Odinstalowywanie programu Avast AntiTrack Premium

Aby odinstalować program Avast AntiTrack Premium z komputera, wykonaj poniższe czynności odpowiadające danej wersji systemu Windows.

Instrukcje

 1. Zaloguj się do systemu Windows jako użytkownik z uprawnieniami administratora i upewnij się, że na komputerze nie jest uruchomiona inna aplikacja ani program antywirusowy.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start systemu Windows i z wyświetlonego menu wybierz polecenie Aplikacje i funkcje.
 3. Upewnij się, że w lewym panelu jest wybrana pozycja Aplikacje i funkcje, a następnie kliknij pozycję Avast AntiTrack Premium i wybierz opcję Odinstaluj.
 4. Naciśnij jednocześnie klawisze Win oraz X i z wyświetlonego menu wybierz polecenie Programy i funkcje.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Avast AntiTrack Premium i z menu rozwijanego wybierz polecenie Odinstaluj.
 6. Kliknij przycisk Start systemu Windows i wybierz polecenie Panel sterowania.
 7. W sekcji Programy kliknij pozycję Odinstaluj program (w przypadku domyślnego widoku kategorii) ...lub kliknij pozycję Programy i funkcje (w przypadku widoku dużych lub małych ikon).
 8. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Avast AntiTrack Premium i z menu rozwijanego wybierz polecenie Odinstaluj.
 9. Kliknij przycisk Start systemu Windows i wybierz pozycję Panel sterowania ...lub wybierz pozycję UstawieniaPanel sterowania, jeśli używasz klasycznego menu Start.
 10. W sekcji Programy kliknij pozycję Odinstaluj program (w przypadku domyślnego widoku kategorii) ...lub kliknij dwukrotnie pozycję Programy i funkcje (w przypadku widoku klasycznego).
 11. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Avast AntiTrack Premium i z menu rozwijanego wybierz polecenie Odinstaluj.
 12. Kliknij przycisk Start systemu Windows i wybierz pozycję Panel sterowania ...lub wybierz pozycję UstawieniaPanel sterowania, jeśli używasz klasycznego menu Start.
 13. Kliknij pozycję Dodaj lub usuń programy (w przypadku widoku kategorii) ...lub kliknij dwukrotnie pozycję Dodaj lub usuń programy (w przypadku widoku klasycznego).
 14. Wybierz pozycję Avast AntiTrack Premium, klikając ją raz, a następnie kliknij pozycję Usuń w prawym dolnym rogu wyróżnionego obszaru.
 15. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Kontrola konta użytkownika z pytaniem o uprawnienia, kliknij przycisk Tak Kontynuuj.
 16. Kiedy zostanie wyświetlony Dezinstalator Avast AntiTrack Premium, kliknij opcję OK, aby potwierdzić zamiar odinstalowania.
 17. Kliknij przycisk Odinstaluj.
 18. Poczekaj, aż dezinstalator usunie program Avast AntiTrack Premium z komputera.
 19. Po zakończeniu odinstalowywania kliknij opcję Zamknij.

Program Avast AntiTrack Premium został odinstalowany z Twojego komputera. Aby ponownie zainstalować program Avast AntiTrack Premium, zapoznaj się z następującym artykułem:

 • Avast AntiTrack 1.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows Vista Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 2, 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows XP Home / Professional / Media Center Edition — dodatek Service Pack 3, 32-bitowy

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak Nie

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami