Tworzenie raportów skanowania w oprogramowaniu Avast Antivirus

Oprogramowanie Avast Antivirus można ustawić w taki sposób, aby po zakończeniu skanowania były generowane pliki raportów. Raporty skanowania pozwalają zidentyfikować błędne wykrycia zagrożeń i zlokalizować złośliwe oprogramowanie. O dostarczenie pliku raportu może poprosić także przedstawiciel zespołu pomocy technicznej Avast w celu rozwiązania zgłoszonego problemu. Raporty te są uwzględniane w pliku pomocy technicznej. Plik raportu należy włączyć oddzielnie dla każdego skanu.

Aby utworzyć raport skanowania, wykonaj kroki opisane w każdej z sekcji poniżej.

Uzyskanie dostępu do ustawień skanowania

Otwórz interfejs użytkownika oprogramowania Avast, aby uzyskać dostęp do ustawień skanowania:

 • Aby wykonać Inteligentne skanowanie, wybierz kolejno UstawieniaWłaściwości ogólne. Kliknij strzałkę w dół widoczną obok pozycji Inteligentne skanowanie, aby rozwinąć panel, a następnie kliknij pozycję Dostosuj.
 • Aby wykonać Pełne skanowanie antywirusowe, wybierz kolejno OchronaAntywirus i kliknij ikonę z kołem zębatym na kafelku Uruchom pełne skanowanie antywirusowe, aby otworzyć ustawienia skanowania.
 • Aby wykonać wszystkie inne skanowania ręczne:
  1. Przejdź do obszaru OchronaAntywirus i kliknij kafelek Inne skanowania.
  2. Kliknij ikonę z kołem zębatym na kafelku skanowania, dla którego chcesz utworzyć raport.
  Po uruchomieniu skanowania podczas rozruchu pełny raport jest tworzony każdorazowo w sposób automatyczny.

Konfiguracja pozycji uwzględnianych w raportach

 1. W oknie ustawień skanowania kliknij kartę Plik raportu.
 2. Zaznacz pole obok pozycji Wygeneruj plik raportu, aby utworzyć raport z wynikami skanowania.
 3. Zarządzaj następującymi ustawieniami:
  • Nazwa pliku: podaj nazwę pliku raportu.
  • Typ pliku: wybierz format pliku raportu: czysty tekst (ANSI), zwykły tekst (Unicode) lub XML.
  • Jeśli plik istnieje: wybierz opcję Dołącz, aby nowe wyniki były dodawane na końcu poprzedniego raportu, lub Nadpisz, aby nowe wyniki zastępowały te z poprzedniego raportu.
 4. Zdefiniuj zawartość raportu:
  • Zarażone elementy: pliki i obszary skanowanego środowiska, które zostały zidentyfikowane jako zawierające złośliwe oprogramowanie. Ta opcja jest włączona domyślnie.
  • Poważne błędy: nieoczekiwane błędy wymagające dalszego badania. Ta opcja jest włączona domyślnie.
  • Pomniejsze błędy: drobne błędy, na przykład brak możliwości zeskanowania pliku, ponieważ był używany.
  • Czyste pliki: pliki i obszary zidentyfikowane jako wolne od zagrożeń. Zaznaczenie pola tej opcji powoduje tworzenie bardzo długich raportów.
  • Pominięte pliki: pliki i obszary niesprawdzane podczas skanowania ze względu na ustawienia skanowania.
 5. Kliknij OK.

Uruchamianie skanowania

Po włączeniu opcji Wygeneruj plik raportu za pomocą zawartości raportów i zarządzania ustawieniami skanowania uruchom skanowanie, aby wygenerować plik raportu:

 1. Aby wykonać Inteligentne skanowanie, skorzystaj z instrukcji w następującym artykule:
 2. Aby wykonać Pełne skanowanie antywirusowe, przejdź do obszaru OchronaAntywirus i kliknij kafelek Uruchom pełne skanowanie antywirusowe. Szczegółowe instrukcje znajdują się w następującym artykule:
 3. Aby wykonać wszelkie inne skanowania ręczne, przejdź do obszaru OchronaAntywirusInne skanowania i kliknij kafelek preferowanego skanowania. Szczegółowe instrukcje znajdują się w następującym artykule:

Wyszukiwanie pliku raportu

Wyszukaj plik raportu w następujących lokalizacjach:

 • Windows 10, Windows 8 / 8.1, Windows 7 lub Windows Vista:
  C:\ProgramData\Avast Software\Avast\report
 • Windows XP:
  C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Avast Software\Avast\report

Przesyłanie pliku pomocy technicznej

Wygenerowany raport zostanie uwzględniony w diagnostycznym pliku pomocy technicznej utworzonym przy użyciu Narzędzia Pomocy Technicznej Avast.

Szczegółowe instrukcje znajdują się w następującym artykule:

 • Avast Ultimate 17.x
 • Avast Premier 17.x
 • Avast Internet Security 17.x
 • Avast Pro Antivirus 17.x
 • Avast Free Antivirus 17.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows Vista Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 2, 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows XP Home / Professional / Media Center Edition — dodatek Service Pack 3, 32-bitowy

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak Nie

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami