Bescherming van vertrouwelijke gegevens - Aan de slag

Bescherming van vertrouwelijke gegevens, te vinden in de nieuwste versie van Avast Premium Security (voorheen Avast Premier) en Avast Omni, beschermt uw privacygevoelige documenten tegen toegang door onbevoegden en malware. Als privacygevoelig of vertrouwelijk worden bestanden aangemerkt die uw persoonsgegevens bevatten en bij openbaarmaking uw privacy kunnen schaden en uw identiteit kunnen onthullen. Met Bescherming van vertrouwelijke gegevens bepaalt u zelf welke toepassingen en gebruikers toegang hebben tot uw bestanden.

Uw pc scannen op privacygevoelige documenten

 1. Open de gebruikersinterface van Avast en ga naar PrivacyBescherming van vertrouwelijke gegevens.
 2. Klik op Scannen op vertrouwelijke documenten.
 3. Bescherming van vertrouwelijke gegevens scant uw pc nu op privacygevoelige documenten. Klik op Scan stoppen om de scanbewerking te beëindigen.
De basisfunctionaliteit van Bescherming van vertrouwelijke gegevens is ook geïntegreerd in het onderdeel Slimme scan, dat u kunt uitvoeren vanuit BeschermingVirusscansSlimme scan uitvoeren.

Scanresultaten bekijken

Wanneer de scanbewerking is voltooid, krijgt u een overzicht te zien van de kwetsbare documenten die op uw pc zijn gevonden. In het overzicht ziet u naam Locatie, Type en Kwetsbaar document. De bestandstypen zijn verdeeld in categorieën, bijvoorbeeld:

 • Belastingpapieren
 • Loonstrookjes
 • Arbeidsdossiers
 • Reisdocumenten
 • Overige bestanden

Deze documenten kunnen uw vertrouwelijke gegevens bevatten. Als malware en/of hackers erin slagen zich toegang te verschaffen tot deze documenten op uw pc, kan uw identiteit worden gestolen en misbruikt.

Uw gegevens beschermen

Nadat de scanbewerking van vertrouwelijke gegevens is voltooid, worden alle gevonden bestanden standaard geselecteerd. Klik op het selectievakje naast een bestand om de selectie op te heffen. Ga als volgt te werk om alle geselecteerde vertrouwelijke documenten te beschermen:

 1. Klik op Alles beschermen of Geselecteerde bestanden beschermen onder aan het scherm.
 2. Klik op Gereed om de actie te bevestigen en terug te keren naar het hoofdscherm Bescherming van vertrouwelijke gegevens.
 3. Als u de vertrouwelijke documenten niet meer wilt beschermen, laat u de cursor op het deelvenster in kwestie rusten en klikt u op het kruisje ( X ) dat verschijnt. Klik ter bevestiging op Stoppen met beschermen.

Uw vertrouwelijke gegevens worden nu beschermd. Als een niet-vertrouwde toepassing, malware of gebruiker die niet is aangemeld bij uw Windows-account toegang probeert te verkrijgen tot uw beschermde bestanden, wordt de toegang geblokkeerd of wordt u gevraagd om te bevestigen dat de poging moet worden geblokkeerd.

De toegang tot uw vertrouwelijke documenten beheren

 1. Open de gebruikersinterface van Avast en ga naar PrivacyBescherming van vertrouwelijke gegevens.
 2. Klik rechtsboven op het pictogram in de vorm van een tandwieltje.
 3. Op het scherm Instellingen kunt u de volgende instellingen beheren:
  • Bescherming van vertrouwelijke gegevens uitschakelen: klik op de schuifregelaar AAN zodat deze op UIT wordt gezet. Het is raadzaam Bescherming van vertrouwelijke gegevens altijd ingeschakeld te houden en de functie alleen tijdelijk uit te schakelen om problemen op te lossen.
  • Toegang tot documenten beperken tot dit Windows-account (standaard ingeschakeld): het is raadzaam deze optie altijd ingeschakeld te laten zodat Bescherming van vertrouwelijke gegevens uw vertrouwelijke gegevens kan beschermen tegen hackers en malwareaanvallen.
  • Toegestane/geblokkeerde apps bekijken: klik op deze optie om het scherm Geblokkeerde en toegestane apps te openen. In het volgende artikel vindt u meer informatie over het gebruik van het scherm Geblokkeerde en toegestane apps:
 • Avast Premium Security 19.x
 • Avast Omni 1.x
 • Avast Premier 19.x
 • Avast Internet Security 19.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education – 32-/64-bits
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise – 32-/64-bits
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise – 32-/64-bits
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate – Service Pack 1, 32-/64-bits

Was dit artikel nuttig?

Ja Nee

Extra hulp nodig?

Contact opnemen