Dostosowywanie ustawień ochrony w programie Avast Antivirus

Osłony Avast Antivirus aktywnie analizują podejrzane informacje odbierane i wysyłane przez komputer oraz zawartą w nich potencjalnie złośliwą zawartość. Składniki te umożliwiają wykrywanie i blokowanie złośliwych plików, niebezpiecznych witryn internetowych, nieupoważnionych połączeń i innych zagrożeń.

Informacje na temat ustawień poszczególnych osłon antywirusowych można znaleźć w następujących sekcjach.

W przypadku większości systemów ustawienia domyślne są optymalne, dlatego nie zalecamy dokonywania zmian jeśli nie zostanie wykryty żaden problem.

Włączanie i wyłączanie osłony

Aby włączyć lub wyłączyć osłonę, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz interfejs użytkownika programu Avast i przejdź do opcji UstawieniaKomponenty.
 2. Kliknij suwak WŁ./WYŁ. obok odpowiedniego pola:
  • Aby wyłączyć osłonę, kliknij zielony suwak (WŁ.) i wybierz, na jak długo chcesz wyłączyć osłonę (na 10 minut, godzinę, do czasu ponownego uruchomienia komputera lub na stałe).
  • Aby włączyć osłonę, kliknij czerwony suwak (WYŁ.), aby zmienił kolor na zielony (WŁ.).

Korzystając z paska zadań, możesz również włączyć/wyłączyć wszystkie osłony, Zapora ogniowa i Weryfikacja stron. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Avast znajdującą się na pasku zadań i wybierz Sterowanie osłonami Avast, a następnie wybierz polecenie z menu kontekstowego.

Zdecydowanie zalecamy, aby w celu zachowania maksymalnej ochrony mieć włączone wszystkie kluczowe składniki zabezpieczeń, takie jak osłony antywirusowe i zaporę. Nie zalecamy wyłączania tych składników na stałe poprzez wybranie opcji Zatrzymaj na stałe lub Wyłącz na stałe.

Ustawienia Osłony systemu plików

Osłona systemu plików umożliwia aktywne skanowanie wszystkich programów i plików na dysku twardym po ich otwarciu, uruchomieniu, zmodyfikowaniu i zapisaniu. W przypadku wykrycia złośliwego oprogramowania Osłona systemu plików zapobiega zainfekowaniu komputera przez program lub plik.

Aby zmodyfikować ustawienia Osłony systemu plików, otwórz interfejs użytkownika Avast, wybierz kolejno opcje UstawieniaKomponenty i kliknij opcję Dostosuj obok Osłona systemu plików. W panelu po lewej stronie są dostępne następujące ustawienia:

 • Skanuj podczas wykonywania: określ, czy Osłona systemu plików ma skanować programy, skrypty lub biblioteki podczas każdego ich uruchomienia.
 • Skanuj podczas otwierania: określ, które typy plików powinna skanować Osłona systemu plików podczas każdego ich uruchomienia.
 • Skanuj podczas zapisywania: określ, które typy plików powinna skanować Osłona systemu plików podczas ich tworzenia lub modyfikowania.
 • Skanuj podczas załączania: określ typy plików na nośnikach wymiennych (takich jak dyski USB lub DVD), które ma skanować Osłona systemu plików.
 • Wykluczenia: określ pliki lub foldery, które Osłona systemu plików ma ignorować.
 • Zaawansowane: zarządzaj ustawieniami skanowania wpływającymi na wydajność systemu oraz dokładność skanowania.
 • Działania: określ pliki lub foldery, które Osłona systemu plików ma ignorować.
 • Programy pakujące: określ typy plików skompresowanych, które Osłona systemu plików ma rozpakować podczas skanowania w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania.
 • Czułość: dostosuj ustawienia analizy heurystycznej umożliwiającej wykrywanie nieznanego złośliwego oprogramowania.
 • Plik raportu: określ, czy Osłona systemu plików ma generować raporty z wynikami skanowania.

Ustawienia funkcji Monitorowanie zachowań

Monitorowanie zachowań monitoruje programy zainstalowane na komputerze pod kątem podejrzanych zachowań, które mogą wskazywać na obecność złośliwego kodu.

Aby zmodyfikować ustawienia funkcji Monitorowanie zachowań, otwórz interfejs użytkownika Avast, wybierz kolejno opcje UstawieniaKomponenty i kliknij Dostosuj obok Monitorowanie zachowań. W panelu po lewej stronie są dostępne następujące ustawienia:

 • Ustawienia ogólne: określ działania, jakie należy podjąć w przypadku wykrycia zagrożenia.
 • Wykluczenia: określ foldery, które mają zostać wykluczone ze skanowania przez funkcję Monitorowanie zachowań.

Ustawienia Osłony poczty

Osłona poczty umożliwia skanowanie przychodzących i wychodzących wiadomości e-mail w poszukiwaniu zagrożeń. Skanowanie dotyczy tylko wiadomości wysyłanych lub odbieranych za pomocą oprogramowania do zarządzania pocztą, takiego jak Microsoft Outlook lub Mozilla Thunderbird.

Aby zmodyfikować ustawienia Osłony poczty, otwórz interfejs użytkownika Avast, wybierz kolejno opcje UstawieniaKomponenty i kliknij opcję Dostosuj obok Osłona poczty. W panelu po lewej stronie są dostępne następujące ustawienia:

 • Ustawienia ogólne: określ typy wiadomości, które mają być skanowane przez Osłonę poczty — odbierane, wysyłane lub wiadomości z grup dyskusyjnych. W celu zapewnienia pełnej ochrony zalecamy, aby pozostawić włączone skanowanie wszystkich typów wiadomości e-mail.
 • Zachowanie: umożliwia włączenie lub wyłączenie podpisów programu Avast w wiadomościach e-mail, które informują nadawcę i adresatów o czystych i zainfekowanych wiadomościach e-mail. Dodatkowo można określić, które działania mają być wykonywane podczas skanowania, a także skonfigurować opcje programu Microsoft Outlook.
 • Skanowanie SSL: włącza lub wyłącza skanowanie wiadomości e-mail wysyłanych lub odbieranych przy użyciu szyfrowanego połączenia SSL/TLS. W przypadku niektórych klientów poczty e-mail ta funkcja wymaga wyeksportowania certyfikatu z ekranu skanowania SSL i zaimportowania go do magazynu certyfikatów używanego klienta poczty e-mail.
 • Działania: umożliwia skonfigurowanie automatycznych odpowiedzi na wykryte zagrożenia.
 • Programy pakujące: określ typy plików skompresowanych, które Osłona poczty ma rozpakować podczas skanowania w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania.
 • Czułość: dostosuj ustawienia analizy heurystycznej umożliwiającej wykrywanie nieznanego złośliwego oprogramowania.
 • Plik raportu: określ, czy Osłona poczty ma generować raporty z wynikami skanowania.

Ustawienia Osłony WWW

Osłona WWW: aktywnie skanuje dane przesyłane podczas przeglądania Internetu, aby zapobiec pobieraniu i uruchamianiu złośliwego oprogramowania na komputerze.

Aby zmodyfikować ustawienia Osłony WWW, otwórz interfejs użytkownika Avast, wybierz kolejno opcje UstawieniaKomponenty i kliknij opcję Dostosuj obok Osłona WWW. W panelu po lewej stronie są dostępne następujące ustawienia:

 • Ustawienia ogólne: umożliwia zarządzanie skanowaniem sieci WWW, skryptów i HTTPS oraz innych funkcji zwiększających szybkość i dokładność skanowania.
 • Skanowanie WWW: określ rodzaj zawartości, która ma być skanowana.
 • Wykluczenia: określ adresy URL, typy MIME (typy rozszerzeń poczty e-mail) lub procesy, które mają zostać wykluczone ze skanowania. Jest to przydatne w przypadku pobierania wielu plików z jednego zaufanego źródła.
 • Działania: umożliwia skonfigurowanie automatycznych odpowiedzi na zagrożenia internetowe wykryte przez Osłonę WWW.
 • Programy pakujące: określ typy plików skompresowanych, które Osłona WWW ma rozpakować podczas skanowania w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania.
 • Czułość: dostosuj ustawienia analizy heurystycznej umożliwiającej wykrywanie nieznanego złośliwego oprogramowania.
 • Blokowanie witryn: umożliwia blokowanie dostępu do określonych witryn internetowych.
 • Skanowanie skryptów: określ przeglądarki, w których Osłona WWW ma blokować złośliwe skrypty. Obejmuje to zagrożenia zdalne pochodzące z Internetu i źródeł zewnętrznych oraz zagrożenia lokalne zapisane na dysku lub w pamięci podręcznej przeglądarki. Potrafi również wykryć i zablokować złośliwe skrypty, które pochodzą z (szyfrowanych) połączeń HTTPS.
 • Wykluczenia skryptów: określ adresy witryn internetowych, które mają być wykluczone ze skanowania skryptów. Być może zachcesz wykluczyć określone adresy internetowe, aby można było uzyskać dostęp do całej zawartości na tych stronach. Wystarczy zaznaczyć pole wyboru a następnie wpisać adres URL, który ma być wykluczony. Wykluczeń należy używać tylko wtedy, gdy wiadomo, że witryna internetowa, którą chcesz wykluczyć ze skanowania, jest bezpieczna.
 • Plik raportu: określ, czy Osłona WWW ma generować raporty z wynikami skanowania.
 • Avast Ultimate 17.x
 • Avast Premier 17.x
 • Avast Internet Security 17.x
 • Avast Pro Antivirus 17.x
 • Avast Free Antivirus 17.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows Vista Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 2, 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows XP Home / Professional / Media Center Edition — dodatek Service Pack 3, 32-bitowy

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak Nie

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami