Vytváření reportů testů v programu Avast Antivirus

V programu Avast Antivirus můžete nastavit, aby po každém testu vytvořil příslušný report. Reporty testů se mohou hodit k identifikaci falešných poplachů či malwaru a pracovníci podpory Avastu si je mohou vyžádat při řešení problémů. Tyto reporty jsou přikládány k souboru pro podporu. Soubor reportu je nutné pro každý test aktivovat zvlášť.

Chcete-li vytvořit report testu, řiďte se postupem v níže uvedených částech.

Přístup do nastavení testů

Otevřete uživatelské rozhraní Avastu a přejděte do nastavení testů:

 • Celkový test: Zvolte možnosti NastaveníObecné. Kliknutím na šipku dolů rozbalte panel Celkový test a poté klikněte na možnost Přizpůsobit.
 • Úplný virový test: Zvolte možnosti OchranaAntivirus a kliknutím na ikonu ozubeného kola na dlaždici Spustit Úplný virový test otevřete nastavení testu.
 • Ostatní ruční testy:
  1. Zvolte možnosti OchranaAntivirus a klikněte na dlaždici Další testy.
  2. Klikněte na ikonu ozubeného kola na dlaždici testu, ke kterému chcete vytvořit report.
  Po dokončení testu po restartu se automaticky vytváří úplný report.

Nastavení položek reportu

 1. V okně nastavení testu klikněte na záložku Report.
 2. Zaškrtnutím pole u možnosti Generovat report vytvořte report výsledků testu.
 3. Máte k dispozici následující nastavení:
  • Jméno souboru: Slouží k zadání názvu souboru s reportem.
  • Typ souboru: Slouží k výběru formátu reportu – textový soubor ANSI, textový soubor Unicode nebo soubor XML.
  • Pokud soubor existuje: Chcete-li nové výsledky přidat na konec předchozího reportu, vyberte možnost Připojit. Chcete-li nahradit předchozí report novými výsledky, vyberte možnost Přepsat.
 4. Určení obsahu reportu:
  • Infikované položky: Soubory a oblasti v testovaném prostředí, v nichž byl nalezen malware. Tato možnost je ve výchozím nastavení zaškrtnuta.
  • Vážné chyby: Neočekávané chyby vyžadující další prošetření. Tato možnost je ve výchozím nastavení zaškrtnuta.
  • Chyby: Menší chyby – například, když soubor nebylo možné otestovat, protože byl používán.
  • OK položky: Soubory a oblasti, které jsou v pořádku. Pokud zaškrtnete tuto možnost, vytvořené reporty budou velmi dlouhé.
  • Přeskočené položky: Soubory a oblasti, které tento test nezkontroloval, protože je podle nastavení měl ignorovat.
 5. Klikněte na tlačítko OK.

Spuštění testu

Když aktivujete možnost Generovat report a zvolíte požadovaný obsah reportu a nastavení testu, spuštěním testu vytvořte soubor reportu:

 1. Celkový test: Řiďte se pokyny v následujícím článku:
 2. Úplný virový test: Zvolte možnosti OchranaAntivirus a klikněte na dlaždici Spustit Úplný virový test. Podrobnosti se dozvíte v následujícím článku.
 3. Ostatní ruční testy: Zvolte možnosti OchranaAntivirusDalší testy a klikněte na dlaždici požadovaného testu. Podrobnosti se dozvíte v následujícím článku.

Umístění souboru reportu

Soubor reportu se nachází v následujících umístěních:

 • Windows 10, Windows 8/8.1, Windows 7 a Windows Vista:
  C:\ProgramData\Avast Software\Avast\report
 • Windows XP:
  C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Avast Software\Avast\report

Odeslání souboru pro podporu

Vytvořený report bude zahrnut do diagnostického souboru pro podporu, který je vytvářen nástrojem Avast Support Tool.

Podrobné pokyny se dozvíte v následujícím článku:

 • Avast Ultimate 17.x
 • Avast Premier 17.x
 • Avast Internet Security 17.x
 • Avast Pro Antivirus 17.x
 • Avast Free Antivirus 17.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8,1 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate – Service Pack 1, 32/64bitový
 • Microsoft Windows Vista Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate – Service Pack 2, 32/64bitový
 • Microsoft Windows XP Home / Professional / Media Center Edition – Service Pack 3, 32bitový

Pomohl vám tento článek?

Ano Ne

Potřebujete další pomoc?

Kontaktujte nás