Automatyczne włączanie programu Avast SecureLine VPN po nawiązaniu połączenia z niezabezpieczoną siecią Wi-Fi

W tym artykule wyjaśniono, jak skonfigurować aplikację Avast SecureLine VPN, aby włączała się automatycznie, gdy urządzenie łączy się z niezabezpieczoną siecią Wi-Fi.

Kroki opisane w tym artykule mają zastosowanie tylko wtedy, gdy dla aplikacji Avast SecureLine VPN zostanie włączony Ręczny tryb sieci VPN. Jeśli używasz opcji Tryb Inteligentna sieć VPN, zapoznaj się z następującym artykułem, aby uzyskać informacje na temat zarządzania ustawieniami automatycznego łączenia:

Włączanie autołączenia

 1. Kliknij dwukrotnie ikonę Avast SecureLine VPN na pulpicie systemu Windows, aby otworzyć aplikację.
 2. Kliknij ikonę Łącz automatycznie w prawym panelu.
  Jeśli ikona Autołączenie nie jest widoczna, oznacza to, że ta opcja została już włączona.
 3. Kliknij przycisk Aktywuj.

Aplikacja Avast SecureLine VPN będzie teraz włączać się automatycznie, gdy komputer nawiąże połączenie z niezabezpieczoną siecią. Niezabezpieczona sieć to każda sieć, która nie znajduje się na Twojej liście Zaufane (prywatne) sieci.

Aby dowiedzieć się, jak dodać sieć do listy zaufanych sieci, zapoznaj się z sekcją Zarządzanie automatycznym łączeniem w tym artykule.

 1. Kliknij kolejno opcje IdźAplikacje na pasku menu Apple, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Avast SecureLine VPN, aby otworzyć aplikację.
 2. Kliknij ikonę Łącz automatycznie w prawym panelu.
  Jeśli ikona Autołączenie nie jest widoczna, oznacza to, że ta opcja została już włączona.
 3. Kliknij przycisk Aktywuj.

Aplikacja Avast SecureLine VPN będzie teraz włączać się automatycznie, gdy komputer Mac nawiąże połączenie z niezabezpieczoną siecią. Niezabezpieczona sieć to każda sieć, która nie znajduje się na Twojej liście Zaufane sieci.

Aby dowiedzieć się, jak dodać sieć do listy zaufanych sieci, zapoznaj się z sekcją Zarządzanie automatycznym łączeniem w tym artykule.

 1. Naciśnij ikonę Avast SecureLine na ekranie głównym urządzenia, aby otworzyć tę aplikację.
 2. Naciśnij opcję Ustawienia (ikona koła zębatego) ▸ Łącz automatycznie.
 3. Naciśnij szary (Wyłączone) suwak u góry ekranu, aby zmienił kolor na zielony (Włączone).
 4. Wybierz opcję Niezabezpieczona sieć Wi-Fi. Jeśli zostanie wyświetlony monit, naciśnij opcję Zezwalaj i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zezwolić aplikacji Avast SecureLine VPN na dostęp do swojej lokalizacji.

Aplikacja Avast SecureLine VPN będzie teraz włączać się automatycznie, gdy urządzenie z systemem Android nawiąże połączenie z niezabezpieczoną siecią. Niezabezpieczona sieć to każda sieć, która nie znajduje się na Twojej liście Zaufane sieci.

Aby dowiedzieć się, jak dodać sieć do listy zaufanych sieci, zapoznaj się z sekcją Zarządzanie automatycznym łączeniem w tym artykule.

 1. Naciśnij ikonę SecureLine na ekranie głównym urządzenia, aby otworzyć tę aplikację.
 2. Wybierz kolejno opcje Ustawienia (ikona koła zębatego) ▸ Łącz automatycznie.
  Jeśli opcja Łącz automatycznie jest niedostępna, aplikacja Avast SecureLine VPN może nie mieć uprawnień do automatycznego połączenia. Aby przyznać niezbędne uprawnienia, naciśnij opcję Połącz na głównym ekranie aplikacji i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 3. Wybierz opcję Gdy łączę się z siecią Wi-Fi.

Aplikacja Avast SecureLine VPN będzie teraz włączać się automatycznie, gdy urządzenie z systemem iOS nawiąże połączenie z niezabezpieczoną siecią. Niezabezpieczona sieć to każda sieć, która nie znajduje się na Twojej liście Zaufane sieci.

Aby dowiedzieć się, jak dodać sieć do listy zaufanych sieci, zapoznaj się z sekcją Zarządzanie automatycznym łączeniem w tym artykule.

Zarządzanie automatycznym łączeniem

Dostępne są następujące opcje:

Dodawanie zaufanej sieci

Do listy zaufanych sieci możesz dodawać sieci prywatne, na przykład swoją sieć domową lub sieć Wi-Fi w pracy. Zaufane sieci są wykluczone z ustawień autołączenia VPN.

Wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz aplikację Avast SecureLine VPN i wybierz kolejno pozycje MenuUstawienia.
 2. Upewnij się, że pozycje Tryb VPNRęczny tryb sieci VPN są wybrane.
 3. Upewnij się, że pole obok opcji Wyklucz sieci prywatne jest zaznaczone.
 4. Kliknij przycisk Edytuj sieci.
 5. Kliknij suwak obok bieżącej sieci, aby włączyć dla niej ustawienie Prywatna, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

Twoja bieżąca sieć będzie teraz wyświetlana na liście zaufanych sieci.

 1. Otwórz aplikację Avast SecureLine VPN, a następnie wybierz kolejno pozycje MenuPreferencje.
 2. Upewnij się, że pozycje Tryb VPNRęczny tryb sieci VPN są wybrane.
 3. Upewnij się, że pole obok opcji Wyklucz zaufane sieci jest zaznaczone.
 4. Kliknij przycisk Edytuj sieci.
 5. Kliknij opcję Dodaj do zaufanych sieci obok bieżącej sieci.

Twoja bieżąca sieć będzie teraz wyświetlana na liście zaufanych sieci.

 1. Otwórz aplikację Avast SecureLine VPN i wybierz kolejno Ustawienia (ikona koła zębatego) ▸ Łącz automatycznie.
 2. Dotknij opcji Zaufane sieci.
 3. Naciśnij ikonę + znak plus obok bieżącej sieci.

Twoja bieżąca sieć będzie teraz wyświetlana na liście zaufanych sieci.

 1. Otwórz aplikację Avast SecureLine VPN i wybierz kolejno Ustawienia (ikona koła zębatego) ▸ Łącz automatycznie.
 2. Dotknij opcji Zaufane sieci.
 3. Naciśnij ikonę + znak plus obok bieżącej sieci.

Twoja bieżąca sieć będzie teraz wyświetlana na liście zaufanych sieci.

Wyłączanie autołączenia

Wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz aplikację Avast SecureLine VPN i wybierz kolejno pozycje MenuUstawienia.
 2. Upewnij się, że pozycje Tryb VPNRęczny tryb sieci VPN są wybrane.
 3. Odznacz pole obok opcji Automatycznie po połączeniu z Internetem.

Aplikacja Avast SecureLine VPN nie będzie już włączać się automatycznie, gdy komputer nawiąże połączenie z niezabezpieczoną siecią. Aby ponownie włączyć tę opcję, zapoznaj się z sekcją Włączanie autołączenia w tym artykule.

 1. Otwórz aplikację Avast SecureLine VPN, a następnie wybierz kolejno pozycje MenuPreferencje.
 2. Upewnij się, że pozycje Tryb VPNRęczny tryb sieci VPN są wybrane.
 3. Odznacz pole obok opcji Automatycznie po połączeniu z Internetem.

Aplikacja Avast SecureLine VPN nie będzie już włączać się automatycznie, gdy komputer Mac nawiąże połączenie z niezabezpieczoną siecią. Aby ponownie włączyć tę opcję, zapoznaj się z sekcją Włączanie autołączenia w tym artykule.

 1. Otwórz aplikację Avast SecureLine VPN i wybierz kolejno Ustawienia (ikona koła zębatego) ▸ Łącz automatycznie.
 2. Naciśnij zielony (Włączone) suwak u góry ekranu, aby zmienił kolor na szary (Wyłączone).

Aplikacja Avast SecureLine VPN nie będzie już włączać się automatycznie, gdy urządzenie z systemem Android nawiąże połączenie z niezabezpieczoną siecią. Aby ponownie włączyć tę opcję, zapoznaj się z sekcją Włączanie autołączenia w tym artykule.

 1. Otwórz aplikację Avast SecureLine VPN i wybierz kolejno Ustawienia (ikona koła zębatego) ▸ Łącz automatycznie.
 2. Wybierz opcję Nigdy.

Aplikacja Avast SecureLine VPN nie będzie już włączać się automatycznie, gdy urządzenie z systemem iOS nawiąże połączenie z niezabezpieczoną siecią. Aby ponownie włączyć tę opcję, zapoznaj się z sekcją Włączanie autołączenia w tym artykule.

 • Avast Secureline VPN 5.x dla systemu Windows
 • Avast SecureLine VPN 4.x dla komputerów Mac
 • Avast SecureLine VPN 6.x dla systemu Android
 • Avast SecureLine VPN 6.x dla systemu iOS
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, wersja 32-/64-bitowa

 • Apple macOS 11.x (Big Sur)
 • Apple macOS 10.15.x (Catalina)
 • Apple macOS 10.14.x (Mojave)
 • Apple macOS 10.13.x (High Sierra)
 • Apple macOS 10.12.x (Sierra)

 • Google Android 6.0 (Marshmallow, API 23) lub nowszy

 • Apple iOS 12 lub nowszy
 • Zgodność z iPhone’ami oraz urządzeniami iPad i iPod touch

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami