Aktualizace virových definic a programu Avast Antivirus

Avast Antivirus používá databázi známých virových definic, podle kterých v počítači identifikuje malware a jiné hrozby. Proto je nutné virové definice pravidelně aktualizovat.

Verzí aplikace se rozumí verze uživatelského rozhraní a všech komponent programu Avast Antivirus. Aktualizace verze aplikace opravují chyby a přinášejí obecná vylepšení.

Ve výchozím stavu má Avast Antivirus nastavenu automatickou aktualizaci virových definic i verze aplikace. Důrazně doporučujeme, abyste automatické aktualizace ponechali zapnuté.

V tomto článku najdete pokyny, jak aktualizovat virové definice a verzi aplikace Avast Antivirus ručně a jak spravovat možnosti automatické aktualizace.

Ruční aktualizace virových definic

 1. Pravým tlačítkem klikněte na systémové liště na ikonu Avastu a vyberte možnosti AktualizovatJádro a virová databáze.
 2. Pokud Avast nezačne hledat aktualizace automaticky, klikněte na možnost Vyhledat aktualizace.
 3. Počkejte, než Avast Antivirus vyhledá aktualizace virových definic.
 4. Po dokončení aktualizace se zobrazí zpráva Virové definice jsou aktuální.
 5. K dokončení aktualizace může být třeba restart počítače. Když se zobrazí výzva, restartujte počítač kliknutím na možnost Restartovat.

Ruční aktualizace aplikace

Aktualizace aplikace Avast Antivirus zahrnuje rovněž aktualizaci modulu a virových definic.
 1. Pravým tlačítkem klikněte na systémové liště na ikonu Avastu a vyberte možnosti AktualizovatProgram.
 2. Pokud Avast nezačne hledat aktualizace automaticky, klikněte na možnost Vyhledat aktualizace.
 3. Počkejte, než Avast Antivirus vyhledá aktualizace aplikace.
 4. Po dokončení aktualizace se zobrazí zpráva Aplikace je aktuální.
 5. K dokončení aktualizace může být třeba restart počítače. Když se k tomu zobrazí výzva, kliknutím na možnost Restartovat můžete počítač rovnou restartovat.

Správa automatických aktualizací virových definic

 1. Otevřete Avast Antivirus a vyberte možnosti MenuNastavení.
 2. Na levém panelu vyberte možnost Obecné a klikněte na položku Aktualizovat.
 3. V části Virové definice klikněte na možnost Další možnosti.
 4. Zaškrtněte požadovanou možnost:
  • Automatická aktualizace (ve výchozím stavu aktivováno): Aktualizace jsou automaticky stahovány a instalovány v pravidelných intervalech. K dokončení aktualizace může být třeba restart počítače. Když se k tomu zobrazí výzva, kliknutím na možnost Restartovat můžete počítač rovnou restartovat.
  • Upozornit na dostupnost aktualizace: Program vás upozorní, když je k dispozici aktualizace. K instalaci aktualizace je třeba vaše potvrzení.
  • Manuální aktualizace (nedoporučováno): Aktualizace nejsou instalovány automaticky a program vás neupozorňuje, když jsou k dispozici.
  • Zapnout proudové aktualizace (ve výchozím stavu aktivováno): Nepřetržitě stahuje miniaturní aktualizace, které poskytují ochranu před nejnovějším malwarem.

Správa automatických aktualizací aplikace

 1. Otevřete Avast Antivirus a vyberte možnosti MenuNastavení.
 2. Na levém panelu vyberte možnost Obecné a klikněte na položku Aktualizovat.
 3. V části Aplikace klikněte na možnost Další možnosti.
 4. Zaškrtněte požadovanou možnost:
  • Automatická aktualizace (ve výchozím stavu aktivováno): Aktualizace jsou pravidelně stahovány a instalovány. K dokončení aktualizace může být třeba restart počítače. Když se k tomu zobrazí výzva, kliknutím na možnost Restartovat můžete počítač rovnou restartovat.
  • Zeptat se po stažení aktualizace: Program vás upozorní na stažení aktualizací. K instalaci aktualizace je třeba vaše potvrzení.
  • Upozornit na dostupnost aktualizace: Program vás upozorní, když jsou k dispozici aktualizace (před stažením). Chcete-li aktualizaci nainstalovat, je třeba ručně spustit její stahování a instalaci.
  • Manuální aktualizace (nedoporučováno): Aktualizace nejsou instalovány automaticky a program vás neupozorňuje, když jsou k dispozici.

Nastavení proxy

Část Nastavení proxy je určena pro uživatele, kteří se připojují k internetu přes proxy server. Můžete zde nastavit proxy server, ať se vyhnete problémům při stahování aktualizací virových definic a aplikace.

Pokud se k internetu připojujete přímo, tuto část můžete ignorovat, jelikož je možnost Používat konkrétní proxy server ve výchozím stavu vypnuta.

Nastavení proxy serveru pro aktualizace aplikace:

 1. Otevřete Avast Antivirus a vyberte možnosti MenuNastavení.
 2. Na levém panelu vyberte možnost Obecné a klikněte na položku Aktualizovat.
 3. V části Aplikace klikněte na možnost Další možnosti.
 4. Zaškrtněte pole u možnosti Používat konkrétní proxy server a do jednotlivých textových polí zadejte údaje o proxy serveru.
  • Typ: Vyberte možnost HTTP nebo SOCKS4.
  • Adresa: Zadejte adresu proxy serveru.
  • Typ ověřování: Pokud proxy server vyžaduje ověření, vyberte typ a zadejte Uživatelské jménoHeslo.
Pokud údaje potřebné k připojení k proxy serveru neznáte, obraťte se na správce sítě nebo poskytovatele připojení k internetu (ISP).
 • Avast Premium Security 20.x
 • Avast Free Antivirus 20.x
 • Avast Omni 1.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate – Service Pack 2, 32/64bitový

Pomohl vám tento článek?

Potřebujete další pomoc?

Kontaktujte nás