Przeprowadzanie skanowania podczas uruchamiania systemu w programie Avast Antivirus

Jeśli podejrzewasz, że na Twoim komputerze znajduje się złośliwe oprogramowanie, możesz zaplanować w programie Avast Antivirus Skanowanie podczas uruchamiania systemu, które zostanie wykonane przy kolejnym rozruchu komputera. Skanowanie umożliwia wykrycie znanych typów złośliwego oprogramowania i usunięcie zagrożeń przed uruchomieniem systemu operacyjnego i innych usług.

Skanowanie podczas uruchamiania systemu to zaawansowana funkcja, której należy użyć, jeśli istnieje podejrzenie, że system jest zagrożony. Operacje przeprowadzane przez tę funkcję zwykle wymagają nieco czasu. To skanowanie nie uruchamia się automatycznie ani regularnie. Należy zaplanować je ręcznie, tak aby było uruchamiane, gdy zajdzie taka potrzeba.

Przed zaplanowaniem i uruchomieniem Skanowania podczas uruchamiania systemu należy określić sposób jego reakcji na wykryte zagrożenia. Ten artykuł zawiera także informacje na temat ogólnych ustawień Skanowania podczas uruchamiania systemu, które pozwalają określić czułość skanowania oraz rodzaje problemów wykrywanych podczas skanowania podczas uruchamiania systemu.

Jeśli złośliwe oprogramowanie uniemożliwi programowi Avast Antivirus zaplanowanie Skanowania podczas uruchamiania systemu w trybie zwykłym, można je zaplanować w trybie awaryjnym. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:

Określanie sposobu działania funkcji Skanowanie podczas uruchamiania systemu w przypadku wykrycia zagrożenia

Aby określić, jakie działania ma podjąć funkcja Skanowanie podczas uruchamiania systemu w przypadku wykrycia zagrożenia, musisz włączyć lub wyłączyć automatyczne działania tej funkcji. W przypadku ich włączenia Skanowanie podczas uruchamiania systemu wykona określone działania automatycznie w odniesieniu do wszystkich wykrytych zagrożeń. Jeśli automatyczne działania zostaną wyłączone, podczas trwania Skanowania podczas uruchamiania systemu będą wyświetlane monity z prośbą o ręczny wybór sposobu działania względem każdego z wykrytych zagrożeń.

Aby określić sposób działania funkcji Skanowanie podczas uruchamiania systemu w przypadku wykrycia zagrożenia.

 1. Otwórz interfejs użytkownika programu Avast Antivirus i wybierz kolejno opcje Ochrona ▸ Skanowanie w poszukiwaniu wirusów.
 2. Kliknij ikonę Ustawienia  (ikona koła zębatego) po prawej stronie ekranu.
 3. Wybierz kartę Skanowanie podczas uruchamiania systemu.
 4. Przewiń w dół do opcji Wykonuj automatyczne działania podczas tego skanowania. Odznacz tę opcję, aby wyłączyć automatyczne działania, lub zaznacz ją, aby je włączyć.
 5. Jeśli w poprzednim kroku włączono automatyczne działania, wybierz preferowane automatyczne działanie:
  • Napraw automatycznie (zalecane): spowoduje podjęcie przez program Avast Antivirus próby naprawienia pliku. Plik zostanie przeniesiony do Kwarantanny lub usunięty, jeśli żadne z tych działań nie zakończy się pomyślnie.
  • Przenieś do Kwarantanny: plik jest wysyłany przez program Avast Antivirus do Kwarantanny, gdzie nie może uszkodzić systemu.
  • Usuń plik: program Avast Antivirus trwale usuwa plik z komputera.

Po uruchomieniu funkcji Skanowanie podczas uruchamiania systemu program Avast Antivirus reaguje na wykryte zagrożenia zgodnie z określonymi przez Ciebie preferencjami.

Podczas konfigurowania automatycznych działań funkcji Skanowanie podczas uruchamiania systemu należy zachować rozwagę. Jeśli plik newralgiczny dla systemu zostanie błędnie zidentyfikowany jako złośliwe oprogramowanie na skutek fałszywego alarmu, funkcja Skanowanie podczas uruchamiania systemu może usunąć plik w ramach akcji automatycznej. Mimo że w programie Avast Antivirus są różne środki zapobiegające takim problemom, fałszywy alarm może się zdarzyć.

Planowanie i przeprowadzanie Skanowania podczas uruchamiania systemu

Po określeniu sposobu działania funkcji Skanowanie podczas uruchamiania systemu w przypadku wykrycia zagrożenia wykonaj czynności opisane poniżej, aby zaplanować Skanowanie podczas uruchamiania systemu

 1. Otwórz interfejs użytkownika programu Avast Antivirus i wybierz kolejno opcje Ochrona ▸ Skanowanie w poszukiwaniu wirusów.
 2. Kliknij kafelek Skanowanie podczas uruchamiania systemu.
 3. Kliknij opcję Zainstaluj wyspecjalizowane definicje, a następnie kliknij opcję Uruchom podczas ponownego rozruchu komputera, aby uruchomić skanowanie podczas następnego uruchomienia systemu.
Kliknięcie opcji Zainstaluj wyspecjalizowane definicje na ekranie funkcji Skanowanie podczas uruchamiania systemu powoduje pobranie przez program Avast Antivirus wszystkich definicji wirusów z bazy danych w chmurze. Jeśli pominiesz instalowanie definicji wyspecjalizowanych, funkcja Skanowanie podczas uruchamiania systemu będzie skanować komputer, korzystając tylko z najnowszych pobranych już definicji wirusów. Jeśli klikniesz opcję Zainstaluj wyspecjalizowane definicje, możliwość ta nie zostanie wyświetlona ponownie.
 1. Uruchom ponownie komputer. Kiedy system zostanie ponownie uruchomiony, podczas ładowania systemu Windows zostanie wyświetlony ekran postępu funkcji Skanowanie podczas uruchamiania systemu.
 2. W przypadku każdego znalezionego zagrożenia program Avast Antivirus podejmie działania wskazane w ustawieniach aplikacji. Jeżeli są włączone automatyczne działania, program Avast Antivirus rozwiąże wykryte problemy bez ingerencji użytkownika. Jeśli automatyczne działania zostały wyłączone, po wykryciu zagrożenia należy wykonać instrukcje wyświetlone na ekranie, aby ręcznie wybrać czynności, jakie mają zostać wykonane w programie Avast Antivirus.

Skanowanie trwa zwykle kilka minut. Czas skanowania zależny od wydajności systemu i liczby skanowanych plików. Po ukończeniu skanowania uruchamianie systemu Windows zostanie wznowione.

Aby pominąć skanowanie, naciśnij klawisz Esc na klawiaturze.

Dostosowywanie ustawień funkcji Skanowanie podczas uruchamiania systemu

 1. Otwórz interfejs użytkownika programu Avast Antivirus i wybierz kolejno opcje Ochrona ▸ Skanowanie w poszukiwaniu wirusów.
 2. Kliknij ikonę Ustawienia  (ikona koła zębatego) po prawej stronie ekranu.
 3. Wybierz kartę Skanowanie podczas uruchamiania systemu.
 4. Zarządzanie różnymi aspektami skanowania:
  1. Czułość:: użyj suwaka, aby wskazać preferowany poziom czułości algorytmów heurystycznych. Analiza heurystyczna umożliwia programowi Avast Antivirus wykrywanie nieznanego złośliwego oprogramowania przez analizowanie kodu poleceń, które mogą wskazywać na złośliwe zamiary.
  2. Skanuj w poszukiwaniu potencjalnie niepożądanych programów (PUP): zaznacz to pole, aby funkcja Skanowanie podczas uruchamiania systemu wyszukiwała programy potajemnie pobierane z innymi programami i zwykle wykonujące niechciane działania.
  3. Rozpakuj pliki archiwów: zaznacz to pole, aby program Avast Antivirus rozpakowywał skompresowane pliki podczas skanowania.
  4. Obszary skanowane: wybierz opcję Wszystkie dyski twarde lub Napęd systemowy, aby wybrać obszar danych do przeanalizowania podczas skanowania.
  5. Automatycznie uruchamiane programy: użyj tej opcji, aby umożliwić programowi Avast Antivirus skanowanie programów, które uruchamiają się automatycznie po włączeniu komputera.
  6. Na ekranie Działania można skonfigurować automatyczne działania wykonywane w przypadku wykrycia zagrożeń w czasie skanowania podczas uruchamiania systemu.
 • Avast Free Antivirus 20.x
 • Avast Premium Security 20.x
 • Avast Omni 1.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, wersja 32-/64-bitowa

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami