Avast AntiTrack pro Mac – začínáme

Avast AntiTrack je aplikace na ochranu soukromí, která vás chrání před nejnovějšími technologiemi pro online sledování.

Tento článek předpokládá, že Avast AntiTrack už máte v Macu nainstalovaný a aktivovaný. Podrobné pokyny se dozvíte v následujícím článku:

Chcete-li začít, na panelu nabídek klikněte na ikonu Avast AntiTrack a vyberte možnost Zobrazit Avast AntiTrack. Případně otevřete Launchpad a aplikaci otevřete kliknutím na ikonu Avast AntiTrack.

Ovládací panel

Na ovládacím panelu najdete přehled dat, která Avast AntiTrack zaznamenává, a příslušná aktuální nastavení:

 • Ochrana digitální stopy: aktuální stav ochrany prohlížeče, který můžete zlepšit tím, že pro všechny podporované prohlížeče, které používáte, zapnete zabezpečení digitální stopy.
 • Skóre ochrany soukromí: vaše aktuální skóre ochrany soukromí, které si můžete zlepšit, když v programu Avast AntiTrack zapnete více funkcí.
 • Data prohlížečů: datum posledního smazání dat prohlížečů (včetně počtu smazaných položek).
 • Celkem cookies: celkový počet cookies, které Avast AntiTrack od své aktivace smazal.
 • Poslední sledování: poslední pokusy o sledování, které Avast AntiTrack odhalil. Kliknutím na šipky můžete změnit zobrazení, případně můžete kliknutím na možnost Zobrazit celý report zobrazit všechny pokusy o sledování.
 • Webové stránky, které vás nejvíc sledují: 5 webových stránek, které se vás pokoušely sledovat nejčastěji.
 • Celkem zablokovaných pokusů o sledování: celkový počet pokusů o sledování, které Avast AntiTrack od své aktivace zablokoval.

Zapnutí ochrany prohlížeče

Zabezpečte svou identitu a osobní data při používání internetu tím, že pro všechny podporované prohlížeče zapnete ochranu. Avast AntiTrack momentálně podporuje prohlížeče Safari, Chrome, Firefox a Opera.

 1. Na levém panelu klikněte na možnost Prohlížeče.
 2. Kliknutím přepněte posuvník u příslušného prohlížeče z červené polohy (VYPNUTO) do polohy zelené (ZAPNUTO).

Ochrana vybraného webového prohlížeče je nyní aktivována. Výše uvedený postup zopakujte u všech webových prohlížečů, které používáte.

Mazání cookies a dat prohlížečů

Na obrazovce Moje stopy můžete naplánovat mazání cookies v podporovaných prohlížečích, vymazat data po prohlížení nebo přidat nějakou webovou stránku na seznam povolených, aby její cookies nebyly mazány.

Mazání cookies

Cookies jsou soubory, které jsou webovými stránkami, sledovacími nástroji nebo někým jiným zanechávány ve vašem prohlížeči a které jim umožňují prohlížet vaše online aktivity. Jak chránit své online soukromí a nastavit Avast AntiTrack, aby cookies z vašich prohlížečů pravidelně mazal:

 1. Na levém panelu klikněte na možnost Moje stopy.
 2. Ve sloupci Plánované mazání cookies pro příslušný prohlížeč klikněte na rozbalovací nabídku a ze seznamu vyberte požadovanou možnost.
  Safari před nastavením harmonogramu pro čištění cookies potřebuje udělit úplný přístup k disku. Klikněte na možnost Povolit přístup k disku a poté dle pokynů na obrazovce povolte programu Avast AntiTrack čištění cookies v Safari.

Cookies budou z vybraného prohlížeče ve stanovenou dobu automaticky mazány.

Vymazání údajů o prohlížení

Údaje o prohlížení jsou informace, které se ukládají do prohlížeče při prohlížení webových stránek. Avast AntiTrack vám umožňuje přesně určit, které typy údajů o prohlížení chcete mazat:

 1. Na levém panelu klikněte na možnost Moje stopy.
 2. U vybraného prohlížeče klikněte na možnost Vyberte data ke smazání.
 3. Zaškrtněte jednotlivé typy údajů o prohlížení, které chcete mazat (nebo zaškrtněte možnost Zapnout vše).
  Typy údajů o prohlížení, které lze smazat, závisí na vybraném prohlížeči.
 4. Klikněte na tlačítko Smazat vybraná data.

Vybrané údaje o prohlížení budou z příslušného prohlížeče smazány.

Seznam povolených cookies

Jak zabránit mazání cookies z určitých webových stránek:

 1. Na levém panelu klikněte na možnost Moje stopy.
 2. Klikněte na možnost Seznam povolených.
 3. Klikněte do textového pole a zadejte webovou adresu (například www.avast.com), případně kliknutím na možnost Vybrat z oblíbených možností otevřete rozbalovací nabídku a ze seznamu vyberte webovou stránku.
 4. Klikněte na tlačítko Přidat.

Daná webová stránka bude z mazání cookies vynechána a bude přidána na váš seznam povolených stránek. Chcete-li ze seznamu povolených smazat nějakou webovou stránku, klikněte u ní na ikonu popelnice.

Jak sledovat pokusy o sledování či změny digitální stopy a zlepšit si skóre ochrany soukromí

Na obrazovce Reporty můžete prohlížet historii sledování, podrobnosti o změnách digitální stopy nebo nastavení, která mají vliv na vaše skóre ochrany soukromí.

Zjišťování pokusů o sledování

Avast AntiTrack vám umožňuje prohlížet, které konkrétní pokusy o sledování zablokoval a které webové stránky se vás pokoušejí sledovat. Když navštívíte webovou stránku, která se vás pokouší sledovat, upozorníme vás vyskakovacím oknem.

Chcete-li zobrazit úplný report s časy, daty a webovými adresami všech posledních pokusů o sledování, které Avast AntiTrack zablokoval, zvolte možnosti ReportyHistorie sledování.

Chcete-li smazat data historie sledování, klikněte na možnost Vymazat historii sledování.

Sledování změn digitální stopy

Avast AntiTrack trvale a náhodně mění vaši digitální stopu, aby chránil vaši online identitu. Chcete-li si zobrazit záznam změn své digitální stopy, zvolte možnosti ReportyZměny digitální stopy.

Chcete-li historii změn digitální stopy smazat, klikněte na možnost Vymazat historii změn.

Jak na lepší skóre ochrany soukromí

Avast AntiTrack obsahuje několik komponent, které společně chrání vaše online soukromí. Nejvyššího skóre ochrany soukromí dosáhnete, když si všechny komponenty zapnete a když budete mít prázdný seznam povolených cookies. Jak si skóre ochrany soukromí zlepšit:

 1. Na levém panelu klikněte na možnost Reporty a vyberte kartu Skóre ochrany soukromí.
 2. Přečtěte si informace u jednotlivých komponent:
  • Červené stavy: závažné problémy, které programu Avast AntiTrack brání v ochraně vašeho online soukromí.
  • Zelené stavy: komponenty, které jsou aktivovány nebo nastaveny tak, aby vaše online soukromí chránily efektivně.
 3. Kliknutím na libovolnou komponentu můžete upravit příslušná nastavení a změnit své skóre ochrany soukromí.

Správa nastavení

Na obrazovce Nastavení můžete změnit následující nastavení:

 • Aktivovat detekci sledování: Umožňuje programu AntiTrack přidávat položky do záznamu sledování. Když toto nastavení vypnete, váš prohlížeč zůstane chráněný, ale Avast AntiTrack nebude sbírat údaje o pokusech o sledování.
 • Zapnout HTTPS filtrování (ve výchozím stavu zapnuto): Umožňuje programu Avast AntiTrack zjišťovat pokusy o sledování v HTTPS přenosech.
 • Upozorňovat na změny digitální stopy (ve výchozím stavu zapnuto): Upozorní vás na každou změnu vaší digitální stopy.
 • Spouštět AntiTrack při startu počítače: Umožňuje automaticky spouštět Avast AntiTrack při každém startu počítače.
 • Upozorňovat mě na zablokované pokusy o sledování: Kliknutím na rozbalovací nabídku můžete určit, jak často chcete zobrazovat oznámení o zablokovaných pokusech o sledování. Výběrem možnosti Nikdy lze oznámení vypnout.
 • Avast AntiTrack pro Mac 1.x
 • Apple macOS 10.15.x (Catalina)
 • Apple macOS 10.14.x (Mojave)
 • Apple macOS 10.13.x (High Sierra)
 • Apple macOS 10.12.x (Sierra)
 • Apple Mac OS X 10.11.x (El Capitan)

Pomohl vám tento článek?

Ano Ne

Potřebujete další pomoc?

Kontaktujte nás