Dodawanie brakującej subskrypcji do Konta Avast

Możesz ręcznie dodać brakującą subskrypcję Avast do Konta Avast, korzystając z jednej z następujących metod:

 • Produkt Avast, który został już aktywowany: subskrypcję, która jest już aktywna na co najmniej jednym urządzeniu, można dodać do Konta Avast, logując się do aktywowanego produktu przy użyciu poświadczeń Konta Avast.
 • Konto Avast: możesz dodać do Konta Avast adres e-mail użyty do zakupienia brakującej subskrypcji. Po dodaniu nowego adresu e-mail do Konta Avast wszystkie subskrypcje Avast zakupione przy użyciu tego adresu e-mail pojawią się na Koncie Avast.
Subskrypcja Avast nie może być widoczna na więcej niż jednym Koncie Avast w danym momencie. Jeśli dana subskrypcja jest już widoczna na Koncie Avast, nie można jej dodać do dodatkowego konta, korzystając z instrukcji z tego artykułu.

Produkt Avast, który został już aktywowany

Jeśli Twoja subskrypcja obejmuje wiele produktów na wielu urządzeniach, opisane czynności wystarczy wykonać w jednym produkcie na jednym urządzeniu.

Ta opcja nie jest jeszcze dostępna dla wszystkich produktów i platform.

Opcja zalogowania się przy użyciu poświadczeń Konta Avast jest dostępna w następujących produktach Avast dla komputerów PC:

 • Avast Premium Security
 • Avast SecureLine VPN
 • Avast Cleanup Premium
 • Avast Driver Updater
 • Avast Battery Saver

Wykonaj poniższe czynności w wybranym produkcie Avast:

 1. Otwórz produkt Avast i kliknij opcję  Menu w prawym górnym rogu głównego ekranu aplikacji.
 2. Wybierz opcję Moje subskrypcje.
 3. Wybierz opcję Zaloguj się na Konto Avast.
 4. Wprowadź poświadczenia Konta Avast i kliknij opcję Zaloguj się.

Opcja zalogowania się przy użyciu poświadczeń Konta Avast jest dostępna w następujących produktach Avast dla komputerów Mac:

 • Avast Premium Security
 • Avast SecureLine VPN

Wykonaj poniższe czynności w wybranym produkcie Avast:

 1. Otwórz produkt Avast i kliknij opcję  Menu w prawym górnym rogu głównego ekranu aplikacji.
 2. Wykonaj właściwe kroki opisane poniżej odpowiednio do produktu:
  • Avast Premium Security: kliknij opcję Zaloguj się na Konto Avast.
  • Avast SecureLine VPN: wybierz kolejno opcje Subskrypcja ▸ Zaloguj się na Konto Avast.
 3. Wprowadź poświadczenia konta Avast i kliknij opcję Zaloguj się.

Po zalogowaniu się na Konto Avast subskrypcja będzie widoczna na ekranie Moje subskrypcje.

Konto Avast

Aby dodać nowy adres e-mail i wszystkie powiązane z nim subskrypcje do Konta Avast:

 1. Sprawdź, który adres e-mail został podany podczas zakupu brakującej subskrypcji. Jest to ten adres e-mail, na który została przesłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia.
 2. Zaloguj się na Konto Avast i kliknij opcję Ustawienia konta.
 3. W obszarze Zarządzanie adresem e-mail kliknij opcję + Dodaj inny adres e-mail.
 4. Wpisz adres e-mail podany podczas zakupu brakującej subskrypcji, wpisz hasło do Konta Avast, a następnie kliknij opcję Dodaj.
 5. Przejdź do swojej skrzynki odbiorczej i otwórz wiadomość e-mail od firmy Avast, której temat brzmi Zweryfikuj swój adres e-mail.
 6. Kliknij przycisk Zweryfikuj adres e-mail.
 7. Podany adres e-mail jest już dodany do Konta Avast. Jeśli stan nie został zaktualizowany, odśwież okno przeglądarki lub ponownie zaloguj się na swoje Konto Avast.

Wszystkie subskrypcje zakupione przy użyciu nowo dodanego adresu e-mail są teraz widoczne na ekranie Moje subskrypcje Konta Avast.

Dalsze zalecenia

Aby dowiedzieć się więcej na temat zarządzania subskrypcjami za pośrednictwem Konta Avast, zapoznaj się z następującym artykułem:

Aby uzyskać więcej informacji na temat Konta Avast, zapoznaj się z następującym artykułem:

 • Wszystkie dostępne produkty konsumenckie Avast
 • Wszystkie obsługiwane systemy operacyjne

Czy ten artykuł był pomocny?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami