Przeprowadzanie skanowania podczas uruchamiania systemu w programie Avast Antivirus

Jeśli podejrzewasz, że na komputerze znajduje się złośliwe oprogramowanie, możesz zaplanować w programie Avast Antivirus Skanowanie podczas uruchamiania systemu, które zostanie wykonane przy kolejnym rozruchu komputera. Umożliwia to wykrycie znanych typów złośliwego oprogramowania i usunięcie zagrożeń przed uruchomieniem systemu operacyjnego i innych usług.

Skanowanie podczas uruchamiania systemu to zaawansowana funkcja, której należy użyć, jeśli istnieje podejrzenie, że system jest zagrożony. Operacje przeprowadzane przez tę funkcję zwykle wymagają nieco czasu. Nie jest ona uruchamiana automatycznie ani regularnie — musisz ręcznie zaplanować skanowanie, kiedy go potrzebujesz.

Przed zaplanowaniem i uruchomieniem Skanowania podczas uruchamiania systemu należy określić, jak ta funkcja ma zareagować na wykryte zagrożenia. Ten artykuł zawiera także informacje na temat ogólnych ustawień Skanowania podczas uruchamiania systemu, które pozwalają określić czułość skanowania oraz rodzaje wykrywanych problemów.

Jeśli złośliwe oprogramowanie uniemożliwi programowi Avast Antivirus zaplanowanie Skanowania podczas uruchamiania systemu w trybie zwykłym, można je zaplanować w trybie awaryjnym. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:

Zarządzanie reakcjami na zagrożenia

Aby określić, jakie działania ma podjąć funkcja Skanowanie podczas uruchamiania systemu w przypadku wykrycia zagrożenia, musisz ustawić akcje automatyczne. W przypadku ich włączenia Skanowanie podczas uruchamiania systemu wykona określone akcje automatycznie. Jeśli akcje automatyczne zostaną wyłączone, w trakcie trwania Skanowania podczas uruchamiania systemu będą wyświetlane monity z prośbą o ręczny wybór sposobu postępowania względem każdego z wykrytych zagrożeń.

Aby określić, jak funkcja Skanowanie podczas uruchamiania systemu ma reagować na wykryte zagrożenia:

 1. Otwórz program Avast Antivirus i wybierz kolejno opcje OchronaSkanowanie w poszukiwaniu wirusów.
 2. Kliknij ikonę  Ustawienia (ikona koła zębatego) po prawej stronie ekranu.
 3. Wybierz kartę Skanowanie podczas uruchamiania systemu.
 4. Przewiń w dół do opcji Wykonuj automatyczne działania podczas tego skanowania. Zaznacz tę opcję, aby włączyć akcje automatyczne, lub usuń jej zaznaczenie, aby wyłączyć akcje automatyczne. Jeśli pozostawisz tę opcję niezaznaczoną, program Avast wyświetli pytanie, co zrobić, za każdym razem, gdy Skanowanie podczas uruchamiania systemu wykryje zagrożenie.
 5. Jeśli w poprzednim kroku włączono akcje automatyczne, wybierz preferowaną akcję automatyczną:
  • Napraw automatycznie (zalecane): Program Avast Antivirus podejmie próbę naprawienia pliku. Jeśli ta próba zakończy się niepowodzeniem, plik zostanie przeniesiony do Kwarantanny, a jeśli żadna z tych akcji się nie powiedzie, zostanie usunięty.
  • Przenieś plik do Kwarantanny: Program Avast Antivirus wyśle plik do Kwarantanny, gdzie nie będzie mógł uszkodzić systemu.
  • Usuń plik: Program Avast Antivirus trwale usunie plik z komputera.

Po uruchomieniu funkcji Skanowanie podczas uruchamiania systemu program Avast Antivirus reaguje na wykryte zagrożenia zgodnie z określonymi przez Ciebie preferencjami.

Podczas konfigurowania akcji automatycznych funkcji Skanowanie podczas uruchamiania systemu należy zachować rozwagę. Jeśli plik o krytycznym znaczeniu dla systemu zostanie błędnie zidentyfikowany jako złośliwe oprogramowanie na skutek fałszywego wykrycia, funkcja Skanowanie podczas uruchamiania systemu może usunąć plik w ramach akcji automatycznej. Program Avast Antivirus zawiera różne środki zapobiegające takim problemom, jednak fałszywe wykrycie może się zdarzyć.

Uruchamianie funkcji Skanowanie podczas uruchamiania systemu

Po określeniu reakcji funkcji Skanowanie podczas uruchamiania systemu na wykryte zagrożenia wykonaj czynności opisane poniżej, aby je zaplanować:

 1. Otwórz program Avast Antivirus i wybierz kolejno opcje OchronaSkanowanie w poszukiwaniu wirusów.
 2. Kliknij kafelek Skanowanie podczas uruchamiania systemu.
 3. Kliknij opcję Zainstaluj definicje, a następnie kliknij opcję Uruchom podczas ponownego rozruchu komputera, aby uruchomić skanowanie podczas następnego uruchomienia systemu.
Kliknięcie opcji Zainstaluj definicje na ekranie funkcji Skanowanie podczas uruchamiania systemu spowoduje pobranie przez program Avast Antivirus wszystkich definicji wirusów z bazy danych w chmurze. Jeśli pominiesz instalowanie wyspecjalizowanych definicji, funkcja Skanowanie podczas uruchamiania systemu będzie skanować komputer, korzystając jedynie z pobranych wcześniej definicji wirusów. Jeśli opcja Zainstaluj definicje nie jest wyświetlana na ekranie Skanowanie podczas uruchamiania systemu, oznacza to, że definicje wirusów są aktualne.
 1. Uruchom ponownie komputer. Kiedy system zostanie uruchomiony ponownie, zostanie wyświetlony ekran postępu Skanowania podczas uruchamiania systemu.
 2. W przypadku każdego znalezionego zagrożenia program Avast Antivirus podejmie działania wskazane w ustawieniach aplikacji. Jeżeli włączono akcje automatyczne, program Avast Antivirus rozwiąże wykryte problemy bez ingerencji użytkownika. Jeśli akcje automatyczne zostały wyłączone, po wykryciu zagrożenia należy wykonać instrukcje wyświetlone na ekranie, aby ręcznie wybrać czynności, jakie mają zostać wykonane w programie Avast Antivirus.

Skanowanie trwa zwykle kilka minut, jednak czas skanowania zależy od wydajności systemu i liczby skanowanych plików. Po ukończeniu lub pominięciu skanowania rozruch systemu Windows zostanie wznowiony.

Aby pominąć skanowanie, naciśnij klawisz Esc na klawiaturze.

Dostosowywanie ustawień skanowania

 1. Otwórz program Avast Antivirus i wybierz kolejno opcje OchronaSkanowanie w poszukiwaniu wirusów.
 2. Kliknij ikonę  Ustawienia (ikona koła zębatego) po prawej stronie ekranu.
 3. Wybierz kartę Skanowanie podczas uruchamiania systemu.
 4. Zdefiniuj następujące ustawienia dla Skanowania podczas uruchamiania systemu:
  1. Czułość: użyj suwaka, aby wskazać preferowany poziom czułości algorytmów heurystycznych. Analiza heurystyczna umożliwia programowi Avast Antivirus wykrywanie nieznanego złośliwego oprogramowania przez analizowanie kodu pod kątem poleceń, które mogą wskazywać na złośliwe zamiary.
  2. Skanuj w poszukiwaniu potencjalnie niepożądanych programów (PNP): zaznacz to pole, aby funkcja Skanowanie podczas uruchamiania systemu wyszukiwała programy potajemnie pobierane z innymi programami i zwykle wykonujące niechciane działania.
  3. Rozpakuj pliki archiwów: zaznacz to pole, aby program Avast Antivirus rozpakowywał skompresowane pliki podczas skanowania.
  4. Obszary skanowane: wybierz opcję Wszystkie dyski twarde lub Napęd systemowy, aby wybrać obszar danych do przeanalizowania podczas skanowania.
  5. Automatycznie uruchamiane programy: użyj tej opcji, aby umożliwić programowi Avast Antivirus skanowanie programów, które uruchamiają się automatycznie po włączeniu komputera.
  6. Automatyczne działania: skonfiguruj akcje automatyczne dla zagrożeń wykrytych przez Skanowanie podczas uruchamiania systemu.
 • Avast Free Antivirus 21.x
 • Avast Premium Security 21.x
 • Avast Omni 21.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — z dodatkiem Service Pack 1 z pakietem aktualizacji Convenient Rollup, wersja 32-/64-bitowa

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami