Avast Cleanup installeren in Android

Van Avast Cleanup voor Android is zowel een gratis als een betaalde versie verkrijgbaar. In dit artikel vindt u instructies voor het installeren van de gratis versie van Avast Cleanup op uw Android-apparaat. In het volgende artikel leest u hoe u in Android kunt upgraden naar een betaalde versie van Avast Cleanup of deze kunt activeren:

Controleer voordat u Avast Cleanup downloadt en installeert of uw apparaat aan de minimumvereisten voldoet:

 • Google Android 5.0 (Lollipop, API 21) of hoger.
 • Internetverbinding voor het downloaden, activeren en onderhouden van app-updates.

Avast Cleanup installeren

 1. Download en installeer de nieuwste versie van Avast Cleanup voor Android in de Google Play Store.
 2. Open de app en tik op Aan de slag.
 3. Tik op Basisversie om door te gaan met de gratis versie van de app en tik vervolgens, wanneer u daarom wordt gevraagd, op Gratis doorgaan om te bevestigen.

Machtigingen verlenen

Avast Cleanup vereist verschillende machtigingen voor volledige functionaliteit. Ga als volgt te werk om de nodige machtigingen te verlenen

Onderstaande stappen kunnen variëren afhankelijk van uw Android-versie en type apparaat.
 1. Tik op Start hier.
 2. Tik op Toestemming geven.
 3. Tik op Toestaan zodat Avast Cleanup optimalisatietips kan geven voor foto's, media en andere typen bestanden op uw apparaat.
 4. U wordt omgeleid naar Gebruiksgegevens. Tik op Avast Cleanup en daarna op de witte schuifregelaar (UIT) om deze op blauw (AAN) te zetten. Daarmee staat u Avast Cleanup toe om te analyseren hoe vaak u geïnstalleerde apps gebruikt.
 5. Tik wanneer u daarom wordt gevraagd op de witte schuifregelaar (UIT) naast Machtiging toestaan om deze op blauw (AAN) te zetten. Daarmee staat u Avast Cleanup toe om meldingen weer te geven terwijl u andere apps gebruikt.
 6. Wanneer u wordt omgeleid naar het menu Toegankelijkheid tikt u op Geïnstalleerde services, selecteert u Avast Cleanup en tikt u op de witte schuifregelaar (UIT).
 7. Tik op OK om Avast Cleanup extra machtigingen toe te staan om uw app-gebruik te controleren. Nadat u toestemming hebt gegeven, wordt de schuifregelaar naast Avast Cleanup blauw (AAN).

Een eerste scan van uw apparaat uitvoeren

Nadat u Avast Cleanup alle nodige machtigingen hebt toegestaan, wordt u gevraagd of u een eerste scan van uw apparaat wilt uitvoeren.

 1. Tik op Scanbewerking uitvoeren om een grondige scan van uw foto's, media en app-gebruik uit te voeren.
 2. Tijdens de scanbewerking kunt u eventueel een korte vragenlijst invullen om aan te geven welke optimalisatietips u wilt ontvangen in Avast Cleanup. Tik op Starten en selecteer een gezichtje om uw interesse aan te geven voor elk type tip. Voorbeelden van typen tips:
  • Overbodige bestanden opschonen: tips gericht op het verwijderen van overbodige bestanden, bijvoorbeeld miniaturen, APK's, achtergebleven bestanden en cachebestanden.
  • Prestaties van apparaat optimaliseren: tips gericht op het verbeteren van de snelheid van uw apparaat, bijvoorbeeld apps die op de achtergrond worden uitgevoerd in de sluimerstand zetten.
  • Inzicht in toepassingen: tips over app-gebruik, app-grootte en geheugenverbruik, bijvoorbeeld grote apps verwijderen die u nooit hebt gebruikt.
  • Inzicht in foto's en video's: tips over foto's en video's op uw apparaat, bijvoorbeeld oude foto's verplaatsen naar cloudopslag.
  • Tips over andere bestanden: tips over bestanden op uw apparaat, bijvoorbeeld grote bestanden verplaatsen naar cloudopslag.
 3. Nadat u uw tipvoorkeuren hebt ingesteld, verschijnt de tekst U bent klaar. Tik op Doorgaan om de tutorial van Avast Cleanup te starten en te beginnen met het opschonen van uw apparaat.
Als u de vragenlijst overslaat of uw voorkeuren wilt wijzigen, kunt u op elk gewenst moment optimalisatietips aanpassen via de app-instellingen. Ga naar (drie lijntjes) ▸ InstellingenAnalysevoorkeuren.

Uw apparaat opschonen

Na het uitvoeren van de eerste scan, wordt u gevraagd de tutorial van Avast Cleanup te starten, waarin de belangrijkste functies van de app worden uitgelegd.

 1. Tik op Opruimen starten. Of tik op het X-pictogram om de tutorial af te sluiten en het hoofdvenster van Avast Cleanup te openen.
 2. U wordt gevraagd een Snel opschonen uit te voeren. Tik in Controle van Snel opschonen op de items die u wilt opschonen en tik op Opschonen voltooien. De items zijn onderverdeeld in 2 categorieën:
  • Veilig op te schonen: Dit zijn gegevens die zorgvuldig zijn geselecteerd om er zeker van te zijn dat ze echt overbodig zijn, waaronder miniaturen, APK's, achtergebleven bestanden en verborgen, zichtbare en gedeelde cache. Alle categorieën zijn standaard aangemerkt als Veilig op te schonen, behalve Miniaturen.
  • Suggesties: Dit zijn gegevens die al dan niet waardevol kunnen zijn voor u. Het is raadzaam de items in deze groep te controleren en alleen die items te markeren die echt overbodig zijn. Standaard zijn er geen items geselecteerd en worden er ook geen items verwijderd, tenzij u ze handmatig selecteert voor verwijdering.
 3. Wacht tot Avast Cleanup geselecteerde items van uw apparaat heeft verwijderd en tik op Volgende.
 4. Tik op Starten om apps die op de achtergrond worden uitgevoerd in de sluimerstand te zetten.
 5. Selecteer de apps die u in de sluimerstand wilt zetten en tik op Apps in sluimerstand.
 6. Tik wanneer u daarom wordt gevraagd op Verlenen en tik vervolgens op de witte schuifregelaar (UIT) naast Avast Cleanup om deze op blauw (AAN) te zetten. Hiermee geeft u Avast Cleanup toestemming om meerdere apps in de sluimerstand te zetten.
 7. Wacht tot Avast Cleanup de geselecteerde apps in de sluimerstand heeft gezet.
 8. Tik daarna op de zwarte pijl om het hoofdscherm van Avast Cleanup te openen.

De gratis versie van Avast Cleanup wordt nu geïnstalleerd en is klaar voor gebruik op uw Android-apparaat. U kunt de app openen door te klikken op het pictogram Avast Cleanup op het hoofdscherm van uw apparaat.

Raadpleeg het volgende artikel voor meer informatie over de functies in Avast Cleanup:

 • Avast Cleanup 4.x voor Android
 • Google Android 5.0 (Lollipop, API 21) of hoger

Was dit artikel nuttig?

Ja Nee

Extra hulp nodig?

Contact opnemen