Przeprowadzanie skanowania przy uruchomieniu w programie Avast Antivirus

Jeśli podejrzewasz, że na Twoim komputerze znajduje się złośliwe oprogramowanie, możesz zaplanować w programie Avast Antivirus Skanowanie przy uruchomieniu, które zostanie wykonane przy kolejnym rozruchu komputera. Skanowanie umożliwia wykrycie znanych typów złośliwego oprogramowania i usunięcie zagrożeń przed uruchomieniem systemu operacyjnego i innych usług. Skanowanie podczas uruchamiania komputera zwiększa szansę wykrycia i usunięcia złośliwego oprogramowania, zanim zacznie ono temu przeciwdziałać.

Skanowanie przy uruchomieniu to zaawansowana, wyspecjalizowana funkcja, której należy użyć, jeśli istnieje podejrzenie, że system jest zagrożony. Operacje przeprowadzane przez tę funkcję zwykle wymagają nieco czasu. Z funkcji tej należy korzystać w razie potrzeby, nie jest ona uruchomiona przez cały czas.

Jeśli złośliwe oprogramowanie uniemożliwi programowi Avast zaplanowanie skanowania przy uruchomieniu w trybie zwykłym, można je zaplanować w trybie awaryjnym. Więcej informacji znajduje się w następującym artykule:

Planowanie i przeprowadzanie skanowania przy uruchomieniu systemu

Aby zaplanować i przeprowadzić Skanowanie przy uruchomieniu w programie Avast, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz interfejs użytkownika programu Avast i wybierz opcję OchronaAntywirus.
 2. Kliknij przycisk Inne skanowania.
 3. Wybierz opcję Skanowanie przy uruchomieniu.
 4. Kliknij opcję Zainstaluj wyspecjalizowane definicje, a następnie kliknij opcję Uruchom podczas ponownego rozruchu komputera, aby uruchomić skanowanie podczas następnego uruchomienia systemu.
  Kliknięcie opcji Zainstaluj definicje wyspecjalizowane na ekranie funkcji Skanowanie przy uruchomieniu powoduje pobranie przez program Avast wszystkich definicji wirusów z bazy danych w chmurze. Jeśli pominiesz instalowanie definicji wyspecjalizowanych, funkcja Skanowanie przy uruchomieniu będzie skanować komputer, korzystając tylko z najnowszych pobranych już definicji wirusów. Jeśli klikniesz opcję Zainstaluj definicje wyspecjalizowane, nie zostanie ona wyświetlona ponownie.
 5. Uruchom ponownie komputer. Kiedy system zostanie ponownie uruchomiony, podczas ładowania systemu Windows zostanie wyświetlony ekran postępu funkcji Skanowanie przy uruchomieniu.
 6. W przypadku wykrycia jakiegokolwiek zagrożenia zdecyduj, jaka akcja ma zostać wykonana, chyba że wcześniej zostały określone akcje automatyczne w ustawieniach funkcji Skanowanie przy uruchomieniu (patrz poniżej).

Skanowanie trwa zwykle kilka minut. Czas skanowania zależny od wydajności systemu i liczby skanowanych plików. Po ukończeniu skanowania uruchamianie systemu Windows zostanie wznowione.

Aby pominąć skanowanie, naciśnij klawisz Esc na klawiaturze.

Dostosowywanie ustawień skanowania przy uruchomieniu

Aby wprowadzić zmiany w konfiguracji domyślnej funkcji Skanowanie przy uruchomieniu, wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź do opcji OchronaAntywirusInne skanowania, a następnie kliknij ikonę koła zębatego na kafelku Skanowanie przy uruchomieniu.
 2. Zarządzanie różnymi aspektami skanowania:
  • Obszary objęte skanowaniem: użyj menu rozwijanego, aby wybrać obszar danych do przeanalizowania podczas skanowania. Aby dodać do listy kolejny obszar, kliknij przycisk Dodaj. Aby usunąć obszar, kliknij odpowiedni wiersz, a następnie kliknij przycisk Usuń.
  • Czułość algorytmów heurystycznych:: użyj pomarańczowych pasków, aby wskazać preferowany poziom czułości algorytmów heurystycznych. Analiza heurystyczna umożliwia programowi Avast wykrywanie nieznanego złośliwego oprogramowania przez analizowanie kodu poleceń, które mogą wskazywać na złośliwe zamiary.
  • Skanuj w poszukiwaniu potencjalnie niepożądanych programów (PNP): zaznacz to pole, aby funkcja Skanowanie przy uruchomieniu wyszukiwała programy potajemnie pobierane z innymi programami i zwykle wykonujące niechciane działania.
  • Rozpakuj pliki archiwów: zaznacz to pole, aby program Avast rozpakowywał skompresowane pliki podczas skanowania.
  • Działania: za pomocą menu rozwijanego w obszarze W razie wykrycia zagrożenia wykonaj następujące działanie: można skonfigurować automatyczne odpowiedzi na zagrożenia wykryte podczas skanowania:
   • Działaj automatycznie: spowoduje podjęcie próby naprawienia pliku. Plik zostanie przeniesiony do Kwarantanny lub usunięty, jeśli żadne z tych działań nie zakończy się pomyślnie.
   • Kwarantanna: plik jest wysyłany do Kwarantanny, gdzie nie może uszkodzić systemu.
   • Napraw: złośliwy kod jest usuwany, jeśli plik został tylko częściowo zainfekowany. Tego działania nie można wykonać, jeśli cały kod jest złośliwy.
   • Zapytaj: powoduje wyświetlenie powiadomienia i pozwala wybrać akcję dla danego pliku.
   • Usuń: plik jest trwale usuwany z komputera.
   • Brak działań: zawartość i lokalizacja pliku pozostają niezmienione (to działanie nie jest zalecane jako akcja automatyczna).
 3. Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany.
Podczas konfigurowania automatycznych działań funkcji Skanowanie przy uruchomieniu należy zachować rozwagę. Jeśli plik newralgiczny dla systemu zostanie błędnie zidentyfikowany jako zainfekowany na skutek fałszywego alarmu, funkcja Skanowanie przy uruchomieniu może usunąć plik w ramach akcji automatycznej. Mimo że w programie Avast są różne środki zapobiegające takim problemom, fałszywy alarm może się pojawić.
 • Avast Ultimate 17.x
 • Avast Premier 17.x
 • Avast Internet Security 17.x
 • Avast Pro Antivirus 17.x
 • Avast Free Antivirus 17.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows Vista Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 2, 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows XP Home / Professional / Media Center Edition — dodatek Service Pack 3, 32-bitowy

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak Nie

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami