Automatyczne włączanie programu Avast Secureline VPN po nawiązaniu połączenia z niezabezpieczoną siecią Wi-Fi | Avast

Automatyczne włączanie programu Avast Secureline VPN po nawiązaniu połączenia z niezabezpieczoną siecią Wi-Fi

Aplikacja Avast SecureLine VPN umożliwia łączenie się z Internetem za pośrednictwem zabezpieczonych serwerów Avast VPN, co zapewnia ochronę połączenia i prywatność użytkownika. W tym artykule wyjaśniono, jak skonfigurować program Avast SecureLine VPN, aby włączał się automatycznie, gdy urządzenie nawiązuje połączenie z niezabezpieczoną siecią Wi-Fi.

W tym artykule przyjęto założenie, że na urządzeniu jest już zainstalowana i aktywowana najnowsza wersja aplikacji Avast SecureLine VPN. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, przeczytaj następujące artykuły:

Aktywowanie automatycznego łączenia

Jeśli chcesz, żeby program Avast SecureLine VPN automatycznie włączał się po nawiązaniu połączenia z niezabezpieczoną siecią Wi-Fi, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij dwukrotnie ikonę Avast SecureLine VPN na pulpicie systemu Windows, aby otworzyć aplikację.
 2. Wybierz kolejno  Menu ▸ Ustawienia.
 3. Upewnij się, że w panelu po lewej stronie jest zaznaczona opcja Tryb VPN.
 4. Wykonaj opisane poniżej odpowiednie czynności w zależności od używanego trybu VPN:
  • Inteligentny VPN: Kliknij panel Nawiązywanie połączeń z nieznanymi sieciami i sprawdź, czy pole obok opcji Niezabezpieczona sieć jest zaznaczone.
  • Ręczna regulacja: zaznacz pole obok opcji Automatycznie po połączeniu z Internetem. Jeśli nie chcesz, aby program AVG Secure VPN włączał się automatycznie po połączeniu z zaufaną (prywatną) siecią, upewnij się, że pole obok opcji Wyklucz zaufane (prywatne) sieci także jest zaznaczone.

Program Avast SecureLine VPN będzie teraz włączać się automatycznie, gdy komputer nawiąże połączenie z niezabezpieczoną siecią Wi-Fi. Niezabezpieczona sieć to każda sieć, która nie znajduje się na Twojej liście zaufanych (prywatnych) sieci.

Inteligentna sieć VPN jest dostępna tylko na komputerach z systemem Windows 10.
 1. Kliknij opcję Idź na pasku menu, wybierz opcję Aplikacje, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Avast SecureLine VPN, aby otworzyć aplikację.
 2. Wybierz kolejno  Menu ▸ Preferencje.
 3. Wybierz kartę Zabezpieczenia sieci w lewym panelu i zaznacz pole wyboru obok opcji Automatycznie po połączeniu z Internetem.
 4. Jeśli nie chcesz, aby program AVG Secure VPN włączał się automatycznie po połączeniu z zaufaną siecią, upewnij się, że pole obok opcji Wyklucz także jest zaznaczone.

Program Avast SecureLine VPN będzie teraz włączać się automatycznie, gdy komputer nawiąże połączenie z niezabezpieczoną siecią Wi-Fi. Niezabezpieczona sieć to każda sieć, która nie znajduje się na Twojej liście zaufanych sieci.

 1. Dotknij ikony Avast SecureLine na ekranie głównym urządzenia, aby otworzyć tę aplikację.
 2. Naciśnij kolejno opcje Ustawienia (ikona koła zębatego) ▸ Łącz automatycznie.
 3. Jeśli pojawi się monit, naciśnij opcję Połącz z VPN i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zezwolić aplikacji Avast SecureLine VPN na nawiązanie połączenia.
 4. Wybierz opcję Gdy łączę się z niezabezpieczoną siecią Wi-Fi. Jeśli pojawi się monit, naciśnij opcję Zezwalaj i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zezwolić aplikacji Avast SecureLine VPN na dostęp do swojej lokalizacji.

Aplikacja Avast SecureLine VPN będzie teraz włączać się automatycznie, gdy urządzenie nawiąże połączenie z niezabezpieczoną siecią Wi-Fi. Niezabezpieczona sieć to każda sieć, która nie znajduje się na Twojej liście zaufanych sieci.

 1. Dotknij ikony SecureLine na ekranie głównym urządzenia, aby otworzyć tę aplikację.
 2. Wybierz kolejno opcje Ustawienia (ikona koła zębatego) ▸ Łącz automatycznie.
Jeśli opcja Łącz automatycznie jest niedostępna, aplikacja Avast SecureLine VPN może nie mieć uprawnień do automatycznego połączenia. Aby przyznać niezbędne uprawnienia, naciśnij opcję Połącz na głównym ekranie aplikacji i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 1. Wybierz opcję Gdy łączę się z siecią Wi-Fi.

Aplikacja Avast SecureLine VPN będzie teraz włączać się automatycznie, gdy urządzenie nawiąże połączenie z niezabezpieczoną siecią Wi-Fi. Niezabezpieczona sieć to każda sieć, która nie znajduje się na Twojej liście zaufanych sieci.

Jeśli aplikacja SecureLine VPN nie może nawiązać połączenia, zapoznaj się z poniższym artykułem, aby rozwiązać problem:

Dodawanie zaufanej sieci

Do listy Zaufane (prywatne) sieciZaufane sieciZaufane sieci możesz dodać prywatne sieci, np. swoją sieć domową lub służbową sieć Wi-Fi. Zaufane sieci są wykluczone z ustawień autołączenia VPN.

Aby dodać aktualną sieć do listy zaufanych (prywatnych) sieci:

 1. Wybierz kolejno  Menu ▸ Ustawienia.
 2. Upewnij się, że w panelu po lewej stronie jest zaznaczona opcja Tryb VPN.
 3. Upewnij się, że na ekranie Tryb VPN jest zaznaczona opcja Ręczna regulacja.
 4. Kliknij opcję Aktualny profil sieciowy….
 5. Kliknij suwak obok aktualnej sieci Wi-Fi i wybierz dla niej ustawienie Prywatna.

Twoja aktualna sieć jest teraz wyświetlana na liście zaufanych (prywatnych) sieci.

Aby dodać aktualną sieć do listy zaufanych sieci:

 1. Wybierz kolejno  Menu ▸ Preferencje.
 2. Kliknij opcję Zabezpieczenia sieci w lewym panelu.
 3. Kliknij przycisk Zaufane sieci....
 4. Kliknij opcję Dodaj do zaufanych sieci obok aktualnej sieci.

Twoja aktualna sieć jest teraz wyświetlana na liście zaufanych sieci.

Aby dodać aktualną sieć do listy zaufanych sieci:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia (ikona koła zębatego) ▸ Zaufane sieci.
 2. Naciśnij ikonę + obok aktualnej sieci.

Twoja aktualna sieć jest teraz wyświetlana na liście zaufanych sieci.

Aby dodać aktualną sieć do listy zaufanych sieci:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia (ikona koła zębatego) ▸ Łącz automatycznie.
 2. Naciśnij opcję Zaufane sieci.
 3. Naciśnij ikonę + obok aktualnej sieci.

Twoja aktualna sieć jest teraz wyświetlana na liście zaufanych sieci.

 • Avast Secureline VPN 5.x dla systemu Windows
 • Avast Secureline VPN 3.x dla komputerów Mac
 • Avast Secureline VPN 6.x dla systemu Android
 • Avast Secureline VPN 6.x dla systemu iOS
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, wersja 32-/64-bitowa
   
 • Apple macOS 11.x (Big Sur)
 • Apple macOS 10.15.x (Catalina)
 • Apple macOS 10.14.x (Mojave)
 • Apple macOS 10.13.x (High Sierra)
 • Apple macOS 10.12.x (Sierra)
   
 • Google Android 6.0 (Marshmallow, API 23) lub nowszy
   
 • Apple iOS 12 lub nowszy

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami