Avast AntiTrack Premium – Začínáme

Avast AntiTrack Premium je aplikace na ochranu soukromí, která vás chrání před nejnovějšími technologiemi pro online sledování. V níže uvedených částech najdete informace, jak Avast AntiTrack Premium začít používat.

Instalace a aktivace programu Avast AntiTrack Premium

Avast AntiTrack Premium je placená komponenta programu Avast Antivirus a samostatný produkt, který chrání vaši online identitu. Tento článek předpokládá, že Avast AntiTrack už máte v počítači nainstalovaný. Chcete-li Avast AntiTrack Premium nainstalovat, řiďte se následujícím článkem:

Chcete-li Avast AntiTrack Premium aktivovat, řiďte se následujícím článkem:

Zapnutí rozšíření pro prohlížeče

Avast AntiTrack Premium při svém prvním spuštění v počítači automaticky vyhledá prohlížeče Google Chrome, Mozilla Firefox a Opera. Poté zobrazí výzvu, abyste si nainstalovali rozšíření Avast AntiTrack do všech nainstalovaných prohlížečů. Pokud tento krok přeskočíte nebo potřebujete rozšíření nainstalovat později, řiďte se pokyny v následujícím článku:

V prohlížečích Internet Explorer a Microsoft Edge se rozšíření Avast AntiTrack Premium nainstaluje a aktivuje automaticky.

Jak na lepší skóre ochrany soukromí

Avast AntiTrack Premium obsahuje několik komponent, které společně chrání vaše online soukromí. Nejvyššího skóre ochrany soukromí dosáhnete, když si všechny komponenty zapnete. Jak si skóre ochrany soukromí zlepšit:

 1. Na hlavním ovládacím panelu programu Avast AntiTrack Premium klikněte na tlačítko ZLEPŠIT MOJE SKÓRE OCHRANY SOUKROMÍ.
 2. Avast AntiTrack Premium vám ukáže komponenty, které lze aktivovat či změnit, abyste si zvýšili skóre ochrany soukromí. Kliknutím na informační pole můžete příslušnou komponentu změnit či aktivovat. Každé ze 4 informačních polí obsahuje barevné hodnocení:
  • Červená hodnocení: závažné problémy, které programu Avast AntiTrack Premium brání v ochraně vašeho online soukromí.
  • Žlutá hodnocení: návrhy, jak své online soukromí můžete zlepšit.
  • Zelená hodnocení: komponenty, které jsou aktivovány nebo nastaveny tak, aby vaše online soukromí chránily efektivně.
 3. Kliknutím na možnost Ochrana soukromí na levém panelu se dozvíte, jak jste si skóre ochrany soukromí zlepšili.

Zjišťování pokusů o sledování

Avast AntiTrack Premium vám umožňuje prohlížet, které konkrétní pokusy o sledování zablokoval a které webové stránky se vás pokoušejí sledovat.

Na ovládacím panelu programu Avast AntiTrack Premium najdete následující položky:

 • Sledování: Zde najdete datum a čas posledních pokusů o sledování, webové stránky, které vás sledovaly, a Zdroj sledování.
 • Webové stránky, které vás nejvíc sledují: Webové stránky, které se vás pokoušely sledovat nejčastěji.
 • Celkem zablokovaných pokusů o sledování: Celkový počet pokusů o sledování, které Avast AntiTrack Premium od svého nainstalování zablokoval.

Chcete-li zobrazit celý seznam Historie sledování, na levém panelu klikněte na možnost Reporty a vyberte záložku Historie sledování.

Sledování změn digitální stopy

AntiTrack Premium trvale a náhodně mění vaši digitální stopu, aby chránil vaši online identitu. Zobrazení záznamu změn vaší digitální stopy:

 1. Na levém panelu klikněte na možnost Reporty.
 2. Výběrem záložky Změny digitální stopy si zobrazíte, kolikrát a kdy byla vaše digitální stopa změněna.

Mazání souborů cookie

Soubory cookie jsou soubory, které jsou webovými stránkami, sledovacími nástroji nebo někým jiným zanechávány ve vašem prohlížeči a které jim umožňují prohlížet vaše online aktivity. Jak chránit vaše online soukromí a nastavit Avast AntiTrack Premium, aby soubory cookie z vašich prohlížečů pravidelně mazal:

 1. Na levém panelu klikněte na možnost Moje stopy.
 2. V rozevírací nabídce Mazání souborů cookie u požadovaného prohlížeče vyberte, jak často mají být soubory cookie mazány.

Soubory cookie budou z daného prohlížeče pravidelně automaticky mazány.

Jak zabránit mazání souborů cookie z určitých webových stránek:

 1. Na levém panelu klikněte na možnost Moje stopy.
 2. Klikněte na tlačítko OTEVŘÍT SEZNAM POVOLENÝCH.
 3. V rozevírací nabídce zaškrtněte jednu či více populárních webových stránek... …nebo klikněte na zaškrtávací pole, zadejte webovou adresu (například www.seznam.cz) a klikněte na možnost Přidat.

Dané webové stránky budou z mazání souborů cookie vynechány a budou přidány na váš seznam povolených stránek.

Vymazání údajů o prohlížení

Údaje o prohlížení jsou obvykle informace, které se ukládají do prohlížeče při prohlížení webových stránek. Avast AntiTrack Premium vám umožňuje určit, které typy údajů o prohlížení chcete konkrétně mazat:

 1. Na levém panelu klikněte na možnost Moje stopy.
 2. U vybraného prohlížeče klikněte na možnost Vymazat data.
 3. Zaškrtněte typy údajů o prohlížení, které chcete mazat (nebo zaškrtněte možnost Vybrat vše).
 4. Případně můžete zaškrtnutím pole Uložit moje nastavení nastavit, aby si Avast AntiTrack Premium při každém kliknutí na možnost Vymazat data zapamatoval výběry pro všechny prohlížeče.
 5. Klikněte na tlačítko VYMAZAT VYBRANÁ DATA.

Vybrané údaje o prohlížení budou z příslušného prohlížeče smazány.

Správa nastavení programu Avast AntiTrack Premium

Kliknutím na možnost Nastavení v levém dolního rohu programu Avast AntiTrack Premium můžete změnit příslušná nastavení:

 • Zaškrtněte následující nastavení, případně jejich zaškrtnutí zrušte:
  • Aktivovat detekci sledování (ve výchozím stavu zapnuto): Umožňuje programu AntiTrack Premium přidávat položky do záznamu Sledování. Když toto nastavení vypnete, váš prohlížeč zůstane chráněný, ale Avast AntiTrack Premium nebude sbírat údaje o pokusech o sledování.
  • Upozorňovat na změny digitální stopy: Upozorní vás na každou změnu vaší digitální stopy.
  • Spustit Avast AntiTrack při startu počítače (ve výchozím stavu zapnuto): Umožňuje automaticky spouštět Avast AntiTrack Premium při každém startu počítače.
  • Minimalizovat Avast AntiTrack při spouštění: Minimalizuje Avast AntiTrack Premium při spuštění.
 • Přes rozevírací nabídky můžete změnit následující nastavení:
  • Upozorňovat mě na zablokované pokusy o sledování: Umožňuje určit, jak často chcete zobrazovat oznámení o zablokovaných pokusech o sledování. Výběrem možnosti Nikdy lze oznámení vypnout.
  • Vyberte jazyk: Klikněte na svůj preferovaný jazyk a kliknutím na tlačítko Ano svou volbu potvrďte.
 • Na obrazovce nastavení také najdete následující informace:
  • Stav předplatného: Zde najdete zakoupený Aktivační kód.
  • Aktualizace: Zde se dozvíte aktuální verzi programu a zda je program aktuální. Pokud si myslíte, že nepoužíváte aktuální verzi, kliknutím na možnost Vyhledat aktualizace si stáhněte a spusťte nejnovější verzi programu Avast AntiTrack Premium.
 • Avast AntiTrack Premium 1.x
  • Avast AntiTrack Premium 1.x
  • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education – 32/64bitový
  • Microsoft Windows 8,1 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
  • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
  • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate – Service Pack 1, 32/64bitový
  • Microsoft Windows Vista Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate – Service Pack 2, 32/64bitový

Pomohl vám tento článek?

Ano Ne

Potřebujete další pomoc?

Kontaktujte nás