Avast Passwords dla systemu Android i iOS — często zadawane pytania

Ten artykuł dotyczy aplikacji Avast Passwords zainstalowanej na urządzeniu mobilnym. Informacje na temat programu Avast Passwords dla komputerów Mac lub komputerów z systemem Windows i programem Avast Antivirus można znaleźć w następującym artykule:

Ogólne

Co to jest Avast Passwords?

Avast Passwords to menedżer haseł i danych umożliwiający bezpieczne przechowywanie poufnych informacji w jednym miejscu. Program Avast Passwords pozwala szybko wypełniać formularze internetowe i uzyskiwać dostęp do kont internetowych.

Wiele przeglądarek internetowych oferuje możliwość przechowywania informacji dotyczących tożsamości, jednak praktyka ta nie jest zbyt bezpieczna, a zabezpieczenia przechowywanych w ten sposób danych mogą zostać w łatwy sposób złamane.

Jakie są najważniejsze funkcje programu Avast Passwords?

Aplikacja Avast Passwords oferuje kilka funkcji ułatwiających zapamiętywanie haseł oraz poufnych danych:

 • Autouzupełnianie formularzy i danych logowania pozwalające oszczędzać czas.
 • Automatyczne przechwytywanie haseł przy każdym logowaniu do nowej witryny.
 • Generowanie bezpiecznych haseł.
 • Synchronizacja danych między urządzeniu za pośrednictwem Konta Avast.

Dlaczego korzystanie z Avast Passwords jest bezpieczniejsze niż przechowywanie haseł w przeglądarce internetowej?

Hasła zapisane w przeglądarce są przechowywane na urządzeniu razem z informacjami umożliwiającymi ich odszyfrowanie, co ułatwia złamanie ich zabezpieczeń. Avast Passwords przechowuje hasła z zachowaniem znacznie wyższego poziomu szyfrowania. Poza tym możesz także utworzyć hasło główne zapewniające dodatkową ochronę danych przechowywanych w programie Avast Passwords.

Wymagania systemowe

Jakie są wymagania systemowe programu Avast Passwords?

Program Avast Passwords można zainstalować i uruchomić na każdym urządzeniu z systemem Android w wersji Google Android 5.0 lub nowszej.

Ustawienia systemowe niektórych typów urządzeń także mogą mieć wpływ na działanie aplikacji Avast Password, a w przypadku korzystania z niestandardowej pamięci ROM aplikacja może działać niezgodnie z oczekiwaniami. Prosimy o zgłaszanie wszelkich uwag dotyczących tego problemu za pośrednictwem stron pomocy technicznej.

Aplikację Avast Passwords można zainstalować i uruchomić na każdym telefonie Apple iPhone lub urządzeniu Apple iPod Touch albo Apple iPad z systemem Apple iOS 10.3 lub nowszym.

Dostępne są też wersje programu Avast Passwords dla systemu Windows oraz dla komputerów Mac. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj następujący artykuł:

Aplikacja Avast Passwords nie jest obsługiwana i nie można jej zainstalować ani uruchomić w systemach Symbian, Microsoft Windows Phone/Mobile, Bada, WebOS ani w mobilnych systemach operacyjnych innych niż Android lub iOS.

Jakie aplikacje i przeglądarki internetowe obsługuje aplikacja Avast Passwords?

W przypadku urządzeń z systemem Android program Avast Passwords w pełni obsługuje przeglądarki OperaChrome. Natywne przeglądarki internetowe na urządzeniach SamsungHTC są zasadniczo obsługiwane, jednak na niektórych urządzeniach mogą wystąpić problemy ze zgodnością.

W przypadku urządzeń z systemem iOS program Avast Passwords obsługuje przeglądarkę Safari.

Lista obsługiwanych aplikacji jest wyświetlana przy próbie dodania nowego konta w programie Avast Passwords. Lista wciąż się wydłuża, ponieważ dokładamy starań, by zapewniać obsługę kolejnych aplikacji.

Pobieranie i instalacja

Jak pobrać i zainstalować program Avast Passwords?

Aplikację Avast Passwords dla systemu Android można pobrać ze Sklepu Google Play.

 1. Otwórz stronę Sklep Google Play z ekranu aplikacji na urządzeniu z systemem Android i wyszukaj Avast Passwords.
 2. Otwórz stronę Avast Passwords w wynikach wyszukiwania.
 3. Wybierz opcję Zainstaluj, a po zakończeniu instalacji dotknij opcji Otwórz, aby zacząć korzystać z aplikacji.

Aplikację Avast Passwords dla systemu iOS można pobrać ze sklepu App Store.

 1. Otwórz stronę sklepu App Store z ekranu aplikacji na urządzeniu z systemem iOS i wyszukaj Avast Passwords.
 2. Otwórz stronę Avast Passwords w wynikach wyszukiwania.
 3. Dotknij opcji Pobierz, aby pobrać aplikację, a następnie naciśnij pozycję Zainstaluj. Instalując aplikację ponownie, wystarczy nacisnąć ikonę chmury .
 4. Po zakończeniu instalacji dotknij opcji Otwórz, aby zacząć korzystać z aplikacji.

Aplikacja Avast Passwords jest teraz zainstalowana i gotowa do użycia.

Jak odinstalować aplikację Avast Passwords?

Aby odinstalować aplikację, wyszukaj Avast PasswordsSklepie Google Play i dotknij opcji Odinstaluj na ekranie informacji o aplikacji.

Jeśli wystąpią problemy z odinstalowywaniem aplikacji, należy wykonać następujące dodatkowe czynności:

 1. Otwórz Ustawienia urządzenia.
 2. Wybierz opcję Aplikacje, a następnie opcję Avast Passwords.
 3. Dotknij opcji Wymuś zatrzymanie.
 4. W sekcji Pamięć dotknij opcji Wyczyść daneWyczyść pamięć podręczną.
 5. Następnie dotknij opcji OdinstalujOK, aby potwierdzić.

Aplikacja Avast Passwords nie będzie już zainstalowana na urządzeniu.

Te kroki mogą nieco się różnić w zależności od modelu urządzenia, wersji systemu Android i modyfikacji wprowadzonych przez producenta.

Aby usunąć aplikację Avast Passwords z urządzenia z systemem iOS:

 1. Naciśnij i przytrzymaj ikonę Avast Passwords na ekranie głównym urządzenia.
 2. Naciśnij mały symbol x w lewym górnym rogu ikony.
 3. Wybierz pozycję Usuń, aby potwierdzić chęć usunięcia aplikacji z urządzenia.

Aplikacja Avast Passwords nie będzie już zainstalowana na urządzeniu.

Funkcje i użytkowanie

Jak rozpocząć korzystanie z programu Avast Passwords?

 1. Otwórz program Avast Passwords i zapoznaj się z wprowadzeniem, a następnie wybierz Zacznij.
 2. Utwórz Hasło główne i wybierz polecenie Utwórz hasło.
 3. Wpisz ponownie Hasło główne i wybierz polecenie Potwierdź.
 4. Wybierz kolejno Skonfiguruj terazKonfiguruj autouzupełnianie ▸ Pozwolenie na rysowaniePrzejdź do ustawień, aby kontynuować proces konfiguracji.
 5. Dotknij suwaka  WYŁ. obok pozycji Nadaj uprawnienia, aby zmienić ustawienie na  WŁ..
 6. Dotknij strzałki w lewo, aby powrócić do ekranu Ustawienia autouzupełniania, i wybierz opcję Włącz uprawnienie „Dostępność”Przejdź do ustawieńWyświetl ustawienia dostępności.
 7. Wybierz Avast Passwords (lub Zainstalowane usługiAvast Passwords), a następnie kliknij suwak Wył., by zmienić ustawienie Wł.. Jeśli wyświetli się monit, dotknij opcji OK, aby potwierdzić.
 8. Dotknij strzałki w lewo, aby powrócić do ekranu Ustawienia autouzupełniania, a następnie wybierz opcję Zakończ, aby zakończyć proces konfiguracji.
 1. Otwórz program Avast Passwords i zapoznaj się z wprowadzeniem, a następnie wybierz Zacznij.
 2. Utwórz Hasło główne i dotknij polecenia Ustaw.
 3. Wpisz ponownie Hasło główne i wybierz polecenie Potwierdź.
 4. Wybierz polecenie Włącz autouzupełnianie i wykonaj instrukcje wyświetlone na ekranie, aby zezwolić programowi Avast Passwords na automatyczne uzupełnianie zapisanych danych logowania w obszarze Ustawienia.
 5. Po nadaniu uprawnień do autouzupełniania wybierz Powrót do aplikacji Passwords na wyświetlonym ekranie Świetnie!.
 6. Zaloguj się do Konta Avast i autoryzuj urządzenie pod kątem synchronizacji.
 7. Wybierz polecenie Zezwalaj, aby otrzymywać powiadomienia o wyciekach haseł, a następnie ponownie dotknij polecenia Zezwalaj, aby potwierdzić zmiany.

Aplikacja Avast Passwords jest gotowa do użycia, a Ty możesz zacząć dodawać dane do swoich kont internetowych. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji i programu Avast Passwords, przeczytaj następujący artykuł:

Jak dodać nowe konto do programu Avast Passwords?

Aby dodać nowe konto, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz program Avast Passwords i dotknij ikony plusa.
 2. Wybierz konto z listy. Jeśli na liście nie ma konta, które chcesz dodać, naciśnij + Dodaj dane logowania, aby je dodać.
 3. Wybierz konto z listy. Jeśli na liście nie ma konta, które chcesz dodać, wyszukaj konto lub naciśnij + Własna, aby je dodać.
 4. Podaj następujące szczegółowe informacje:
  • Nawa witryny: nazwa witryny internetowej, w której będziesz używać danych logowania.
  • Adres WWW: adres witryny internetowej, na przykład https://www.przyklad.com.
  • Nazwa użytkownika: nazwa użytkownika (często adres e-mail), za pomocą której logujesz się do konta.
  • Hasło: hasło używane obecnie do logowania się do konta.
   • Możesz też dotknąć polecenia Generuj hasło, aby utworzyć bezpieczne hasło. Możesz przesunąć suwak, aby dostosować złożoność hasła.
  • Uwaga: opcjonalne szczegółowe informacje o koncie.
  • Kolor: dotknij kolorowego okręgu w górnej części ekranu, aby wybrać kolor ikony konta.
 5. Dotknij ikony symbolu zaznaczenia, aby potwierdzić wprowadzone dane. Jeśli wybrane konto było już na liście, musisz jedynie podać nazwę użytkownikahasło.
 6. Dotknij polecenia Zapisz, aby potwierdzić wprowadzone dane. Jeśli wybrane konto było już na liście, musisz jedynie podać nazwę użytkownikahasło.

Na ekranie głównym modułu Avast Passwords pojawi się kafelek przedstawiający nowo dodane konto. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj następujący artykuł:

Jak dodać nową kartę kredytową do programu Avast Passwords?

Aby dodać nową kartę kredytową, wykonaj następujące czynności:

 1. Dotknij ikony karty kredytowej u góry ekranu programu Avast Passwords. Następnie dotknij ikony plusa +.
 2. Podaj następujące szczegółowe informacje:
  • Niestandardowa nazwa karty: nazwa, która ułatwia rozpoznanie karty.
  • Numer karty: numer karty kredytowej.
  • Nazwisko posiadacza karty: Twoje imię i nazwisko w brzmieniu z karty.
  • Data wygaśnięcia: data ważności karty.
  • Kod CVV: 3- lub 4-cyfrowy kod zabezpieczający widoczny na panelu podpisu z tyłu karty.
  • Kod PIN: kod PIN, przy użyciu którego jest zabezpieczona karta.
  • Uwaga: wszelkie dodatkowe szczegóły dotyczące karty.
 3. Dotknij ikony symbolu zaznaczenia, aby zapisać dane.
 1. Dotknij ikony karty kredytowej u dołu ekranu.
 2. Dotknij ikony plusa + w prawym górnym rogu.
 3. Podaj następujące szczegółowe informacje:
  • Nazwa niestandardowa: nazwa, która ułatwia rozpoznanie karty.
  • Numer karty: numer karty kredytowej.
  • Nazwisko posiadacza karty: Twoje imię i nazwisko w brzmieniu z karty.
  • Data wygaśnięcia: data ważności karty.
  • Kod CVC: 3- lub 4-cyfrowy kod zabezpieczający widoczny na panelu podpisu z tyłu karty.
  • PIN: kod PIN, przy użyciu którego jest zabezpieczona karta.
  • Uwaga: wszelkie dodatkowe szczegóły dotyczące karty.
 4. Dotknij polecenia Zapisz, aby potwierdzić wprowadzone dane.

Na ekranie głównym modułu Avast Passwords pojawi się kafelek przedstawiający nowo dodaną kartę. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj następujący artykuł:

Jak dodać nową notatkę do programu Avast Passwords?

Aby dodać nową notatkę, wykonaj następujące czynności:

 1. Dotknij ikony notatki u góry ekranu głównego programu Avast Passwords. Następnie dotknij ikony plusa.
 2. Podaj następujące szczegółowe informacje:
  • Tytuł: tytuł, który ułatwia znajdowanie notatki.
  • Uwaga: dowolne dane, które chcesz chronić, takie jak numery PIN lub informacje kontaktowe.
  • Kolor: dotknij kolorowego okręgu w górnej części ekranu, aby wybrać kolor ikony notatki.
 3. Dotknij ikony symbolu zaznaczenia, aby potwierdzić wprowadzone dane.
 1. Dotknij ikony notatki u dołu ekranu głównego programu Avast Passwords. Następnie dotknij ikony plusa w prawym górnym rogu.
 2. Podaj następujące szczegółowe informacje:
  • Tytuł: tytuł, który ułatwia znajdowanie notatki.
  • Zawartość notatki: dowolne dane, które chcesz chronić, takie jak numery PIN lub informacje kontaktowe.
 3. Dotknij ikony Zapisz, aby potwierdzić wprowadzone dane.

Na ekranie głównym modułu Avast Passwords pojawi się kafelek przedstawiający nowo dodaną notatkę. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj następujący artykuł:

Czy mogę zapisać więcej niż jedno konto dla danej usługi internetowej?

Możesz zapisać więcej niż jedne dane logowania do konta w danej usłudze. Każde zapisane konto jest widoczne na stronie danych logowania, poniżej nazwy usługi.

Jak się zalogować w witrynie przy użyciu programu Avast Passwords?

Aby użyć nakładki ekranowej funkcji autouzupełniania, upewnij się, że masz włączone uprawnienie „Dostępność”. Dotknij ikony (trzy kropki) na ekranie głównym i wybierz opcję Ustawienia. Dotknij opcji Wypełniaj automatycznie w witrynach internetowych i wykonaj instrukcje wyświetlone na ekranie, aby nadać to uprawnienie w ustawieniach urządzenia. Na niektórych urządzeniach może być także konieczne ręczne włączenie klawiatury niestandardowej.

Upewnij się, że autouzupełnianie jest włączone w ustawieniach przeglądarki Safari — umożliwi to korzystanie z tej funkcji. Wybierz kolejno Ustawienia ▸ Autouzupełnianie haseł i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć proces.

 1. Otwórz konto, do którego chcesz uzyskać dostęp, i dotknij ikony klucza.
 2. Dotknij adresu e-mail widocznego u dołu ekranu, aby się zalogować. Możesz też dotknąć ikony menu  (trzy kropki), aby użyć innych opcji.
 3. Twoje dane logowania zostaną wypełnione automatycznie, a Ty będziesz mieć możliwość zalogowania się do konta.
 1. Otwórz konto, do którego chcesz się zalogować, i dotknij ikony udostępniania.
 2. Dotknij ikony klucza, aby otworzyć program Avast Passwords.
 3. Użyj funkcji Touch ID lub wpisz swoje Hasło główne, a następnie dotknij polecenia Odblokuj, aby autoryzować dostęp.
 4. Dotknij konta na ekranie Dane logowania programu Avast Passwords.
 5. Twoje dane logowania zostaną wypełnione automatycznie, a Ty będziesz mieć możliwość zalogowania się do konta.

Do czego służy funkcja Synchronizacja?

Funkcja Synchronizacja umożliwia przeprowadzenie synchronizacji Twoich danych na innych urządzeniach przy użyciu programu Avast Passwords. Podczas konfigurowania synchronizacji programu Avast Passwords na pierwszym urządzeniu logujesz się na swoje Konto Avast, którego używasz w celu zidentyfikowania i autoryzacji innych urządzeń.

Każde z urządzeń musi zostać autoryzowane, zanim będzie możliwa jego synchronizacja. Są dwie metody autoryzacji:

 • Dodanie pierwszego urządzenia: autoryzujesz pierwsze urządzenie przy użyciu poświadczeń Konta Avast.
 • Dodanie kolejnego urządzenia: dodatkowe urządzenia muszą zostać autoryzowane przy użyciu zsynchronizowanego wcześniej urządzenia lub 6-cyfrowego kodu wysłanego pocztą na podany adres e-mail. Podczas konfigurowania programu Avast Passwords na dodatkowym urządzeniu upewnij się, że logujesz się na swoje Konto Avast powiązane ze zsynchronizowanym wcześniej urządzeniem.

Do czasu autoryzacji urządzenia pod kątem synchronizacji wszystkie dane będą przechowywane lokalnie na urządzeniu. Więcej informacji na temat synchronizacji zawiera następujący artykuł:

Do czego służy sekcja Notatki?

W sekcji Notatki programu Avast Passwords można bezpiecznie przechowywać notatki. Wszystkie notatki są szyfrowane i chronione (służy do tego Hasło główne), co zapewnia ich maksymalne bezpieczeństwo. Funkcja ta pozwala chronić poufne informacje przed nieautoryzowanym dostępem.

Co to jest Dotykowy Login?

Funkcja Dotykowy Login umożliwia sparowanie urządzenia mobilnego z programem Avast Passwords zainstalowanym na komputerze. To z kolei umożliwia odblokowanie programu Avast Passwords na komputerze poprzez dotknięcie powiadomienia na ekranie sparowanego urządzenia mobilnego. Dzięki temu nie musisz wpisywać hasła ręcznie, co przydaje się zwłaszcza w przypadku bardziej złożonych haseł.

Ta funkcja jest dostępna wyłącznie dla użytkowników płatnej wersji aplikacji Avast Passwords Premium zainstalowanej na komputerze. Więcej informacji o funkcji Dotykowy Login zawiera następujący artykuł:

Wiele urządzeń

Czy mogę korzystać z programu Avast Passwords na wszystkich moich urządzeniach?

Program Avast Passwords jest obecnie dostępny dla urządzeń z systemem Windows, macOS, AndroidiOS. Więcej informacji na temat programu Avast Passwords dla komputerów z systemem Windows i programem Avast Antivirus lub dla komputerów Mac można znaleźć w następującym artykule:

Czy mogę zsynchronizować program Avast Passwords pomiędzy wszystkimi moimi urządzeniami?

Możesz synchronizować hasła ze wszystkimi obsługiwanymi urządzeniami połączonymi z tym samym Kontem Avast. Aby włączyć synchronizację w programie Avast Passwords z poziomu bieżącego urządzenia:

 1. Dotknij ikony Avast Passwords, aby otworzyć aplikację.
 2. Dotknij ikony menu  (trzy kropki) i wybierz opcję Ustawienia.
 3. Wybierz opcję Synchronizacja i kopie zapasowe.
 4. Dotknij opcji Włącz.
 5. Utwórz nowe Konto Avast lub zaloguj się do istniejącego konta, aby włączyć synchronizację.
 1. Dotknij ikony Avast Passwords, aby otworzyć aplikację, a następnie wybierz menu Ustawienia, dotykając ikony koła zębatego .
 2. Wybierz opcję Synchronizacja i kopie zapasowe.
 3. Dotknij opcji Włącz.
 4. Utwórz nowe Konto Avast lub zaloguj się do istniejącego konta, aby włączyć synchronizację.

Szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu synchronizowania danych programu Avast Passwords zawiera następujący artykuł:

Jakie korzyści daje połączenie programu Avast Passwords z Kontem Avast?

Jeśli połączysz program Avast Passwords ze swoim Kontem Avast, Twoje informacje będzie można zsynchronizować, co pozwoli na łatwe uzyskiwanie dostępu z dowolnego połączonego urządzenia.

Więcej informacji o tworzeniu Konta Avast zawiera następujący artykuł:

Więcej informacji o synchronizowaniu programu Avast Passwords zawiera następujący artykuł:

Inne pytania i rozwiązywanie problemów

Co zrobić, jeśli nie pamiętam swojego hasła głównego?

Chcemy chronić Twoją prywatność, dlatego Twoje Hasło główne nie jest przechowywane lokalnie ani na żadnym serwerze. Możesz usunąć lokalnie przechowywane dane haseł i ponownie skonfigurować program Avast Passwords, nie będziesz jednak mieć możliwości przywrócenia poprzednich danych programu Avast Passwords.

Jak zmienić hasło główne, znając bieżące hasło?

Wybierz kolejno  Menu (trzy kropki) ▸ UstawieniaZmień hasło główne, wpisz swoje bieżące Hasło główne i utwórz nowe.

Wybierz kolejno  UstawieniaZmień hasło główne, wpisz swoje bieżące Hasło główne i utwórz nowe. Na niektórych urządzeniach jest możliwa aktywacja funkcji Touch ID.

Co zrobić, jeśli uprawnienie „Dostępność” jest ciągle wyłączane?

Aby zwiększyć wydajność, niektóre urządzenia z systemem Android aktywnie wymuszają zatrzymanie aplikacji po wyłączeniu ekranu. Z powodu problemów w systemie Android zatrzymane aplikacje z uprawnieniem Dostępność automatycznie tracą to uprawnienie. Aby rozwiązać ten problem, należy ręcznie ponownie włączyć to uprawnienie, aby aplikacja zachowała pełną funkcjonalność.

Aby ponownie włączyć uprawnienie „Dostępność”, otwórz na urządzeniu menu Ustawienia i wyszukaj opcję Dostępność. Wybierz Avast Passwords (lub Zainstalowane usługiAvast Passwords), a następnie dotknij suwaka WYŁ., aby zmienić ustawienie na WŁ..

Oprócz tego na urządzeniach Huawei, Lenovo, AsusSony Xperia można użyć domyślnych ustawień systemu, aby zapobiec utracie uprawnień przez aplikację. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami dotyczącymi odpowiedniego urządzenia:

 1. Dotknij ikony Menedżer telefonu na głównym ekranie urządzenia, aby otworzyć aplikację.
 2. Przejdź do sekcji Ustawienia i wybierz kartę Aplikacje chronione.
 3. Włącz ochronę aplikacji Avast Passwords.
 1. Otwórz Ustawienia urządzenia.
 2. Wybierz z listy opcję Zarządzanie aplikacjami w tle.
 3. Usuń zaznaczenie opcji Avast Passwords.
 1. Przejdź do obszaru Ustawienia, dotknij opcji Zarządzanie energią, a następnie Menedżer autostartu.
 2. Na karcie Pobrane dotknij opcji Odmów obok aplikacji Avast Passwords, aby zmienić ustawienie na Zezwól.
 3. Dotknij opcji Zezwól, aby potwierdzić zmianę ustawień.
 1. Otwórz Ustawienia urządzenia i dotknij opcji Bateria.
 2. Dotknij ikony menu z trzema kropkami w prawym górnym rogu, a następnie opcji Optymalizacja baterii.
 3. Dotknij karty Aplikacje i zaznacz aplikację Avast Passwords.

Co zrobić w przypadku braku urządzenia, którego można by było użyć do autoryzacji dostępu?

Gdy chcesz dodać urządzenie do istniejącej grupy synchronizacji, ale nie masz pod ręką innego urządzenia, przy użyciu którego można by było przeprowadzić autoryzację, możesz autoryzować kolejne urządzenie, używając 6-cyfrowego kodu wysłanego na podany adres e-mail.

Co dzieje się z hasłami w przypadku, gdy urządzenie zostanie zgubione lub skradzione?

Twoje dane chroni Hasło główne. Jeśli masz więcej urządzeń zsynchronizowanych ze skradzionym lub zgubionym urządzeniem, możesz zdalnie usunąć to urządzenie z grupy, wybierając kolejno  Menu (trzy kropki) ▸ UstawieniaSynchronizacja i kopie zapasowe. Wybierz skradzione lub zgubione urządzenie, a następnie dotknij przycisku Usuń u dołu ekranu.

Twoje dane chroni Hasło główne. Jeśli masz więcej urządzeń zsynchronizowanych ze skradzionym lub zgubionym urządzeniem, możesz zdalnie usunąć to urządzenie z grupy, wybierając kolejno Ustawienia ▸ Synchronizacja i kopie zapasowe. Wybierz skradzione lub zgubione urządzenie, a następnie dotknij przycisku Usuń u dołu ekranu.

Jak wyrazić opinię o aplikacji lub poprosić o pomoc?

Jeśli chcesz przekazać opinię lub wyrazić swoje wsparcie i uznanie dla produktów mobilnych firmy Avast, skorzystaj z następujących możliwości:

Jeśli masz problem natury technicznej lub pomysł na ulepszenie aplikacji Avast Passwords:

 • Wyślij opinię z poziomu aplikacji. Aby napisać opinię, wybierz kolejno Ustawienia ▸ Kontakt z Pomocą.
 • Zgłoś opinię za pośrednictwem naszych stron pomocy lub wyślij ją pocztą e-mail bezpośrednio na adres passwords@avast.com

Czy Avast oferuje inne aplikacje, z których mogę skorzystać?

Avast dostarcza następujące aplikacje służące poprawie bezpieczeństwa i wydajności urządzeń mobilnych oraz zapewnieniu ochrony przed hakerami i złodziejami:

 • Avast Mobile Security: Zabezpiecz swój telefon i tablet za pomocą naszej darmowej aplikacji Avast Mobile Security, która oferuje antywirus i ochronę przed zagrożeniami związanymi z Wi-Fi. Wbudowana funkcja Anti-Theft umożliwia zlokalizowanie i śledzenie utraconego lub skradzionego urządzenia na mapie za pomocą internetowej funkcji śledzenia urządzenia mobilnego, która wykorzystuje technologię GPS i inne metody triangulacyjne.
 • Avast SecureLine VPN: Zablokuj hakerom możliwość uzyskania dostępu do Twoich danych oraz ich kradzieży podczas korzystania z publicznych lub otwartych sieci Wi-Fi. Zabezpiecz osobiste sieci Wi-Fi i chroń swoją prywatność za pomocą prywatnego szyfrowania VPN aplikacji SecureLine.
 • Avast Cleanup: Zwiększ wydajność swojego urządzenia za pomocą aplikacji Cleanup, która szybko analizuje miejsce na urządzeniu i usuwa wszystkie niepotrzebne dane.
 • Avast Battery Saver: Wydłuż czas pracy baterii urządzenia między ładowaniami za pomocą aplikacji Avast Battery Saver, która zatrzymuje niepotrzebne aplikacje działające w tle i pomaga zoptymalizować ustawienia urządzenia.
 • Avast Mobile Security: Skanuj sieć Wi-Fi pod kątem luk w zabezpieczeniach, korzystaj z sieci VPN, by bezpiecznie przeglądać sieć, blokuj niechciane połączenia typu spam, chroń zdjęcia i obrazy, a także otrzymuj powiadomienia w przypadku wykrycia przez nas wycieku online hasła do konta e-mail.
 • Avast SecureLine VPN: Zablokuj hakerom możliwość uzyskania dostępu do Twoich danych oraz ich kradzieży podczas korzystania z publicznych lub otwartych sieci Wi-Fi. Zabezpiecz osobiste sieci Wi-Fi i chroń swoją prywatność za pomocą prywatnego szyfrowania VPN aplikacji SecureLine.
 • Avast Passwords 1.x
 • Google Android 5.0 (Lollipop, API 21) lub nowszy
   
 • Apple iOS 10.3 lub nowsza wersja

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak Nie

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami