Odinstalowywanie programu Avast Free Antivirus

Ten artykuł zawiera instrukcje pozwalające odinstalować program Avast Free Security za pomocą kreatora instalacji Avast.

Użycie kreatora instalacji Avast stanowi typową metodę usuwania programu Avast Free Antivirus z komputera. W przypadku wystąpienia problemów podczas odinstalowywania programu zalecamy użycie Narzędzia do odinstalowywania Avast w celu usunięcia wszystkich plików programu Avast Free Antivirus. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, przeczytaj następujący artykuł:
 1. Upewnij się, że na komputerze nie jest uruchomiona inna aplikacja ani program antywirusowy.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk  Start systemu Windows i z wyświetlonego menu wybierz polecenie Aplikacje i funkcje.
 3. Upewnij się, że w lewym panelu jest wybrana pozycja Aplikacje i funkcje, a następnie kliknij pozycję Avast Free Antivirus i wybierz opcję Odinstaluj.
 4. Naciśnij jednocześnie klawisze  Win oraz X na klawiaturze, a z wyświetlonego menu wybierz polecenie Programy i funkcje.
 5. Kliknij przycisk  Start systemu Windows i wybierz polecenie Panel sterowania.
 6. Jeśli używasz domyślnego widoku kategorii, w obszarze Programy kliknij opcję Odinstaluj program... ...a jeśli używasz widoku dużych/małych ikon, kliknij opcję Programy i funkcje.
 7. Kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Avast Free Antivirus i z menu rozwijanego wybierz polecenie Odinstaluj.
 8. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Kontrola konta użytkownika z pytaniem o zezwolenie, kliknij przycisk Tak.
 9. Po wyświetleniu kreatora instalacji Avast kliknij pozycję Deinstalacja.
 10. Kliknij opcję Tak, aby potwierdzić zamiar odinstalowania programu Avast Free Security.
 11. Poczekaj, aż program Avast Free Antivirus zostanie usunięty z komputera.
 12. Gdy zostanie wyświetlone okno dialogowe z potwierdzeniem, kliknij opcję Ponownie uruchom komputer, aby ukończyć odinstalowywanie.

Program Avast Free Antivirus został odinstalowany z komputera.

Aby ponownie zainstalować program Avast Free Antivirus, zapoznaj się z następującym artykułem:

 • Avast Free Antivirus 20.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 2, wersja 32-/64-bitowa

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami