Avast Call Blocker dla systemu iOS — Często zadawane pytania

Avast Call Blocker dla systemu iOS jest aplikacją mobilną, która pomaga uniknąć niechcianych połączeń, z uwzględnieniem tych, których możesz nie identyfikować jako spam. Przy każdym połączeniu przychodzącym aplikacja Avast Call Blocker porównuje numer z bazą danych znanych połączeń będących spamem oraz z Twoją osobistą listą blokowania. Jeśli dany numer znajduje się na jednej z tych list, aplikacja Avast Call Blocker ostrzega użytkownika lub blokuje połączenie zgodnie ze skonfigurowanymi ustawieniami.

Ten artykuł zawiera odpowiedzi na popularne pytania dotyczące funkcji, ustawień i ogólnych informacji o korzystaniu z aplikacji Avast Call Blocker dla systemu iOS.

Ogólne

Czym różni się aplikacja Avast Call Blocker od funkcji blokowania połączeń firmy Apple i innych podobnych aplikacji?

Oprócz standardowej funkcji blokowania połączeń aplikacja Avast Call Blocker oferuje wykrywanie niechcianych połączeń z numerów, których użytkownik może nie rozpoznawać, na podstawie bazy danych znanych połączeń będących spamem.

W przeciwieństwie do innych aplikacji blokujących połączenia Avast Call Blocker nie wymaga dostępu do Twoich kontaktów osobistych ani żadnych innych informacji osobistych.

Czy aplikacja Avast Call Blocker wymaga dostępu do mojej listy kontaktów lub innych informacji osobistych?

Nie. Aplikacja Avast Call Blocker nie wymaga dostępu do kontaktów użytkownika ani do żadnych informacji osobistych, aby wykrywać i blokować niechciane połączenia.

Pobieranie i instalacja

Jakie są wymagania systemowe aplikacji Avast Call Blocker?

Aplikację Avast Call Blocker można zainstalować i uruchomić na telefonie Apple iPhone 5S lub na dowolnym nowszym modelu z systemem Apple iOS 10 lub nowszą wersją.

Jak pobrać i zainstalować aplikację Avast Call Blocker?

Aplikację Avast Call Blocker dla urządzeń z systemem iOS można pobrać ze sklepu App Store.

 1. Otwórz sklep App Store z ekranu aplikacji urządzenia z systemem iOS i wyszukaj Avast Call Blocker.
 2. Otwórz stronę Avast Call Blocker — blokowanie spamu dla systemu iOS w wynikach wyszukiwania.
 3. Dotknij opcji Pobierz, aby pobrać aplikację, a następnie naciśnij pozycję Zainstaluj. Instalując aplikację ponownie, wystarczy nacisnąć ikonę chmury.
 4. W przypadku wyświetlenia pytania o uprawnienia wybierz pozycję Akceptuj.
 5. Po zakończeniu instalacji dotknij opcji Otwórz, aby zacząć korzystać z aplikacji.
 6. Wybierz opcję Kontynuuj, aby potwierdzić przeczytanie i zaakceptowanie Umowy licencyjnej użytkownika końcowego AVAST i Polityki prywatności.

Aplikacja Avast Call Blocker jest teraz zainstalowana i gotowa do użycia. Otwórz aplikację, aby aktywować subskrypcję lub miesięczny okres próbny, i zacznij korzystać z aplikacji.

Jak odinstalować aplikację Avast Call Blocker?

Jeśli nie chcesz już używać aplikacji Avast Call Blocker, przed odinstalowaniem aplikacji z urządzenia należy anulować swoją subskrypcję.

Po anulowaniu subskrypcji wykonaj poniższe czynności, aby odinstalować aplikację Avast Call Blocker z urządzenia z systemem iOS:

 1. Na ekranie głównym urządzenia naciśnij i przytrzymaj przez chwilę ikonę aplikacji Avast Call Blocker.
 2. Naciśnij mały symbol x w lewym górnym rogu ikony.
 3. Wybierz pozycję Usuń, aby potwierdzić chęć usunięcia aplikacji z urządzenia.

Aplikacja Avast Call Blocker nie będzie już zainstalowana na urządzeniu.

Licencja i aktywacja

Jak aktywować subskrypcję aplikacji Avast Call Blocker?

Gdy otworzysz aplikację Avast Call Blocker po raz pierwszy, naciśnij pozycję Start free trial (Zacznij darmowy okres próbny), aby rozpocząć miesięczny okres próbny aplikacji.

Jeśli masz już licencję, naciśnij pozycję Already purchased? (Czy aplikacja została już kupiona?). Aplikacja Avast Call Blocker sprawdzi konto Apple ID, za pomocą którego zalogowano się na urządzeniu, i aktywuje wszystkie istniejące licencje połączone z tym kontem.

Licencje można kupić w sklepie App Store. Każda licencja jest ważna przez 12 miesięcy i automatycznie odnawiana.

Jak potwierdzić ważność mojej subskrypcji aplikacji Avast Call Blocker?

Aby sprawdzić, kiedy wygasa Twoja licencja, przejdź do ekranu Settings (Ustawienia) i sprawdź datę obok pozycji Subscribed until (Subskrypcja ważna do). W przypadku wygaśnięcia licencji użytkownik otrzyma automatyczne zaproszenie do odnowienia subskrypcji. Jeśli nie masz jeszcze licencji, możesz ją kupić w sklepie App Store.

Czy mogę używać subskrypcji aplikacji Avast Call Blocker na wielu urządzeniach?

Tak, licencji można używać maksymalnie na pięciu urządzeniach. Subskrypcja aplikacji Avast Call Blocker jest połączona z Twoim kontem Apple i aktywowana automatycznie na wszystkich urządzeniach, na których używasz tego konta podczas instalowania aplikacji. Jeśli nie masz jeszcze licencji, możesz ją kupić w sklepie App Store.

Jak anulować subskrypcję aplikacji Avast Call Blocker?

Aby anulować subskrypcję, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz ustawienia urządzenia i dotknij opcji iTunes i App Store.
 2. Dotknij swojego identyfikatora Apple ID u góry ekranu, a następnie opcji Pokaż Apple ID.
 3. Dotknij opcji Zarządzaj w obszarze Subskrypcje.
 4. Dotknij opcji subskrypcji aplikacji Avast Call Blocker, aby otworzyć więcej szczegółów.
 5. Wyłącz opcję Automatic Renewal (Odnawianie automatyczne) dla subskrypcji.

Subskrypcja zostanie anulowana i ustanie z końcem bieżącego cyklu rozliczeniowego. Teraz można odinstalować aplikację z urządzenia.

Funkcje i ustawienia

Jak aplikacja Avast Call Blocker wykrywa połączenia będące spamem i zarządza nimi?

Aplikacja Avast Call Blocker utrzymuje wciąż powiększającą się bazę danych numerów będących spamem. Jeśli użytkownik otrzyma połączenie z numeru znajdującego się w naszej bazie danych, otrzyma ostrzeżenie, że połączenie może być niechciane, lub zablokujemy je automatycznie, zależnie od ustawień.

Opcja Notify me of spam calls (Powiadamiaj o połączeniach będących spamem) jest domyślnie włączona. Aby automatycznie blokować połączenia z tej bazy danych, wyłącz tę opcję w Ustawieniach. Kiedy ta opcja będzie wyłączona, nie będziesz otrzymywać żadnych informacji o próbach nawiązania połączeń z tych numerów.

Jak skonfigurować aplikację Avast Call Blocker na urządzeniu?

Po aktywowaniu licencji lub darmowego okresu próbnego aplikacji Avast Call Blocker należy wykonać poniższe czynności, aby włączyć aplikację na urządzeniu:

 1. Dotknij ikony Settings (Ustawienia) w prawym górnym rogu interfejsu aplikacji.
 2. Dotknij kolejno opcji Phone (Telefon), Call Blocking & Identification (Identyfikacja i blokowanie połączeń).
 3. Włącz aplikację Avast Call Blocker.

Aplikacja Avast Call Blocker jest teraz gotowa do użycia na urządzeniu.

Jak zablokować określone numery telefonów?

Aby zapobiec niechcianym połączeniom, najpierw dodaj odpowiednie numery do osobistej listy blokowania. Można to zrobić w następujący sposób:

 • Dotknij opcji Block number (Zablokuj numer) na głównym ekranie aplikacji, wpisz numer telefonu w polu tekstowym, a następnie dotknij opcji Next (Dalej).
 • Przejdź do ekranu Settings (Ustawienia) i dotknij kolejno opcji Personal blocklist (Osobista lista blokowania), + Add (+ Dodaj). Wybierz pozycję Add number (Dodaj numer), aby ręcznie wpisać numer telefonu, lub pozycję Add from Contact List (Dodaj z listy kontaktów), aby wybrać zapisany numer.

Aby automatycznie odrzucać połączenia z numerów na liście blokowania, przejdź do Ustawień i wyłącz ustawienie Notify me of incoming calls from numbers on my personal block list (Powiadamiaj o połączeniach przychodzących z numerów na mojej osobistej liście blokowania). Jeśli nie wyłączysz tej opcji, nadal będziesz otrzymywać połączenia z numerów znajdujących się na liście blokowania, ale z tekstem ostrzeżenia. Pozwoli Ci to zadecydować, czy zaakceptować dane połączenie.

Jakie ustawienia blokowania połączeń są dostępne?

W aplikacji Avast Call Blocker skonfigurowano domyślne wyświetlanie powiadomień o połączeniach z zablokowanych numerów wraz z opcją zaakceptowania lub odrzucenia takiego połączenia. Wszystkie połączenia są widoczne w dzienniku połączeń Apple, a numery z listy blokowania lub z naszej bazy danych są odpowiednio oznaczone.

Aby całkowicie blokować połączenia, na ekranie Settings (Ustawienia) można zarządzać następującymi opcjami:

 1. Notify me of spam calls (Powiadamiaj o połączeniach będących spamem): wyłączenie tej opcji automatycznie blokuje połączenia z numerów znajdujących się w bazie danych spamu aplikacji Avast Call Blocker.
 2. Notify me of incoming calls from numbers on my personal block list (Powiadamiaj o połączeniach przychodzących z numerów na mojej osobistej liście blokowania): wyłączenie tej opcji automatycznie blokuje połączenia z numerów na Twojej liście blokowania.

Jeśli całkowicie zablokujesz połączenia z listy blokowania lub z bazy danych spamu, nie będziesz otrzymywać połączeń ani żadnych powiadomień o próbach nawiązania połączeń z tych numerów.

Czy mogę sprawdzić rejestr zablokowanych połączeń?

Jeśli w aplikacji Avast Call Blocker zostanie skonfigurowane automatyczne odrzucanie połączeń, wszystkie próby nawiązania kontaktu będą całkowicie blokowane i nie będzie dostępny żaden rejestr tych prób połączeń.

Jeśli nie zablokujesz połączeń całkowicie, odebrane i nieodebrane połączenia będą widoczne w dzienniku połączeń Apple, oznaczone jako numery z Twojej osobistej listy blokowania lub z naszej bazy danych spamu.

Opcjami blokowania połączeń można zarządzać w Ustawieniach.

Co to jest biała lista?

Aplikacja Avast Call Blocker zarządza bazą danych numerów zgłoszonych jako spam. Jeśli otrzymasz połączenie z numeru znajdującego się w tej bazie danych, ostrzeżemy Cię, że połączenie może być spamem. Jeśli numer, z którego chcesz otrzymywać połączenia, został oznaczony jako spam, dodaj ten numer do białej listy.

 1. Przejdź do ekranu Settings (Ustawienia), dotknij kolejno opcji Whitelist (Biała lista) i + Add (Dodaj).
 2. Wybierz pozycję Add number (Dodaj numer), aby ręcznie wpisać numer telefonu, lub pozycję Add from Contact List (Dodaj z listy kontaktów), aby wybrać zapisany numer.

Numery umieszczone na białej liście mogą nadal znajdować się w naszej bazie danych, ale użytkownik będzie otrzymywać połączenia z tych numerów bez żadnych problemów ani ostrzeżeń.

Jeśli w aplikacji Avast Call Blocker skonfiguruje automatyczne odrzucanie połączeń z naszej bazy danych, nie będzie otrzymywać powiadomień o próbach połączeń z tych numerów. Opcjami blokowania połączeń można zarządzać w Ustawieniach.

Jak edytować numer na liście blokowania lub na białej liście?

Aby edytować numer na liście blokowania lub na białej liście, wykonaj następujące czynności:

 1. Dotknij ikony Settings (Ustawienia) w prawym górnym rogu interfejsu aplikacji.
 2. Dotknij opcji Personal blocklist (Osobista lista blokowania) lub Whitelist (Biała lista) (zależnie od tego, którą listą chcesz zarządzać).
 3. Naciśnij numer, który chcesz edytować, dotknij opcji Edit number (Edytuj numer), popraw ten numer, a następnie naciśnij przycisk Save (Zapisz).

Numer zostanie zaktualizowany.

Jak usunąć numer z listy blokowania lub z białej listy?

Numery, których nie chcesz już odrzucać, można z łatwością odblokować. Można też usunąć numery z białej listy. Wykonaj następujące czynności:

 1. Dotknij ikony Settings (Ustawienia) w prawym górnym rogu interfejsu aplikacji.
 2. Dotknij opcji Personal blocklist (Osobista lista blokowania) lub Whitelist (Biała lista) (zależnie od tego, którą listą chcesz zarządzać).
 3. Przesuń szybko numer w lewo, a następnie naciśnij czerwoną opcję Delete (Usuń), która zostanie wyświetlona.

Numer zostanie usunięty z listy.

Różne

Jak mogę wyrazić opinię o aplikacji albo poprosić o pomoc?

Jesteśmy otwarci na opinie od wszystkich naszych klientów. Komentarze lub wsparcie dotyczące mobilnych produktów Avast można przekazać w następujący sposób:

 • Napisz pozytywną recenzję w sklepie App Store.
 • Powiadom swoich znajomych o naszym oprogramowaniu za pośrednictwem serwisu Facebook lub Twitter.
 • Opublikuj recenzję na forach systemu iOS.
 • Skontaktuj się z naszym zespołem pomocy technicznej, naciskając pozycję Contact Support (Kontakt z pomocą techniczną) w sekcji Settings (Ustawienia).

Czy Avast oferuje inne aplikacje, z których mogę skorzystać?

Avast dostarza następujące aplikacje służące poprawie bezpieczeństwa i wydajności urządzeń mobilnych oraz zapewnieniu ochrony przed hakerami i złodziejami:

 • Avast SecureLine VPN: Zablokuj hakerom możliwość uzyskania dostępu do Twoich danych oraz ich kradzieży podczas korzystania z publicznych lub otwartych sieci Wi-Fi. Zabezpiecz osobiste sieci Wi-Fi i chroń swoją prywatność za pomocą prywatnego szyfrowania VPN aplikacji SecureLine.
 • Avast SecureMe: Wyszukuje luki w zabezpieczeniach sieci Wi-Fi, takie jak routery ze słabymi hasłami oraz niezabezpieczone sieci bezprzewodowe. Zawiera także podstawową usługę VPN, która gwarantuje bezpieczeństwo, gdy urządzenie jest połączone z siecią publiczną.
 • Avast Passwords: Chroń wszystkie swoje hasła i z łatwością loguj się na swoje konta internetowe za pomocą jednego hasła głównego. Tę aplikację można synchronizować na wielu urządzeniach.
 • Avast Mobile Security: Zabezpiecz swój telefon i tablet za pomocą naszej darmowej aplikacji Avast Mobile Security, która oferuje antywirus i ochronę przed zagrożeniami związanymi z Wi-Fi. Wbudowana funkcja Anti-Theft umożliwia zlokalizowanie i śledzenie utraconego lub skradzionego urządzenia na mapie za pomocą internetowej funkcji śledzenia urządzenia mobilnego, która wykorzystuje technologię GPS i inne metody triangulacyjne.
 • Avast SecureLine VPN: Zablokuj hakerom możliwość uzyskania dostępu do Twoich danych oraz ich kradzieży podczas korzystania z publicznych lub otwartych sieci Wi-Fi. Zabezpiecz osobiste sieci Wi-Fi i chroń swoją prywatność za pomocą prywatnego szyfrowania VPN aplikacji SecureLine.
 • Avast Cleanup: Zwiększ wydajność swojego urządzenia za pomocą aplikacji Cleanup, która szybko analizuje miejsce do magazynowania na urządzeniu i czyści wszystkie niepotrzebne dane, które zajmują miejsce.
 • Avast Passwords: Chroń wszystkie swoje hasła i z łatwością loguj się na swoje konta internetowe za pomocą jednego hasła głównego. Tę aplikację można synchronizować na wielu urządzeniach.
 • Avast Battery Saver: Wydłuż czas pracy baterii urządzenia między ładowaniami za pomocą aplikacji Avast Battery Saver, która zatrzymuje niepotrzebne aplikacje działające w tle i pomaga zoptymalizować ustawienia urządzenia.
 • Avast Call Blocker 1.x dla systemu iOS
 • Apple iOS 10.0 lub nowszej wersji

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak Nie

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami