Avast BreachGuard — wprowadzenie

Avast BreachGuard to zaawansowane rozwiązanie do ochrony prywatności, które uniemożliwia wykorzystywanie i sprzedaż Twoich danych osobowych w sieci. Niniejszy artykuł zawiera informacje na temat rozpoczynania pracy z programem Avast BreachGuard.

W tym artykule przyjęto założenie, że na komputerze jest już zainstalowana i aktywowana najnowsza wersja programu Avast BreachGuard. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, przeczytaj następujący artykuł:

Otwieranie programu Avast BreachGuard

Interfejs użytkownika programu Avast BreachGuard można otworzyć za pomocą jednej z poniższych metod:

 • Kliknij dwukrotnie ikonę Avast BreachGuard na pulpicie systemu Windows.
 • Kliknij dwukrotnie ikonę Avast BreachGuard na pasku zadań systemu Windows.

Interfejs użytkownika programu Avast BreachGuard można otworzyć za pomocą jednej z poniższych metod:

 • Kliknij opcję Idź na pasku menu i wybierz opcję Programy. Następnie kliknij dwukrotnie ikonę Avast BreachGuard.
 • Kliknij ikonę Avast BreachGuard na pasku menu i wybierz opcję Pokaż Avast BreachGuard

Interfejs użytkownika programu Avast BreachGuard jest teraz otwarty.

Poruszanie się po pulpicie nawigacyjnym aplikacji

Pulpit nawigacyjny programu Avast BreachGuard zawiera przegląd luk w zabezpieczeniach prywatności oraz akcje zalecane dla każdego z połączonych kont.

Możesz uzyskać dostęp do następujących informacji:

 1. Poziom prywatności: jest to wartość liczbowa przypisywana przez program Avast BreachGuard na podstawie działań podjętych w celu ochrony prywatności. Poziom prywatności jest najwyższy po usunięciu wszystkich znalezionych luk w zabezpieczeniach prywatności.
 2. Monitor ryzyka: umożliwia rozwiązanie problemów z prywatnością i zabezpieczeniami dotyczącymi Twoich kont online.
 3. Moduł usuwania danych osobowych: umożliwia zarządzanie żądaniami usunięcia, aby brokerzy danych nie mogli przechowywać ani sprzedawać Twoich danych osobowych online.
 4. Doradca: zapewnia dostęp do wszystkich zaległych porad dotyczących prywatności. Porady dotyczące prywatności to zestawy zalecanych czynności, których wykonanie zapewni Cię lepszą ochronę prywatności online.

Włączanie ochrony przeglądarki

Program Avast BreachGuard skanuje przeglądarki internetowe w poszukiwaniu słabych, zduplikowanych lub naruszonych haseł. Ponadto oferuje spersonalizowane porady dotyczące ochrony prywatności online, skanując historię przeglądania i zakładki.

Aby upewnić się, że program Avast BreachGuard chroni wszystkie Twoje zainstalowane przeglądarki:

 1. Otwórz program Avast BreachGuard i wybierz kolejno opcje MenuUstawienia.
 2. Wybierz kartę Przeglądarki.
 3. Wykonaj preferowane działanie:
  • Wyłącz ochronę: kliknij zielony suwak (WŁ.) obok przeglądarki, aby zmienił kolor na czerwony (WYŁ.).
  • Włącz ochronę: kliknij czerwony suwak (WYŁ.) obok przeglądarki, aby zmienił kolor na zielony (WŁ.).

Avast BreachGuard chroni Twoje przeglądarki zgodnie z Twoimi preferencjami.

Avast BreachGuard nie skanuje oznaczonych na czerwono (niechronionych) przeglądarek w poszukiwaniu słabych, zduplikowanych lub naruszonych haseł.

Dodawanie nowego monitorowanego adresu e-mail

Avast BreachGuard stale monitoruje Internet pod kątem naruszenia zabezpieczeń danych dotyczących kont e-mail umieszczonych na liście Monitorowane konta e-mail. Możesz dodać nieograniczoną liczbę monitorowanych kont e-mail.

Aby dodać nowe monitorowane konto e-mail:

 1. Otwórz program Avast BreachGuard i wybierz kolejno opcje MenuUstawienia.
 2. Upewnij się, że karta E-maile jest otwarta, i kliknij polecenie dodaj nowe konto e-mail.
 3. Upewnij się, że karta E-mail jest otwarta, i kliknij polecenie dodaj nowe konto e-mail.
 4. Wpisz nowy adres e-mail w polu Dodaj adres e-mail i kliknij przycisk Zapisz.
 5. Aby firma Avast mogła zacząć monitorować nowo dodane konto e-mail, musisz potwierdzić, że naprawdę należy ono do Ciebie. Otwórz skrzynkę odbiorczą na koncie e-mail i znajdź wiadomość e-mail od firmy Avast o temacie Zweryfikuj swój adres e-mail.
 6. Kliknij link Zweryfikuj adres e-mail znajdujący się w wiadomości e-mail.

Po powrocie do interfejsu użytkownika programu Avast BreachGuard nowe konto e-mail będzie widoczne na liście Monitorowane konta e-mail z zielonym symbolem zaznaczenia wskazującym, że konto zostało zweryfikowane. Firma Avast monitoruje Internet pod kątem naruszenia zabezpieczeń danych dotyczących tego konta e-mail.

Ochrona kont online

Avast BreachGuard nie może w pełni chronić Twoich kont online, jeśli nie włączysz monitorowania przeglądarki dla każdej używanej przeglądarki internetowej.

Kiedy program Avast BreachGuard wykryje zagrożenia połączone z Twoimi kontami online, kafelek Monitor ryzyka pokazuje stan zagrożenia prywatności.

Aby usunąć wykryte zagrożenia:

 1. Otwórz program Avast BreachGuard i kliknij kafelek Monitor ryzyka.
 2. Program Avast BreachGuard pokazuje listę Twoich naruszonych lub narażonych kont online. Mogą zostać wyświetlone następujące typy zagrożeń:
  • Naruszenie bezpieczeństwa konta (zagrożenie o wysokim ryzyku): hakerzy i złodzieje mogą uzyskać dostęp do tego konta, ponieważ dane logowania wyciekły online.
  • Naruszenie bezpieczeństwa hasła (zagrożenie o wysokim ryzyku): to konto jest narażone na bardzo duże ryzyko, ponieważ hasło do niego wyciekło online.
  • Słabe hasło: to konto jest narażone na ryzyko, ponieważ hasło do niego nie spełnia naszych kryteriów bezpiecznego hasła.
  • Ponownie użyte hasło: to konto jest narażone na ryzyko, ponieważ hasło do niego jest używane w celu uzyskania dostępu do kilku kont.
 3. Kliknij opcję Pokaż szczegóły obok wymienionej usługi, aby zacząć usuwać wykryte zagrożenia.
 4. Po wyświetleniu menu bocznego kliknij opcję Zmień hasło, aby załadować stronę internetową odpowiedniej usługi w nowym oknie przeglądarki.
 5. Kliknij opcję Zmień hasło, aby załadować stronę internetową odpowiedniej usługi w nowym oknie przeglądarki.
 6. Zaloguj się na konto przy użyciu bieżących danych logowania.
 7. Utwórz nowe silne hasło za pomocą ustawień konta.
 8. Po zmianie hasła wróć do programu Avast BreachGuard i kliknij pozycję Oznacz jako zmienione poniżej szczegółów dotyczących odpowiedniego konta.
 9. Po zmianie hasła wróć do programu Avast BreachGuard i kliknij przycisk Zamknij.
 10. Kliknij przycisk Zamknij.
 11. Dla każdego wymienionego zagrożenia kliknij przycisk Pokaż szczegóły i wykonaj kroki 4–8 powyżej.
 12. Dla każdego wymienionego zagrożenia kliknij przycisk Pokaż szczegóły i wykonaj kroki 4–7 powyżej.

Twoje konta internetowe są teraz chronione. Gdy firma Avast wykryje dodatkowe zagrożenia powiązane z Twoimi kontami online, natychmiast otrzymasz powiadomienie.

Zarządzanie żądaniami usunięcia danych

Za pomocą narzędzia Moduł usuwania danych osobowych możesz uniemożliwić brokerom danych przechowywanie i sprzedawanie Twoich danych osobowych online. Wystarczy raz wypełnić formularz żądania usunięcia, a firma Avast skontaktuje się z każdym brokerem danych osobno, aby upewnić się, że Twoje dane osobowe zostaną usunięte z ich baz danych.

Zapoznaj się z instrukcjami w tej sekcji, aby wykonać poniższe akcje:

 

Przesyłanie pierwszego żądania usunięcia

Aby uzupełnić formularz żądania usunięcia i przesłać pierwsze żądanie usunięcia danych:

 1. Otwórz program Avast BreachGuard i kliknij kafelek Moduł usuwania danych osobowych.
 2. Użyj menu rozwijanego, aby wybrać kraj, w którym mieszkasz, a następnie kliknij opcję Rozpocznij usuwanie.
Nie można użyć Modułu usuwania danych osobowych, jeśli program Avast BreachGuard nie zidentyfikował jeszcze aktywnych brokerów danych w Twojej bieżącej lokalizacji. Program Avast BreachGuard będzie kontynuować wyszukiwanie aktywnych brokerów danych w Twojej lokalizacji i powiadomi Cię, jak tylko ich zidentyfikuje. Możesz zweryfikować i zaktualizować swoją bieżącą lokalizację w dowolnym momencie, wybierając kolejno opcje MenuUstawieniaLokalizacja.
 1. W formularzu żądania usunięcia danych wypełnij wszystkie wymagane pola i kliknij opcję Wyślij żądania.

Firma Avast natychmiast zacznie przetwarzanie Twoich żądań usunięcia. Ten proces może potrwać do 48 godzin. Gdy Twoje żądania usunięcia będą przetwarzane, kafelek Moduł usuwania danych osobowych na pulpicie nawigacyjnym programu Avast BreachGuard będzie pokazywać stan Przetwarzanie żądań.

 1. Otwórz program Avast BreachGuard i kliknij kafelek Moduł usuwania danych osobowych.
 2. Kliknij opcję Zainicjuj żądanie usunięcia danych.
Nie można użyć Modułu usuwania danych osobowych, jeśli program Avast BreachGuard nie zidentyfikował jeszcze aktywnych brokerów danych w Twojej bieżącej lokalizacji. Program Avast BreachGuard będzie kontynuować wyszukiwanie aktywnych brokerów danych w Twojej lokalizacji i powiadomi Cię, jak tylko ich zidentyfikuje.
 1. W formularzu żądania usunięcia danych wypełnij wszystkie wymagane pola i kliknij opcję Wyślij żądanie.

Firma Avast natychmiast zacznie przetwarzanie Twoich żądań usunięcia. Ten proces może potrwać do 48 godzin. Gdy Twoje żądania usunięcia będą przetwarzane, kafelek Moduł usuwania danych osobowych na pulpicie nawigacyjnym programu Avast BreachGuard będzie pokazywać stan Trwa usuwanie...

 

Nawigowanie po raporcie dotyczącym żądań usunięcia

Przetworzenie żądań usunięcia na ogół zajmuje programowi Avast BreachGuard około 48 godzin. Gdy Twoje żądania usunięcia zostaną przetworzone, komunikat na kafelku Moduł usuwania danych osobowych zmienia się na Aktywne. Możesz sprawdzić stan poszczególnych żądań za pośrednictwem Raportu dotyczącego żądań usunięcia danych:

 1. Kliknij kafelek Moduł usuwania danych osobowych na pulpicie nawigacyjnym programu Avast BreachGuard.
 2. Przejrzyj stan przetworzonych żądań usunięcia. Żądania usunięcia są podzielone na następujące kategorie:
  • Pomyślnie przetworzone żądania: firma Avast pomyślnie skontaktowała się z brokerami wymienionymi w tej kategorii. Ci brokerzy są teraz prawnie zobowiązani do usunięcia Twoich danych osobowych ze swoich baz danych. Kliknij opcję Pokaż szczegóły, aby dowiedzieć się więcej o wymienionym brokerze danych.
  • Inni brokerzy: firma Avast nie mogła skontaktować się z brokerami danych wymienionymi w tej kategorii. Może się to zdarzyć, jeśli na stronie internetowej brokera danych występują problemy techniczne, jeśli broker danych nie działa już w Twojej lokalizacji lub jeśli przestanie przetwarzać żądania automatyczne. Kliknij opcję Pokaż szczegóły, aby dowiedzieć się więcej o wymienionym brokerze danych i uzyskać dostęp do strony internetowej tego brokera danych, gdzie możesz spróbować ręcznie przesłać żądanie usunięcia.
 

Wysyłanie kolejnych żądań usunięcia

Jeśli trzeba będzie wysłać kolejne żądania usunięcia danych, kafelek Moduł usuwania danych osobowych na pulpicie nawigacyjnym programu Avast BreachGuard pokaże jeden z następujących stanów:

 • Firmy gromadzące dane: firma Avast zidentyfikowała nowych aktywnych brokerów danych.
 • Ponownie wyślij żądania: Avast zaleca ponowne przesłanie żądań usunięcia danych do wszystkich zidentyfikowanych brokerów danych. Zaleca się, aby powtarzać tę akcję co 3 miesiące, ponieważ niektórzy brokerzy danych mogą ponownie zacząć zbierać Twoje dane osobowe po ich usunięciu.

Aby wysłać kolejne żądania usunięcia:

 1. Kliknij kafelek Moduł usuwania danych osobowych na pulpicie nawigacyjnym programu Avast BreachGuard.
 2. Kliknij przycisk Wyślij żądania.
 3. Zostanie wyświetlony Twój bieżący formularz żądania usunięcia danych. Jeśli to konieczne, zmień podane informacje i kliknij przycisk Wyślij żądania.
 4. Zostanie wyświetlony Twój bieżący formularz żądania usunięcia danych. Jeśli to konieczne, zmień podane informacje, i kliknij przycisk Wyślij żądanie.

Firma Avast natychmiast zacznie przetwarzanie Twoich żądań usunięcia. Ten proces może potrwać do 48 godzin. Gdy Twoje żądania usunięcia będą przetwarzane, kafelek Moduł usuwania danych osobowych na pulpicie nawigacyjnym programu Avast BreachGuard będzie pokazywać stan Przetwarzanie żądań.

Dalsze zalecenia

Więcej informacji o produkcie Avast BreachGuard zawierają następujące artykuły:

 • Avast BreachGuard 20.x dla systemu Windows
 • Avast BreachGuard 1.x dla komputerów Mac
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, wersja 32-/64-bitowa
   
 • Apple macOS 11.x (Big Sur)
 • Apple macOS 10.15.x (Catalina)
 • Apple macOS 10.14.x (Mojave)
 • Apple macOS 10.13.x (High Sierra)
 • Apple macOS 10.12.x (Sierra)

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami