Odinstalace Avast Mobile Security

Řiďte se pokyny v příslušné části níže podle zařízení:

Android

Chcete-li odinstalovat Avast Mobile Security ze zařízení s Androidem, přečtěte si pokyny v příslušné části níže podle metody, kterou preferujete.

Aplikaci Avast Mobile Security doporučujeme odinstalovat přes nastavení aplikací, protože tím jí automaticky odeberete oprávnění ke správě zařízení, což je potřeba ke správné odinstalaci.
 1. Na hlavní obrazovce svého zařízení klepněte na ikonu Avast Mobile Security a otevřete tak aplikaci.
 2. V levém horním rohu hlavní obrazovky aplikace klepněte na ikonu Menu (tři čárky).
 3. Klepněte na možnosti NastaveníOdinstalace aplikace.
Možnost Odinstalace aplikace se zobrazí jen v případě, že má Avast Mobile Security aktivované oprávnění ke správě zařízení. Pokud už je toto oprávnění deaktivované, můžete aplikaci odinstalovat přes Google Play.
 1. Změnu povolte zadáním svého kódu PIN nebo použitím svého otisku prstu. Pokud si svůj kód PIN nepamatujete, řiďte se postupem v následujícím článku:
 2. Klepněte na zelený posuvník (Zapnuto). Jeho barva se změní na bílou (Vypnuto). Pak klepněte na možnost Odinstalace aplikace. Otevře se obrazovka s informacemi o aplikaci.
 3. Klepněte na možnost Odinstalace a klepnutím na tlačítko OK odinstalaci potvrďte.
 1. Na hlavní obrazovce svého zařízení klepněte na ikonu Obchod Google Play a otevřete tak obchod s aplikacemi.
 2. Vyhledejte Avast Mobile Security a z výsledků hledání vyberte příslušnou možnost.
 3. Klepněte na možnost Odinstalovat a opětovným klepnutím na tlačítko Odinstalovat odinstalaci potvrďte.

Avast Mobile Security je nyní ze zařízení s Androidem odinstalovaný. Chcete-li Avast Mobile Security znovu nainstalovat, přečtěte si následující článek:

V případě, že máte placené předplatné Avast Mobile Security Premium, toto předplatné se automaticky nezruší, pokud aplikaci odeberete ze zařízení. Pokyny ke zrušení předplatného Avastu najdete v následujícím článku:

iPhone/iPad

Chcete-li odinstalovat Avast Mobile Security ze zařízení s iOS, přečtěte si pokyny v příslušné části níže podle používané verze iOS.

 1. Na hlavní obrazovce zařízení podržte ikonu Avast Security.
 2. Ze zobrazené nabídky vyberte možnost Odebrat aplikaci.
 3. Výběrem možnosti Smazat aplikaci odeberte aplikaci Avast Mobile Security a všechna její data.
 4. Výběrem možnosti Smazat potvrďte odebrání.
 1. Na hlavní obrazovce zařízení podržte ikonu Avast Security, dokud se nezačne třepat.
 2. Klepněte na malý symbol x, který se zobrazí v levém horním rohu ikony.
 3. Výběrem možnosti Smazat potvrďte odebrání.

Avast Mobile Security máte ze zařízení s iOS odinstalovaný. Chcete-li Avast Mobile Security znovu nainstalovat, přečtěte si následující článek:

V případě, že máte placené předplatné Avast Mobile Security Premium, toto předplatné se automaticky nezruší, pokud aplikaci odeberete ze zařízení. Pokyny ke zrušení předplatného Avastu najdete v následujícím článku:
 • Avast Mobile Security Premium 6.x pro Android
 • Avast Mobile Security 6.x pro Android
 
 • Avast Mobile Security Premium 2.x pro iOS
 • Avast Mobile Security 2.x pro iOS
 • Google Android 5.0 (Lollipop, API 21) a novější
 • Apple iOS 12.0 a novější

Pomohl vám tento článek?

Potřebujete další pomoc?

Kontaktujte nás