Avast Passwords dla systemu Windows i komputerów Mac — często zadawane pytania

Ten artykuł zawiera odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące programu Avast Passwords zainstalowanego w systemie Windows lub na komputerze Mac. Więcej informacji o aplikacji Avast Passwords na urządzeniach mobilnych można znaleźć w następującym artykule:

Ogólne

Co to jest Avast Passwords?

Avast Passwords to menedżer haseł i danych umożliwiający bezpieczne przechowywanie poufnych informacji w jednym miejscu. Program Avast Passwords pozwala szybko wypełniać formularze internetowe i uzyskiwać dostęp do kont internetowych.

Wiele przeglądarek internetowych oferuje możliwość przechowywania informacji dotyczących tożsamości, jednak praktyka ta nie jest zbyt bezpieczna, a zabezpieczenia przechowywanych w ten sposób danych mogą zostać w łatwy sposób złamane.

Jakie są najważniejsze funkcje programu Avast Passwords?

Aplikacja Avast Passwords oferuje kilka funkcji ułatwiających zapamiętywanie haseł oraz poufnych danych:

 • Autouzupełnianie formularzy i danych logowania pozwalające oszczędzać czas.
 • Automatyczne przechwytywanie haseł przy każdym logowaniu do nowej witryny.
 • Generowanie bezpiecznych haseł.
 • Importowanie haseł z przeglądarek internetowych
 • Synchronizacja danych między urządzeniu za pośrednictwem Konta Avast.

Dlaczego korzystanie z Avast Passwords jest bezpieczniejsze niż przechowywanie haseł w przeglądarce internetowej?

Hasła zapisane w przeglądarce są przechowywane na urządzeniu razem z informacjami umożliwiającymi ich odszyfrowanie, co ułatwia złamanie ich zabezpieczeń. Avast Passwords przechowuje hasła z zachowaniem znacznie wyższego poziomu szyfrowania. Poza tym możesz także utworzyć hasło główne zapewniające dodatkową ochronę danych przechowywanych w programie Avast Passwords.

Wymagania systemowe

Które systemy operacyjne obsługuje Avast Passwords?

 • Microsoft Windows 10 (wszystkie wersje z wyjątkiem RT i Starter, 32- i 64-bitowe)
 • Microsoft Windows 8/8.1 (wszystkie wersje z wyjątkiem RT i Starter, 32- i 64-bitowe)
 • Microsoft Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszy (wszystkie wersje, 32- i 64-bitowe)
 • Apple macOS 10.14.x (Mojave)
 • Apple macOS 10.13.x (High Sierra)
 • Apple macOS 10.12.x (Sierra)
 • Apple Mac OS X 10.11.x (El Capitan)

Dostępne są też wersje mobilne aplikacji Avast Passwords dla systemu Android (5.0 lub nowszego) i iOS (10.3 lub nowszego). Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj następujący artykuł:

Jakie przeglądarki internetowe obsługuje rozszerzenie Avast Passwords?

Rozszerzenie Avast Passwords jest obecnie dostępne dla przeglądarek Google ChromeMozilla Firefox oraz domyślnie dołączone do przeglądarki Avast Secure Browser. Rozszerzenia nie są obecnie obsługiwane w przeglądarce Microsoft Edge.

Rozszerzenie Avast Passwords jest obecnie dostępne dla przeglądarek Safari, Google ChromeMozilla Firefox.

Jeśli korzystasz z aplikacji Avast Passwords na urządzeniu z systemem Android lub iOS, zapoznaj się z następującym artykułem:

Pobieranie i instalacja

Jak zainstalować aplikację Avast Passwords?

Avast Passwords stanowi składnik programu Avast Antivirus. Instrukcje pobierania i instalowania danego produktu Avast Antivirus można znaleźć w następujących artykułach:

Jeśli korzystasz z programu Avast Security w wersji 13 lub starszej, podczas instalacji którego nie odznaczono opcji pobrania programu Avast Passwords, program Avast Passwords jest już zainstalowany na komputerze Mac. Jeśli masz zainstalowany program Avast Security w wersji 14 lub nowszej lub jeśli nie używasz programu Avast Security, musisz pobrać i zainstalować program Avast Passwords. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, przeczytaj następujący artykuł:

Czy składnik Avast Passwords jest dostępny we wszystkich wersjach programu Avast Antivirus?

Podstawowe funkcje Avast Passwords są dostępne we wszystkich wersjach programu Avast Antivirus. Aby móc korzystać z funkcji premium, należy przejść na wersję Avast Ultimate lub płatną wersję programu Avast Passwords.

Jak odinstalować aplikację Avast Passwords?

Składnik Avast Passwords można odinstalować bezpośrednio z poziomu programu Avast Antivirus, wybierając kolejno MenuUstawieniaOgólneRozwiązywanie problemówDodaj / modyfikuj komponenty lub korzystając z kreatora instalacji AvastPanelu sterowania. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, przeczytaj następujący artykuł:

Użyj odpowiednich instrukcji opisanych poniżej w zależności od wybranej metody instalacji:

 • Jeśli program Avast Passwords został zainstalowany przy użyciu sklepu App Store: Kliknij opcję Idź na pasku menu i wybierz z listy opcję Aplikacje. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Avast Passwords w folderze Aplikacje i wybierz opcję Przenieś do Kosza.
 • Jeśli program Avast Passwords nie został zainstalowany przy użyciu sklepu App Store: Upewnij się, że program Avast Passwords jest otwarty, a następnie kliknij opcję Pomoc na pasku menu i wybierz opcję Deinstalacja.
Odinstalowanie programu Avast Passwords powoduje usunięcie wszystkich danych zapisanych w aplikacji (w tym haseł i notatek).

Funkcje i użytkowanie

Jak rozpocząć korzystanie z programu Avast Passwords?

Aby skonfigurować program Avast Passwords, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz interfejs użytkownika programu Avast i wybierz kolejno PrywatnośćHasła.
 2. Kliknij przycisk Zacznij.
 3. Jeśli używasz przeglądarki Google Chrome, kliknij opcję Aktywuj w Google Chrome i wykonaj w przeglądarce kroki konieczne do zainstalowania rozszerzenia Passwords.
 4. Wróć do ekranu Hasła w programie Avast Antivirus.
 5. Jeśli używasz przeglądarki Mozilla Firefox, kliknij opcję Aktywuj w Firefoxie i wykonaj w przeglądarce kroki konieczne do zainstalowania rozszerzenia Passwords.
 6. Wróć do ekranu Hasła w programie Avast Antivirus.

Po aktywowaniu rozszerzenia Passwords zapisane w przeglądarkach internetowych hasła są automatycznie importowane do programu Avast Passwords. Jeśli w przeglądarkach nie masz zapisanych żadnych haseł, kliknij opcję Dodaj ręcznie (lub Dodaj konto), aby podać dane logowania do poszczególnych kont online.

Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj następujący artykuł:

 1. Kliknij dwukrotnie ikonę Avast Passwords w obszarze Aplikacje, aby otworzyć interfejs użytkownika.
 2. Kliknij przycisk Zacznij teraz!.
 3. Wprowadź nowe Hasło główne, a następnie je przepisz.
 4. Zaznacz okrągłe pole obok okna dialogowego z potwierdzeniem, a następnie kliknij opcję Potwierdź hasło.
 5. Jeśli używasz przeglądarki Safari, kliknij opcję Zainstaluj w Safari i wykonaj w przeglądarce kroki konieczne do zainstalowania rozszerzenia Passwords.
 6. Powróć do kreatora instalacji programu Passwords i wybierz ikonę innej przeglądarki lub menedżera haseł, aby zaimportować istniejące konta i dane logowania.
 7. Aby zaimportować dane, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Aplikacja Avast Passwords jest gotowa do użycia. Kliknij polecenie Importuj dane logowania, aby zaimportować informacje z kont internetowych, lub polecenie Dodaj w prawym górnym rogu okna Avast Passwords, aby ręcznie dodać informacje dotyczące konta internetowego.

Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj następujący artykuł:

Zaimportowanie haseł nie powoduje ich automatycznego usunięcia z przeglądarek internetowych. Po zakończeniu importowania zalecamy ręczne usunięcie wszystkich zapisanych haseł z przeglądarek. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji przeglądarki internetowej.

Jakie funkcje są dostępne w programie Avast Passwords?

Avast Passwords zapewnia dostęp do następujących funkcji:

 • Dane logowania umożliwia przechowywanie danych kont internetowych w celu szybkiego uzupełniania formularzy internetowych.
 • Karty płatnicze umożliwia dodawanie informacji o kartach kredytowych. Dane te pozwalają szybko wypełniać formularze internetowe podczas dokonywania płatności online.
 • Bezpieczne notatki umożliwia bezpieczne przechowywanie poufnych notatek w programie Avast Passwords. Funkcja ta pozwala chronić poufne informacje przed nieautoryzowanym dostępem.
 • Generator haseł: tworzy silne hasło zgodne z wybranymi wymaganiami.

Poza tym możesz także utworzyć Hasło główne w obszarze Ustawienia, by zapewnić sobie dodatkową ochronę danych przechowywanych w programie Avast Passwords.

Więcej informacji o funkcjach programu Avast Passwords znajduje się w następujących artykułach:

Jakie funkcje są zawarte w płatnych wersjach programu Avast Passwords?

Płatna wersja programu Avast Passwords obejmuje następujące funkcje:

 • Dotykowy Login: umożliwia korzystanie z programu Avast Passwords zainstalowanego na komputerze przy użyciu urządzenia mobilnego z systemem Android lub iOS.
 • Strażnik Haseł: powiadamia o wszelkich słabych i zduplikowanych hasłach oraz o hasłach, których zabezpieczenia zostały złamane.

Aby przejść na płatną wersję programu Avast Passwords, otwórz interfejs użytkownika programu Avast i wybierz kolejno PrywatnośćHasła. Na ekranie Passwords kliknij kartę Strażnik Haseł a następnie wybierz polecenie Kup teraz. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj następujący artykuł:

Płatna wersja programu Avast Passwords obejmuje funkcję Strażnik Haseł. Strażnik Haseł powiadamia o wszelkich słabych i zduplikowanych hasłach oraz o hasłach, których zabezpieczenia zostały złamane.

Jak przejść na płatną wersję programu Avast Passwords?

Aby przejść na płatną wersję programu Avast Passwords:

 1. Otwórz interfejs użytkownika programu Avast Antivirus i wybierz kolejno PrywatnośćHasła.
 2. Na ekranie Passwords kliknij kartę Strażnik Haseł.
 3. Kliknij opcję Kup teraz i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zaktualizować swój produkt.

Aby przejść na płatną wersję programu Avast Passwords:

 1. Kliknij dwukrotnie ikonę Avast Passwords w obszarze Aplikacje, aby otworzyć interfejs użytkownika.
 2. Kliknij Avast Passwords w lewym górnym rogu ekranu komputera Mac, a następnie wybierz Preferencje....
 3. Wybierz kartę Aktywuj i kliknij polecenie Zaktualizuj teraz.
 4. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby dokonać zakupu.

Jak dostosować ustawienia programu Avast Passwords?

Aby przejść do ustawień programu Avast Passwords:

 1. Otwórz interfejs użytkownika programu Avast i wybierz kolejno PrywatnośćHasła.
 2. Kliknij opcję Ustawienia w prawym górnym rogu ekranu.
 3. Aby dostosować ustawienia programu Avast Passwords, użyj kart widocznych w panelu po lewej stronie.

Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj następujący artykuł:

Aby przejść do ustawień programu Avast Passwords:

 1. Kliknij dwukrotnie ikonę Avast Passwords w obszarze Aplikacje, aby otworzyć interfejs użytkownika.
 2. Kliknij Avast Passwords na pasku menu.
 3. Wybierz z menu pozycję Preferencje..., a następnie użyj kart u góry ekranu, aby dostosować ustawienia programu Avast Passwords.

Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj następujący artykuł:

Wiele urządzeń

Czy mogę korzystać z programu Avast Passwords na wszystkich moich urządzeniach?

Program Avast Passwords jest obecnie dostępny dla urządzeń z systemem Windows, macOS, AndroidiOS. Więcej informacji o aplikacji Avast Passwords na urządzeniach mobilnych można znaleźć w następującym artykule:

Czy mogę zsynchronizować program Avast Passwords pomiędzy wszystkimi moimi urządzeniami?

Możesz synchronizować hasła ze wszystkimi obsługiwanymi urządzeniami połączonymi z tym samym Kontem Avast. Aby włączyć synchronizację w programie Avast Passwords z poziomu bieżącego urządzenia:

 1. Otwórz interfejs użytkownika programu Avast i wybierz kolejno PrywatnośćHasła.
 2. Kliknij opcję Ustawienia w prawym górnym rogu ekranu.
 3. W panelu bocznym wybierz kartę Synchronizacja i kopie zapasowe i kliknij opcję Włącz.
 4. Jeśli Hasło główne nie zostało jeszcze utworzone, zostanie wyświetlona prośba o jego utworzenie — ta czynność jest wymagana, by przejść dalej.
 5. Utwórz nowe Konto Avast lub zaloguj się do istniejącego konta, aby włączyć synchronizację.
 1. Kliknij Avast Passwords w lewym górnym rogu ekranu komputera Mac, a następnie wybierz Preferencje....
 2. Wybierz kartę Synchronizacja i kopie zapasowe i kliknij opcję Włącz.
 3. Utwórz nowe Konto Avast lub zaloguj się do istniejącego konta, aby włączyć synchronizację.

Szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu synchronizowania danych programu Avast Passwords zawiera następujący artykuł:

Jakie korzyści daje połączenie programu Avast Passwords z Kontem Avast?

Jeśli połączysz program Avast Passwords ze swoim Kontem Avast, Twoje informacje będzie można zsynchronizować, co pozwoli na łatwe uzyskiwanie dostępu z dowolnego połączonego urządzenia.

Więcej informacji o tworzeniu Konta Avast zawiera następujący artykuł:

Więcej informacji o synchronizowaniu programu Avast Passwords zawiera następujący artykuł:

Zagadnienia ogólne i rozwiązywanie problemów

Co zrobić, jeśli nie pamiętam swojego hasła głównego?

Chcemy chronić Twoją prywatność, dlatego Twoje Hasło główne nie jest przechowywane lokalnie ani na żadnym serwerze. Możesz usunąć lokalnie przechowywane dane haseł i ponownie skonfigurować program Avast Passwords, nie będziesz jednak mieć możliwości przywrócenia poprzednich danych programu Avast Passwords.

Wykonanie czynności opisanych poniżej spowoduje usunięcie wszystkich danych zapisanych lokalnie w aplikacji (w tym haseł i notatek).

Aby uruchomić nową konfigurację programu Avast Passwords:

 1. Odinstaluj składnik Avast Passwords z programu Avast Antivirus, a następnie zainstaluj go ponownie.
 2. Otwórz interfejs użytkownika programu Avast i wybierz kolejno PrywatnośćHasła.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami konfiguracji, aby skonfigurować program Avast Passwords.

Chcemy chronić Twoją prywatność, dlatego Twoje Hasło główne nie jest przechowywane lokalnie ani na żadnym serwerze. Możesz usunąć lokalnie przechowywane dane haseł i ponownie skonfigurować program Avast Passwords, nie będziesz jednak mieć możliwości przywrócenia poprzednich danych programu Avast Passwords.

Wykonanie czynności opisanych poniżej spowoduje usunięcie wszystkich danych zapisanych lokalnie w aplikacji (w tym haseł i notatek).

Aby uruchomić nową konfigurację programu Avast Passwords:

 1. Kliknij dwukrotnie ikonę Avast Passwords w obszarze Aplikacje, aby otworzyć program.
 2. Kliknij Avast Passwords w lewym górnym rogu ekranu komputera Mac, a następnie wybierz Usuń magazyn.
 3. Kliknij polecenie Usuń, a następnie wpisz swoje hasło systemowe, aby potwierdzić działanie.
 4. Kliknij polecenie Zacznij teraz! i postępuj zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami konfiguracji, aby skonfigurować nowy magazyn.

Co zrobić, jeśli aplikacja Avast Passwords nie chce się otworzyć?

Jeśli nie możesz otworzyć programu Avast Passwords, odinstaluj ten składnik z programu Avast Antivirus, a następnie zainstaluj go ponownie.

Jeśli nie możesz otworzyć aplikacji Avast Passwords, odinstaluj ją, a następnie zainstaluj ponownie.

Usunięcie składnika Avast Passwords spowoduje usunięcie wszystkich danych zapisanych lokalnie w aplikacji (w tym haseł i notatek).

Dlaczego program Avast Passwords przestał automatycznie uzupełniać dane logowania w mojej przeglądarce internetowej?

Funkcję autouzupełniania należy włączyć ręcznie po ponownym uruchomieniu komputera. Jeśli ikona rozszerzenia Avast Passwords na pasku narzędzi przeglądarki ma symbol czerwonej kłódki , kliknij ikonę i wpisz hasło główne, aby zezwolić rozszerzeniu na autouzupełnianie danych.

Co mogę zrobić, jeśli rozszerzenie Avast Passwords w przeglądarce zgłasza błąd?

Jeśli rozszerzenie Avast Passwords zgłasza błąd:

 1. Przejdź do sekcji Rozszerzenia w przeglądarce i odinstaluj rozszerzenie Avast Passwords. Więcej informacji dotyczących sposobu odinstalowywania rozszerzeń można znaleźć w dokumentacji przeglądarki internetowej.
 2. Otwórz interfejs użytkownika programu Avast i wybierz kolejno PrywatnośćHasła.
 3. Kliknij opcję Ustawienia w prawym górnym rogu ekranu.
 4. Wybierz kartę Integracja z przeglądarką w panelu po lewej stronie i kliknij opcję Dodaj rozszerzenie obok przeglądarki internetowej zgłaszającej błąd.
 1. Przejdź do sekcji Rozszerzenia w przeglądarce i odinstaluj rozszerzenie Avast Passwords. Więcej informacji dotyczących sposobu odinstalowywania rozszerzeń można znaleźć w dokumentacji przeglądarki internetowej.
 2. Kliknij Avast Passwords w lewym górnym rogu ekranu komputera Mac, a następnie wybierz Preferencje....
 3. Kliknij kartę Przeglądarka.
 4. Kliknij opcję Zainstaluj rozszerzenie poniżej przeglądarki zgłaszającej błąd.

Co zrobić, jeśli urządzenie nie może połączyć się z grupą synchronizacji?

Po włączeniu opcji Synchronizacja i kopie zapasowe na nowym urządzeniu musisz autoryzować to urządzenie, by mogło ono połączyć się z istniejącą grupą synchronizacji. Możesz to zrobić, korzystając z dowolnej z metod opisanych poniżej:

 • Autoryzuj nowe urządzenie za pośrednictwem innego urządzenia, które należy już do grupy synchronizacji.
 • Na nowym urządzeniu wpisz 6-cyfrowy kod otrzymany w wiadomości e-mail wysłanej na powiązany z Kontem Avast adres e-mail użyty do synchronizacji pierwszego urządzenia.

Jeśli nie można dodać urządzenia pomimo wykonania kroków opisanych powyżej, wypróbuj następującą procedurę rozwiązywania problemów:

Co zrobić, jeśli hasła wyświetlane przez moduł importujący Google Chrome sprawiają wrażenie uszkodzonych?

Czasami zdarza się, że hasła zaimportowane przy użyciu modułu importującego Google Chrome są uszkodzone. Aby rozwiązać ten problem:

 1. Otwórz przeglądarkę Google Chrome na komputerze Mac i wybierz kolejno  Menu (trzy kropki) Ustawienia ▸ Osoby.
 2. Kliknij strzałkę w dół obok bieżącego profilu Google i kliknij opcję Wyloguj.
 3. Zaloguj się do profilu Google Chrome, korzystając ze swojego konta Google.
 4. Kliknij Avast Passwords w lewym górnym rogu ekranu komputera Mac, a następnie wybierz Preferencje....
 5. Kliknij kartę Przeglądarka.
 6. Kliknij opcję Zainstaluj rozszerzenie poniżej ikony Google Chrome i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Dane w module importującym Google Chrome powinny teraz wyświetlać się prawidłowo.

 • Avast Passwords 2.x dla komputerów Mac
   
 • Avast Premium Security 19.x
 • Avast Omni 1.x
 • Avast Free Antivirus 19.x
 • Avast Premier 19.x
 • Avast Internet Security 19.x
 • Avast Pro Antivirus 19.x
   
 • Avast Premium Security 14.x dla komputerów Mac
 • Avast Security 14.x dla komputerów Mac
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, wersja 32-/64-bitowa
   
 • Apple macOS 10.15.x (Catalina)
 • Apple macOS 10.14.x (Mojave)
 • Apple macOS 10.13.x (High Sierra)
 • Apple macOS 10.12.x (Sierra)
 • Apple Mac OS X 10.11.x (El Capitan)
   

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak Nie

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami