Avast Viruslab – Richtlijnen voor het opschonen

Avast Antivirus beschermt uw computer door schadelijke dreigingen te detecteren en blokkeren. Om nauwkeurig te kunnen bepalen of een softwareprogramma schadelijke inhoud bevat, gebruiken we een aantal richtlijnen waarin wordt beschreven wat we als schadelijk en mogelijk ongewenst gedrag beschouwen.

Advertenties

Verplicht:

 1. Doelpagina
  • Duidelijke identificatie van de leverancier van het product, beschrijving van de functionaliteit van de software en kosteninformatie, indien van toepassing.
  • Een lijst met alle gebundelde software, onderdelen/afhankelijkheden van derden (bijvoorbeeld monetisatie-engines), invoegtoepassingen of widgets.
  • Zichtbare koppeling naar eindgebruikersovereenkomst en privacybeleid van het product.
  • Aanduiding of de software door advertenties wordt ondersteund, indien van toepassing.
  • De aanwezige informatie moet voldoen aan de industrienormen voor leesbaarheid (bijvoorbeeld geen groene letters op een groenige achtergrond en geen hele kleine letters).
 2. Openbaarmaking en toestemming
  • Op alle promotiepagina's voor de app moet de leverancier duidelijk zijn vermeld.

Verboden:

 1. Misleidende advertenties
  • Alle vormen van bedreigende berichten.
  • Alle vormen van misleidend gedrag (zoals ontbrekende codecs, invoegtoepassingen, kwetsbare/geïnfecteerde computer, wanneer dat onnodig is).
  • Alle vormen van simulatie van systeemberichten (zoals het simuleren van de Windows-gebruikersinterface, het MSFT-/Windows-logo, enzovoort), andere merken (zoals Chrome, Flash, antimalware, enzovoort) of webcomponenten (bijvoorbeeld downloadknoppen).
  • Weergave van meerdere oproepen om een bepaalde actie uit te voeren met verschillende teksten die leiden tot dezelfde of een soortgelijke actie.
  • Advertenties waarin om betaling wordt gevraagd voor een gratis product.
 2. Downloaden
  • Automatisch of rechtstreeks downloaden vanuit advertenties is ten strengste verboden.
 3. Openbaarmaking en toestemming
  • De download of installatie van de app starten zonder dat duidelijk te vermelden en zonder toestemming van de gebruiker, is ten strengste verboden.

Installatieprocedure

Aanbevolen:

 1. Software ondertekenen
  • Alle uitvoerbare bestanden moeten een identificatie van de leverancier bevatten. Er is geen specifieke indeling vereist, maar versie-informatie heeft de voorkeur. Als alternatief is een beschrijving in niet-opgemaakte tekst in een aangepaste sectie ook voldoende.
  • De aanwezigheid van een digitale handtekening heeft de voorkeur.
  • Als het bestand ingepakt is, moet het een cryptografische handtekening (een zogenaamde 'taggant') bevatten.

Verplicht:

 1. Gebundelde software
  • Alle programma's in de bundel moeten legitiem zijn en een duidelijke, positieve waarde hebben voor de gebruiker.
  • Elk programma moet worden aangeboden in een eigen aanbiedings-/installatiescherm met duidelijke informatie over de functionaliteit, het gedrag, de kosten (indien van toepassing) en het doel.
  • Elk aanbiedingsscherm moet een duidelijke knop of een duidelijk selectievakje bevatten waarmee de gebruiker de aanbieding kan afwijzen.
  • Elk aanbiedingsscherm in het gehele installatieproces moet dezelfde bewoordingen, actieknoppen, navigatiestijl en plaatsing van knoppen hebben.
  • Alle software die componenten of software van derden bevat, moet dit duidelijk bekend maken aan eindgebruikers.
 2. Toestemming van gebruiker, controle en transparantie
  • Alle clausules over openbaarmaking en toestemming moeten onontkoombaar zijn voor eindgebruikers, moeten voldoen aan de industrienormen voor leesbaarheid en het taalgebruik moet begrijpelijk zijn voor de gewone eindgebruiker.
  • Voordat software wordt gedownload/geïnstalleerd, moet de toestemming van de gebruiker zijn verkregen.
  • Het installatieprogramma installeert alleen software waarvoor de gebruiker toestemming heeft gegeven.
  • De gebruiker moet de installatie op elk moment kunnen stoppen.
  • Gegevens mogen alleen worden verzameld met toestemming van de gebruiker.
  • Elk installatiescherm moet een functie hebben om de installatie af te sluiten.
  • De installatie van de app mag niet worden beïnvloed door een beslissing van de gebruiker over de aanbiedingen.
  • In de app moet aan de gebruiker kenbaar worden gemaakt wat de naam van het product is, hoe de ontwikkelaar heet of wat de merknaam van de entiteit is die het product verstrekt en hoe contact kan worden opgenomen met die entiteit.
  • In de eindgebruikersovereenkomst van de software moet worden vermeld of en hoe de app andere programma's en instellingen op de computer van de gebruiker kan beïnvloeden.
  • Het moet duidelijk zijn in welke fase de installatie zich momenteel bevindt en tijdens langer durende fasen (zoals tijdens het kopiëren/downloaden van bestanden) moet de voortgang worden getoond.
 3. Misleidend gedrag
  • Alle functionaliteit van de app moet overeenkomen met de beschrijving die op de installatieschermen wordt vermeld.
 4. Bijwerken
  • Bij een update van de software mag alleen de hoofdtoepassing worden bijgewerkt (er mag geen extra software worden geïnstalleerd zonder toestemming van de gebruiker).

Verboden:

 1. Gebundelde software
  • Software zonder aanbiedingsschermen.
  • Alle manieren om overdreven of valse claims over het systeem van de gebruiker (status, register, bestanden, enzovoort) te promoten.
 2. Toestemming van gebruiker, controle en transparantie
  • Het verkopen van persoonlijke gegevens van de gebruiker aan derden of het op andere wijze delen daarvan met derden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker.
  • Alle software moet een eigen privacybeleid hebben met informatie over het verzamelen, gebruiken en delen van gegevens.
  • De software mag de beveiliging van het systeem of van andere apps en functies voor toestemming niet omzeilen/hacken (browserkaping, meldingen uitschakelen, enzovoort).
  • De software mag de computer van de gebruiker niet bedienen of gebruiken en geen toegang krijgen tot de inhoud daarop (bijvoorbeeld BitCoin-miners uitvoeren) zonder de voorafgaande geïnformeerde toestemming van de gebruiker.
  • De software mag zoekopdrachten, query's, door de gebruiker ingevoerde URL's, enzovoort, niet omleiden/blokkeren/wijzigen zonder toestemming van de gebruiker.
  • De software mag niet enige andere site openen die niet rechtstreeks te maken heeft met de softwarefunctionaliteit waarvoor toestemming is gegeven.
  • Alle typen installatie waarvoor de geïnformeerde toestemming van de eindgebruiker niet is verkregen, zijn uitdrukkelijk verboden.
 3. Misleidend gedrag
  • Het installatieprogramma mag een gebruiker niet misleiden om een actie uit te voeren die hij eerder heeft afgewezen.
  • Verdienmodules mogen geen fictieve installaties van het product of het verdienmodel uitvoeren.
  • De software mag geen overdreven, misleidende of onjuiste beweringen tonen over de status, de bestanden, het register of andere items op het systeem van de gebruiker.
  • Het installatieprogramma mag de installatie van een app niet starten op basis van een onjuiste, misleidende of frauduleuze voorstelling van zaken.
  • De software mag niet ten onrechte claimen een programma van een ander merk te zijn (zoals Avast, Microsoft, Google, Adobe, enzovoort).
 4. Belemmering
  • De software mag inhoud van derden, toepassingen, browserfunctionaliteit en/of -instellingen, websites, widgets, het besturingssysteem of een gedeelte daarvan niet belemmeren, vervangen, verwijderen of uitschakelen zonder de toestemming van de gebruiker.
  • De software mag geen frauduleuze activiteiten uitvoeren.
  • De software mag standaardzoekopdrachten/-zoekpagina's niet veranderen zonder de toestemming van de gebruiker.

Programmafunctionaliteit

Verplicht:

 1. Transparantie en toeschrijving
  • Advertenties moeten duidelijk zijn toegeschreven aan de toepassing waarin ze zijn opgenomen.
  • Advertenties moeten duidelijk zijn gelabeld en aangeduid als advertenties.
  • Bij het opnemen van gegevens in externe inhoud (zoals websites of zoekresultaten) moeten monetisatieservices duidelijk zijn gelabeld en duidelijk te onderscheiden zijn van het platform (zoals een website) waarop ze worden weergegeven.
  • Advertenties moeten een koppeling bevatten naar een webpagina met advertentie-informatie die het volgende omvat:
   • Een korte verklaring waarom de advertentie wordt weergegeven.
   • Koppelingen naar de volledige en duidelijke beschrijving van het verdienmodel van de adverteerder.
   • Koppelingen naar de servicevoorwaarden en het privacybeleid van het product.

Verboden:

 1. Transparantie en toeschrijving
  • Een programma moet duidelijk aangeven wanneer het actief is en mag niet proberen zijn aanwezigheid te verbergen of te verhullen.
 2. Gedrag van programma
  • Software mag geen monetisatieservices bevatten in de vorm van pop-ups, pop-unders, uitvouwende banners, enzovoort.
  • De software mag het apparaat van de eindgebruiker niet gebruiken voor doelstellingen die ongewenst en onverwacht zijn voor de eindgebruiker.
  • De software mag de betrouwbaarheid van een computer niet verminderen en/of eindgebruikerservaring verslechteren.

Verwijderingsproces

Verplicht:

 • Alle componenten van de software en/of monetisatiemodules volledig verwijderen. Er mogen geen restanten op de computer van de gebruiker achterblijven.
 • Op een vergelijkbare manier werken als het installatieproces.
 • Een bijbehorend item bevatten in het gedeelte Toevoegen/Verwijderen in het Configuratiescherm van Windows of een gelijkwaardig item op andere platforms, en de gebruiker moet de software volledig kunnen verwijderen.
 • Dezelfde softwarenaam weergeven als tijdens het installatieproces en tijdens het werken met de app en/of de monetisatiemodule. De naam van de software moet ook zichtbaar zijn in het gedeelte Toevoegen/Verwijderen van het Configuratiescherm van Windows.
 • Een eenvoudige manier bieden om de software en/of de advertenties die eraan zijn toegeschreven, te sluiten.

Privacybeleid en eindgebruikersovereenkomst

Verplicht:

 1. Privacybeleid
  • Het privacybeleid van de app en/of de monetisatieservice moet voldoen aan de toepasselijke wetten inzake privacybescherming en het verzamelen en beschermen van gegevens, en een duidelijke en uitgebreide beschrijving bevatten van de wijze waarop de adverteerder gegevens verzamelt.
  • In het privacybeleid moet het volgende zijn opgenomen:
   • Of de software cookies gebruikt of op andere manieren gebruikersgegevens verzamelt.
   • Of de software persoonlijke gegevens van de gebruiker leest, verzamelt, gebruikt of openbaar maakt.
   • Welke typen gebruikersgegevens worden gelezen, verzameld, gebruikt of openbaar gemaakt, op welke manieren dat gebeurt en wat er met de verzamelde gegevens gebeurt.
   • Hoe een gebruiker zich kan afmelden voor het verzamelen van persoonlijke gegevens en het verzamelen van persoonlijke gegevens door de app en/of de monetisatieservice kan stoppen. De gebruiker moet dit op een gemakkelijke manier kunnen doen en de app en/of de monetisatieservice moet onmiddellijk voldoen aan het verzoek van de gebruiker.
 2. Eindgebruikersovereenkomst
  • De app en/of de monetisatieservice moet voldoen aan de toepasselijke wetten en een eindgebruikersovereenkomst hebben die eenvoudig toegankelijk is tijdens het installatieproces en via de website van de app.
  • De leverancier en het product moeten de eindgebruikersovereenkomst naleven zoals deze door de gebruiker is geaccepteerd tijdens de installatie.
  • De app en/of de monetisatieservice moeten duidelijk worden beschreven in de eindgebruikersovereenkomst en voor wijzigingen in de eindgebruikersovereenkomst is toestemming van de gebruiker vereist.

Verboden:

 1. Privacybeleid
  • De app en/of de monetisatieservice mag persoonlijke gegevens niet verkopen of op andere wijze met derden delen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de gebruiker.
  • De app en/of de monetisatieservice mag gebruikers niet misleiden over de afkomst van cookies en/of andere manieren om gegevens te verzamelen of ervoor zorgen dat een gebruiker ten onrechte gelooft dat de app/service behoort bij een andere app.
 • Alle beschikbare antivirussoftware van Avast
 • Alle ondersteunde besturingssystemen

Was dit artikel nuttig?

Extra hulp nodig?

Contact opnemen