Aktualizace virové databáze a verze programu Avast Antivirus

Avast Antivirus používá databází známých definic virů, podle kterých v počítači identifikuje malware a jiné hrozby. Proto je nutné Virová databáze pravidelně aktualizovat. Termín Program označuje uživatelské rozhraní a všechny komponenty programu Avast Antivirus. Aktualizace programu opravují chyby a přinášejí obecná vylepšení.

Ve výchozím stavu je v aplikaci Avast Antivirus nastavena automatická instalace aktualizací virové databáze a programu, jakmile je k dispozici jejich nová verze. Důrazně doporučujeme, abyste automatické aktualizace ponechali zapnuté.

Chcete-li provést ruční aktualizaci nebo změnit nastavení aktualizací, přečtěte si následující části:

Ruční aktualizace virové databáze (VPS)

Chcete-li virovou databázi aktualizovat ručně, řiďte se následujícím postupem:

 1. Pravým tlačítkem klikněte na systémové liště na ikonu Avast .
 2. Umístěte ukazatel myši nad možnost Aktualizovat a z kontextové nabídky vyberte možnost Jádro a virová databáze. Na obrazovce Aktualizovat se ukáže průběh aktualizace VPS.
 3. Po dokončení aktualizace klikněte na tlačítko OK.

Ruční aktualizace programu

Chcete-li Program aktualizovat ručně, řiďte se následujícím postupem:

Při aktualizaci programu Program se rovněž aktualizuje Jádro a virová databáze (VPS).
 1. Pravým tlačítkem klikněte na systémové liště na ikonu Avast .
 2. Umístěte ukazatel myši nad možnost Aktualizovat a z kontextové nabídky vyberte možnost Program. Na obrazovce Aktualizace se ukáže průběh aktualizace programu Program.
 3. Po dokončení aktualizace klikněte na tlačítko OK. Pokud se zobrazí výzva k restartu, kliknutím na tlačítko Restartovat počítač okamžitě restartujete.

Správa automatických aktualizací virové databáze

Chcete-li otevřít nastavení aktualizací virové databáze, řiďte se následujícím postupem:

 1. Otevřete uživatelské rozhraní programu Avast a klikněte na možnost Nastavení.
 2. Na levém panelu vyberte možnost Aktualizace.
 3. V části Virová databáze kliknutím na šipku dolů rozbalte panel Nastavení a poté zaškrtněte upřednostňovanou možnost:
  • Automatická aktualizace (ve výchozím stavu aktivováno): Aktualizace jsou automaticky stahovány a instalovány v pravidelných intervalech. Z vaší strany není potřeba žádný zásah.
  • Upozornit na dostupnost nové verze: Program vás upozorní, když je k dispozici aktualizace. K instalaci aktualizace je třeba vaše potvrzení.
  • Manuální aktualizace (nedoporučováno): Aktualizace nejsou instalovány automaticky a program vás neupozorňuje, když jsou k dispozici. Budete-li chtít virové definice aktualizovat ručně, je třeba kliknout na tlačítko Aktualizovat.
  • Povolit proudové aktualizace (ve výchozím stavu aktivováno): Nepřetržitě stahuje miniaturní aktualizace, které poskytují ochranu před nejnovějším malwarem.
 4. Kliknutím na tlačítko OK potvrďte provedené změny.

Správa automatických aktualizací programu

Chcete-li otevřít nastavení aktualizací programu, řiďte se následujícím postupem:

 1. Otevřete uživatelské rozhraní programu Avast a klikněte na možnost Nastavení.
 2. Na levém panelu vyberte možnost Aktualizace.
 3. V části Program kliknutím na šipku dolů rozbalte panel Nastavení a poté zaškrtněte upřednostňovanou možnost:
  • Automatická aktualizace (ve výchozím stavu aktivováno): Aktualizace jsou pravidelně stahovány a instalovány. Z vaší strany není potřeba žádný zásah.
  • Zeptat se po stažení nové verze: Program vás upozorní na stažení aktualizací. K instalaci aktualizace je třeba vaše potvrzení.
  • Upozornit na dostupnost nové verze: Program vás upozorní, když jsou k dispozici aktualizace (před stažením). Chcete-li aktualizaci nainstalovat, je třeba ručně spustit její stahování a instalaci.
  • Manuální aktualizace (nedoporučováno): Aktualizace nejsou instalovány automaticky a program vás neupozorňuje, když jsou k dispozici. Budete-li chtít program aktualizovat ručně, je třeba kliknout na tlačítko Aktualizovat.
 4. Kliknutím na tlačítko OK potvrďte provedené změny.

Další nastavení aktualizací

Detaily

Část Podrobnosti umožňuje nastavit automatické aktualizace podle typu připojení k internetu a nastavit, jak často má Avast kontrolovat dostupnost aktualizací. Kliknutím na šipku dolů rozbalte panel Podrobnosti.

Můžete změnit následující nastavení:

 • Pro přístup k Internetu používám výhradně vytáčené připojení (modem): Tuto možnost zaškrtněte, pokud se připojujete k internetu vytočením telefonního čísla přes běžnou telefonní linku. Toto nastavení brání automatickému vytáčení, když se chce program automaticky aktualizovat. Aktualizace bude odložena až do příštího připojení k internetu.
 • Aktualizovat každých:: Do textového pole zadejte interval stahování aktualizací (v minutách). Výchozí nastavení je 240 minut. Toto nastavení se týká pouze pravidelných aktualizací virových definic a nesouvisí s proudovými aktualizacemi. Pokud je v části Virové definice zaškrtnuta možnost Povolit proudové aktualizace, program má nepřetržitě k dispozici miniaturní aktualizace.
 • Zobrazit upozornění, pokud se vyskytla chyba (ve výchozím stavu aktivováno): Upozorní vás, pokud aktualizace nebyla úspěšná.

Provedené změny uložíte kliknutím na tlačítko OK.

Nastavení proxy

Část Nastavení proxy je určena pro uživatele, kteří se připojují k internetu přes proxy server. Můžete zde nastavit proxy server, ať se vyhnete problémům při stahování aktualizací virových definic a programu. Kliknutím na šipku dolů u položky Nastavení proxy rozbalte příslušný panel.

Pokud se k internetu připojujete přímo, tuto část můžete ignorovat, jelikož je ve výchozím stavu zaškrtnuto pole Přímé připojení (bez proxy).

Chcete-li nastavit proxy server, vyberte možnost Určit proxy server a zadejte potřebné údaje:

 • Typ:: Vyberte možnost HTTP nebo SOCKS4.
 • Adresa:: Zadejte adresu proxy serveru.
 • Port:: Zadejte port používaný proxy serverem.
 • Typ ověření: Pokud proxy server vyžaduje ověření, zadejte jeho typ a příslušné uživatelské jméno a heslo.

Pokud údaje potřebné k připojení k proxy serveru neznáte, obraťte se na správce sítě nebo poskytovatele připojení k internetu (ISP).

Provedené změny uložíte kliknutím na tlačítko OK.

 • Avast Ultimate 17.x
 • Avast Premier 17.x
 • Avast Internet Security 17.x
 • Avast Pro Antivirus 17.x
 • Avast Free Antivirus 17.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8,1 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate – Service Pack 1, 32/64bitový
 • Microsoft Windows Vista Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate – Service Pack 2, 32/64bitový
 • Microsoft Windows XP Home / Professional / Media Center Edition – Service Pack 3, 32bitový

Pomohl vám tento článek?

Ano Ne

Potřebujete další pomoc?

Kontaktujte nás