Een opstartscan uitvoeren met Avast Antivirus

Als u vermoedt dat uw pc malware bevat, kunt u Avast Antivirus een Opstartscan laten uitvoeren wanneer u de computer opnieuw start. Er wordt gescand op bekende typen malware en dreigingen worden verwijderd voordat het besturingssysteem en andere services worden gestart.

Opstartscan is een geavanceerde functie die bedoeld is voor gebruik wanneer u vermoedt dat er een dreiging aanwezig is op het systeem. Het uitvoeren ervan kan enige tijd duren. De functie wordt niet automatisch of regelmatig uitgevoerd; deze scanbewerking moet handmatig worden gepland wanneer u deze nodig hebt.

Voordat u een opstartscan plant en uitvoert, moet u opgeven hoe de opstartscan moet reageren op gedetecteerde dreigingen. In dit artikel vindt u ook informatie over algemene instellingen van de opstartscan. Daarmee stelt u de scangevoeligheid in en geeft u op welk type problemen er met de opstartscan moet worden gedetecteerd.

Als malware voorkomt dat Avast Antivirus in de normale modus een opstartscan kan plannen, kunt u een opstartscan plannen in de veilige modus. Raadpleeg het volgende artikel voor instructies:

Reacties op dreigingen beheren

Als u wilt instellen welke actie(s) Opstartscan toepast wanneer er een dreiging wordt gedetecteerd, moet u automatische acties beheren. Wanneer u gebruikmaakt van automatische acties, past Opstartscan de door u opgegeven acties automatisch toe. Wanneer u automatische acties uitschakelt, wordt u tijdens de opstartscan gevraagd een actie te selecteren voor elke gedetecteerde dreiging.

Ga als volgt te werk om in te stellen hoe Opstartscan moet reageren op gedetecteerde dreigingen:

 1. Open Avast Antivirus en selecteer BeschermingVirusscans.
 2. Klik rechts op het scherm op Instellingen (het pictogram in de vorm van een tandwiel).
 3. Selecteer het tabblad Opstartscan.
 4. Schuif omlaag naar Automatische acties uitvoeren tijdens scanbewerking. Schakel deze optie in om automatische acties te activeren of uit om ze te deactiveren. Wanneer u deze optie niet inschakelt, vraagt Avast steeds wanneer er tijdens een opstartscan een dreiging wordt gedetecteerd wat u wilt doen.
 5. Als u in de vorige stap automatische acties hebt geactiveerd, selecteert u de gewenste automatische actie:
  • Automatisch oplossen (aanbevolen): Avast Antivirus probeert het bestand te herstellen. Als dit niet lukt, wordt het bestand naar Quarantaine verplaatst. Als dit ook niet lukt, wordt het bestand verwijderd.
  • Bestand verplaatsen naar Quarantaine: Avast Antivirus plaatst het bestand in Quarantaine, zodat het geen schade kan aanrichten op uw systeem.
  • Bestand verwijderen: Avast Antivirus verwijdert het bestand blijvend van uw pc.

Wanneer u Opstartscan uitvoert, reageert Avast Antivirus op gedetecteerde dreigingen op basis van uw voorkeuren.

Wees voorzichtig met het configureren van automatische acties voor de opstartscan. Wanneer een essentieel systeembestand tijdens de opstartscan ten onrechte als geïnfecteerd wordt aangemerkt vanwege een fout-positief resultaat, kan het bestand worden verwijderd als er een automatische actie is ingesteld. Hoewel Avast een aantal maatregelen heeft getroffen om dergelijke problemen te voorkomen, zijn fout-positieve resultaten niet uit te sluiten.

Een opstartscan uitvoeren

Nadat u hebt ingesteld hoe Opstartscan moet reageren op gedetecteerde dreigingen, volgt u onderstaande instructies om een opstartscan te plannen:

 1. Open Avast Antivirus en selecteer BeschermingVirusscans.
 2. Klik op de tegel Opstartscan.
 3. Klik vervolgens op Definities installeren en op Uitvoeren bij volgende opstartsessie om de scanbewerking uit te voeren wanneer het systeem opnieuw wordt gestart.
Wanneer u op Definities installeren klikt op het scherm van de opstartscan, downloadt Avast Antivirus alle virusdefinities uit een database in de cloud. Als u het installeren van gespecialiseerde definities overslaat, wordt tijdens de opstartscan alleen gebruikgemaakt van de vorige virusdefinities die zijn gedownload. Wanneer Definities installeren niet op het scherm van de opstartscan wordt weergegeven, zijn de virusdefinities up-to-date.
 1. Start de pc opnieuw. Wanneer het systeem opnieuw wordt gestart, verschijnt er een voortgangsscherm voor de opstartscan.
 2. Bij elke gedetecteerde dreiging past Avast Antivirus de actie toe die u hebt opgegeven in de toepassingsinstellingen. Als automatische acties zijn ingeschakeld, lost Avast Antivirus gedetecteerde problemen op zonder dat er actie van uw kant nodig is. Wanneer u automatische acties hebt uitgeschakeld en er een dreiging wordt gedetecteerd, volgt u de aanwijzingen op het scherm om handmatig te selecteren welke actie Avast Antivirus moet toepassen.

De scanbewerking duurt gewoonlijk meerdere minuten, maar de duur is afhankelijk van de snelheid van uw systeem en het aantal bestanden dat wordt gescand. Wanneer de scanbewerking is voltooid of wanneer u deze overslaat, wordt Windows verder opgestart.

Als u de scanbewerking wilt overslaan, drukt u op de Esc-toets op het toetsenbord.

Scaninstellingen aanpassen

 1. Open Avast Antivirus en selecteer BeschermingVirusscans.
 2. Klik rechts op het scherm op Instellingen (het pictogram in de vorm van een tandwiel).
 3. Selecteer het tabblad Opstartscan.
 4. Geef de volgende instellingen voor de volgende scanbewerking op:
  1. Gevoeligheid:: gebruik de schuifbalk om het gewenste gevoeligheidsniveau voor de heuristische analyse in te stellen. Avast Antivirus kan via heuristische analyse onbekende malware detecteren door in de programmacode te zoeken naar mogelijk schadelijke opdrachten.
  2. Scannen op mogelijk ongewenste programma's: zorg ervoor dat dit vakje is ingeschakeld als tijdens de opstartscan ook moet worden gezocht naar programma’s die ongemerkt bij andere toepassingen worden gedownload, waarmee vaak ongewenste activiteiten worden uitgevoerd.
  3. Archiefbestanden uitpakken: schakel dit selectievakje in als u wilt dat Avast Antivirus gecomprimeerde bestanden uitpakt tijdens de scanbewerking.
  4. Scangebieden: selecteer Alle harde schijven of Systeemstation om aan te geven welke gegevensruimte tijdens de scanbewerking moet worden geanalyseerd.
  5. Autostartprogramma's: hiermee kan Avast Antivirus programma's scannen die automatisch worden gestart wanneer de computer wordt ingeschakeld.
  6. Automatische acties: configureer automatische acties voor dreigingen die tijdens de opstartscan worden gedetecteerd.
 • Avast Free Antivirus 21.x
 • Avast Premium Security 21.x
 • Avast Omni 21.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education – 32-/64-bits
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise – 32-/64-bits
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise – 32-/64-bits
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate – Service Pack 1 met Convenient Rollup Update, 32 / 64-bit

Was dit artikel nuttig?

Extra hulp nodig?

Contact opnemen