Aktywowanie programu Avast BreachGuard w systemie Windows

Avast BreachGuard to produkt płatny, co oznacza, że do jego używania potrzebna jest subskrypcja. Po zainstalowaniu programu Avast BreachGuard możesz od razu aktywować swoją subskrypcję, logując się w aplikacji na istniejące Konto Avast powiązane z zakupem produktu Avast BreachGuard. Jeśli nie masz jeszcze Konta Avast, możesz aktywować subskrypcję, wprowadzając adres e-mail powiązany z zakupem produktu Avast BreachGuard i używając go do utworzenia nowego Konta Avast.

Jeśli Twoje istniejące Konto Avast nie jest powiązane z Twoją subskrypcją Avast BreachGuard i nie chcesz tworzyć dodatkowego Konta Avast, możesz aktywować aplikację, używając kodu aktywacyjnego.

Aktywowanie programu Avast BreachGuard

Zapoznaj się z instrukcjami z odpowiednich sekcji poniżej, aby aktywować program Avast BreachGuard, logując się na istniejące Konto Avast lub tworząc nowe Konto Avast:

Logowanie przy użyciu istniejącego Konta Avast

 1. Kliknij dwukrotnie ikonę Avast BreachGuard na pulpicie systemu Windows, aby otworzyć aplikację.
 2. Gdy zostanie wyświetlony ekran Połącz się z kontem Avast, upewnij się, że wybrana jest karta Zaloguj się.
 3. Wpisz dane logowania do Konta Avast użytego do zakupu programu Avast BreachGuard i kliknij opcję Zaloguj się.

Jeśli Twoje Konto Avast jest powiązane z ważną subskrypcją Avast BreachGuard, aplikacja zostanie aktywowana automatycznie.

Jeśli program Avast BreachGuard nie wykryje ważnej subskrypcji, wyświetlony zostanie monit o aktywację przy użyciu kodu aktywacyjnego. W polu tekstowym wpisz kod aktywacyjny (razem z myślnikami) i kliknij Aktywuj.
 

Tworzenie Konta Avast

 1. Kliknij dwukrotnie ikonę Avast BreachGuard na pulpicie systemu Windows, aby otworzyć aplikację.
 2. Gdy zostanie wyświetlony ekran Połącz się z kontem Avast, wybierz kartę Utwórz konto.
 3. Wpisz adres e-mail powiązany z zakupem programu Avast BreachGuard, utwórz hasło do nowego Konta Avast, a następnie kliknij opcję Utwórz konto.
 4. Zostanie wyświetlony ekran z prośbą o przeprowadzenie weryfikacji w celu potwierdzenia, że podany adres e-mail należy do Ciebie. Przejdź do swojej skrzynki odbiorczej i otwórz wiadomość e-mail z adresu Avast, której temat brzmi Zweryfikuj swój adres e-mail.
 5. Kliknij link Zweryfikuj adres e-mail w wiadomości e-mail.
 6. Powróć do interfejsu użytkownika programu Avast BreachGuard i kliknij polecenie Kontynuuj, aby potwierdzić, że Twój adres e-mail został zweryfikowany.

Jeśli Twój adres e-mail jest powiązany z ważną subskrypcją Avast BreachGuard, aplikacja zostanie aktywowana automatycznie.

Jeśli program Avast BreachGuard nie wykryje ważnej subskrypcji, wyświetlony zostanie monit o aktywację przy użyciu kodu aktywacyjnego. W polu tekstowym wpisz kod aktywacyjny (razem z myślnikami) i kliknij Aktywuj.

Aby aktywować program Avast BreachGuard przy użyciu kodu aktywacyjnego:

 1. Kliknij dwukrotnie ikonę Avast BreachGuard na pulpicie systemu Windows, aby otworzyć aplikację.
 2. Gdy zostanie wyświetlony ekran Połącz się z kontem Avast, wybierz kartę Zaloguj się.
 3. Wprowadź dane logowania do swojego Konta Avast, a następnie kliknij polecenie Zaloguj się.
 4. W polu tekstowym wpisz kod aktywacyjny (razem z myślnikami) i kliknij Aktywuj.

Twoja subskrypcja Avast BreachGuard została aktywowana.

Rozwiązywanie problemów z aktywacją

Jeśli wystąpią problemy z aktywacją:

 1. Upewnij się, że kod aktywacyjny (łącznie z myślnikami) został wpisany poprawnie.
 2. W niektórych przypadkach synchronizacja subskrypcji może potrwać do 24 godzin od zakupu. Jeśli po upływie tego czasu subskrypcja nadal nie jest aktywna, przeczytaj następujący artykuł:

Dalsze zalecenia

Aby przenieść subskrypcję na inny komputer, przed aktywowaniem jej na nowym komputerze odinstaluj program Avast BreachGuard ze swojego komputera. Instrukcje dotyczące ponownej instalacji znajdują się w następujących artykułach:

Więcej informacji o programie Avast BreachGuard zawierają następujące artykuły:

 • Avast BreachGuard 20.x dla systemu Windows
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, wersja 32-/64-bitowa

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami