Avast Secure Browser — wprowadzenie

Avast Secure Browser to przeglądarka internetowa z opracowanymi przez firmę Avast wbudowanymi zabezpieczeniami i funkcjami ochrony prywatności, które zapewnią Ci bezpieczeństwo online. Najnowsza wersja przeglądarki jest wyposażona w Centrum bezpieczeństwa i prywatności — wyjątkowy zbiór narzędzi i funkcji, które ułatwiają zarządzanie prywatnością, tożsamością oraz danymi osobistymi online. Przeglądarka Secure Browser jest oferowana podczas instalacji programu Avast Antivirus lub jako oddzielna przeglądarka.

Instalowanie przeglądarki Avast Secure Browser

Przeglądarka Avast Secure Browser została zaprojektowana jako samodzielna przeglądarka internetowa, która współpracuje z innymi produktami Avast Antivirus. Aby pobrać najnowszą wersję przeglądarki Avast Secure Browser, kliknij przycisk pobierania poniżej:

Pobierz przeglądarkę Avast Secure Browser

Dostęp do funkcji Centrum bezpieczeństwa i prywatności

Przeglądarka Avast Secure Browser jest wyposażona w zestaw narzędzi i funkcji ułatwiających zarządzanie prywatnością, oraz danymi osobistymi online. Abu uzyskać dostęp do tych funkcji:

 1. Kliknij dwukrotnie ikonę Avast Secure Browser na pulpicie, aby otworzyć ten program.
 2. Kliknij ikonę Avast w prawym górnym rogu, aby otworzyć Centrum bezpieczeństwa i prywatności.
 3. Kliknij dowolny kafelek, aby dowiedzieć się więcej na temat poszczególnych funkcji, lub zarządzaj funkcją bezpośrednio na kafelku:
  • Avast Antivirus: kliknij polecenie Skanuj mój komputer, aby otworzyć program Avast Antivirus i przejść do funkcji Inteligentne skanowanie.
  • Tryb bankowy: kliknij polecenie Otwórz, aby uruchomić pulpit wirtualny trybu bankowego, lub kliknij kafelek, aby uzyskać dostęp do ustawień zaawansowanych trybu bankowego.
  • Avast SecureLine VPN: aby włączyć VPN, kliknij suwak, aby zmienił kolor na zielony. Następnie kliknij kafelek, aby zarządzać lokalizacją sieci VPN. SecureLine VPN nawiązuje połączenie automatycznie, gdy dla przeglądarki Secure Browser są wybrane Ustawienia zalecane w prawym górnym rogu ekranu Centrum bezpieczeństwa i prywatności.
  • Blokada identyfikacji przeglądarki: aby włączyć tę funkcję, kliknij suwak, aby zmienił kolor na zielony. Włącz to ustawienie, jeśli chcesz ukryć swój unikalny odcisk palca przeglądarki.
  • Adblock (funkcja jest domyślnie włączona): ta funkcja blokuje ładowanie reklam na odwiedzanych przez Ciebie stronach internetowych, co poprawia szybkość i bezpieczeństwo sesji przeglądania. Aby uzyskać dostęp do ustawień funkcji Adblock, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę funkcji Adblock w prawym górnym rogu przeglądarki Secure Browser, a następnie kliknij Opcje.
  • Ochrona przed phishingiem (funkcja jest domyślnie włączona): ta funkcja blokuje złośliwe witryny internetowe i próby phishingu, sprawdzając adresy URL odwiedzanych stron i porównując je z listą firmy Avast zawierającą adresy niebezpiecznych witryn.
  • Ochrona przed śledzeniem (funkcja jest domyślnie włączona): uniemożliwia witrynom internetowym śledzenie Twojej aktywności online i daje gwarancję prywatności.
  • Tryb ukryty: otwiera prywatne okno przeglądarki Secure Browser, w którym historia, pamięć podręczna przeglądarki ani pliki cookie nie są zapisywane ani gromadzone. Po kliknięciu polecenia Otwórz okno zostaje również automatycznie uruchomiona Ochrona przed śledzeniem.
  • Szyfrowanie HTTPS (funkcja jest domyślnie włączona): ukrywa wszystkie dane wysłane do danej witryny lub odbierane z niej przez przeglądarkę w celu ochrony poufnych danych użytkownika.
  • Menedżery haseł (funkcja jest domyślnie włączona): umożliwia przechowywanie haseł online w jednym miejscu, generowanie nowych haseł oraz łatwe logowanie się do różnych witryn. Można używać wbudowanego menedżera haseł przeglądarki lub programu Avast Passwords (jeśli został wcześniej włączony) Kliknij plik, aby wybrać preferowaną opcję z menu rozwijanego.
  • Blokada rozszerzeń (funkcja jest domyślnie włączona): zapobiega instalowaniu w przeglądarce internetowej niezaufanych rozszerzeń i dodatków.
  • Czyszczenie śladów: usuwa historię przeglądania, obrazy zapisane w pamięci podręcznej, pliki cookie, historię pobierania oraz inne pliki-śmieci z przeglądarki internetowej. Kliknij opcję Uruchom czyszczenie, aby skonfigurować tę funkcję i usunąć pliki-śmieci z przeglądarki.
  • Ochrona Flash (funkcja jest domyślnie włączona): uniemożliwia uruchamianie w przeglądarce treści opartych na technologii Adobe Flash, chyba że na nie zezwolisz.
  • Webcam Guard: powiadamia o próbie uzyskania dostępu do kamery internetowej przez odwiedzoną witrynę; możesz wybrać polecenie Pozwól, aby zezwolić witrynie na dostęp, lub Blokuj dalej, aby w dalszym ciągu blokować dostęp do kamery internetowej.
  • Hack Check: umożliwia sprawdzenie, czy adres e-mail użytkownika znajduje się w wewnętrznej bazie danych firmy Avast zawierającej skradzione adresy e-mail, w celu wykrycia możliwych wycieków i naruszeń zabezpieczeń danych. Kliknij polecenie Otwórz na kafelku Hack Check, aby sprawdzić, czy zabezpieczenia adresu e-mail nie zostały złamane.
Niektóre funkcje dostępne w Centrum bezpieczeństwa i prywatności wymagają płatnej subskrypcji.

Konfiguracje ustawień zostaną zapisane w obszarze Ustawienia niestandardowe. Aby przywrócić domyślne ustawienia, użyj menu rozwijanego w prawym górnym rogu okna przeglądarki i wybierz opcję Ustawienia zalecane.

Korzystanie z wbudowanych funkcji

Możesz uzyskać szybki dostęp do modułów takich jak Adblock, Pobieranie filmówHack Check bezpośrednio z poziomu otwartego okna przeglądarki Avast Secure Browser. Zapoznaj się poniżej z odpowiednią sekcją dotyczącą zarządzania tymi funkcjami:

 

Adblock

Funkcja Adblock po jej włączeniu automatycznie blokuje reklamy, dzięki czemu nie ładują się one i nie wyświetlają na otwieranych stronach internetowych. Zarządzaj funkcją Adblock, korzystając z tych opcji:

 • Aby skonfigurować ustawienia funkcji Adblock, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę funkcji Adblock w prawym górnym rogu przeglądarki Secure Browser, a następnie wybierz Opcje.
 • Aby wyłączyć funkcję Adblock, otwórz Centrum bezpieczeństwa i prywatności i kliknij suwak na kafelku Adblock, aby zmienił kolor z zielonego (Włączone) na szary (Wyłączone).
 

Pobieranie filmów

Moduł Pobieranie filmów umożliwia łatwe pobieranie treści wideo i audio z Twoich ulubionych witryn. Funkcja aktywuje się automatycznie, jeśli na otwartej stronie dostępna jest treść możliwa do pobrania. Zarządzaj modułem Pobieranie filmów, korzystając z tych opcji:

 • Aby rozpocząć pobieranie, najedź kursorem na treść możliwą do pobrania, a następnie kliknij Pobierz na wyświetlonym pasku.
 • Aby zdefiniować typ pobierania, najedź kursorem myszy na treść możliwą do pobrania, kliknij opcję mp4, a następnie wybierz 128k (audio) lub mp4 (wideo; opcja domyślna).
 • Aby zdefiniować widoczność modułu Pobieranie filmów na stronie internetowej, najedź kursorem myszy na treść możliwą do pobrania, kliknij Ustawienia (ikona koła zębatego) i wybierz opcję widoczności.
 

Hack Check

Hack Check umożliwia sprawdzenie, czy adres e-mail użytkownika znajduje się w wewnętrznej bazie danych firmy Avast zawierającej skradzione adresy e-mail, w celu wykrycia możliwych wycieków i naruszeń zabezpieczeń danych. Zarządzaj funkcją Hack Check, korzystając z tych opcji:

 • Aby upewnić się, że funkcja Hack Check jest włączona i działa, kliknij ikonę funkcji Hack Check w prawym górnym rogu okna przeglądarki.
 • Aby skorzystać z funkcji Hack Check, kliknij opcję Otwórz na kafelku Hack Check w Centrum bezpieczeństwa i prywatności, wpisz swój adres e-mail i kliknij opcję Sprawdź.
 • Aby wyłączyć funkcję Hack Check, kliknij opcję Otwórz na kafelku funkcji Hack Check w Centrum bezpieczeństwa i prywatności i kliknij suwak, aby zmienił kolor z zielonego (Włączone) na szary (Wyłączone).

Ustawianie programu Secure Browser jako przeglądarki domyślnej

Aby ustawić przeglądarkę Secure Browser jako przeglądarkę domyślną:

 1. Otwórz przeglądarkę Avast Secure Browser.
 2. Kliknij ikonę Menu (trzy kropki) w prawym górnym rogu i wybierz opcję Ustawienia.
 3. Przewiń do sekcji Przeglądarka domyślna i kliknij pozycję Ustaw jako domyślną.

Przeglądarka Secure Browser jest teraz przeglądarką domyślną.

Definiowanie domyślnej wyszukiwarki

Aby zdefiniować wyszukiwarkę używaną na pasku adresu:

 1. Otwórz przeglądarkę Avast Secure Browser.
 2. Kliknij ikonę Menu (trzy kropki) w prawym górnym rogu i wybierz opcję Ustawienia.
 3. Przewiń do sekcji Wyszukiwarka, kliknij menu rozwijane i wybierz preferowaną wyszukiwarkę.

Wyszukiwarka została zdefiniowana.

Zarządzanie zakładkami przeglądarki Secure Browser

Przeglądarka Secure Browser umożliwia zapisywanie często używanych i ulubionych witryn internetowych za pomocą zakładek w celu zapewnienia łatwego dostępu do nich.

Dodawanie nowej zakładki

 1. Otwórz przeglądarkę Avast Secure Browser i przejdź do witryny, którą chcesz dodać do zakładek.
 2. Kliknij ikonę  Menu (trzy kropki) w prawym górnym rogu.
 3. Wybierz kolejno Zakładki ▸ Dodaj tę stronę do zakładek….
 4. Możesz też zmienić nazwę witryny w polu tekstowym Nazwa i kliknąć menu rozwijane, aby wybrać Folder, w którym ma zostać zapisana zakładka. Kliknij Gotowe, aby potwierdzić.

Witryna została dodana do zakładek. Możesz także dodać do zakładek bieżącą stronę internetową, klikając ikonę gwiazdki na pasku adresu, a następnie wykonując czynności z kroku 3 powyżej.

Edytowanie zakładek

 1. Otwórz przeglądarkę Avast Secure Browser.
 2. Kliknij ikonę  Menu (trzy kropki) w prawym górnym rogu.
 3. Wybierz kolejno Zakładki ▸ Menedżer zakładek.
 4. Kliknij i przeciągnij zakładki do preferowanej lokalizacji w panelu po lewej stronie lub kliknij ikonę  Menu (trzy kropki) w panelu dowolnej zakładki, aby nią zarządzać.

Eksportowanie zakładek do innej przeglądarki

 1. Otwórz przeglądarkę Avast Secure Browser.
 2. Kliknij ikonę  Menu (trzy kropki) w prawym górnym rogu.
 3. Wybierz kolejno Zakładki ▸ Menedżer zakładek.
 4. W prawym górnym rogu ekranu Zakładki kliknij ikonę  Menu (trzy kropki) i wybierz opcję Eksportuj zakładki.
 5. Wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać plik z wyeksportowanymi zakładkami, wpisz preferowaną nazwę pliku obok pozycji Nazwa pliku i kliknij opcję Zapisz.
 6. Zapoznaj się z dokumentacją wsparcia swojej przeglądarki, aby zaimportować wyeksportowane zakładki z przeglądarki Secure Browser.

Zakładki z przeglądarki Avast Secure Browser zostały wyeksportowane.

Importowanie zakładek z innej przeglądarki

 1. Otwórz przeglądarkę Avast Secure Browser i kliknij ikonę  Menu (trzy kropki) w prawym górnym rogu.
 2. Wybierz kolejno Zakładki ▸ Menedżer zakładek.
 3. W prawym górnym rogu ekranu Zakładki kliknij ikonę  Menu (trzy kropki) i wybierz opcję Importuj zakładki.
 4. Znajdź plik .html zawierający zakładki z innej przeglądarki, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

Twoje zakładki zostały zaimportowane do przeglądarki Avast Secure Browser.

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki Secure Browser

Ustawienia przeglądarki Avast Secure Browser można dostosować do własnych preferencji. Aby zarządzać tymi ustawieniami:

 1. Otwórz przeglądarkę Avast Secure Browser.
 2. Kliknij ikonę Menu (trzy kropki) w prawym górnym rogu i wybierz opcję Ustawienia. Ustawienia przeglądarki Avast Secure Browser są otwarte.
 3. Aby wyświetlić wszystkie ustawienia przeglądarki Avast Secure Browser, wybierz Zaawansowane w menu Ustawienia po lewej stronie.

Wszystkie możliwe sekcje ustawień są teraz widoczne. Wybierz sekcję, aby skonfigurować poszczególne ustawienia, które są w niej dostępne.

 • Avast Secure Browser 76.x
   
 • Avast Premium Security 19.x
 • Avast Free Antivirus 19.x
 • Avast Omni 1.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, wersja 32-/64-bitowa

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami