Spuštění Testu po restartu v aplikaci Avast Antivirus

Pokud máte podezření, že je v systému přítomen malware, v aplikaci Avast Antivirus můžete naplánovat, aby při příštím spuštění provedl Test po restartu. Tento test ještě před spuštěním operačního systému a ostatních služeb vyhledává známé typy malwaru a odstraňuje hrozby.

Test po restartu je pokročilá funkce, kterou můžete použít, když máte podezření na přítomnost malwaru v systému. Obvykle zabere určitou dobu. Nelze jej spouštět automaticky ani pravidelně. Pokud tento test potřebujete spustit, je třeba ho ručně naplánovat.

Než Test po restartu naplánujete a spustíte, je třeba určit, jak má nakládat se zjištěnými hrozbami. Tento článek také obsahuje informace o obecných nastaveních Testu po restartu, pomocí nichž můžete nastavit citlivost testování a typy problémů, které má tento test zjišťovat.

Pokud malware v normálním režimu brání aplikaci Avast Antivirus ve spuštění Testu po restartu, můžete tento test spustit v nouzovém režimu. Pokyny naleznete v následujícím článku:

Určete, jak nakládat s hrozbami

Chcete-li určit, které akce má Test po restartu provést, když najde hrozbu, je třeba nastavit automatické akce. Když zapnete automatické akce, Test po restartu použije dotyčné akce automaticky. Když automatické akce vypnete, Test po restartu se vás bude ptát, jak chcete naložit s jednotlivými zjištěnými hrozbami.

Určení způsobu, jakým má Test po restartu nakládat se zjištěnými hrozbami:

 1. Otevřete Avast Antivirus a zvolte možnosti OchranaVirové testy.
 2. Na pravé straně obrazovky klikněte na ikonu Nastavení (ikona ozubeného kola).
 3. Vyberte kartu Test po restartu.
 4. Přejděte níže k možnosti Během testu provádět automatické akce. Když zrušíte zaškrtnutí této možnosti, vypnete automatické akce. Když možnost zaškrtnete, automatické akce zapnete. Když tuto možnost necháte nezaškrtnutou, Avast se vás u každé hrozby, kterou najde při Testu po restartu, zeptá, co má udělat.
 5. Pokud jste v předchozím kroku zapnuli automatické akce, vyberte preferovanou automatickou akci:
  • Automaticky vyčistit (doporučeno): Avast Antivirus se pokusí o opravu souboru. Pokud neuspěje, soubor bude přesunut do Karantény. Pokud se ani to nepodaří, soubor se smaže.
  • Přesunout soubor do Karantény: Avast Antivirus přesune soubor do Karantény, odkud nemá jak systému ublížit.
  • Smazat soubor: Avast Antivirus trvale odebere soubor z počítače.

Když spustíte Test po restartu, Avast Antivirus bude reagovat na zjištěné hrozby podle zvolených předvoleb.

Při nastavování automatických akcí Testu po restartu postupujte obezřetně. Pokud Test po restartu omylem identifikuje důležitý systémový soubor jako malware a máte nastavenu automatickou akci, může tento soubor smazat. Ačkoli má Avast Antivirus zabudována opatření, která takovým potížím předcházejí, občas k podobným falešným pozitivním nálezům může dojít.

Spuštění Testu po restartu

Jakmile určíte, jak má Test po restartu reagovat na zjištěné hrozby, podle pokynů níže jej naplánujte:

 1. Otevřete Avast Antivirus a zvolte možnosti OchranaVirové testy.
 2. Klikněte na dlaždici Test po restartu.
 3. Klikněte na možnost Nainstalovat definice a poté kliknutím na možnost Spustit při příštím startu počítače naplánujte spuštění testu při příštím restartu systému.
Když na obrazovce Test po restartu kliknete na možnost Nainstalovat definice, Avast Antivirus stáhne všechny virové definice z databáze v cloudu. Když instalaci specializovaných definic přeskočíte, při Testu po restartu budou použity pouze naposledy stažené virové definice. Pokud se na obrazovce Testu po restartu nezobrazí možnost Nainstalovat definice, znamená to, že nainstalované virové definice jsou aktuální.
 1. Restartujte počítač. Po restartu počítače se zobrazí obrazovka s průběhem Testu po restartu.
 2. V případě všech zjištěných hrozeb provede Avast Antivirus akci, kterou jste vybrali v nastaveních aplikace. Pokud zapnete automatické akce, Avast Antivirus vyřeší zjištěné problémy bez nutnosti vašeho zásahu. Když automatické akce vypnete, postupujte při zjištění hrozby podle pokynů na obrazovce a ručně zvolte akci, kterou má Avast Antivirus provést.

Test obvykle zabere pár minut, ale jeho délka se v závislosti na rychlosti systému a počtu testovaných souborů může lišit. Když se test dokončí nebo když jej přeskočíte, spustí se Windows.

Chcete-li test přeskočit, na klávesnici stiskněte klávesu Esc.

Změny nastavení testů

 1. Otevřete Avast Antivirus a zvolte možnosti OchranaVirové testy.
 2. Na pravé straně obrazovky klikněte na ikonu Nastavení (ikona ozubeného kola).
 3. Vyberte kartu Test po restartu.
 4. Máte k dispozici následující nastavení Testu po restartu:
  1. Citlivost:: Pomocí posuvníku můžete nastavit upřednostňovanou úroveň citlivosti heuristiky. Heuristika umožňuje, aby Avast Antivirus zjišťoval neznámý malware tím, že analyzuje kód souboru a hledá v něm příkazy, které mohou naznačovat škodlivé úmysly.
  2. Hledat PUP (potenciálně nežádoucí programy): Toto pole zaškrtněte, když chcete během Testu po restartu vyhledávat programy, které jsou tajně stahovány s jinými programy a obvykle provádějí nežádoucí činnost.
  3. Rozbalovat archivy: Toto pole zaškrtněte, pokud chcete, aby Avast Antivirus při testu rozbaloval zkomprimované soubory.
  4. Oblasti testu: Výběrem možnosti Všechny pevné disky nebo Systémový disk zvolte oblast, kterou chcete otestovat.
  5. Automaticky spouštěné programy: Umožňuje, aby Avast Antivirus testoval programy, které se automaticky spouštějí po zapnutí počítače.
  6. Automatické akce: Nastavte automatické akce pro jakékoli hrozby nalezené Testem po restartu.
 • Avast Free Antivirus 21.x
 • Avast Premium Security 21.x
 • Avast Omni 21.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate – Service Pack 1 s aktualizací Convenient Rollup Update, 32/64bitový

Pomohl vám tento článek?

Potřebujete další pomoc?

Kontaktujte nás