Avast SecureLine VPN dla systemu Windows i komputerów Mac — wprowadzenie

Aplikacja Avast SecureLine VPN umożliwia łączenie się z Internetem za pośrednictwem bezpiecznych serwerów VPN Avast, które chronią połączenie i zapewniają prywatność.

W tym artykule przyjęto założenie, że na urządzeniu jest już zainstalowana i aktywowana najnowsza wersja aplikacji Avast SecureLine VPN. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, przeczytaj następujące artykuły:

Wybieranie trybu sieci VPN

Avast SecureLine VPN oferuje dwa tryby sieci VPN. Możesz swobodnie przełączać się między następującymi trybami w zależności od bieżących potrzeb:

 • Ręczna regulacja (ustawienie domyślne): umożliwia ręczne łączenie się i rozłączanie z siecią VPN. Gdy jest włączony tryb ręcznej sieci VPN, możesz wybrać preferowaną lokalizację serwera za pośrednictwem ekranu głównego aplikacji. Zachowanie aplikacji przy włączonym ręcznym trybie sieci VPN możesz dostosować za pomocą ustawień ręcznej sieci VPN.
 • Inteligentny VPN: Automatycznie łączy lub rozłącza sieć VPN na podstawie Twojej bieżącej aktywności. Domyślnie funkcja Inteligentna sieć VPN zawsze łączy się z najszybszym dostępnym serwerem. Zachowanie aplikacji przy włączonej funkcji Inteligentna sieć VPN możesz dostosować za pomocą ustawień inteligentnej sieci VPN.
 • Funkcja Inteligentny VPN jest dostępna tylko w aplikacji Avast SecureLine VPN w systemie Windows 10.
  Funkcja Inteligentny VPN jest dostępna tylko w aplikacji Avast SecureLine VPN w systemie Apple macOS 10.15 lub nowszym.

Aby przełączać się między trybami sieci VPN:

 1. Otwórz aplikację Avast SecureLine VPN i wybierz kolejno pozycje MenuUstawienia.
 2. Upewnij się, że w panelu po lewej stronie jest wybrana pozycja Tryb VPN.
 3. Wybierz opcję Ręczny tryb sieci VPN lub Tryb Inteligentna sieć VPN w zależności od preferencji.
 1. Kliknij opcję Idź na pasku menu, wybierz opcję Aplikacje, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Avast SecureLine VPN, aby otworzyć aplikację.
 2. Wybierz kolejno pozycje MenuPreferencje.
 3. Upewnij się, że w panelu po lewej stronie jest wybrana pozycja Tryb VPN.
 4. Wybierz opcję Ręczny tryb sieci VPN lub Tryb Inteligentna sieć VPN w zależności od preferencji.

Łączenie się z siecią VPN

Z aplikacji Avast SecureLine VPN można korzystać w dowolnym momencie, aby połączenie z Internetem było bardziej bezpieczne i prywatne. Jej użycie jest szczególnie zalecane w przypadku połączenia z publiczną lub niezabezpieczoną siecią Wi-Fi.

Aby połączyć się z Avast SecureLine VPN:

 1. Kliknij dwukrotnie ikonę Avast SecureLine VPN na pulpicie systemu Windows, aby otworzyć aplikację.
 2. Kliknij czerwony suwak (WYŁ.), aby zmienił kolor na zielony (WŁ.).
 1. Kliknij opcję Idź na pasku menu Apple, wybierz opcję Aplikacje, a następnie dwukrotnie kliknij ikonę Avast SecureLine VPN, aby otworzyć aplikację.
 2. Kliknij czerwony suwak (WYŁ.), aby zmienił kolor na zielony (WŁ.).
 3. Jeśli zostanie wyświetlony monit, kliknij pozycję Otwórz okno dialogowe z potwierdzeniem, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby przyznać aplikacji Avast SecureLine VPN uprawnienie do dodawania konfiguracji sieci VPN.

Masz teraz połączenie z domyślnym serwerem usługi Avast SecureLine VPN. Jeśli chcesz, możesz połączyć się z inną lokalizacją.

Jeśli aplikacja Avast SecureLine VPN nie może nawiązać połączenia, zapoznaj się z następującym artykułem:

Łączenie się z inną lokalizacją

Jeśli chcesz ręcznie wybrać preferowaną lokalizację serwera, najpierw upewnij się, że jest włączony tryb ręcznej sieci VPN.

Avast SecureLine VPN używa serwerów znajdujących się w różnych lokalizacjach. Oznacza to, że można pominąć ograniczenia związane z położeniem geograficznym i korzystać z ulubionej zawartości podczas podróży.

Aby połączyć się z inną lokalizacją:

 1. Kliknij przycisk Zmień na ekranie głównym aplikacji.
 2. Użyj menu bocznego, aby wyświetlić wszystkie serwery na danym kontynencie, serwery oferujące połączenie P2P lub serwery zoptymalizowane pod kątem przesyłania strumieniowego.
 3. Wybierz kraj. W przypadku krajów z wieloma miastami kliknij strzałkę w dół i wybierz preferowane miasto.
 4. Kliknij przycisk Zmień lokalizację, aby potwierdzić zmianę.

Aby połączyć się z inną lokalizacją:

 1. Kliknij przycisk Zmień na ekranie głównym aplikacji.
 2. Użyj menu bocznego, aby wyświetlić wszystkie serwery na danym kontynencie, serwery oferujące połączenie P2P lub serwery zoptymalizowane pod kątem przesyłania strumieniowego.
 3. Wybierz kraj. W przypadku krajów z wieloma miastami kliknij strzałkę w dół i wybierz preferowane miasto.
 4. Kliknij przycisk Zmień lokalizację, aby potwierdzić zmianę.

Twoja lokalizacja jest teraz wyświetlana jako kraj i miasto wskazane przez Ciebie.

Jeśli niektóre witryny informują, że nawiązano połączenie z innego miasta niż miasto wybrane jako lokalizacja sieci VPN, przeczytaj następujący artykuł:

Zarządzanie ustawieniami funkcji Inteligentna sieć VPN

Aby zarządzać ustawieniami stosowanymi po włączeniu funkcji Inteligentna sieć VPN:

Funkcja Inteligentny VPN jest dostępna tylko w aplikacji Avast SecureLine VPN działającej w systemie Windows 10.
 1. Otwórz aplikację Avast SecureLine VPN i wybierz kolejno pozycje MenuUstawienia.
 2. Upewnij się, że pozycje Tryb VPNTryb Inteligentna sieć VPN są wybrane.
 3. Użyj następujących ustawień, aby dostosować zachowanie funkcji Inteligentna sieć VPN:
  1. Inteligentne reguły: Zaznacz pole obok opcji, jeśli chcesz, aby funkcja Inteligentna sieć VPN automatycznie nawiązywała połączenie, gdy wykonasz określoną akcję. W przypadku wybranych przez Ciebie akcji funkcja Inteligentna sieć VPN zawsze łączy się z najszybszym dostępnym serwerem.
  2. Dodaj strony: Dodaj strony internetowe, które zawsze mają wyzwalać połączenie funkcji Inteligentna sieć VPN. Wprowadź domenę strony internetowej (na przykład example.com) i opcjonalnie wybierz preferowaną lokalizację serwera, z którą będzie się łączyć funkcja Inteligentna sieć VPN dla tej domeny. Kliknij przycisk Zapisz, aby potwierdzić regułę niestandardową.
  3. Zaufane strony: Kliknij pozycję Dodaj strony, aby wykluczyć określone strony internetowe z połączeń funkcji Inteligentna sieć VPN. Wprowadź domenę strony internetowej (na przykład example.com) i kliknij opcję Zapisz. Funkcja Inteligentna sieć VPN nigdy nie nawiązuje połączenia, gdy odwiedzasz zaufaną stronę internetową, niezależnie od ustawień opcji Inteligentne reguły.

Aby zarządzać ustawieniami stosowanymi po włączeniu funkcji Inteligentna sieć VPN:

Funkcja Inteligentny VPN jest dostępna tylko w aplikacji Avast SecureLine VPN działającej w systemie Apple macOS 10.15 lub nowszym.
 1. Kliknij opcję Idź na pasku menu, wybierz opcję Aplikacje, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Avast SecureLine VPN, aby otworzyć aplikację.
 2. Wybierz kolejno pozycje MenuPreferencje.
 3. Upewnij się, że pozycje Tryb VPNTryb Inteligentna sieć VPN są wybrane.
 4. Użyj następujących ustawień, aby dostosować zachowanie funkcji Inteligentna sieć VPN:
  1. Inteligentne reguły: Zaznacz pole obok opcji, jeśli chcesz, aby funkcja Inteligentna sieć VPN automatycznie nawiązywała połączenie, gdy wykonasz określoną akcję. W przypadku wybranych przez Ciebie akcji funkcja Inteligentna sieć VPN zawsze łączy się z najszybszym dostępnym serwerem.
  2. Dodaj strony: Dodaj strony internetowe, które zawsze mają wyzwalać połączenie funkcji Inteligentna sieć VPN. Wprowadź domenę strony internetowej (na przykład example.com) i opcjonalnie wybierz preferowaną lokalizację serwera, z którą będzie się łączyć funkcja Inteligentna sieć VPN dla tej domeny. Kliknij przycisk Zapisz, aby potwierdzić regułę niestandardową.
  3. Zaufane strony: Kliknij pozycję Dodaj strony, aby wykluczyć określone strony internetowe z połączeń funkcji Inteligentna sieć VPN. Wprowadź domenę strony internetowej (na przykład example.com) i kliknij opcję Zapisz. Funkcja Inteligentna sieć VPN nigdy nie nawiązuje połączenia, gdy odwiedzasz zaufaną stronę internetową, niezależnie od ustawień opcji Inteligentne reguły.

Zarządzanie ustawieniami ręcznej sieci VPN

Aby zarządzać ustawieniami stosowanymi po włączeniu funkcji Tryb ręczny.

 1. Otwórz aplikację Avast SecureLine VPN i wybierz kolejno pozycje MenuUstawienia.
 2. Upewnij się, że pozycje Tryb VPNRęczny tryb sieci VPN są wybrane.
 3. Użyj następujących ustawień, aby dostosować zachowanie aplikacji Avast SecureLine VPN, gdy jest włączony Ręczny tryb sieci VPN:
  1. Włącz VPN: skonfiguruj ustawienia określające, kiedy połączenie z aplikacją Avast SecureLine VPN ma zostać nawiązane automatycznie, a kiedy ma być wyświetlany monit o połączenie się przy użyciu serwerów VPN Avast. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj następujący artykuł:
  2. Wyłącznik awaryjny: blokuj połączenie internetowe w przypadku nieoczekiwanego przerwania połączenia z serwerami VPN Avast. Dzięki temu masz pewność, że Twoja aktywność online zawsze pozostaje poufna.
  3. Dostęp urządzeń lokalnych: określ, czy chcesz mieć dostęp do urządzeń lokalnych i dysków udostępnionych, gdy masz połączenie z siecią zaufaną (prywatną).

Aby zarządzać ustawieniami stosowanymi po włączeniu funkcji Tryb ręczny.

 1. Kliknij opcję Idź na pasku menu, wybierz opcję Aplikacje, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Avast SecureLine VPN, aby otworzyć aplikację.
 2. Wybierz kolejno pozycje MenuPreferencje.
 3. Upewnij się, że pozycje Tryb VPNRęczny tryb sieci VPN są wybrane.
 4. Użyj następujących ustawień, aby dostosować zachowanie aplikacji Avast SecureLine VPN, gdy jest włączony Ręczny tryb sieci VPN:
  1. Włącz VPN: skonfiguruj ustawienia określające, kiedy połączenie z aplikacją Avast SecureLine VPN ma zostać nawiązane automatycznie, a kiedy ma być wyświetlany monit o połączenie się przy użyciu serwerów VPN Avast. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj następujący artykuł:
  2. Wyłącznik awaryjny: blokuj połączenie internetowe w przypadku nieoczekiwanego przerwania połączenia z serwerami VPN Avast. Dzięki temu masz pewność, że Twoja aktywność online zawsze pozostaje poufna.

Integracja przeglądarki

Rozszerzenie przeglądarki Avast SecureLine VPN to opcjonalny składnik, który można zainstalować, by móc wygodnie kontrolować zachowanie oprogramowania Avast SecureLine VPN bezpośrednio w przeglądarce Google Chrome lub Mozilla Firefox.

Aby zainstalować rozszerzenie przeglądarki, kliknij kolejno pozycje Menu ▸ Rozszerzenia przeglądarki.

Aby dowiedzieć się więcej o rozszerzeniu przeglądarki Avast SecureLine VPN, zapoznaj się z następującym artykułem:

Opcja Rozszerzenia przeglądarki pojawia się tylko wtedy, gdy na komputerze Mac jest zainstalowana przeglądarka Google Chrome lub Mozilla Firefox.

Dalsze zalecenia

Więcej informacji o aplikacji Avast SecureLine VPN zawiera następujący artykuł:

 • Avast Secureline VPN 5.x dla systemu Windows
 • Avast SecureLine VPN 4.x dla komputerów Mac
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, wersja 32-/64-bitowa

 • Apple macOS 11.x (Big Sur)
 • Apple macOS 10.15.x (Catalina)
 • Apple macOS 10.14.x (Mojave)
 • Apple macOS 10.13.x (High Sierra)
 • Apple macOS 10.12.x (Sierra)

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami