Uw pc scannen op virussen met Avast Antivirus

Avast Antivirus bevat een verzameling scans om uw pc tegen malware te beschermen. U kunt ook uw eigen scan maken parameters die u opgeeft. Raadpleeg de volgende onderwerpen voor meer informatie over antivirusscans.

Een scantype selecteren

Naast antivirusschilden beschikt Avast Antivirus over de volgende scans:

 • Slimme scan: een uitgebreide scan die malware, verouderde software, browseruitbreidingen met een slechte beoordeling, netwerkdreigingen, prestatieproblemen en zwakke, dubbele of gekraakte wachtwoorden detecteert.
 • Volledige virusscan: een grondige, vooraf gedefinieerde scan van uw systeem om uw opslagstations en geheugen op malware (inclusief rootkits) te controleren.
 • Snelle scan: scant het hoofdstation van uw pc waarop systeembestanden, autostartprogramma's en alle bekende typen rootkits worden opgeslagen. Om snel te kunnen scannen, worden alleen mogelijk schadelijke bestandstypen gescand.
 • USB-/dvd-scan: scant alle verwisselbare opslagapparaten die momenteel op uw pc zijn aangesloten. Zoals externe harde schijven, USB-sticks, cd's en dvd's.
 • Mapscan: scant de mappen die u selecteert wanneer u de scan start.
 • Opstartscan: scant uw pc wanneer deze opnieuw wordt opgestart, voordat eventuele malware wordt gestart. Wanneer er tijdens het opstarten scans worden uitgevoerd, is de kans groter dat malware kan worden gedetecteerd en verwijderd.
Lees het volgende artikel voor informatie over het uitvoeren en plannen van een opstartscan:

Een scan uitvoeren

Ga als volgt te werk om een scan uit te voeren:

 1. Open de gebruikersinterface van Avast en ga naar BeschermingAntivirus.
 2. Selecteer een scantype:
  • Klik op Slimme scan uitvoeren of Volledige virusscan uitvoeren in het scherm van Antivirus.
  • Klik op Overige scans en klik daarna op de tegel van de scan die u wilt uitvoeren.

Er is een voortgangsscherm zichtbaar terwijl de pc wordt gescand. Wanneer de scan is voltooid, kunt u de scanresultaten bekijken.

Een scan plannen

U kunt plannen dat een specifieke scan wordt uitgevoerd op een tijdstip dat u goed uitkomt. Ga als volgt te werk om een scan te plannen:

 1. Open de gebruikersinterface van Avast en ga naar BeschermingAntivirus.
 2. Klik op het klokpictogram op de gewenste scantegel. U kunt een Volledige virusscan plannen of op Overige scans klikken om extra scantypen te plannen.
 3. Schakel Deze scan plannen in en kies in de vervolgkeuzelijst of de scan één keer (Eenmalig) of regelmatig (Dagelijks, Wekelijks of Maandelijks) moet worden uitgevoerd.
 4. Beheer uw voorkeuren voor de volgende instellingen:
  • Scan niet starten als batterijvoeding actief is: schakel dit selectievakje in om planningsinstellingen te negeren als uw pc niet is aangesloten op een voedingsbron.
  • Scanproces onderbreken bij activeren batterijmodus: schakel dit selectievakje in als de scan moet worden onderbroken als de stekker van uw pc tijdens de scan wordt verwijderd uit de voedingsbron.
  • Het systeem afsluiten na beëindiging van de scan: schakel dit selectievakje in als uw pc automatisch moet worden uitgeschakeld na het opschonen.
 5. Stel het tijdstip in waarop de scan moet worden uitgevoerd (gebruik hiervoor een 24-uursnotatie) en selecteer een dag in de vervolgkeuzelijst.
 6. Klik op OK om de planningsinstellingen op te slaan.
Een opstartscan kan niet op een vast tijdstip worden gepland. Als u een opstartscan wilt uitvoeren op het moment dat het systeem de volgende keer opnieuw wordt opgestart, selecteert u de tegel voor de opstartscan en klikt u op Uitvoeren bij volgende opstartsessie. Lees het volgende artikel voor meer informatie over het uitvoeren en plannen van een opstartscan:

Een aangepaste scan maken

Ga als volgt te werk om een aangepaste scan te maken:

 1. Open de gebruikersinterface van Avast en ga naar BeschermingAntivirus.
 2. Klik op de tegel Overige scans en klik vervolgens op Aangepaste scan opgeven.
 3. Typ een naam en een beschrijving voor de scan en geef op welke gebieden en bestanden moeten worden gescand.
 4. Klik op OK.

U kunt de tabbladen links gebruiken om geavanceerde parameters voor de scan te configureren. Lees het volgende artikel voor meer informatie:

De nieuwe scan wordt als tegel weergegeven naast Aangepaste scan opgeven. Klik op het prullenbakpictogram om de scan te verwijderen, op het klokpictogram om de planningsinstellingen te openen of op het tandwielpictogram om de scaninstellingen te openen.

Scanresultaten verwerken

Nadat een scan is uitgevoerd, worden er informatie over de detecties en opties om deze op te lossen weergegeven in de resultaten.

Slimme scan

Slimme scan geeft de details weer van elke probleem. Klik op Oplossen om een probleem onmiddellijk op te lossen of klik op Overslaan om het later op te lossen.

Scans van Antivirus

Als scans van Avast Antivirus problemen detecteren, kunt u in het vervolgkeuzemenu selecteren welke actie Avast moet uitvoeren. De volgende acties zijn beschikbaar:

 • Automatisch: er wordt geprobeerd het bestand te repareren. Als dit niet lukt, wordt het bestand naar de Viruskluis verplaatst. Lukt dit ook niet, dan wordt het bestand verwijderd.
 • Verwijderen: hiermee verwijdert u het bestand van uw pc.
 • Herstellen: de schadelijke code wordt verwijderd als het bestand alleen gedeeltelijk is geïnfecteerd. Deze actie is niet mogelijk als de hele code malware is.
 • Kluis: het bestand wordt naar de Viruskluis verzonden zodat het geen schade kan aanrichten op uw systeem (aanbevolen).
 • Niets: de inhoud of locatie van het bestand wordt niet gewijzigd (niet aanbevolen).

Als u niet wilt dat Avast nu acties uitvoert, klikt u op Terug om het scherm af te sluiten. U kunt niet-opgeloste scandetecties op elk gewenst moment beheren in BeschermingAntivirusScanhistorie.

Speciale gevallen

Voor onvolledige scans is in de kolom Status een foutbericht zichtbaar met de reden waarom de scan niet kon worden voltooid. Hoewel er veel verschillende redenen zijn waarom een scan niet kan worden voltooid, volgen hier de meest voorkomende redenen:

 • Het archief wordt beschermd met een wachtwoord.: geeft aan dat het archief met een wachtwoord is beveiligd. Sommige programma's slaan hun gegevens op in archieven die met een wachtwoord zijn beveiligd, ook als u het wachtwoord niet heeft ingesteld. Afhankelijk van uw scaninstellingen wordt alleen het archiefbestand gescand en niet de inhoud van het archief.
 • Het archief is beschadigd.: geeft aan dat het archief mogelijk beschadigd is omdat het slechts gedeeltelijk is gedownload of opgeslagen op uw vaste schijf, of dat het een speciaal type archief is.
 • Het bestand is niet toegankelijk wegens een ander proces: geeft aan dat een ander proces of programma het bestand gebruikte tijdens de scan.
 • Het bestand is een decompressiebom.: geeft aan dat bestand te groot is om te worden gedecomprimeerd voor malwareanalyse. Decompressie van grote bestanden genereert grote hoeveelheden gegevens die kunnen zorgen dat uw systeem onstabiel wordt of vastloopt.
Bestanden die zijn opgeslagen in archieven, kunnen uw systeem niet beschadigen, tenzij ze worden gedecomprimeerd.

Scaninstellingen aanpassen

Hoewel er aanpasbare instellingen beschikbaar zijn voor sommige antivrusscans, raden we u aan alleen instellingen te wijzigen voor aangepaste scans. Voer de volgende stappen uit om scaninstellingen te configureren:

 1. Open de gebruikersinterface van Avast en ga naar BeschermingAntivirus.
 2. Klik op het tandwielpictogram op de gewenste scantegel. U kunt de instellingen voor Volledige virusscan aanpassen of op Overige scans klikken voor extra scantypen.
 3. U kunt de tabbladen links gebruiken om parameters voor de geselecteerde scan te bekijken en aan te passen.

Lees het volgende artikel voor meer informatie over scaninstellingen:

 • Avast Ultimate 17.x
 • Avast Premier 17.x
 • Avast Internet Security 17.x
 • Avast Pro Antivirus 17.x
 • Avast Free Antivirus 17.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education – 32-/64-bits
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise – 32-/64-bits
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise – 32-/64-bits
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate - Service Pack 1, 32-/64-bits
 • Microsoft Windows Vista Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate - Service Pack 2, 32-/ 64-bits
 • Microsoft Windows XP Home / Professional / Media Center Edition - Service Pack 3, 32-bits

Was dit artikel nuttig?

Ja Nee

Extra hulp nodig?

Contact opnemen