Virusdefinities en Avast Antivirus programmaversie bijwerken

Avast Antivirus maakt gebruik van een database met definities van bekende virussen om malware en andere dreigingen op uw computer op te sporen. Daarom is het belangrijk dat de Virusdefinities regelmatig worden bijgewerkt. Programma verwijst naar de gebruikersinterface en alle programmaonderdelen in Avast Antivirus. Programma-updates bevatten oplossingen voor fouten en algemene verbeteringen.

Standaard is Avast Antivirus zo ingesteld dat de virusdefinities en het programma automatisch worden bijgewerkt wanneer er een nieuwe versie beschikbaar is. Het is raadzaam de functie voor automatische updates ingeschakeld te laten.

Raadpleeg de volgende gedeelten voor het uitvoeren van handmatige updates of het configureren van update-instellingen:

De virusdefinities (VPS) handmatig bijwerken

Voer de volgende stappen uit om de virusdefinities handmatig bij te werken:

 1. Klik met de rechtermuisknop op het Avast-pictogram in het systeemvak.
 2. Houd de muisaanwijzer boven Bijwerken en selecteer Engine en virusdefinities in het contextmenu. Op het scherm Bijwerken wordt de voortgang van de VPS-update aangegeven.
 3. Wanneer het bijwerken voltooid is, klikt u op OK.

Het programma handmatig bijwerken

Ga als volgt te werk om het Programma handmatig bij te werken:

De update van Programma omvat ook een update van Engine en virusdefinities (VPS).
 1. Klik met de rechtermuisknop op het Avast-pictogram in het systeemvak.
 2. Houd de muisaanwijzer boven Bijwerken en selecteer Programma in het contextmenu. Op het scherm Update wordt de voortgang van de Programma-update aangegeven.
 3. Wanneer het bijwerken is voltooid, klikt u op OK. Als u wordt gevraagd uw computer opnieuw te starten, klikt u op Nu opnieuw starten om de computer meteen opnieuw op te starten.

Automatische updates van virusdefinities beheren

Ga als volgt te werk om de instellingen voor het bijwerken van virusdefinities te openen:

 1. Open de gebruikersinterface van Avast en klik op Instellingen.
 2. Selecteer Bijwerken in het linkerdeelvenster.
 3. Klik in het gedeelte Virusdefinities op de pijl-omlaag naast Instellingen om het deelvenster uit te vouwen en selecteer de gewenste optie:
  • Automatische update (standaard ingeschakeld): updates worden automatisch en regelmatig gedownload en geïnstalleerd. U hoeft niets te doen.
  • Vragen wanneer een update beschikbaar is: u ontvangt een melding wanneer er een update beschikbaar is. Uw bevestiging is vereist om de update te voltooien.
  • Handmatige update (niet aanbevolen): updates worden niet automatisch geïnstalleerd en u ontvangt geen melding wanneer een nieuwe update beschikbaar is. Als u de virusdefinities handmatig wilt bijwerken, klikt u op Bijwerken.
  • Streaming-updates inschakelen (standaard ingeschakeld): hiermee worden doorlopend micro-updates gedownload terwijl nieuwe malware wordt ontdekt.
 4. Klik op OK om uw wijzigingen te bevestigen.

Automatische updates van het programma beheren

Ga als volgt te werk om de instellingen voor het bijwerken van het programma te openen:

 1. Open de gebruikersinterface van Avast en klik op Instellingen.
 2. Selecteer Bijwerken in het linkerdeelvenster.
 3. Klik in het gedeelte Programma op de pijl-omlaag naast Instellingen om het deelvenster uit te vouwen en selecteer de gewenste optie:
  • Automatische update (standaard ingeschakeld): updates worden regelmatig gedownload en geïnstalleerd. U hoeft niets te doen.
  • Vragen nadat de update is gedownload: u ontvangt een melding wanneer er updates zijn gedownload. Uw bevestiging is vereist om de update te voltooien.
  • Vragen wanneer een update beschikbaar is: u ontvangt een melding wanneer er updates beschikbaar zijn (voordat ze worden gedownload). Om de update te ontvangen, moet u het download- en installatieproces handmatig starten.
  • Handmatige update (niet aanbevolen): updates worden niet automatisch geïnstalleerd en u ontvangt geen melding wanneer een nieuwe update beschikbaar is. Als u het programma handmatig wilt bijwerken, klikt u op Bijwerken.
 4. Klik op OK om uw wijzigingen te bevestigen.

Overige update-instellingen configureren

Details

In het gedeelte Details kunt u de automatische updates aanpassen aan uw type internetverbinding en instellen hoe vaak op updates moet worden gecontroleerd. Klik op de pijl-omlaag naast Details om het deelvenster uit te vouwen.

U kunt de volgende instellingen aanpassen:

 • Ik maak alleen verbinding met internet via een inbelmodem: schakel dit selectievakje in als u verbinding met internet maakt door via een conventionele telefoonlijn in te bellen op een telefoonnummer. Met deze instelling voorkomt u dat er automatisch wordt ingebeld voor automatische updates. De update wordt uitgesteld tot de volgende keer dat u verbinding maakt met internet.
 • Automatische update iedere: typ een numerieke waarde in het tekstvak om aan te geven hoe vaak (in minuten) u updates wilt ontvangen. De standaardinstelling is 240 minuten. Deze instelling geldt alleen voor reguliere updates voor virusdefinities, niet voor streaming-updates. Als het selectievakje Streaming-updates inschakelen is ingeschakeld in het gedeelte Virusdefinities, worden er continu micro-updates geleverd.
 • Meldingsvenster weergeven wanneer er een fout optreedt (standaard ingeschakeld): u ontvangt een melding als de update mislukt.

Nadat u wijzigingen hebt aangebracht, klikt u op OK.

Proxyinstellingen

Het gedeelte Proxyinstellingen is bedoeld voor gebruikers die via een proxyserver verbinding maken met internet. In dit gedeelte kunt u de proxyinstellingen aanpassen om problemen met het downloaden van virusdefinities en programma-updates te voorkomen. Klik op de pijl-omlaag naast Proxyinstellingen om het deelvenster uit te vouwen.

Als u rechtstreeks verbinding met internet maakt, kunt u dit gedeelte negeren aangezien het selectievakje Rechtstreekse verbinding (geen proxy) standaard is ingeschakeld.

Als u de proxyinstellingen wilt aanpassen, selecteert u Proxyserver opgeven en typt u de proxygegevens:

 • Type: selecteer HTTP of SOCKS4.
 • Adres: typ het adres van uw proxyserver.
 • Poort: typ het nummer van de poort die door uw proxyserver wordt gebruikt.
 • Authenticatietype: geef zo nodig het type authenticatie, de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de proxyserver op.

Als u de proxygegevens niet kent, neemt u contact op met uw netwerkbeheerder of internetprovider.

Nadat u wijzigingen hebt aangebracht, klikt u op OK.

 • Avast Ultimate 17.x
 • Avast Premier 17.x
 • Avast Internet Security 17.x
 • Avast Pro Antivirus 17.x
 • Avast Free Antivirus 17.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education – 32-/64-bits
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise – 32-/64-bits
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise – 32-/64-bits
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate - Service Pack 1, 32-/64-bits
 • Microsoft Windows Vista Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate - Service Pack 2, 32-/ 64-bits
 • Microsoft Windows XP Home / Professional / Media Center Edition - Service Pack 3, 32-bits

Was dit artikel nuttig?

Ja Nee

Extra hulp nodig?

Contact opnemen