Avast Driver Updater — Często zadawane pytania

Instalacja i aktywacja

Jakie są wymagania systemowe programu Avast Driver Updater?

W przypadku programu Avast Driver Updater:

 • Windows 10 z wyjątkiem Mobile i IoT Core Edition (32- lub 64-bitowy); Windows 8/8.1 z wyjątkiem RT i Starter Edition (32- lub 64-bitowy); Windows 7 SP1 lub nowszy, dowolna wersja (32- lub 64-bitowy); Windows Vista SP2 lub nowszy z wyjątkiem Starter Edition (32- lub 64-bitowy); Windows XP SP3, dowolna wersja (32-bitowy)
 • Komputer w pełni zgodny z systemem Windows z procesorem Intel Pentium 4 / AMD Athlon 64 albo jego nowszą wersją (musi zapewniać obsługę instrukcji SSE2)
 • 256 MB pamięci RAM (lub więcej)
 • 400 MB wolnego miejsca na dysku twardym
 • Połączenie internetowe potrzebne do pobrania i aktywowania programu oraz do obsługi aktualizacji.
 • Zalecana jest optymalna rozdzielczość standardowa nie mniejsza niż 1024 x 600 pikseli.
Program Avast Driver Updater nie jest obsługiwany (czyli nie jest zgodny, nie może zostać zainstalowany ani nie działa) w systemie DOS, systemie Microsoft Windows w wersjach starszych niż XP, systemach operacyjnych Microsoft Windows Server ani we wszystkich innych, które nie zostały wymienione jako obsługiwane.

Korzystanie z systemu operacyjnego Microsoft Windows bez najnowszego dodatku Service Pack może nie być obsługiwane. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji dostępnej w witrynie internetowej firmy Microsoft:

Jak pobrać i zainstalować program Avast Driver Updater?

Aby pobrać autonomiczną wersję programu Avast Driver Updater, postępuj zgodnie z instrukcją przedstawioną w następującym artykule:

Program Avast Driver Updater możesz także zainstalować, korzystając z najnowszej wersji programu Avast Antivirus. W tym celu wystarczy przejść do opcji WydajnośćDriver Updater i kliknąć opcję Zainstaluj teraz. Instrukcje dotyczące instalowania programu Avast Antivirus znajdują się w następującym artykule:

Jak aktywować program Avast Driver Updater?

Aby aktywować program Avast Driver Updater, postępuj zgodnie z instrukcją przedstawioną w następującym artykule:

Obsługa i ustawienia

Jak korzystać z programu Avast Driver Updater?

Aby skonfigurować program Avast Driver Updater i korzystać z niego, wykonaj kroki opisane w tym artykule:

Jakie funkcje ma program Avast Driver Updater?

Program Avast Driver Updater zapewnia następujące możliwości:

 • Skanowanie komputera w celu wykrycia nieaktualnych sterowników
 • Aktualizowanie wszystkich sterowników jednym kliknięciem
 • Tworzenie kopii zapasowych sterowników do użytku w sytuacjach awaryjnych

Do czego służy sekcja Home (Strona główna)?

Sekcja Home (Strona główna) udostępnia obszar System Summary (Podsumowanie systemu) i umożliwia rozpoczęcie skanowania w poszukiwaniu nieaktualnych sterowników. Kliknij opcję Start Scan (Rozpocznij skanowanie), aby uruchomić funkcję Avast Driver Updater Scanner (Skaner programu Avast Driver Updater).

Do czego służy sekcja Scan (Skanowanie)?

W sekcji Scan (Skanowanie) są wyświetlane informacje o postępie operacji skanowania. Aby zatrzymać skanowanie, kliknij opcję Stop scan (Zatrzymaj skanowanie).

Do czego służy sekcja Results (Wyniki)?

Sekcja Results (Wyniki) wyświetla wyniki skanowania i umożliwia zaktualizowanie sterowników za pomocą jednej z następujących akcji:

 • Kliknij pozycję Download (Pobierz) obok nieaktualnego oprogramowania lub sprzętu, a następnie ręcznie zainstaluj sterowniki.
 • Kliknij pozycję Update Selected Drivers (Zaktualizuj zaznaczone sterowniki), aby automatycznie pobrać i zainstalować sterowniki wszystkich elementów, które zostały zaznaczone na liście.

Do czego służy sekcja Options (Opcje)?

Sekcja Options (Opcje) udostępnia dodatkowe ustawienia programu Avast Driver Updater, które można dostosować. Opcje są podzielone na następujące sekcje:

 • General (Ogólne): określ, które elementy mają zostać wybrane do zaktualizowania po ukończeniu skanowania. W tym miejscu możesz też włączyć automatyczne sprawdzanie aktualizacji programu Avast Driver Updater, wyświetlić dzienniki i zdecydować, czy program Avast Driver Updater ma być włączany podczas uruchamiania systemu Windows.
 • Backup (Kopia zapasowa): ustaw domyślną lokalizację zapisywania kopii zapasowych sterowników.
 • Restore (Przywracanie): określ lokalizację, z której ma zostać automatycznie przywrócona kopia zapasowa, i zdecyduj, czy komputer ma zostać ponownie uruchomiony po przywróceniu kopii zapasowej.
 • Update (Aktualizacja): ustaw limit czasu dla prób nawiązania połączenia oraz liczbę prób nawiązania połączenia, a także określ, czy komputer ma zostać ponownie uruchomiony po zainstalowaniu sterowników.
 • Schedule (Harmonogram): skonfiguruj harmonogram umożliwiający regularne skanowanie w poszukiwaniu nieaktualnych sterowników.

Do czego służy sekcja Restore (Przywracanie)?

W sekcji Restore (Przywracanie) można przywrócić zainstalowane poprzednio sterowniki. Aby przywrócić sterowniki, które zostały zapisane w domyślnej lokalizacji systemowej, zaznacz pole obok danego urządzenia i kliknij przycisk Restore (Przywróć). Lokalizację domyślną można ustawić w obszarze Options (Opcje) ▸ Restore (Przywracanie). Jeśli kopia zapasowa została zapisana w innej lokalizacji, kliknij opcję Restore From (Przywróć z) i znajdź odpowiednią kopię zapasową. Zamiast tego możesz też przywrócić poprzedni stan systemu, korzystając z funkcji przywracania systemu dostępnej w systemie Windows.

Do czego służy sekcja Backup (Kopia zapasowa)?

Sekcja Backup (Kopia zapasowa) umożliwia tworzenie kopii zapasowych zainstalowanych sterowników. Aby utworzyć kopię zapasową w domyślnej lokalizacji systemowej, zaznacz pole obok odpowiedniego urządzenia i kliknij przycisk Backup (Kopia zapasowa). Lokalizację domyślną można ustawić w obszarze Options (Opcje) ▸ Backup (Kopia zapasowa). Jeśli kopia zapasowa ma zostać zapisana w innej lokalizacji, kliknij opcję Backup To (Zapisz kopię zapasową w) i wybierz preferowaną lokalizację.

Do czego służy sekcja Support (Pomoc techniczna)?

Sekcja Support (Pomoc techniczna) umożliwia skorzystanie z pomocy online dotyczącej programu Avast Driver Updater. Na tej karcie można także zarejestrować swoją licencję na program Avast Driver Updater i sprawdzić dostępność aktualizacji programu.

Zagadnienia ogólne i rozwiązywanie problemów

Dlaczego należy aktualizować sterowniki?

Za pomocą sterowników producenci naprawiają problemy dotyczące urządzeń i zapewniają optymalną zgodność urządzeń z systemami operacyjnymi. Bez najnowszych sterowników urządzenie może działać niestabilnie lub przestać prawidłowo działać. Nieaktualny sterownik stanowi także zagrożenie bezpieczeństwa, ponieważ umożliwia hakerom zainfekowanie komputera lub uzyskanie dostępu do systemu i do Twoich danych osobistych.

Jakie urządzenia skanuje program Avast Driver Updater?

Program Avast Driver Updater skanuje urządzenia, które do prawidłowego działania w systemie operacyjnym wymagają sterowników. Mogą to być drukarki, skanery, aparaty cyfrowe, a także karty sieciowe, wideo, graficzne oraz dźwiękowe.

Czy korzystanie z programu Avast Driver Updater jest bezpieczne dla mojego komputera i danych?

Podczas aktualizowania program Avast Driver Updater pobiera oficjalne bezpieczne instalatory sterowników udostępnione przez ich producentów. Oprócz tego przed instalacją nowych sterowników program Avast Driver Updater wykonuje następujące działania:

 • Utworzenie kopii zapasowych wszystkich sterowników i udostępnienie ich w sekcji Restore (Przywracanie).
 • Utworzenie punktu przywracania systemu Windows.

Powyższe działania umożliwiają przywrócenie poprzednio zainstalowanych sterowników lub poprzedniego stanu systemu przy użyciu punktu przywracania systemu Windows.

Czy program Avast Driver Updater jest bezpłatny?

Program Avast Driver Updater bezpłatnie skanuje komputer w poszukiwaniu nieaktualnych sterowników. Jednak aby program Avast Driver Updater mógł zaktualizować sterowniki, trzeba go zarejestrować za pomocą licencji płatnej.

Jak przywrócić poprzednio zaktualizowany sterownik?

Aby przywrócić zainstalowane sterowniki, kliknij kartę Restore (Przywracanie) i wykonaj instrukcje odpowiadające preferowanej metodzie przywracania.

Jak zaplanować regularne skanowanie?

Aby zaplanować regularne skanowanie, przejdź do obszaru Options (Opcje) ▸ Schedule (Harmonogram). Aby skonfigurować harmonogram, zaznacz opcję Automatically check for driver updates (Automatycznie sprawdzaj aktualizacje sterowników). W obszarze Schedule task (Zaplanuj zadanie) wybierz tryb skanowania — Daily (Codziennie) lub Weekly (Co tydzień) — i określ jego częstotliwość oraz godzinę rozpoczęcia skanowania.

Jak odinstalować program Avast Driver Updater?

Aby odinstalować program Avast Driver Updater, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się w systemie Windows jako administrator i upewnij się, że nie są uruchomione inne programy.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start systemu Windows i z wyświetlonego menu wybierz polecenie Programy i funkcje.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Avast Driver Updater i z menu rozwijanego wybierz polecenie Odinstaluj.
 4. Kliknij przycisk Tak, a następnie OK, aby potwierdzić zamiar odinstalowania programu.
 • Avast Driver Updater 2.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows Vista Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 2, 32/64-bitowy
 • Microsoft Windows XP Home / Professional / Media Center Edition — dodatek Service Pack 3, 32-bitowy

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak Nie

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z nami