Avast Battery Saver – aan de slag

Avast Battery Saver is een hulpprogramma dat is bedoeld om de batterijduur van uw pc te verlengen door het interne en externe energieverbruik te verlagen.

In dit artikel staan instructies en aanbevelingen voor gebruikers die Avast Battery Saver voor het eerst gebruiken. Daarnaast wordt beschreven hoe u de gebruikersinterface kunt gebruiken om meteen te beginnen met het verlengen van de batterijduur.

In dit artikel gaan we ervan uit dat Avast Battery Saver al op uw pc is geïnstalleerd. Raadpleeg het volgende artikel voor uitgebreide installatie- en activeringsinstructies:

Avast Battery Saver openen

Na de installatie kunt u het dashboard van Avast Battery Saver op een van de volgende manieren openen:

 1. Dubbelklik op het pictogram Avast Battery Saver op het bureaublad van Windows.
 2. Klik op het pictogram Avast Battery Saver in het systeemvak van de taakbalk van Windows.

Het dashboard van Avast Battery Saver gebruiken

De volgende acties zijn beschikbaar op het hoofdscherm van Avast Battery Saver:

 1. Selecteer een titel om een van de volgende energiebesparingsmodi in te schakelen:
  • Uit: hiermee wordt Avast Battery Saver uitgeschakeld, zodat uw apparaat werkt volgens de huidige Windows-instellingen. Via de dashboardtegels kunt u de wifi- en Bluetooth-verbinding blijven beheren.
  • Aangepast: hiermee wordt Avast Battery Saver geconfigureerd volgens uw huidige instellingen van de modus Aangepast. Met deze instellingen kunt u precies bepalen welke acties AVG Battery Saver toepast om de batterijduur te verlengen.
  • Maximaal: hiermee wordt Avast Battery Saver geconfigureerd volgens de standaardinstellingen van Avast die gericht zijn op maximale energiebesparing. U kunt de instellingen voor deze modus niet aanpassen.
 2. Bluetooth: hiermee kunt u de Bluetooth-verbinding onmiddellijk in- of uitschakelen.
 3. Wifi: hiermee kunt u de wifi-verbinding onmiddellijk in- of uitschakelen.
 4. Helderheid: hiermee kunt u de helderheid van uw beeldscherm aanpassen.
 5. Menu: hiermee kunt u de instellingen van uw toepassing aanpassen, helppagina's openen, de abonnementsgegevens bekijken of een betaald Avast Battery Saver-abonnement activeren.

De modus Aangepast configureren en inschakelen

Wanneer u Aangepaste modus inschakelt, wordt de batterijduur geoptimaliseerd volgens uw persoonlijke instellingen van de modus Aangepast. Dat is handig als u wilt bepalen welke acties Avast Battery Saver moet toepassen om energie te besparen. U kunt er bijvoorbeeld voor zorgen dat Avast Battery Saver uw beeldscherminstellingen optimaliseert, zonder dat dit gevolgen heeft voor de prestaties van de processor.

Ga als volgt te werk om de modus Aangepast te configureren en in te schakelen:

 1. Open Avast Battery Saver en ga naar MenuInstellingen.
 2. Selecteer Aangepaste modus in het linkerdeelvenster.
 3. Configureer de instellingen met betrekking tot uw Scherm en weergave en Hardware en apparaten. Raadpleeg het volgende artikel voor meer informatie over de beschikbare opties:
 4. Klik linksboven op het X-teken om uw instellingen op te slaan en terug te keren naar het hoofdscherm van Avast Battery Saver.
 5. U kunt de modus Aangepast op elk gewenst moment inschakelen door op de tegel Aangepast te klikken.

Uw instellingen voor de modus Aangepast blijven opgeslagen tenzij u ze handmatig aanpast. Instellingen van de modus Aangepast worden alleen toegepast wanneer de modus Aangepast is ingeschakeld.

Opgeven wanneer Avast Battery Saver moet worden ingeschakeld

U kunt Avast Battery Saver zo instellen dat de toepassing automatisch wordt ingeschakeld wanneer u uw apparaat loskoppelt van het stroomnet. U kunt er ook voor zorgen dat de toepassing nooit wordt ingeschakeld tenzij u zelf een energiebesparingsmodus inschakelt.

 1. Open Avast Battery Saver en ga naar MenuInstellingen.
 2. Selecteer AlgemeenBattery Saver in het linkerdeelvenster.
 3. Schakel Battery Saver INSCHAKELEN als de pc wordt losgekoppeld van het lichtnet in of uit. Als u deze optie inschakelt, wordt Avast Battery Saver automatisch ingeschakeld wanneer u uw apparaat loskoppelt van het stroomnet. U kunt de vervolgkeuzelijst gebruiken om te selecteren welke energiebesparingsmodi automatisch worden ingeschakeld wanneer u uw apparaat loskoppelt.
 4. Schakel de optie naast Turn OFF Battery Saver when PC is plugged in (Battery Saver UITSCHAKELEN wanneer pc is losgekoppeld) in of uit. Als u deze optie selecteert, wordt Avast Battery Saver automatisch uitgeschakeld wanneer u uw apparaat loskoppelt van het stroomnet.
 5. Klik linksboven op het X-teken om uw instellingen op te slaan en terug te keren naar het hoofdscherm van Avast Battery Saver.

Uw voorkeuren worden opgeslagen en blijven ongewijzigd tenzij u ze handmatig aanpast.

De verbinding met wifi en Bluetooth beheren

Als u wifi en Bluetooth ingeschakeld houdt, zorgt dat voor een hoge belasting van de batterij, zelfs wanneer u niet bent verbonden met die services. Daarom is het raadzaam wifi en/of bluetooth uit te schakelen wanneer ze niet worden gebruikt, om zoveel mogelijk energie te besparen.

De eenvoudigste manier om wifi- en Bluetooth-verbindingen te beheren in Avast Battery Saver is via de tegels Wifi en Bluetooth op het hoofddashboard van Avast Battery Saver:

 • Wifi of bluetooth uitschakelen: Klik op de groene schuifregelaar (AAN) naast de door u gekozen service zodat deze in grijs wordt veranderd (UIT).
 • Wifi of bluetooth inschakelen: Klik op de grijze schuifregelaar (UIT), zodat deze in groen wordt veranderd (AAN).

Deze voorkeuren blijven gewoonlijk opgeslagen tenzij u ze handmatig aanpast. Afhankelijk van uw instellingen voor de modus Aangepast kunnen voorkeuren voor Bluetooth en wifi die zijn opgegeven via de dashboardtegels automatisch opnieuw worden aangepast wanneer u de modus Aangepast inschakelt. Raadpleeg het volgende artikel voor meer informatie:

Verdere aanbevelingen

Raadpleeg het volgende artikel voor meer informatie over Avast Battery Saver:

 • Avast Battery Saver 19.x voor Windows
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education – 32-/64-bits
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise – 32-/64-bits
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise – 32-/64-bits
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate – Service Pack 1, 32-/64-bits

Was dit artikel nuttig?

Extra hulp nodig?

Contact opnemen