Tryb bankowy przeglądarki Avast Secure Browser — wprowadzenie

Tryb bankowy to funkcja przeglądarki Avast Secure Browser oferująca pulpit wirtualny, który działa jak czysty, bezpieczny komputer na Twoim komputerze fizycznym. Pulpit wirtualny trybu bankowego chroni przed próbami ataków obejmujących wstrzykiwanie złośliwych skryptów, rejestrowanie naciśnięć klawiszy i zapisywanie zrzutów ekranu przez aplikacje innych firm. Zalecamy korzystanie z trybu bankowego zawsze podczas korzystania z witryn bankowych lub dokonywania płatności online.

Instalowanie przeglądarki Avast Secure Browser

Aby można było korzystać z trybu bankowego, na komputerze musi być zainstalowany zarówno program Avast Antivirus, jak i przeglądarka Avast Secure Browser.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące instalowania preferowanej wersji programu Avast Antivirus, zapoznaj się z odpowiednim artykułem:

Szczegółowe instrukcje dotyczące instalowania przeglądarki Avast Secure Browser znajdują się w następującym artykule:

Otwieranie trybu bankowego

 1. Kliknij dwukrotnie ikonę Avast Secure Browser na pulpicie systemu Windows, aby otworzyć przeglądarkę.
 2. Kliknij zieloną ikonę Centrum bezpieczeństwa i prywatności po prawej stronie paska adresu.
 3. Kliknij pozycję Otwórz na kafelku Tryb bankowy.

Zostanie otwarty pulpit wirtualny trybu bankowego. Możesz teraz bezpiecznie odwiedzać witryny bankowe i wykonywać płatności internetowe.

Możesz także otworzyć tryb bankowy, naciskając jednocześnie klawisze CtrlB podczas korzystania z przeglądarki Avast Secure Browser.

Zarządzanie trybem bankowym

Po otwarciu trybu bankowego możesz z łatwością wrócić do przeglądarki Avast Secure Browser, dodać aplikacje do paska zadań lub całkowicie wyłączyć tryb bankowy.

 

Przełączanie się między trybem bankowym i przeglądarką Secure Browser

Po przełączeniu się z trybu bankowego do przeglądarki Secure Browser tryb bankowy pozostaje uruchomiony w tle.
 1. Kliknij przycisk Standardowy pulpit w lewym dolnym rogu pulpitu wirtualnego trybu bankowego, aby wrócić do przeglądarki Avast Secure Browser.
 2. Kliknij przycisk Tryb bankowy w prawym dolnym rogu przeglądarki Avast Secure Browser, aby wrócić do pulpitu wirtualnego trybu bankowego.
 

Przypnij aplikację do paska narzędzi Tryb bankowy

 1. Kliknij ikonę plusa + w lewym dolnym rogu pulpitu wirtualnego trybu bankowego.
 2. Wybierz aplikację, którą chcesz dodać do paska narzędzi Tryb bankowy, a następnie kliknij polecenie Otwórz.
 3. W wyświetlonym oknie dialogowym potwierdzenia kliknij opcję OK.
 4. Aby usunąć aplikację z paska zadań Tryb bankowy, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę aplikacji na pasku zadań i kliknij polecenie Odłącz ten program z paska zadań.
 

Wyłączanie trybu bankowego

 1. Kliknij opcję Zamknij w lewym dolnym rogu pulpitu wirtualnego trybu bankowego.
 2. W wyświetlonym oknie dialogowym potwierdzenia kliknij opcję Zamknij.

Ustawienia

Choć zalecamy używanie trybu bankowego do wykonywania wszystkich płatności online i korzystania z witryn bankowych, istnieje możliwość skonfigurowania niektórych ustawień trybu bankowego. Aby uzyskać dostęp do ustawień trybu bankowego:

 1. Kliknij dwukrotnie ikonę Avast Secure Browser na pulpicie systemu Windows, aby otworzyć przeglądarkę.
 2. Kliknij zieloną ikonę Centrum bezpieczeństwa i prywatności po prawej stronie paska adresu.
 3. Kliknij kafelek Tryb bankowy.
 4. Na wyświetlonym ekranie kliknij opcję Ustawienia zaawansowane.
 5. Na ekranie ustawień trybu bankowego można skonfigurować następujące ustawienia:
  1. Pokazuj monit powiadamiający trybu bankowego na stronach bankowych (opcja domyślnie włączona): sprawia, że po przejściu do witryny bankowej w trybie bankowym wyświetlany jest baner z powiadomieniem u góry ekranu. Kliknij polecenie Otwórz w trybie bankowym na banerze powiadomienia, aby otworzyć witrynę przy użyciu pulpitu wirtualnego trybu bankowego w celu ochrony swoich danych finansowych.
  2. Automatycznie otwieraj tryb bankowy na następujących stronach: sprawia, że po przejściu do określonych stron internetowych automatycznie otwierany jest tryb bankowy. Kliknij opcję Dodaj, wpisz adres URL strony i ponownie kliknij opcję Dodaj, aby potwierdzić.
  3. Nie wyświetlaj monitu powiadamiającego trybu bankowego na następujących stronach: sprawia, że po przejściu do określonych stron internetowych w trybie bankowym nie jest wyświetlany baner z powiadomieniem. Kliknij opcję Dodaj, wpisz adres URL strony i ponownie kliknij opcję Dodaj, aby potwierdzić.

Rozwiązywanie problemów

W przypadku problemów związanych z działaniem trybu bankowego:

 1. Upewnij się, że na komputerze jest zainstalowana najnowsza wersja programu Avast Antivirus, a system operacyjny jest aktualny. Szczegółowe instrukcje dotyczące ręcznego aktualizowania aplikacji Avast Antivirus znajdują się w następującym artykule:
 2. Uruchom ponownie komputer. Może być konieczne powtórzenie tego kroku więcej niż raz.
 3. Jeśli tryb bankowy w dalszym ciągu nie działa, spróbuj odinstalować, a następnie ponownie zainstalować przeglądarkę Avast Secure Browser.
 • Avast Secure Browser 85.x dla systemu Windows
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 2, wersja 32-/64-bitowa

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami