Odinstalowywanie przeglądarki Avast Secure Browser

Aby odinstalować program Avast Secure Browser z systemu Windows, wykonaj opisane poniżej czynności odpowiadające preferowanej metodzie:

 1. Odinstalowywanie przy użyciu narzędzia do usuwania
 2. Odinstalowywanie za pośrednictwem menu Start:
Użycie narzędzia do odinstalowywania stanowi najskuteczniejszą metodę dezinstalacji, w ramach której następuje całkowite usunięcie wszystkich danych programu Avast Secure Browser.

Odinstalowywanie przy użyciu narzędzia do usuwania

 1. Kliknij poniższy przycisk, aby pobrać narzędzie do usuwania przeglądarki Avast Secure Browser, a następnie zapisz je w znanej lokalizacji na komputerze (domyślnie pobrane pliki są zapisywane w folderze Pobrane). Pobierz narzędzie do usuwania
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pobrany plik avast_secure_browser_uninstall.exe i z menu kontekstowego wybierz polecenie Uruchom jako administrator.
Jeśli nie możesz autoryzować instalacji narzędzia do usuwania przeglądarki Avast Secure Browser, zapoznaj się z następującym artykułem, aby uzyskać wskazówki:
 1. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Kontrola konta użytkownika z pytaniem o zezwolenie, kliknij przycisk Tak.
 2. Upewnij się, że zaznaczone jest pole obok pozycji Usuń również dane przeglądania, które pozwala usunąć informacje o profilu (np. zakładki i historię), a następnie kliknij opcję Deinstalacja, aby kontynuować.
 3. Poczekaj, aż narzędzie odinstaluje program Avast Secure Browser z komputera.
 4. Kiedy dezinstalacja zostanie ukończona, kliknij opcję Tak, aby wypełnić ankietę dotyczącą dezinstalacji.

Przeglądarka Avast Secure Browser została odinstalowana z Twojego komputera.

Aby ponownie zainstalować przeglądarkę Avast Secure Browser, zapoznaj się z następującym artykułem:

Odinstalowywanie za pośrednictwem menu Start

Wykonaj poniższe czynności odpowiadające danej wersji systemu operacyjnego:

Windows 10

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk  Start systemu Windows i z wyświetlonego menu wybierz polecenie Aplikacje i funkcje.
 2. Upewnij się, że w lewym panelu jest wybrana pozycja Aplikacje i funkcje, a następnie kliknij pozycję Avast Secure Browser i wybierz opcję Deinstalacja.
 3. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Kontrola konta użytkownika z pytaniem o zezwolenie, kliknij przycisk Tak.
 4. Upewnij się, że zaznaczone jest pole obok pozycji Usuń również dane przeglądania, które pozwala usunąć informacje o profilu (np. zakładki i historię), a następnie kliknij opcję Deinstalacja, aby kontynuować.
 5. Poczekaj, aż dezinstalator usunie przeglądarkę Avast Secure Browser z komputera.
 6. Kiedy dezinstalacja zostanie ukończona, kliknij opcję OK, jasne, aby wypełnić ankietę dotyczącą dezinstalacji.

Przeglądarka Avast Secure Browser została odinstalowana z Twojego komputera.

Aby ponownie zainstalować przeglądarkę Avast Secure Browser, zapoznaj się z następującym artykułem:

Windows 8

 1. Naciśnij jednocześnie klawisze  Win oraz X na klawiaturze, a z wyświetlonego menu wybierz polecenie Programy i funkcje.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Avast Secure Browser i z menu rozwijanego wybierz polecenie Odinstaluj.
 3. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Kontrola konta użytkownika z pytaniem o zezwolenie, kliknij przycisk Tak.
 4. Upewnij się, że zaznaczone jest pole obok pozycji Usuń również dane przeglądania, które pozwala usunąć informacje o profilu (np. zakładki i historię), a następnie kliknij opcję Deinstalacja, aby kontynuować.
 5. Poczekaj, aż dezinstalator usunie przeglądarkę Avast Secure Browser z komputera.
 6. Kiedy dezinstalacja zostanie ukończona, kliknij opcję OK, jasne, aby wypełnić ankietę dotyczącą dezinstalacji.

Przeglądarka Avast Secure Browser została odinstalowana z Twojego komputera.

Aby ponownie zainstalować przeglądarkę Avast Secure Browser, zapoznaj się z następującym artykułem:

Windows 7

 1. Kliknij przycisk Start systemu Windows i wybierz polecenie Panel sterowania.
 2. W obszarze Programy kliknij pozycję Odinstaluj program (w przypadku domyślnego widoku kategorii) …lub kliknij pozycję Programy i funkcje (w przypadku widoku dużych lub małych ikon).
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Avast Secure Browser i z menu rozwijanego wybierz polecenie Odinstaluj.
 4. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Kontrola konta użytkownika z pytaniem o zezwolenie, kliknij przycisk Tak.
 5. Upewnij się, że zaznaczone jest pole obok pozycji Usuń również dane przeglądania, które pozwala usunąć informacje o profilu (np. zakładki i historię), a następnie kliknij opcję Deinstalacja, aby kontynuować.
 6. Poczekaj, aż dezinstalator usunie przeglądarkę Avast Secure Browser z komputera.
 7. Kiedy dezinstalacja zostanie ukończona, kliknij opcję OK, jasne, aby wypełnić ankietę dotyczącą dezinstalacji.

Przeglądarka Avast Secure Browser została odinstalowana z Twojego komputera.

Aby ponownie zainstalować przeglądarkę Avast Secure Browser, zapoznaj się z następującym artykułem:

Możesz odinstalować program Avast Secure Browser z komputera Mac, przenosząc przeglądarkę do Kosza. Wykonaj następujące kroki:

Odinstalowywanie poprzez przeniesienie do Kosza

Aby odinstalować program Avast Secure Browser z komputera Mac:

 1. Upewnij się, że przeglądarka Avast Secure Browser nie jest włączona. Jeśli przeglądarka jest uruchomiona, kliknij prawym przyciskiem myszy z naciśniętym klawiszem Ctrl ikonę Avast Secure Browser w Docku i wybierz opcję Wyjdź.
 2. Kliknij opcję Idź na pasku menu i wybierz opcję Aplikacje.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy z naciśniętym klawiszem Ctrl opcję Avast Secure Browser i wybierz opcję Przenieś do Kosza.
 4. Po przeniesieniu przeglądarki Avast Secure Browser do Kosza kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Kosz w Docku i wybierz opcję Opróżnij kosz.

Przeglądarka Avast Secure Browser została odinstalowana z komputera Mac.

Aby ponownie zainstalować przeglądarkę Avast Secure Browser, zapoznaj się z następującym artykułem:

Aby odinstalować aplikację Avast Secure Browser z urządzenia z systemem Android, wykonaj opisane poniżej czynności odpowiadające preferowanej metodzie:

 1. Odinstalowywanie za pośrednictwem Sklepu Google Play
 2. Odinstalowywanie z poziomu ustawień urządzenia

Odinstalowywanie za pośrednictwem Sklepu Google Play

 1. Na ekranie głównym urządzenia naciśnij ikonę aplikacji Sklep Google Play, aby przejść do Sklepu Google Play.
 2. Na pasku wyszukiwania wpisz Avast Secure Browser, a następnie wybierz odpowiednią opcję z wyników wyszukiwania.
 3. Naciśnij opcję Odinstaluj, a następnie ponownie naciśnij Odinstaluj, aby potwierdzić.

Przeglądarka Avast Secure Browser została odinstalowana z urządzenia z systemem Android.

Aby ponownie zainstalować przeglądarkę Avast Secure Browser, zapoznaj się z następującym artykułem:

Odinstalowywanie z poziomu ustawień urządzenia

Te kroki mogą nieco się różnić w zależności od modelu urządzenia, wersji systemu Android i modyfikacji wprowadzonych przez producenta.
 1. Otwórz Ustawienia urządzenia i wybierz opcję Aplikacje.
 2. Wybierz opcję Avast Secure Browser.
 3. Naciśnij opcję Odinstaluj.
 4. Naciśnij opcję OK, aby potwierdzić odinstalowanie.

Przeglądarka Avast Secure Browser została odinstalowana z urządzenia z systemem Android.

Aby ponownie zainstalować przeglądarkę Avast Secure Browser, zapoznaj się z następującym artykułem:

Możesz odinstalować program Avast Secure Browser z systemu iOS z poziomu ekranu głównego urządzenia. Wykonaj następujące kroki:

Odinstalowywanie z poziomu ekranu głównego

 1. Na ekranie głównym urządzenia dotknij ikony Avast Secure Browser i przytrzymaj ją.
 2. Z wyświetlonego menu wybierz opcję Usuń aplikację.
 3. Wybierz opcję Usuń aktywację, aby usunąć przeglądarkę Avast Secure Browser i wszystkie dane aplikacji.
 4. Wybierz polecenie Usuń, aby potwierdzić zamiar odinstalowania.

Przeglądarka Avast Secure Browser została odinstalowana z urządzenia z systemem iOS.

Aby ponownie zainstalować przeglądarkę Avast Secure Browser, zapoznaj się z następującym artykułem:

 • Avast Secure Browser 87.x dla systemu Windows
 • Avast Secure Browser 87.x dla komputerów Mac
 • Avast Secure Browser 4.x dla systemu Android
 • Avast Secure Browser 1.x dla systemu iOS
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, wersja 32-/64-bitowa
   
 • Apple macOS 11.x (Big Sur)
 • Apple macOS 10.15.x (Catalina)
 • Apple macOS 10.14.x (Mojave)
 • Apple macOS 10.13.x (High Sierra)
 • Apple macOS 10.12.x (Sierra)
 • Apple Mac OS X 10.11.x (El Capitan)
   
 • Google Android 6.0 (Marshmallow, API 23) lub nowszy
   
 • Apple iOS 13.0 lub nowsza wersja

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami