Avast SecureLine VPN dla systemu Windows i komputerów Mac — wprowadzenie

Aplikacja Avast SecureLine VPN umożliwia łączenie się z Internetem za pośrednictwem bezpiecznych serwerów VPN Avast, które chronią połączenie i zapewniają prywatność.

W tym artykule przyjęto założenie, że na urządzeniu jest już zainstalowana i aktywowana najnowsza wersja aplikacji Avast SecureLine VPN. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, przeczytaj następujące artykuły:

Wybieranie trybu sieci VPN

Avast SecureLine VPN oferuje dwa tryby sieci VPN. Możesz swobodnie przełączać się między następującymi trybami w zależności od bieżących potrzeb:

 • Ręczna regulacja (ustawienie domyślne): Umożliwia ręczne łączenie się i rozłączanie z siecią VPN. Gdy jest włączony tryb ręczny, możesz wybrać preferowaną lokalizację serwera za pośrednictwem ekranu głównego aplikacji. Zachowanie aplikacji przy włączonym trybie ręcznym możesz dostosować za pomocą ustawień ręcznej sieci VPN.
 • Inteligentny VPN: Automatycznie łączy lub rozłącza sieć VPN na podstawie Twojej bieżącej aktywności. Domyślnie funkcja Inteligentny VPN zawsze łączy się z najszybszym dostępnym serwerem. Zachowanie aplikacji przy włączonej funkcji Inteligentny VPN możesz dostosować za pomocą ustawień inteligentnego VPN.

Aby przełączać się między trybami sieci VPN:

 1. Otwórz aplikację Avast SecureLine VPN i wybierz kolejno opcje MenuUstawienia.
 2. Upewnij się, że w panelu po lewej stronie jest zaznaczona opcja Tryb VPN.
 3. Wybierz opcję Ręczna regulacja lub Inteligentny VPN w zależności od preferencji.

Łączenie się z siecią VPN

Z aplikacji Avast SecureLine VPN można korzystać w dowolnym momencie, aby połączenie z Internetem było bardziej bezpieczne i prywatne. Jej użycie jest szczególnie zalecane w przypadku połączenia z publiczną lub niezabezpieczoną siecią Wi-Fi.

Aby połączyć się z Avast SecureLine VPN:

 1. Kliknij dwukrotnie ikonę Avast SecureLine VPN na pulpicie systemu Windows, aby otworzyć aplikację.
 2. Kliknij czerwony suwak (WYŁ.), aby zmienił kolor na zielony (WŁ.).
 1. Kliknij opcję Idź na pasku menu Apple, wybierz opcję Aplikacje, a następnie dwukrotnie kliknij ikonę Avast SecureLine VPN, aby otworzyć aplikację.
 2. Kliknij czerwony suwak (WYŁ.), aby zmienił kolor na zielony (WŁ.).
 3. Jeśli pojawi się monit, kliknij opcję Zezwól, aby przyznać aplikacji Avast SecureLine VPN uprawnienie do dodawania konfiguracji VPN.

Masz teraz połączenie z domyślnym serwerem usługi Avast SecureLine VPN. Jeśli chcesz, możesz połączyć się z inną lokalizacją.

Jeśli aplikacja Avast SecureLine VPN nie może nawiązać połączenia, zapoznaj się z następującym artykułem:

Łączenie się z inną lokalizacją

Jeśli chcesz ręcznie wybrać preferowaną lokalizację serwera, najpierw upewnij się, że jest włączony tryb ręczny.

Avast SecureLine VPN używa serwerów znajdujących się w różnych lokalizacjach. Oznacza to, że można pominąć ograniczenia związane z położeniem geograficznym i korzystać z ulubionej zawartości podczas podróży.

Aby połączyć się z inną lokalizacją:

 1. Kliknij opcję Zmień na ekranie głównym aplikacji.
 2. Możesz także użyć menu bocznego, aby wyświetlić wszystkie serwery na danym kontynencie, serwery oferujące połączenie P2P lub serwery zoptymalizowane pod kątem przesyłania strumieniowego.
 3. Wybierz kraj. W przypadku krajów z wieloma miastami kliknij strzałkę w dół i wybierz preferowane miasto.
 4. Kliknij przycisk Zmień lokalizację, aby potwierdzić zmianę.

Aby połączyć się z inną lokalizacją:

 1. Kliknij opcję Zmień na ekranie głównym aplikacji.
 2. Możesz także użyć menu bocznego, aby wyświetlić wszystkie serwery na danym kontynencie, serwery oferujące połączenie P2P lub serwery zoptymalizowane pod kątem przesyłania strumieniowego.
 3. Wybierz kraj. W przypadku krajów z wieloma miastami kliknij strzałkę w dół i wybierz preferowane miasto.
 4. Kliknij przycisk Zmień lokalizację, aby potwierdzić zmianę.

Twoja lokalizacja jest teraz wyświetlana jako kraj i miasto wskazane przez Ciebie.

Jeśli niektóre witryny informują, że nawiązano połączenie z innego miasta niż miasto wybrane jako lokalizacja sieci VPN, przeczytaj następujący artykuł:

Zarządzanie ustawieniami funkcji Inteligentny VPN

Aby zarządzać ustawieniami stosowanymi po włączeniu funkcji Inteligentny VPN:

 1. Otwórz aplikację Avast SecureLine VPN i wybierz kolejno opcje MenuUstawienia.
 2. Upewnij się, że opcje Tryb VPNInteligentny VPN są zaznaczone.
 3. Użyj następujących ustawień, aby dostosować zachowanie funkcji Inteligentny VPN:
  1. Automatycznie włącz VPN, gdy: zaznacz pole obok opcji, jeśli chcesz, aby funkcja Inteligentny VPN automatycznie nawiązywała połączenie, gdy wykonasz określoną akcję. W przypadku wybranych przez Ciebie akcji funkcja Inteligentny VPN zawsze łączy się z najszybszym dostępnym serwerem.
  2. Dodaj regułę: dodaj strony internetowe, które zawsze mają wyzwalać połączenie funkcji Inteligentny VPN. Wprowadź domenę strony internetowej (na przykład example.com) i opcjonalnie wybierz preferowaną lokalizację serwera, z którą będzie się łączyć funkcja Inteligentny VPN dla tej domeny. Kliknij przycisk Zapisz, aby potwierdzić regułę niestandardową.
  3. Dodaj strony: dodaj strony internetowe, które zawsze chcesz wykluczać z połączenia funkcji Inteligentny VPN. Wprowadź domenę strony internetowej (na przykład example.com) i kliknij opcję Zapisz. Funkcja Inteligentny VPN nigdy nie nawiązuje połączenia, gdy odwiedzasz zaufaną stronę internetową, niezależnie od ustawień opcji Inteligentne reguły.

Zarządzanie ustawieniami ręcznej sieci VPN

Aby zarządzać ustawieniami stosowanymi po włączeniu funkcji Tryb ręczny.

 1. Otwórz aplikację Avast SecureLine VPN i wybierz kolejno opcje MenuUstawienia.
 2. Upewnij się, że opcje Tryb VPNRęczna regulacja są zaznaczone.
 3. Użyj następujących ustawień, aby dostosować zachowanie aplikacji Avast SecureLine VPN, gdy jest włączony Tryb ręczny:
  1. Włącz VPN: skonfiguruj ustawienia określające, kiedy połączenie z aplikacją Avast SecureLine VPN ma zostać nawiązane automatycznie, a kiedy ma być wyświetlany monit o połączenie się przy użyciu serwerów VPN Avast. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj następujący artykuł:
  2. Wyłącznik awaryjny: blokuj połączenie internetowe w przypadku nieoczekiwanego przerwania połączenia z serwerami VPN Avast. Dzięki temu masz pewność, że Twoja aktywność online zawsze pozostaje poufna.
  3. Inna: określ, czy chcesz mieć dostęp do urządzeń lokalnych i dysków udostępnionych, gdy masz połączenie z siecią zaufaną (prywatną).

Zarządzanie ustawieniami

Aby otworzyć ustawienia programu Avast SecureLine VPN:

 1. Kliknij pozycję Preferencje (ikona koła zębatego) po prawej stronie ekranu głównego aplikacji.
 2. Wybierz odpowiednią kartę w lewym panelu, aby dostosować poniższe ustawienia.
  • Ogólne: zarządzanie powiadomieniami i preferencjami dotyczącymi rozruchu. Możesz także dołączyć do grona beta-testerów nowych wersji programu Avast SecureLine VPN.
  • Zabezpieczenia sieciowe: skonfiguruj ustawienia określające, kiedy połączenie z aplikacją Avast SecureLine VPN ma zostać nawiązane automatycznie, a kiedy ma być wyświetlany monit o połączenie się przy użyciu serwerów VPN Avast. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj następujący artykuł:
  • Sparuj urządzenia jeśli masz subskrypcję Avast SecureLine VPN (Wiele urządzeń), możesz użyć tej opcji, aby aktywować Avast SecureLine VPN na innych urządzeniach. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:

Integracja przeglądarki

Rozszerzenie przeglądarki Avast SecureLine VPN to opcjonalny składnik, który można zainstalować, by móc wygodnie kontrolować zachowanie oprogramowania Avast SecureLine VPN bezpośrednio w przeglądarce Google Chrome lub Mozilla Firefox.

Aby zainstalować rozszerzenie przeglądarki, kliknij kolejno opcje Menu ▸ Rozszerzenia przeglądarki.

Aby dowiedzieć się więcej o rozszerzeniu przeglądarki Avast SecureLine VPN, zapoznaj się z następującym artykułem:

Opcja Rozszerzenia przeglądarki pojawia się tylko wtedy, gdy na komputerze Mac jest zainstalowana przeglądarka Google Chrome lub Mozilla Firefox.

Dalsze zalecenia

Więcej informacji o aplikacji Avast SecureLine VPN zawiera następujący artykuł:

 • Avast Secureline VPN 5.x dla systemu Windows
 • Avast SecureLine VPN 4.x dla komputerów Mac
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, wersja 32-/64-bitowa

 • Apple macOS 11.x (Big Sur)
 • Apple macOS 10.15.x (Catalina)
 • Apple macOS 10.14.x (Mojave)
 • Apple macOS 10.13.x (High Sierra)
 • Apple macOS 10.12.x (Sierra)

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami