Rozwiązywanie problemów z nieprawidłowo działającymi składnikami programu Avast Antivirus

W przypadku jednego lub wielu składników programu Avast Antivirus (takich jak któraś z osłon lub Zapora ogniowa) może być wyświetlany stan zatrzymane; takich składników nie można uruchomić ręcznie przy użyciu interfejsu użytkownika programu Avast Antivirus.

Problem ten wynika zwykle z ograniczonych lub niespójnych uprawnień zapisu na dyskach, w folderach systemowych lub rejestrze systemu Windows. Uprawnienia te uniemożliwiają instalatorowi Avast zainstalowanie, zaktualizowanie, usunięcie lub zastąpienie niektórych plików programu albo wpisów rejestru. Jeśli któryś z plików/wpisów jest uszkodzony lub brakujący, może to spowodować wadliwe działanie antywirusa Avast lub niektórych jego składników.

Choć część działań opisanych w tym artykule wymaga zaawansowanej wiedzy technicznej, ich wykonanie jest niezbędne do całkowitego rozwiązania problemów ze składnikami programu Avast Antivirus i uniknięcia ich występowania w przyszłości.

Instrukcje

Przed rozpoczęciem poniższej procedury rozwiązywania problemów upewnij się, że używasz konta z uprawnieniami administratora systemu Windows, a wszystkie inne programy są zamknięte. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj następujący artykuł:
 1. Odinstaluj program Avast Antivirus, korzystając z narzędzia do odinstalowywania oprogramowania Avast zgodnie z instrukcjami zawartymi w następującym artykule:
 2. Usuń ręcznie wszelkie foldery Avast pozostałe w następujących lokalizacjach domyślnych:

  Wersja 64-bitowa:
  • C:\Program Files (x86)\Avast Software lub C:\Program Files (x86)\Alwil Software
  • C:\ProgramData\Avast Software lub C:\ProgramData\Alwil Software
  Wersja 32-bitowa:
  • C:\Program Files\Avast Software lub C:\Program Files\Alwil Software
  • C:\ProgramData\Avast Software lub C:\ProgramData\Alwil Software
  W zależności od preferencji systemowych wymienione powyżej foldery mogą być ukryte. Aby wyświetlić ukryte pliki i foldery, zapoznaj się z następującym artykułem firmy Microsoft:
 3. Ręcznie odinstaluj Avast Firewall Driver (lub Avast Firewall NDIS Filter Driver), jeśli widać ten składnik w sekcji Właściwości w obszarze Połączenia sieciowe. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. Eksploratorze plikówEksploratorze Windows kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Sieć znajdującą się w lewym panelu, wybierz opcję Właściwości z menu kontekstowego, a następnie otwórz okno Centrum sieci i udostępniania.
  2. W panelu po lewej stronie kliknij opcję Zmień ustawienia karty sieciowej, aby otworzyć okno Połączenie sieciowe.
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy jedną z ikon połączenia (np. Połączenie lokalne) i wybierz opcję Właściwości z menu kontekstowego.
  4. Wybierz pozycję Avast Firewall Driver (lub Avast Firewall NDIS Filter Driver), o ile ona istnieje, a następnie kliknij polecenie Odinstaluj.
  5. Powtórz kroki opisane powyżej dla wszystkich używanych połączeń sieciowych.
 4. Uruchom ponownie komputer i włącz system Windows w trybie awaryjnym, wykonując czynności opisane w poniższym artykule:
 5. W trybie awaryjnym systemu Windows wyszukaj i usuń wszystkie pliki zaczynające się od aswNdis*.*, o ile takie istnieją w następującym folderze i jego podfolderach:
  • C:\Windows\System32\DriverStore
 6. W systemie Windows uruchomionym w trybie awaryjnym:
  1. Wyszukaj i usuń wszystkie pliki zaczynające się od aswNdis*.*, o ile takie istnieją w następującym folderze i jego podfolderach:
   • C:\Windows\System32\DriverStore
  2. Wyszukaj plik INFCACHE.1 i zmień jego nazwę na INFCACHE.1.BAK, o ile ten plik istnieje w następujących folderach domyślnych:
   • C:\Windows\System32\DriverStore
   • C:\Windows\Inf
 7. Jeśli system Windows (uruchomiony w trybie awaryjnym) nie pozwoli na usunięcie któregokolwiek z tych plików, przejmij prawa do nich, wykonując następujące czynności:
  1. Eksploratorze plikówEksploratorze Windows kliknij prawym przyciskiem myszy plik, który chcesz przejąć, i wybierz opcję Właściwości z menu kontekstowego.
  2. Kliknij kartę Zabezpieczenia, a następnie kliknij opcję Zaawansowane.
  3. Kliknij opcję Zmień znajdującą się obok pozycji Właściciel u góry okna (jeśli pojawi się okno dialogowe Kontrola konta użytkownika z pytaniem o przyznanie uprawnień, kliknij przycisk Tak).
  4. W polu Wprowadź nazwę obiektu do wybrania wpisz Administrator lub Administratorzy. Kliknij opcję Sprawdź nazwy, aby dokonać weryfikacji, a następnie klikaj przycisk OK, aż zamkniesz wszystkie otwarte okna dialogowe.
  5. Pod pozycją Nazwa na liście kliknij opcję Administrator lub grupę Administratorzy, a następnie klikaj przycisk OK, aż zamkniesz wszystkie otwarte okna dialogowe.
 8. Usuń wszystkie treści offline i pliki cookie z przeglądarki internetowej. Aby uzyskać instrukcje, przeczytaj dokumentację pomocy technicznej dotyczącą przeglądarki.

  Microsoft Edge: Internet Explorer: Mozilla Firefox: Google Chrome:
 9. Tymczasowo wyłącz zaporę ogniową. Jeśli używasz Zapory Microsoft DefenderZapory systemu Windows, wykonaj instrukcje podane w witrynie firmy Microsoft:
 10. Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję programu Avast Antivirus. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, przeczytaj następujący artykuł:
 11. Jeśli masz płatną subskrypcję, wprowadź kod aktywacyjny w programie Avast Antivirus. Szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu aktywowania subskrypcji zawiera następujący artykuł:
 12. Jeśli nie korzystasz z oprogramowania Avast Premium Security lub Avast Omni, które ma wbudowaną zaporę ogniową, włącz swoją zaporę ogniową. Odpowiednie instrukcje znajdują się w dokumentacji dostawcy tego oprogramowania. Jeśli używasz Zapory Microsoft DefenderZapory systemu Windows, wykonaj instrukcje podane w witrynie firmy Microsoft:
 • Avast Omni 1.x
 • Avast Premium Security 20.x
 • Avast Free Antivirus 20.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 2, wersja 32-/64-bitowa

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami