Avast Mobile Security pro Android – začínáme

Avast Mobile Security je bezpečnostní aplikace pro Android, která vaše zařízení chrání před phishingem, malwarem, spywarem, škodlivými viry či trojskými koni.

Tento článek předpokládá, že již máte na zařízení s Androidem nainstalovanou nejnovější verzi aplikace Avast Mobile Security. Podrobné pokyny k instalaci najdete v následujícím článku:

V jednotlivých částech tohoto článku najdete pokyny k používání aplikace Avast Mobile Security.

Orientace v Avast Mobile Security

 1. Na hlavní obrazovce svého zařízení klepněte na ikonu Avast Mobile Security a otevřete tak aplikaci.
 2. Na hlavní obrazovce aplikace jsou k dispozici následující možnosti:
  1. Otestovat: Slouží k otestování všech aplikací nainstalovaných v zařízení a zjištění bezpečnostních rizik způsobených změnami ve výchozích nastaveních Androidu. Volitelně můžete nastavit, aby se automaticky spouštěl test.
  2. Optimalizovat RAM: Ukončí všechny aplikace, které v zařízení běží na pozadí. Tím daným aplikacím zabráníte ve zpomalování zařízení a vybíjení baterie.
  3. Vyčistit: Analyzuje úložiště v zařízení a ukáže vám, kolik místa v něm zabírají nepotřebné soubory. Můžete si prohlédnout konkrétní typy zbytečných souborů na zařízení a vybrat, které položky chcete odebrat.
  4. Test Wi-Fi: Otestuje Wi-Fi síť na přítomnost problémů se směrovačem, šifrováním nebo připojením a dalších problémů. Po otestování se dlaždice Test Wi-Fi změní na dlaždici Otestovat rychlost.
  5. Připojení VPN: Umožní vám připojit se k internetu přes zabezpečené servery VPN. Vytváří šifrovaný tunel, který chrání vaši činnost na internetu před odposlechem.
Ochrana pomocí VPN je v Avast Mobile Security k dispozici pouze v případě, že máte předplatné Avast Mobile Ultimate. Další informace se dozvíte v následujícím článku:

Plánování pravidelných testů

Tlačítko Otestovat na hlavní obrazovce aplikace slouží k otestování všech aplikací nainstalovaných v zařízení a zjištění bezpečnostních rizik způsobených změnami ve výchozích nastaveních Androidu.

Jak naplánovat automatické testy:

 1. Zvolte možnosti Menu (tři čárky) ▸ Nastavení.
 2. Vyberte možnosti OchranaPlánovaný test.
 3. Posuvník v horní části obrazovky musí být v poloze (Zap).
 4. Klepnutím na možnost Čas testu nastavte konkrétní čas spuštění testu a v části Dny zaškrtněte pole u dnů, kdy se má test automaticky spouštět.
 5. Klepnutím na šipku zpět se vraťte na obrazovku Ochrana.

Plánované testy se budou spouštět automaticky podle vašich nastavení.

Aktivace funkce Anti-Theft

Anti-Theft chrání vaše soukromá data na mobilním zařízení a pomůže vám získat zpět ztracené či ukradené zařízení pomocí dálkového ovládání přes účet Avast.

Funkci Anti-Theft můžete otevřít výběrem možností Menu (tři čárky) ▸ Anti-Theft.

Než budete moci ovládat zařízení na dálku, na zařízení je nutné zapnout Anti-Theft. Anti-Theft nelze zapnout bez přístupu k zařízení. Podrobné pokyny, jak zapnout Anti-Theft, najdete v následujícím článku:

Konfigurace Foto trezoru

Foto trezor vám umožňuje ochránit přístup k fotografiím pomocí kódu PIN. Fotografie, které do Foto trezoru přesunete, budou zašifrovány a ukryty.

Jak ochránit fotografie pomocí Foto trezoru:

 1. Zvolte možnosti Menu (tři čárky) ▸ Foto trezor.
 2. V pravém dolním rohu obrazovky klepněte na ikonu +.
 3. Vyberte jednu z následujících možností:
  • Vyfotit fotku: Umožňuje vám pořídit novou fotografii a rovnou ji přidat do Foto trezoru.
  • Importovat z galerie: Umožňuje vám vybrat fotografie z vaší galerie. Klepněte na fotografie, které chcete skrýt, a pak klepněte na možnost Skrýt.

Vybrané fotografie se zobrazí ve Foto trezoru.

V bezplatné verzi Avast Mobile Security můžete v trezoru ochránit až 10 fotografií. Když si pořídíte placenou verzi aplikace, můžete ve Foto trezoru uchovávat neomezený počet fotografií.

Sledování nainstalovaných aplikací

Funkce Informace o aplikacích v Avast Mobile Security vám poskytuje informace o používání aplikací na zařízení či informace o přenosech dat a umožňuje vám prohlížet, která oprávnění jednotlivé nainstalované aplikace potřebují.

Jak začít používat funkci Informace o aplikacích:

 1. Zvolte možnosti Menu (tři čárky) ▸ Informace o aplikacích.
 2. V horní části obrazovky vyberte jednu z karet:
  • Používání: Zobrazí přehled času, který jste strávili používáním jednotlivých aplikací.
  • Data: Umožní aplikaci Avast Mobile Security usnadňovat správu objemu datových přenosů a pomůže vám vyhnout se placení dalších poplatků.
  • Oprávnění: Zobrazí, které aplikace na zařízení vyžadují nejvíc oprávnění. Aplikace s nejvíce oprávněními jsou uvedené v horní části seznamu. Klepnutím na libovolnou aplikaci zobrazíte oprávnění, která vyžaduje. Nesystémové aplikace můžete klepnutím na možnost Odinstalace trvale odebrat ze zařízení. Systémové aplikace odinstalovat nelze. Můžete ale klepnout na možnost Zakázat a zabránit tak dané aplikaci v běhu na pozadí a zabírání místa v paměti zařízení.

Správa objemu datových přenosů

Avast Mobile Security můžete nastavit, aby sledoval objem vašich datových přenosů a upozorňoval vás na blížící se vyčerpání datového limitu, při kterém vám mohou být naúčtovány další poplatky.

Jak nastavit upozornění na přenesená data:

 1. Zvolte možnosti Menu (tři čárky) ▸ Informace o aplikacích.
 2. Vyberte kartu Data a klepněte na možnost Nastavit.
 3. Zadejte následující údaje:
  • Velikost datového balíčku: Nastavte datový limit.
  • Den vynulování: Vyberte den v měsíci, kdy se objem datových přenosů vynuluje.
 4. Na základě zadaných údajů vám Avast Mobile Security spočítá Doporučený denní limit. Klepněte na možnost Aktivovat.
 5. Na obrazovce Informace o aplikacích ověřte, zda je vybrána karta Data, a klikněte na tlačítko Upozornění na přenesená data.
 6. Určete, kdy vás má Avast Mobile Security upozorňovat na objem datových přenosů.

Avast Mobile Security vás nyní bude upozorňovat na objem datových přenosů podle zvolených předvoleb.

Konfigurace funkce Zamykání aplikací

Zamykání aplikací je k dispozici pouze v případě, že máte předplatné Avast Mobile Security Premium.

Zamykání aplikací chrání citlivé aplikace PIN kódem nebo gestem. Jak funkci zapnout:

 1. Zvolte možnosti Menu (tři čárky) ▸ Zamykání aplikací.
 2. Na výzvu klepněte na možnost Nastavit a podle pokynů na obrazovce můžete Nastavit nový PIN kód a/nebo Udělte potřebná oprávnění. Poté klepněte na možnost Aktivovat Zamykání aplikací.
 3. Pokud se zobrazí výzva, v horní části obrazovky přepněte posuvník Vypnuto do polohy Zap.

Zamykání aplikací je nyní zapnuto a na hlavní obrazovce této funkce můžete zapnout ochranu pro jednotlivé aplikace. Klepnutím přepněte posuvník u aplikace, kterou chcete chránit, do zelené polohy (Zapnuto).

Správa nastavení Zamykání aplikací:

 1. V pravém horním rohu hlavní obrazovky Zamykání aplikací klepněte na možnosti (tři tečky) ▸ Nastavení.
 2. Klepnutím na položku PIN a gesto zobrazíte možnosti níže:
  • Změna PIN: Umožňuje nastavit nový PIN pro Avast. Pokud tuto možnost chcete použít, je nutné nejprve zadat aktuální PIN pro Avast.
  • Nastavit gesto: Umožňuje zapnout přístup do chráněných oblastí Avast Mobile Security pomocí gesta namísto PIN kódu.
  • Odemknout pomocí otisku prstu: Pokud zařízení podporuje odemykání prstem, po zapnutí této možnosti budete otevírat chráněné oblasti Avast Mobile Security otiskem prstu.
 3. Klepnutím na šipku zpět se vrátíte na obrazovku nastavení Zamykání aplikací.
 4. Klepněte na možnost Prodleva před zamčením a určete, kdy se mají aplikace zamykat. K dispozici máte následující možnosti:
  • Okamžitě: Zamkne aplikaci hned poté, co ji přepnete na pozadí.
  • 10 sekund: Zamkne aplikaci 10 sekund poté, co ji přepnete na pozadí.
  • 30 sekund: Zamkne aplikaci 30 sekund poté, co ji přepnete na pozadí.
  • 1 minuta: Zamkne aplikaci 1 minutu poté, co ji přepnete na pozadí.
  • Když se vypne obrazovka: Zamkne aplikaci, když obrazovka zařízení zhasne.

Další doporučení

Další informace o funkcích Avast Mobile Security najdete v následujícím článku:

 • Avast Mobile Security 6.x
 • Google Android 5.0 (Lollipop, API 21) a vyšší

Pomohl vám tento článek?

Potřebujete další pomoc?

Kontaktujte nás