Przeprowadzanie skanowania podczas uruchamiania systemu w programie Avast Antivirus

Jeśli podejrzewasz, że na Twoim komputerze znajduje się złośliwe oprogramowanie, możesz zaplanować w programie Avast Antivirus Skanowanie podczas uruchamiania systemu, które zostanie wykonane przy kolejnym rozruchu komputera. Skanowanie umożliwia wykrycie znanych typów złośliwego oprogramowania i usunięcie zagrożeń przed uruchomieniem systemu operacyjnego i innych usług.

Skanowanie podczas uruchamiania systemu to zaawansowana funkcja, której należy użyć, jeśli istnieje podejrzenie, że system jest zagrożony. Operacje przeprowadzane przez tę funkcję zwykle wymagają nieco czasu. Uruchomienie funkcji planuje się ręcznie — nie jest ona regularnie uruchamiana.

Jeśli złośliwe oprogramowanie uniemożliwi programowi Avast zaplanowanie Skanowania podczas uruchamiania systemu w trybie zwykłym, można je zaplanować w trybie awaryjnym. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:

Planowanie i przeprowadzanie Skanowania podczas uruchamiania systemu

 1. Otwórz interfejs użytkownika programu Avast i wybierz kolejno OchronaSkanowanie w poszukiwaniu wirusów.
 2. Kliknij kafelek Skanowanie podczas uruchamiania systemu.
 3. Kliknij opcję Zainstaluj wyspecjalizowane definicje, a następnie kliknij opcję Uruchom podczas ponownego rozruchu komputera, aby uruchomić skanowanie podczas następnego uruchomienia systemu.
  Kliknięcie opcji Zainstaluj wyspecjalizowane definicje na ekranie funkcji Skanowanie podczas uruchamiania systemu powoduje pobranie przez program Avast wszystkich definicji wirusów z bazy danych w chmurze. Jeśli pominiesz instalowanie definicji wyspecjalizowanych, funkcja Skanowanie podczas uruchamiania systemu będzie skanować komputer, korzystając tylko z najnowszych pobranych już definicji wirusów. Jeśli klikniesz opcję Zainstaluj wyspecjalizowane definicje, możliwość ta nie zostanie wyświetlona ponownie.
 4. Uruchom ponownie komputer. Kiedy system zostanie ponownie uruchomiony, podczas ładowania systemu Windows zostanie wyświetlony ekran postępu funkcji Skanowanie podczas uruchamiania systemu.
 5. W przypadku wykrycia jakiegokolwiek zagrożenia zdecyduj, jaką akcję należy wykonać, chyba że wcześniej określono akcje automatyczne w ustawieniach funkcji Skanowanie podczas uruchamiania systemu.

Skanowanie trwa zwykle kilka minut. Czas skanowania zależny od wydajności systemu i liczby skanowanych plików. Po ukończeniu skanowania uruchamianie systemu Windows zostanie wznowione.

Aby pominąć skanowanie, naciśnij klawisz Esc na klawiaturze.

Dostosowywanie ustawień funkcji Skanowanie podczas uruchamiania systemu

 1. Wybierz kolejno opcje OchronaSkanowanie w poszukiwaniu wirusów.
 2. Kliknij ikonę Ustawienia (ikona koła zębatego) po prawej stronie ekranu.
 3. Wybierz kartę Skanowanie podczas uruchamiania systemu.
 4. Zarządzanie różnymi aspektami skanowania:
  1. Czułość:: użyj suwaka, aby wskazać preferowany poziom czułości algorytmów heurystycznych. Analiza heurystyczna umożliwia programowi Avast wykrywanie nieznanego złośliwego oprogramowania przez analizowanie kodu poleceń, które mogą wskazywać na złośliwe zamiary.
  2. Skanuj w poszukiwaniu potencjalnie niepożądanych programów (PUP): zaznacz to pole, aby funkcja Skanowanie podczas uruchamiania systemu wyszukiwała programy potajemnie pobierane z innymi programami i zwykle wykonujące niechciane działania.
  3. Rozpakuj pliki archiwów: zaznacz to pole, aby program Avast rozpakowywał skompresowane pliki podczas skanowania.
  4. Obszary skanowane: wybierz opcję Wszystkie dyski twarde lub Napęd systemowy, aby wybrać obszar danych do przeanalizowania podczas skanowania.
  5. Automatycznie uruchamiane programy: użyj tej opcji, aby umożliwić programowi Avast skanowanie programów, które uruchamiają się automatycznie po włączeniu komputera.
  6. Działania: aby skonfigurować automatyczne odpowiedzi na dowolne zagrożenia wykryte w toku skanowania, upewnij się, że opcja Wykonuj automatyczne działania podczas tego skanowania jest zaznaczona, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:
   • Działaj automatycznie: spowoduje podjęcie próby naprawienia pliku. Plik zostanie przeniesiony do Kwarantanny lub usunięty, jeśli żadne z tych działań nie zakończy się pomyślnie.
   • Przenieś do Kwarantanny: plik jest wysyłany do Kwarantanny, gdzie nie może uszkodzić systemu.
   • Usuń: plik jest trwale usuwany z komputera.
Podczas konfigurowania automatycznych działań funkcji Skanowanie podczas uruchamiania systemu należy zachować rozwagę. Jeśli plik newralgiczny dla systemu zostanie błędnie zidentyfikowany jako złośliwe oprogramowanie na skutek fałszywego alarmu, funkcja Skanowanie podczas uruchamiania systemu może usunąć plik w ramach akcji automatycznej. Mimo że w programie Avast są różne środki zapobiegające takim problemom, fałszywy alarm może się pojawić.
 • Avast Premium Security 19.x
 • Avast Free Antivirus 19.x
 • Avast Omni 1.x
 • Avast Premier 19.x
 • Avast Internet Security 19.x
 • Avast Pro Antivirus 19.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, wersja 32-/64-bitowa

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak Nie

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami