamiętasz hasła, skorzystaj z dostępnych w witrynie internetowej firmy Microsoft instrukcji dotyczących posiadanej wersji systemu Windows, aby odzyskać lub zresetować hasło:
 2. Naciśnij jednocześnie CTRL + SHIFT + ESC, aby otworzyć Menedżera zadań.
 3. Kliknij opcję Więcej szczegółów u dołu okna Menedżera zadań.
 4. Kliknij kartę Procesy.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy procesy powiązane z oprogramowaniem Avast, na przykład Avast Antivirus, i wybierz opcję Utwórz plik zrzutu.
 6. Kliknij opcję OK w wyświetlonym oknie dialogowym powodzenia zawierającym informacje o miejscu zapisu pliku. Domyślna lokalizacja to C:\Users\~Twoja nazwa użytkownika~\AppData\Local\Temp.
 7. Jeśli zespół pomocy technicznej Avast poprosi o dostarczenie zrzutów pliku Avast, powtórz kroki 3 i 4 dla każdego z plików wymienionych poniżej:
  • Avast Antivirus (AvastUI.exe) — interfejs użytkownika Avast Antivirus
  • Avast Service (AvastSvc.exe) — usługa Avast Antivirus
  • Avast Firewall Service (afwServ.exe) — usługa zapory ogniowej Avast (dla produktów Avast Internet Security i Avast Premier)
  • Avast Antivirus Installer (avast.setup) - usługa konfiguracji oprogramowania Avast Antivirus (uruchomiona tylko w czasie działania aplikacji Avast Setup lub aktualizacji)
 1. Zaloguj się do systemu Windows jako administrator lub użytkownik z uprawnieniami administratora.
  Jeśli nie pamiętasz hasła, skorzystaj z dostępnych w witrynie internetowej firmy Microsoft instrukcji dotyczących posiadanej wersji systemu Windows, aby odzyskać lub zresetować hasło:
 2. Naciśnij jednocześnie CTRL + SHIFT + ESC, aby otworzyć Menedżera zadań.
 3. Kliknij kartę Procesy.
 4. Zaznacz pole Pokaż procesy wszystkich użytkowników widoczne u dołu okna Menedżera zadań.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy procesy powiązane z oprogramowaniem Avast, na przykład afwServ.exe, i wybierz z listy opcję Utwórz plik zrzutu.
 6. Kliknij opcję OK w wyświetlonym oknie dialogowym powodzenia zawierającym informacje o miejscu zapisu pliku. Domyślna lokalizacja to C:\Users\~Twoja nazwa użytkownika~\AppData\Local\Temp.
 7. Jeśli zespół pomocy technicznej Avast poprosi o dostarczenie pliku zrzutów Avast, powtórz kroki 4 i 5 dla każdego z plików wymienionych poniżej:
  • AvastUI.exe — interfejs użytkownika Avast Antivirus
  • AvastSvc.exe — usługa Avast Antivirus
  • afwServ.exe — usługa zapory ogniowej Avast (dla produktów Avast Internet Security i Avast Premier)
  • avast.setup — usługa konfiguracji oprogramowania Avast Antivirus (uruchomiona tylko w czasie działania aplikacji Avast Setup lub aktualizacji)

W systemie Windows XP dostępny jest debuger o nazwie Dr. Watson, który gromadzi informacje o systemie w razie wystąpienia problemu z programem lub usługą. Program tworzy plik tekstowy Drwtsn32.log i pozwala utworzyć plik zrzutu.

Aby zainstalować narzędzie Dr. Watson jako domyślny debuger, wykonaj następujące czynności:

 1. W menu Start wybierz Wszystkie programy lub Programy i podmenu ▸ Akcesoria, a następnie kliknij opcję Wiersz polecenia.
 2. W oknie Wiersz polecenia wpisz drwtsn32 -i i naciśnij klawisz Enter.
 3. Gdy pojawi się komunikat z potwierdzeniem, że Dr. Watson jest domyślnym debugerem, kliknij OK. Gdy zostanie wyświetlony komunikat o błędzie aplikacji, program Dr. Watson automatycznie utworzy plik tekstowy Drwtsn32.log i plik zrzutu user.dmp w następującej domyślnej lokalizacji:
  • C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Dr Watson\
  Więcej informacji na temat sposobu korzystania z narzędzia Dr. Watson zawierają następujące artykuły dostępne w witrynie firmy Microsoft:

Utworzony plik zrzutu prześlij zespołowi pomocy technicznej Avast. Jeśli rozmiar pliku zrzutu nie przekracza 5 MB, możesz to zrobić w ramach zlecenia pomocy technicznej. Informacje na temat przesyłania zlecenia pomocy technicznej zespołowi pomocy technicznej Avast znajdują się w następującym artykule:

Jeśli rozmiar pliku zrzutu przekracza 5 MB, prześlij plik na serwer FTP Avast, korzystając z instrukcji zawartych w następującym artykule:

 • Avast Ultimate 17.x
 • Avast Premier 17.x
 • Avast Internet Security 17.x
 • Avast Pro Antivirus 17.x
 • Avast Free Antivirus 17.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows Vista Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 2, 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows XP Home / Professional / Media Center Edition — dodatek Service Pack 3, 32-bitowy

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami