Zarządzanie wygasłą licencją programu Avast Antivirus

Kiedy w programie Avast Antivirus zostanie wyświetlony tekst Licencja wygasła, możesz kupić nową licencję, aby nadal korzystać z płatnej wersji Avast Antivirus, lub ręcznie przełączyć się z powrotem na wersję Avast Free Antivirus.

Odnowienie licencji

 1. Kliknij pozycję Reaktywuj poniżej ostrzeżenia o wygaśnięciu.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wybrać, kupić i aktywować nową licencję bezpośrednio w programie Avast Antivirus.
Aby uzyskać instrukcje ręcznego aktywowania poprzednio zakupionej licencji, zapoznaj się z odpowiednim artykułem:

Powrót do wersji Avast Free Antivirus

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start systemu Windows i z wyświetlonego menu wybierz polecenie Aplikacje i funkcje.
 2. Upewnij się, że w lewym panelu jest wybrana pozycja Aplikacje i funkcje, a następnie kliknij swoją wersję programu Avast Antivirus i wybierz pozycję Modyfikuj.
 3. Naciśnij jednocześnie klawisze Win oraz X i z wyświetlonego menu wybierz polecenie Programy i funkcje.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy swoją wersję programu Avast Antivirus i z menu rozwijanego wybierz polecenie Zmień.
 5. Kliknij przycisk Start systemu Windows i wybierz polecenie Panel sterowania.
 6. W sekcji Programy kliknij pozycję Odinstaluj program (w przypadku domyślnego widoku kategorii) ...lub kliknij pozycję Programy i funkcje (w przypadku widoku dużych lub małych ikon).
 7. Kliknij prawym przyciskiem myszy swoją wersję programu Avast Antivirus i z menu rozwijanego wybierz polecenie Zmień.
 8. Kliknij przycisk Start systemu Windows i wybierz pozycję Panel sterowania ...lub wybierz pozycję UstawieniaPanel sterowania, jeśli używasz klasycznego menu Start.
 9. W sekcji Programy kliknij pozycję Odinstaluj program (w przypadku domyślnego widoku kategorii) ...lub kliknij dwukrotnie pozycję Programy i funkcje (w przypadku widoku klasycznego).
 10. Kliknij prawym przyciskiem myszy swoją wersję programu Avast Antivirus i z menu rozwijanego wybierz polecenie Zmień.
 11. Kliknij przycisk Start systemu Windows i wybierz pozycję Panel sterowania ...lub wybierz pozycję UstawieniaPanel sterowania, jeśli używasz klasycznego menu Start.
 12. Kliknij pozycję Dodaj lub usuń programy (w przypadku widoku kategorii) ...lub kliknij dwukrotnie pozycję Dodaj lub usuń programy (w przypadku widoku klasycznego).
 13. Wybierz swoją wersję programu Avast Antivirus, klikając ją raz, a następnie kliknij opcję Zmień w prawym dolnym rogu ekranu wyróżnionego obszaru.
 14. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Kontrola konta użytkownika z pytaniem o uprawnienia, kliknij przycisk Tak Kontynuuj.
 15. Po wyświetleniu kreatora instalacji Avast kliknij pozycję Przejdź z powrotem na program Avast Free Antivirus.
 16. Poczekaj, aż instalator zaktualizuje program Avast Antivirus na Twoim komputerze.
 17. Gdy aktualizacja zostanie ukończona, kliknij pozycję Ponownie uruchom komputer, aby od razu uruchomić ponownie komputer, lub kliknij pozycję Nie uruchamiaj ponownie, jeśli wolisz ręcznie uruchomić ponownie komputer w późniejszym czasie.
Po ponownym uruchomieniu komputera konieczne może być aktywowanie darmowej licencji, aby program Avast Free Antivirus działał poprawnie. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:
 • Avast Ultimate 18.x
 • Avast Premier 18.x
 • Avast Internet Security 18.x
 • Avast Pro Antivirus 18.x
 • Avast Free Antivirus 18.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 2, 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows Vista Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 2, 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows XP Home / Professional / Media Center Edition — dodatek Service Pack 3, 32-bitowy

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami