Rozwiązywanie problemów z nieprawidłowo działającymi składnikami programu Avast Antivirus

Co najmniej jeden składnik programu Avast Antivirus (np. jedna z osłon lub Zapora ogniowa) może wyświetlać stan zatrzymane. Składnika tego nie można uruchomić ręcznie przy użyciu interfejsu użytkownika programu Avast Antivirus.

Problem ten wynika zwykle z ograniczonych lub niespójnych uprawnień zapisu na dyskach, w folderach systemowych lub rejestrze systemu Windows. Uprawnienia te uniemożliwiają instalatorowi Avast zainstalowanie, zaktualizowanie, usunięcie lub zastąpienie niektórych plików programu albo wpisów rejestru. Jeśli któryś z plików/wpisów jest uszkodzony lub brakujący, może to spowodować wadliwe działanie antywirusa Avast lub niektórych jego składników.

Wprawdzie część działań opisanych w tym artykule wymaga zaawansowanej wiedzy technicznej, ale ich wykonanie jest niezbędne do całkowitego rozwiązania problemów ze składnikami programu Avast i uniknięcia ich występowania w przyszłości.

Instrukcje

Zanim rozpoczniesz tę procedurę, upewnij się, że używasz konta administratora systemu Windows, a wszystkie inne programy są zamknięte.
 1. Odinstaluj program Avast Antivirus z systemu, korzystając z narzędzia do odinstalowywania oprogramowania Avast — zgodnie z opisem w tym artykule:
 2. Usuń ręcznie wszelkie foldery Avast pozostałe w następujących lokalizacjach domyślnych:

  Wersja 64-bitowa:
  • C:\Program Files (x86)\Avast Software lub C:\Program Files (x86)\Alwil Software
  • C:\ProgramData\Avast Software lub C:\ProgramData\Alwil Software
  Wersja 32-bitowa:
  • C:\Program Files\Avast Software lub C:\Program Files\Alwil Software
  • C:\ProgramData\Avast Software lub C:\ProgramData\Alwil Software
  W zależności od preferencji systemowych wymienione powyżej foldery mogą być ukryte. Aby wyświetlić ukryte pliki i foldery w systemie Windows 10, zapoznaj się z następującym artykułem i kliknij sekcję zatytułowaną Szukanie plików za pomocą funkcji Wyszukiwanie:
 3. Ręcznie odinstaluj Avast Firewall Driver (lub Avast Firewall NDIS Filter Driver), jeśli widać ten składnik w sekcji Właściwości w obszarze Połączenia sieciowe. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. W Eksploratorze plików kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Sieć znajdującą się w lewym panelu, wybierz opcję Właściwości z menu kontekstowego i otwórz okno Centrum sieci i udostępniania.
  2. W panelu po lewej stronie kliknij opcję Zmień ustawienia karty sieciowej, aby otworzyć okno Połączenie sieciowe.
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy jedną z ikon połączenia (np. Połączenie lokalne) i wybierz opcję Właściwości z menu kontekstowego.
 4. Zrestartuj komputer i uruchom system Windows w trybie awaryjnym, wykonując instrukcje podane na stronie internetowej firmy Microsoft:
 5. W trybie awaryjnym systemu Windows wyszukaj i usuń wszystkie pliki zaczynające się od aswNdis*.*, o ile takie istnieją w następującym folderze i jego podfolderach:
  • C:\Windows\System32\DriverStore
 6. Jeśli system Windows (uruchomiony w trybie awaryjnym) nie pozwoli na usunięcie dowolnego z tych plików, przejmij prawa do nich w następujący sposób:
  1. W Eksploratorze plików kliknij prawym przyciskiem myszy plik, który chcesz przejąć, i wybierz opcję Właściwości z menu kontekstowego.
  2. Kliknij kartę Bezpieczeństwo, a następnie kliknij opcję Zaawansowane.
  3. Kliknij opcję Zmień znajdującą się obok pozycji Właściciel u góry (jeśli pojawi się okno dialogowe Kontrola konta użytkownika z pytaniem o uprawnienia, kliknij przycisk Tak).
  4. Wpisz tekst Administrator lub Administratorzy w polu Wybierz nazwę obiektu do wybrania, kliknij opcję Sprawdź nazwy w celu przeprowadzenia weryfikacji, a następnie kliknij opcję OK kilka razy, aż zamkną się wszystkie pootwierane okna dialogowe.
 7. Usuń całą zawartość offline i pliki cookie z przeglądarki internetowej, wykonując instrukcje podane w witrynie danej przeglądarki.

  Microsoft Edge: Internet Explorer: Mozilla Firefox: Google Chrome:
 8. Tymczasowo wyłącz zaporę ogniową. Jeśli używasz Zapory systemu Windows, wykonaj instrukcje podane w witrynie firmy Microsoft:
 9. Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję programu Avast Antivirus. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat instalacji, zapoznaj się z następującym artykułem:
 10. Wstaw licencję do programu Avast Antivirus. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat aktywacji, zapoznaj się z następującym artykułem:
 11. Jeśli nie masz zainstalowanego oprogramowania Avast Premier lub Avast Internet Security, które ma wbudowaną zaporę ogniową, włącz swoją zaporę ogniową. Odpowiednie instrukcje znajdują się w dokumentacji dostawcy tego oprogramowania. Jeśli używasz Zapory systemu Windows, wykonaj instrukcje podane w witrynie firmy Microsoft:
 1. Odinstaluj program Avast Antivirus z systemu, korzystając z narzędzia do odinstalowywania oprogramowania Avast — zgodnie z opisem w tym artykule:
 2. Usuń ręcznie wszelkie foldery Avast pozostałe w następujących lokalizacjach domyślnych:

  Wersja 64-bitowa:
  • C:\Program Files (x86)\Avast Software lub C:\Program Files (x86)\Alwil Software
  • C:\ProgramData\Avast Software lub C:\ProgramData\Alwil Software
  Wersja 32-bitowa:
  • C:\Program Files\Avast Software lub C:\Program Files\Alwil Software
  • C:\ProgramData\Avast Software lub C:\ProgramData\Alwil Software
  W zależności od preferencji systemowych wymienione powyżej foldery mogą być ukryte. Aby wyświetlić ukryte pliki i foldery w systemie Windows 8, zapoznaj się z następującym artykułem, przewijając go do sekcji Zmienianie widoku:
 3. Ręcznie odinstaluj Avast Firewall Driver (lub Avast Firewall NDIS Filter Driver), jeśli widać ten składnik w sekcji Właściwości w obszarze Połączenia sieciowe. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. W Eksploratorze plików kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Sieć znajdującą się w lewym okienku, wybierz opcję Właściwości z menu kontekstowego i otwórz okno Centrum sieci i udostępniania.
  2. W oknie Centrum sieci i udostępniania, w okienku po lewej stronie kliknij opcję Zmień ustawienia karty sieciowej, aby otworzyć okno Połączenie sieciowe.
  3. W oknie Połączenie sieciowe kliknij prawym przyciskiem myszy jedną z ikon połączenia (np. Połączenie lokalne) i wybierz opcję Właściwości z menu kontekstowego.
 4. Zrestartuj komputer i uruchom system Windows w trybie awaryjnym, wykonując instrukcje podane na stronie internetowej firmy Microsoft:
 5. W trybie awaryjnym systemu Windows wyszukaj i usuń wszystkie pliki zaczynające się od aswNdis*.*, o ile takie istnieją w następującym folderze i jego podfolderach:
  • C:\Windows\System32\DriverStore
 6. Jeśli system Windows (uruchomiony w trybie awaryjnym) nie pozwoli na usunięcie dowolnego z tych plików, przejmij prawa do nich w następujący sposób:
  1. W Eksploratorze plików kliknij prawym przyciskiem myszy plik, który chcesz przejąć, i wybierz opcję Właściwości z menu kontekstowego.
  2. Kliknij kartę Bezpieczeństwo, a następnie kliknij opcję Zaawansowane.
  3. Kliknij opcję Zmień znajdującą się obok pozycji Właściciel u góry (jeśli pojawi się okno dialogowe Kontrola konta użytkownika z pytaniem o uprawnienia, kliknij przycisk Tak).
  4. Wpisz tekst Administrator lub Administratorzy w polu Wybierz nazwę obiektu do wybrania, kliknij opcję Sprawdź nazwy w celu przeprowadzenia weryfikacji, a następnie kliknij opcję OK kilka razy, aż zamkną się wszystkie pootwierane okna dialogowe.
 7. Usuń całą zawartość offline i pliki cookie z przeglądarki internetowej, wykonując instrukcje podane w witrynie danej przeglądarki.

  Internet Explorer: Mozilla Firefox: Google Chrome:
 8. Tymczasowo wyłącz zaporę ogniową. Jeśli używasz Zapory systemu Windows, wykonaj instrukcje podane w witrynie firmy Microsoft:
 9. Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję programu Avast Antivirus. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat instalacji, zapoznaj się z następującym artykułem:
 10. Wstaw licencję do programu Avast Antivirus. Szczegółowe instrukcje dotyczące aktywowania subskrypcji można znaleźć w następującym artykule:
 11. Jeśli nie masz zainstalowanego oprogramowania Avast Premier lub Avast Internet Security, które ma wbudowaną zaporę ogniową, włącz swoją zaporę ogniową. Odpowiednie instrukcje znajdują się w dokumentacji dostawcy tego oprogramowania. Jeśli używasz Zapory systemu Windows, wykonaj instrukcje podane w witrynie firmy Microsoft:
 1. Odinstaluj program Avast Antivirus z systemu, korzystając z narzędzia do odinstalowywania oprogramowania Avast — zgodnie z opisem w tym artykule:
 2. Usuń ręcznie wszelkie foldery Avast pozostałe w następujących lokalizacjach domyślnych:

  Wersja 64-bitowa:
  • C:\Program Files (x86)\Avast Software lub C:\Program Files (x86)\Alwil Software
  • C:\ProgramData\Avast Software lub C:\ProgramData\Alwil Software
  Wersja 32-bitowa:
  • C:\Program Files\Avast Software lub C:\Program Files\Alwil Software
  • C:\ProgramData\Avast Software lub C:\ProgramData\Alwil Software
  W zależności od preferencji systemowych wymienione powyżej foldery mogą być ukryte. Aby wyświetlić ukryte pliki i foldery w systemie Windows 7, zapoznaj się z instrukcjami w witrynie internetowej firmy Microsoft:
 3. Ręcznie odinstaluj Avast Firewall Driver (lub Avast Firewall NDIS Filter Driver), jeśli widać ten składnik w sekcji Właściwości w obszarze Połączenia sieciowe. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. W Eksploratorze Windows kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Sieć znajdującą się w lewym panelu, wybierz opcję Właściwości z menu kontekstowego i otwórz okno Centrum sieci i udostępniania.
  2. W panelu po lewej stronie kliknij opcję Zmień ustawienia karty sieciowej, aby otworzyć okno Połączenie sieciowe.
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy jedną z ikon połączenia (np. Połączenie lokalne) i wybierz opcję Właściwości z menu kontekstowego.
 4. Zrestartuj komputer i uruchom system Windows w trybie awaryjnym, wykonując instrukcje podane na stronie internetowej firmy Microsoft:
 5. W systemie Windows uruchomionym w trybie awaryjnym:

  Wyszukaj i usuń wszystkie pliki zaczynające się od aswNdis*.*, o ile takie istnieją w następującym folderze i jego podfolderach:

  • C:\Windows\System32\DriverStore

  Wyszukaj plik INFCACHE.1 i zmień jego nazwę na INFCACHE.1.BAK, o ile ten plik istnieje w następujących folderach domyślnych:

  • C:\Windows\System32\DriverStore
  • C:\Windows\Inf
 6. Jeśli system Windows (uruchomiony w trybie awaryjnym) nie pozwoli na usunięcie dowolnego z tych plików, przejmij prawa do nich w następujący sposób:
  1. W Eksploratorze Windows kliknij prawym przyciskiem myszy plik, który chcesz przejąć, i wybierz opcję Właściwości z menu kontekstowego.
  2. Kliknij kartę Bezpieczeństwo, a następnie kliknij opcję Zaawansowane.
  3. Kliknij kartę Właściciel, a następnie kliknij opcję Edycja (jeśli pojawi się okno dialogowe Kontrola konta użytkownika z pytaniem o uprawnienia, kliknij przycisk Tak).
  4. Pod pozycją Nazwa na liście kliknij grupę Administrator lub Administratorzy, a następnie klikaj przycisk OK, aż zamkniesz wszystkie otwarte okna dialogowe.
 7. Usuń całą zawartość offline i pliki cookie z przeglądarki internetowej, wykonując instrukcje podane w witrynie danej przeglądarki.

  Internet Explorer: Mozilla Firefox: Google Chrome:
 8. Tymczasowo wyłącz zaporę ogniową. Jeśli używasz Zapory systemu Windows, wykonaj instrukcje podane w witrynie firmy Microsoft:
 9. Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję programu Avast Antivirus. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat instalacji, zapoznaj się z następującym artykułem:
 10. Wstaw licencję do programu Avast Antivirus. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat aktywacji, zapoznaj się z następującym artykułem:
 11. Jeśli nie masz zainstalowanego oprogramowania Avast Premier lub Avast Internet Security, które ma wbudowaną zaporę ogniową, włącz swoją zaporę ogniową. Odpowiednie instrukcje znajdują się w dokumentacji dostawcy tego oprogramowania. Jeśli używasz Zapory systemu Windows, wykonaj instrukcje podane w witrynie firmy Microsoft:
 1. Odinstaluj program Avast Antivirus z systemu, korzystając z narzędzia do odinstalowywania oprogramowania Avast — zgodnie z opisem w tym artykule:
 2. Usuń ręcznie wszelkie foldery Avast pozostałe w następujących lokalizacjach domyślnych:

  Wersja 64-bitowa:
  • C:\Program Files (x86)\Avast Software lub C:\Program Files (x86)\Alwil Software
  • C:\ProgramData\Avast Software lub C:\ProgramData\Alwil Software
  Wersja 32-bitowa:
  • C:\Program Files\Avast Software lub C:\Program Files\Alwil Software
  • C:\ProgramData\Avast Software lub C:\ProgramData\Alwil Software
  W zależności od preferencji systemowych wymienione powyżej foldery mogą być ukryte. Aby wyświetlić ukryte pliki i foldery w systemie Windows Vista, zapoznaj się z instrukcjami w witrynie internetowej firmy Microsoft:
 3. Ręcznie odinstaluj Avast Firewall Driver (lub Avast Firewall NDIS Filter Driver), jeśli widać ten składnik w sekcji Właściwości w obszarze Połączenia sieciowe. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. W Eksploratorze plików kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Sieć znajdującą się w lewym okienku, wybierz opcję Właściwości z menu kontekstowego i otwórz okno Centrum sieci i udostępniania.
  2. W panelu po lewej kliknij opcję Zarządzaj połączeniami sieciowymi, aby otworzyć okno Połączenia sieciowe.
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy jedną z ikon połączenia (np. Połączenie lokalne) i wybierz opcję Właściwości z menu kontekstowego.
 4. Zrestartuj komputer i uruchom system Windows w trybie awaryjnym, wykonując instrukcje podane na stronie internetowej firmy Microsoft:
 5. W systemie Windows uruchomionym w trybie awaryjnym:
  • Wyszukaj i usuń wszystkie pliki zaczynające się od aswNdis*.*, o ile takie istnieją w następującym folderze i jego podfolderach:
   • C:\Windows\System32\DriverStore
  • Wyszukaj plik INFCACHE.1 i zmień jego nazwę na INFCACHE.1.BAK, o ile ten plik istnieje w następujących folderach domyślnych:
   • C:\Windows\System32\DriverStore
   • C:\Windows\Inf
 6. Jeśli system Windows (uruchomiony w trybie awaryjnym) nie pozwoli na usunięcie dowolnego z tych plików, przejmij prawa do nich w następujący sposób:
  1. W Eksploratorze plików kliknij prawym przyciskiem myszy plik, który chcesz przejąć, i wybierz opcję Właściwości z menu kontekstowego.
  2. Kliknij kartę Bezpieczeństwo, a następnie kliknij opcję Zaawansowane.
  3. Kliknij opcję Właściciel. Pod pozycją Nazwa na liście kliknij grupę Administrator lub Administratorzy, a następnie klikaj przycisk OK, aż zamkniesz wszystkie otwarte okna dialogowe (jeśli pojawi się okno dialogowe Kontrola konta użytkownika z pytaniem o uprawnienia, kliknij opcję Kontynuuj).
 7. Usuń całą zawartość offline i pliki cookie z przeglądarki internetowej, wykonując instrukcje podane w witrynie danej przeglądarki.

  Internet Explorer: Mozilla Firefox: Google Chrome:
 8. Tymczasowo wyłącz zaporę ogniową. Jeśli używasz Zapory systemu Windows, wykonaj instrukcje podane w witrynie firmy Microsoft:
 9. Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję programu Avast Antivirus. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat instalacji, zapoznaj się z następującym artykułem:
 10. Wstaw licencję do programu Avast Antivirus. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat aktywacji, zapoznaj się z następującym artykułem:
 11. Jeśli nie masz zainstalowanego oprogramowania Avast Premier lub Avast Internet Security, które ma wbudowaną zaporę ogniową, włącz swoją zaporę ogniową. Odpowiednie instrukcje znajdują się w dokumentacji dostawcy tego oprogramowania. Jeśli używasz Zapory systemu Windows, wykonaj instrukcje podane w witrynie firmy Microsoft:
 1. Odinstaluj program Avast Antivirus z systemu, korzystając z narzędzia do odinstalowywania oprogramowania Avast — zgodnie z opisem w tym artykule:
 2. Usuń ręcznie wszelkie foldery Avast pozostałe w następujących lokalizacjach domyślnych:

  Wersja 32-bitowa:
  • C:\Program Files\Avast Software lub C:\Program Files\Alwil Software
  • C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Avast Software lub C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Alwil Software
  W zależności od preferencji systemowych wymienione powyżej foldery mogą być ukryte. Aby wyświetlić ukryte pliki i foldery w systemie Windows XP, zapoznaj się z instrukcjami w witrynie internetowej firmy Microsoft:
 3. Ręcznie odinstaluj Avast Firewall Driver (lub Avast Firewall NDIS Filter Driver), jeśli widać ten składnik w sekcji Właściwości w obszarze Połączenia sieciowe. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. W Eksploratorze Windows kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Moje miejsca sieciowe znajdującą się w lewym panelu, wybierz opcję Właściwości z menu kontekstowego i otwórz okno Połączenia sieciowe.
  2. W oknie Połączenie sieciowe kliknij prawym przyciskiem myszy jedną z ikon połączenia (np. Połączenie lokalne) i wybierz opcję Właściwości z menu kontekstowego.
 4. Zrestartuj komputer i uruchom system Windows w trybie awaryjnym, wykonując instrukcje podane na stronie internetowej firmy Microsoft:
 5. Wyszukaj plik INFCACHE.1 i zmień jego nazwę na INFCACHE.1.BAK, o ile ten plik istnieje w następujących folderach domyślnych:
  • C:\Windows\System32\DriverStore
  • C:\Windows\Inf
 6. Jeśli system Windows (uruchomiony w trybie awaryjnym) nie pozwoli na usunięcie dowolnego z tych plików, przejmij prawa do nich w następujący sposób:
  1. W Eksploratorze Windows kliknij prawym przyciskiem myszy plik, który chcesz przejąć, i wybierz opcję Właściwości z menu kontekstowego.
  2. Kliknij kartę Zabezpieczenia, a następnie kliknij przycisk Zaawansowane (jeśli zostanie wyświetlony komunikat zabezpieczeń dotyczący uprawnień, kliknij przycisk OK).
  3. Kliknij opcję Właściciel. Pod pozycją Nazwa na liście kliknij grupę Administrator lub Administratorzy, a następnie klikaj przycisk OK, aż zamkniesz wszystkie otwarte okna dialogowe.
 7. Usuń całą zawartość offline i pliki cookie z przeglądarki internetowej, wykonując instrukcje podane w witrynie danej przeglądarki.

  Internet Explorer: Mozilla Firefox: Google Chrome:
 8. Tymczasowo wyłącz zaporę ogniową. Jeśli używasz Zapory systemu Windows, wykonaj instrukcje podane w witrynie firmy Microsoft:
 9. Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję programu Avast Antivirus. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat instalacji, zapoznaj się z następującym artykułem:
 10. Wstaw licencję do programu Avast Antivirus. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat aktywacji, zapoznaj się z następującym artykułem:
 11. Jeśli nie masz zainstalowanego oprogramowania Avast Premier lub Avast Internet Security, które ma wbudowaną zaporę ogniową, włącz swoją zaporę ogniową. Odpowiednie instrukcje znajdują się w dokumentacji dostawcy tego oprogramowania. Jeśli używasz Zapory systemu Windows, wykonaj instrukcje podane w witrynie firmy Microsoft:
 • Avast Ultimate 18.x
 • Avast Premier 18.x
 • Avast Internet Security 18.x
 • Avast Pro Antivirus 18.x
 • Avast Free Antivirus 18.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows Vista Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 2, 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows XP Home / Professional / Media Center Edition — dodatek Service Pack 3, 32-bitowy

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak Nie

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami