Tworzenie raportów skanowania w oprogramowaniu Avast Antivirus

Program Avast Antivirus pozwala określić, czy po zakończeniu każdego skanowania ma być tworzony raport (Główne osłony, Skanowanie w poszukiwaniu wirusów lub Skanowania niestandardowe). W przypadku rozwiązywania problemów z pomocą przedstawiciela działu pomocy technicznej firmy Avast możesz otrzymać prośbę o przesłanie pliku raportu. Wykonaj czynności opisane w tym artykule, aby włączyć tworzenie raportu skanowania, uruchomić skanowanie lub wyszukać plik raportu skanowania na komputerze.

Generowanie raportu skanowania

 1. Otwórz program antywirusowy Avast Antivirus i przejdź do opcji MenuUstawienia.
 2. Wybierz kolejno opcje Ochrona ▸ Główne osłony.
 3. Przewiń do pozycji Skonfiguruj ustawienia osłony i wybierz osłonę, która ma wygenerować raport.
 4. Zaznacz pole obok opcji Wygeneruj plik raportu.
 1. Otwórz program antywirusowy Avast Antivirus i przejdź do opcji MenuUstawienia.
 2. Wybierz kolejno opcje Ochrona ▸ Skanowanie w poszukiwaniu wirusów.
 3. Kliknij skanowanie, dla którego chcesz wygenerować raport.
Po uruchomieniu Skanowania podczas uruchamiania systemu pełny raport jest tworzony każdorazowo w sposób automatyczny; dostosowanie tego raportu nie jest możliwe.
 1. Przewiń w dół i zaznacz pole obok opcji Wygeneruj plik raportu.
 1. Otwórz program Avast Antivirus i wybierz kolejno Ochrona ▸ Skanowanie w poszukiwaniu wirusów.
 2. Wybierz kafelek Skanowania niestandardowe.
 3. Najedź kursorem myszy na panel odpowiedniego typu skanowania, kliknij ikonę  (trzy kropki) i wybierz polecenie Ustawienia.
 4. Przewiń w dół i zaznacz pole obok opcji Wygeneruj plik raportu, a następnie kliknij polecenie Zapisz.

Uruchamianie skanowania

Po włączeniu opcji Wygeneruj plik raportu uruchom skanowanie, aby wygenerować plik raportu:

Instrukcje dotyczące sposobu uruchamiania funkcji Inteligentne skanowanie znajdują się w następującym artykule:

Instrukcje umożliwiające uruchomienie funkcji Pełny skan antywirusowy, Skanowanie lokalizacji, Skanowanie podczas uruchamiania systemu i Skanowania niestandardowe można uzyskać, wybierając kolejno Ochrona ▸ Skanowanie w poszukiwaniu wirusów i klikając odpowiedni kafelek. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, przeczytaj następujący artykuł:

Wyszukiwanie pliku raportu

Po zakończeniu skanowania wyszukaj plik raportu w następującej lokalizacji:

 • C:\ProgramData\AVAST Software\Avast\report
Raport ze skanowania w trybie Skanowanie podczas uruchamiania systemu jest przechowywany w pliku aswboot.txt.
 • Avast Free Antivirus 20.x
 • Avast Premium Security 20.x
 • Avast Omni 1.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, wersja 32-/64-bitowa

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami